Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до розпорядження Нацкомфінпослуг від 14 грудня 2017 року N 4498

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 8 серпня 2019 року N 1514

Про внесення змін до розпорядження Нацкомфінпослуг від 14 грудня 2017 року N 4498

Відповідно до пунктів 17.2 та 17.5 статті 17 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" та підпункту 70 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070 (Положення N 1070/2011), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Внести зміни до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 14 грудня 2017 року N 4498 "Про затвердження зразків деяких документів у сфері обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та технічних описів до них" (Розпорядження N 4498), виклавши в новій редакції, що додаються:

Зразок та технічний опис поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

Зразок візуальної форми та технічний опис поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підтверджує укладання внутрішнього електронного договору;

Зразок та технічний опис спеціального знака, що видається страхувальнику при укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

2. Бланки полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів зразка, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 14 грудня 2017 року N 4498 "Про затвердження зразків деяких документів у сфері обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та технічних описів до них" (Розпорядження N 4498), виготовлені до набрання чинності цим розпорядженням, можуть використовуватись для укладення договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів до 01 березня 2020 року.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня набрання чинності розпорядженням Нацкомфінпослуг від 09 квітня 2019 року N 538 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Розпорядження N 538), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 2019 року за N 544/33515.

4. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його прийняття.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Ястреба Д. А.

 

В. о. Голови Комісії

Д. Ястреб

 

Протокол засідання Комісії
від 08 серпня 2019 р. N 64

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
08 серпня 2019 року N 1514

I. Зразок та технічний опис поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

1. Зразок поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Лицьовий бік першого аркуша

  

Зворотний бік першого аркуша

Договір (поліс) діє на умовам, встановлених Законом України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (далі - Закон). Витяги окремих положень Закону:

"33.1. У разі настання дорожньо-транспортної пригоди, яка може бути підставою для здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати), водій транспортного засобу, причетний до такої пригоди, зобов'язаний:

33.1.1. дотримуватися передбачених правилами дорожнього руху обов'язків водія, причетного до дорожньо-транспортної пригоди;

33.1.2. вжити заходів з метою запобігання чи зменшення подальшої шкоди;

33.1.3. поінформувати інших осіб, причетних до цієї пригоди, про себе, своє місце проживання, назву та місцезнаходження страховика та надати відомості про відповідні страхові поліси;

33.1.4. невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня настання дорожньо-транспортної пригоди, письмово надати страховику, з яким укладено договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ), повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду встановленого МТСБУ зразка, з також відомості про місцезнаходження свого транспортного засобу та пошкодженого майна, контактний телефон та свою адресу. Якщо водій транспортного засобу з поважних причин не мав змоги виконати зазначений обов'язок, він має підтвердити це документально.

33.2. У разі настання дорожньо-транспортної пригоди за участю лише забезпечених транспортних засобів, за умови відсутності травмованих (загиблих) людей, а також за згоди водіїв цих транспортних засобів щодо обставин її скоєння, за відсутності у них ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, ці водії мають право спільно скласти повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду.

У такому разі водії транспортних засобів після складення зазначеного в цьому пункті повідомлення мають право залишити місце дорожньо-транспортної пригоди та звільняються від обов'язку інформувати відповідний підрозділ Національної поліції про її настання.

У разі оформлення документів про дорожньо-транспортну пригоду без участі уповноважених на те працівників відповідного підрозділу Національної поліції розмір страхової виплати за шкоду, заподіяну майну потерпілих, не може перевищувати максимальних розмірів, затверджених Уповноваженим органом за поданням МТСБУ.

33.3. Водії та власники транспортних засобів, причетних до дорожньо-транспортної пригоди, власники пошкодженого майна зобов'язані зберігати пошкоджене майно (транспортні засоби) у такому стані, в якому воно знаходилося після дорожньо-транспортної пригоди, до тих пір, поки його не огляне призначений страховиком (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) представник (працівник, аварійний комісар або експерт), а також забезпечити йому можливість провести огляд пошкодженого майна (транспортних засобів).

Особи, зазначені в цьому пункті, звільняються від обов'язку збереження пошкодженого майна (транспортних засобів) у такому стані, в якому воно знаходилося після дорожньо-транспортної пригоди, у разі якщо не з їхньої вини протягом десяти робочих днів після одержання страховиком (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду його уповноважений представник не прибув до місцезнаходження такого пошкодженою майна" (пп. 33.1 - 33.3 ст. 33);

"331.1. Страхувальник, інша особа, відповідальність якої застрахована, водій транспортного засобу, причетного до дорожньо-транспортної пригоди, особа, яка має право на отримання відшкодування (потерпілий), зобов'язані сприяти страховику та МТСБУ в розслідуванні причин та обставин дорожньо-транспортної пригоди, а саме: надати для огляду належний їй транспортний засіб або інше пошкоджене майно, повідомити страховика (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) про всі відомі їй обставини та надати для огляду та копіювання наявні у неї документи щодо цієї дорожньо-транспортної пригоди протягом семи робочих днів з дня отримання нею відповідної інформації або документа. Якщо зазначені особи з поважних причин на мали змоги виконати ці дії, вони мають підтвердити це документально" (п. 331. 1 ст. 331).

Лицьовий бік другого аркуша

  

2. Технічний опис поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі - Поліс) складається з двох аркушів: Оригіналу та Копії.

Поліс захищений необхідними засобами захисту, визначеними Моторним (транспортним) страховим бюро України (далі - МТСБУ), якщо інше не передбачено законодавством.

2.1. Перший аркуш Поліса - Оригінал, що має лицьовий та зворотний боки.

Лицьовий бік.

У верхній частині навпроти слова "Поліс N" надруковано серію, що складається з двох літер, та семизначний номер.

Містить 13 розділів: "1. Страховик", "2. Поняття страхового випадку", "3. Строк дії", "4. Страхова сума на одного потерпілого", "5. Розмір франшизи", "6. Страхувальник", "7. Забезпечений транспортний засіб (ТЗ)", "8. Особливі умови використання забезпеченого ТЗ", "9. Базовий платіж (Бп), коефіцієнти (К), що застосовувалися для розрахунку розміру страхового платежу", "10. Страховий платіж", "11. Примітки", "12. Дата укладання договору", "13. Підписи сторін".

У розділі 1 "Страховик" міститься поле для внесення інформації про найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ страховика. Можливе розміщення логотипу страховика. Праворуч від цього розділу міститься поле для внесення інформації про код страховика (відповідно до інформації МТСБУ).

У розділі 6 "Страхувальник" містяться поля для внесення інформації про страхувальника:

для юридичної особи - найменування юридичної особи, адреса місцезнаходження, номер контактного телефону, код за ЄДРПОУ;

для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), адреса місця проживання; номер телефону (за наявності); адреса електронної пошти (за наявності); дата народження; реквізити документа, що посвідчує фізичну особу - страхувальника; реквізити документа, що дає право на зменшення розміру страхового платежу (за наявності).

У розділі 9 зазначається розмір базового страхового платежу, значення коригуючих коефіцієнтів, що застосовувалися для розрахунку розміру страхового платежу, та відсоток зменшення розміру страхового платежу для пільгової категорії громадян (в разі наявності такої пільги).

У розділі 13 "Підписи сторін" містяться поля:

ліве поле - для підпису страхувальника,

праве поле - для підпису страховика. В разі укладення від імені страховика договору його агентом, у цьому полі також може міститись інформація про код за ЄДРПОУ агента - юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) для агента - фізичної особи або код, присвоєний такому агенту страховиком чи МТСБУ.

У нижній частині бланку міститься запис "видається страхувальнику".

Зворотний бік першого аркушу Поліса містить витяги із Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

2.2. Другий аркуш Поліса - Копія.

Лицьовий бік другого аркушу Поліса повністю повторює всі розділи оригіналу з такою відмінністю; внизу замість запису "видається страхувальнику" розміщений запис "залишається у страховика".

Зворотний бік - без друку.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
08 серпня 2019 року N 1514

II. Зразок візуальної форми та технічний опис візуальної форми поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підтверджує укладання внутрішнього електронного договору

1. Зразок візуальної форми поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підтверджує укладання внутрішнього електронного договору

Поліс N
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Цей документ є візуальною формою поліса, що посвідчує укладення внутрішнього електронного договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Внутрішній електронний договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі - Договір) діє виключно на території України на умовах, встановлених Законом України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"

Страховик

 

Страхувальник

 

Строк дії Договору

З по включно.

Договір набирає чинності з початку строку його дії, що зазначений у цьому полісі, але не раніше моменту його реєстрації у єдиній централізованій базі даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Дата реєстрації Договору в єдиній централізованій базі даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

 

Страхова сума на одного потерпілого:

за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю, грн

за шкоду, заподіяну майну, грн

Розмір франшизи

грн

Забезпечений транспортний засіб (далі - ТЗ)

 

Особливі умови використання забезпеченого ТЗ:

ТЗ використовується як таксі / маршрутне таксі

 

ТЗ підлягає обов'язковому технічному контролю

 

до керування допущені особи з водійським стажем менше 3-х років та/або водійський стаж страхувальника менше 3-х років

 

ТЗ використовується протягом повного строку страхування

 

Базовий платіж та коригуючі коефіцієнти, що застосовувалися для розрахунку розміру страхового платежу:

БП

К1

К2

К3

К4

К5

К6

К7

К8

К бонус-малус

Зменшення пільговику (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страховий платіж

грн

Способи доступу до єдиної централізованої бази даних МТСБУ для перевірки чинності:
за посиланням http://www.mtsbu.ua/, розділ "Перевірка автоцивілки" за реєстраційним номером транспортного засобу або за зазначеним номером поліса;

шляхом використання цілодобової лінії підтримки МТСБУ тел. 0-800-608-800;
інші наявні способи доступу.

Якщо відповідно до закону дорожньо-транспортну пригоду можна оформити без виклику Національної поліції, Ви можете скористатися інформаційною системою "Електронний Європротокол" (https://dtp.mtsbu.ua).

2. Технічний опис поліса, що підтверджує укладення внутрішнього електронного договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

2.1. Поліс, що підтверджує укладення внутрішнього електронного договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів - електронний документ, що містить інформаційні поля, визначені в Таблиці 1.

Таблиця 1. Інформаційні поля, які містить електронний документ та які відображені в візуальній формі поліса, що підтверджує укладення внутрішнього електронного договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Назва поля

Інформація, що зазначається в полі

Поліс N

Номер поліса згідно з єдиною централізованою базою даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Страховик

Найменування; код за ЄДРПОУ; адреса місцезнаходження; номер контактного телефону; адреса електронної пошти страховика, адреса веб-сторінки страховика в мережі Інтернет. Можливе розміщення логотипу страховика

Страхувальник

Для юридичної особи:
найменування; код за ЄДРПОУ; адреса місцезнаходження; номер контактного телефону; адреса електронної пошти (за наявності).
Для фізичної особи:
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), адреса місця проживання; номер телефону (за наявності); адреса електронної пошти (за наявності); дата народження; реквізити документа, що посвідчує фізичну особу - страхувальника; реквізити документа, що дає право на зменшення розміру страхового платежу (за наявності)

Строк дії Договору

Початок дії Договору у форматі гг.хх.дд.мм.рррр, кінець дії Договору у форматі дд.мм.рррр, де:
гг - години, хх - хвилини, дд - день, мм - місяць, рррр - рік

Дата реєстрації Договору в єдиній централізованій базі даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Дата реєстрації Договору в єдиній централізованій базі даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у форматі гг.хх.дд.мм.рррр, де:
гг - години, хх - хвилини, дд - день, мм - місяць, рррр - рік

Страхова сума на одного потерпілого

Страхова сума на одного потерпілого за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю, відповідно до законодавства, виражена в грошовій одиниці України

Страхова сума на одного потерпілого за шкоду, заподіяну майну, відповідно до законодавства, виражена в грошовій одиниці України

Розмір франшизи

Розмір франшизи, визначений відповідно до законодавства, виражений в грошовій одиниці України

Забезпечений транспортний засіб (далі - ТЗ)

Тип, номерний знак ТЗ, марка, модель, рік випуску, VIN (номер кузова, шасі, рами), населений пункт місця реєстрації (проживання) власника ТЗ (фізичної особи) або місцезнаходження юридичної особи

Особливі умови використання забезпеченого ТЗ

 

ТЗ використовується як таксі / маршрутне таксі

Так або ні.

до керування допущені особи з водійським стажем менше 3-х років та/або водійський стаж страхувальника менше 3-х років

Так або ні.

ТЗ підлягає обов'язковому технічному контролю

Якщо так, то зазначається гранична дата проходження наступного обов'язкового технічного контролю ТЗ

ТЗ використовується протягом повного строку страхування

Так або якщо ні, то зазначаються місяці використання ТЗ

Базовий платіж та коригуючі коефіцієнти, що застосовувалися для розрахунку розміру страхового платежу:

 

БП

Базовий страховий платіж за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, визначений відповідно до законодавства

К1

Коефіцієнт залежно від типу ТЗ, визначений відповідно до законодавства

К2

Коефіцієнт залежно від місця реєстрації (проживання) власника транспортного засобу (фізичної особи) або місцезнаходження юридичної особи, зазначений в свідоцтві про реєстрацію, визначений відповідно до законодавства

К3

Коефіцієнт залежно від сфери використання ТЗ, визначений відповідно до законодавства

К4

Коефіцієнт залежно від власника транспортного засобу, визначений відповідно до законодавства

К5

Коефіцієнт залежно від періоду використання ТЗ, визначений відповідно до законодавства

К6

Коефіцієнт залежно від показників збитковості/прибутковості діяльності страховика з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, визначений відповідно до законодавства

К7

Коефіцієнт залежно від строку дії Договору, визначений відповідно до законодавства

К8

Коефіцієнт залежно від способу укладання договору страхування, визначений відповідно до законодавства

К бонус-малус

Коефіцієнт бонус-малус, визначений відповідно до законодавства

Зменшення пільговику

Відсоток, на який зменшується страховий платіж, визначений відповідно до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"

Страховий платіж

Розмір страхового платежу, розрахований відповідно до законодавства

Способи доступу до єдиної централізованої бази даних МТСБУ для перевірки чинності

Зазначаються наявні способи доступу до інформації в єдиній централізованій базі даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Посилання на систему "Електронний Європротокол"

Якщо відповідно до закону дорожньо-транспортну пригоду можна оформити без виклику Національної поліції, Ви можете скористатися інформаційною системою "Електронний Європротокол" (https://dtp.mtsbu.ua)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
08 серпня 2019 року N 1514

III. Зразок та технічний опис Спеціального знака, що видається страхувальнику при укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

1. Зразок спеціального знака, що видається страхувальнику при укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (візуальна форма)

СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗНАК

Номер поліса

Номерний знак
транспортного засобу

Дійсний до ___ 20__
                            день місяць рік

Найменування страховика:

Номер телефону страховика:

Додаткова інформація:

2. Технічний опис зразка спеціального знака, що видається страхувальнику при укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

2.1. Спеціальний знак видається страхувальнику при укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в паперовій або електронній формі (далі - спеціальний знак).

2.2. Спеціальний знак містить 6 розділів: "Номер поліса"; "Номерний знак транспортного засобу"; "Дійсний до (день, місяць, рік)"; "Найменування страховика"; "Номер телефону страховика"; "Додаткова інформація" (адреса веб-сторінки страховика в мережі Інтернет тощо).
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали