Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про внесення змін до розпорядження Київського міського голови від 18 вересня 2007 року N 528 "Про заснування премії Київського міського голови одиноким батькам та одиноким матерям, які самі виховують дітей"

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23.05.2017 р. N 358

Про внесення змін до розпорядження Київського міського голови від 18 вересня 2007 року N 528 "Про заснування премії Київського міського голови одиноким батькам та одиноким матерям, які самі виховують дітей"

Відповідно до міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016 - 2018 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 року N 90/90 (Програма N 90/90) (в редакції рішення Київської міської ради від 08 грудня 2016 року N 546/1550), з метою належного забезпечення матеріальної підтримки і підвищення уваги до неповних сімей, де дитину виховує батько (мати):

1. Унести до розпорядження Київського міського голови від 18 вересня 2007 року N 528 "Про заснування премії Київського міського голови одиноким батькам та одиноким матерям, які самі виховують дітей" такі зміни:

в тексті розпорядження слова "Головне управління у справах сім'ї та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" в усіх відмінках замінити словами "Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" у відповідних відмінках;

в пункті 5 слова "Виконавчим органам районних у м. Києві рад (районним у м. Києві державним адміністраціям)" замінити словами "Районним в місті Києві державним адміністраціям";

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Старостенко Г. В."

2. Унести зміни до Положення про здобуття премії Київського міського голови одинокими батьками та одинокими матерями, які самі виховують дітей, затвердженого розпорядженням Київського міського голови від 18 вересня 2007 року N 528 (в редакції розпорядження Київського міського голови від 26 травня 2010 року N 305), виклавши його в новій редакції, що додається.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київського міського голови
18 вересня 2007 року N 528
(у редакції розпорядження Київського міського голови
від 23 травня 2017 року N 358)

ПОЛОЖЕННЯ
про здобуття премії Київського міського голови одинокими батьками та одинокими матерями, які самі виховують дітей

1. Премія Київського міського голови (далі - Премія) призначається одиноким батькам та одиноким матерям, які самі виховують дітей.

2. Щорічно присуджується 10 Премій одиноким батькам та 10 Премій одиноким матерям у розмірі 2000 (дві тисячі) грн кожна.

3. На здобуття Премії пропонуються кандидатури:

одиноких батьків: вдівців; дружини яких позбавлені батьківських прав або вони ніколи не перебували у шлюбі і самі виховують дітей до 18 років, які мешкають та зареєстровані в м. Києві;

одиноких матерів: вдів; матерів зі статусом "одинока мати"; чоловіки яких позбавлені батьківських прав і самі виховують дітей до 18 років, які мешкають та зареєстровані в м. Києві.

При цьому враховуються:

успіхи батька або матері у вихованні дитини (дітей);

досягнення батька або матері в суспільному житті (творчі, наукові, культурні здобутки тощо);

досягнення дитиною (дітьми) успіхів у навчанні (творчі, наукові, культурні здобутки тощо);

матеріально-побутові та житлові умови родини (навички господарювання батьків та дітей, вміння підтримувати житло в належному стані тощо).

4. Кандидатури на здобуття Премії пропонуються районними в місті Києві державними адміністраціями, громадськими об'єднаннями, трудовими колективами підприємств, установ та організацій.

5. Для визначення осіб, яким призначається Премія (далі - преміантів), Службою у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) утворюється комісія.

Склад комісії затверджується начальником Служби у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Очолює комісію начальник Служби у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше, ніж половина членів комісії.

6. Районні в місті Києві державні адміністрації, громадські об'єднання, трудові колективи підприємств, установ та організацій, які пропонують кандидатів на здобуття Премії, подають до комісії щороку до 1 лютого такі документи:

подання районної в місті Києві державної адміністрації, громадського об'єднання, трудового колективу підприємства, установи та організації на призначення Премії;

характеристики з місця роботи батька або матері та з місця навчання дитини (дітей);

документи, що підтверджують статус одинокого батька (копія свідоцтва про смерть дружини; рішення уповноваженого органу про призначення опіки над дитиною (дітьми) або про позбавлення батьківських прав матері тощо) або одинокої матері (копія свідоцтва про смерть чоловіка; копія довідки, що підтверджує статус одинокої матері, видана районним управлінням праці та соціального захисту населення; рішення суду про позбавлення батьківських прав батька) тощо;

акт обстеження матеріально-побутових та житлових умов проживання родини, в якому зазначаються умови проживання дитини (дітей), взаємовідносини в сім'ї, наявність необхідних речей для родини, господарський стан приміщення (охайність, чистота, порядок тощо);

довідка про реєстрацію місця проживання особи;

копія паспорта батька або матері;

копія свідоцтва про народження дитини (дітей);

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків батька або матері (копію паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

одна фотографія батька або матері розміром 3 х 4 см.

7. Комісія до 1 березня розглядає подані документи та за результатами розгляду приймає рішення про визначення особи преміантом чи відмову в такому визначенні.

8. Рішення комісії про визначення преміантів є підставою для підготовки розпорядження Київського міського голови про нагородження премією Київського міського голови одиноких батьків та одиноких матерів, які самі виховують дітей.

9. Премії призначаються Київським міським головою до Міжнародного дня сім'ї.

 

Виконуючий обов'язки
керівника апарату

Є. Ситніченко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали