ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 06.06.2012 р. N 941

Київ

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.03.2012 N 434

Відповідно до законів України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні", "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою належної організації заходів для уболівальників збірної команди Швеції з футболу та упорядкування роздрібної торгівлі на території тимчасового табору (кемпінгу), в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.03.2012 N 434 "Про організацію та облаштування тимчасового табору (кемпінгу) для вболівальників з Королівства Швеція на період проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу":

доповнити розпорядження новими пунктами 4, 10, 11, 14, 15 такого змісту:

"4. "КП "Плесо" у встановленому законодавством порядку визначити проектні організації з розробки проектно-кошторисної документації та підрядні організації для здійснення робіт з благоустрою зони відпочинку "Центральна" на території о. Труханів та враховуючи стислі терміни, дозволити одночасне виконання проектних і будівельних робіт".

"10. Головному управлінню з питань внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з КП "Плесо" організувати в місці дислокації тимчасового табору (кемпінгу) уболівальників збірної команди Швеції з футболу на період проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу торгівельне обслуговування прохолоджувальними напоями, морозивом, стравами швидкого приготування, сувенірною та текстильною продукцією, поліграфією та іншими необхідними предметами побутового призначення".

"11. Головному управлінню з питань внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) погодити у встановленому порядку розміщення об'єктів торгівлі та інформувати суб'єктів господарювання про обмеження, визначені рішенням Київської міської ради від 23.12.2010 N 413/5225 "Про деякі питання з упорядкування в м. Києві роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, вином столовим, пивом та тютюновими виробами", під час функціонування тимчасового табору (кемпінгу)".

"14. Утворити комісію з питань організації, облаштування та функціонування тимчасового табору (кемпінгу) для уболівальників збірної команди Швеції з футболу (далі - комісія) та затвердити її склад, що додається".

"15. Затвердити Положення про комісію з питань організації, облаштування та функціонування тимчасового табору (кемпінгу) для уболівальників збірної команди Швеції з футболу, що додається".

У зв'язку із цим: пункти 4, 5, 6, 7, 8, 9 розпорядження вважати відповідно пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 10, пункти 10, 11, 12, 13 розпорядження вважати відповідно пунктами 13, 14, 15, 16, пункти 14, 15 розпорядження вважати пунктами 19, 20.

2. Питання висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова

О. Попов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
21.03.2012 N 434
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 06.06.2012 N 941)


СКЛАД
комісії з питань організації, облаштування та функціонування тимчасового табору (кемпінгу) для уболівальників збірної команди Швеції з футболу

Голубченко
Анатолій Костянтинович

заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова комісії

Походій
Павло Іванович

генеральний директор Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо", заступник голови комісії

Яценюк
Ірина Миколаївна

заступник начальника відділу з організаційного забезпечення розвитку підприємства Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо", секретар комісії

Арешкович
Алла Олександрівна

заступник начальника Головного управління охорони здоров'я

Боднар
Василь Євгенійович

начальник управління взаємодії з судами, правоохоронними органами та органами юстиції

Жигалов
Юлій Анатолійович

заступник головного державного санітарного лікаря м. Києва (за згодою)

Крикун
Олексій Олексійович

начальник Головного управління МВС України в м. Києві (за згодою)

Пшеничний
Віталій Никифорович

начальник Головного управління з надзвичайних ситуацій

Слишик
Тетяна Федорівна

начальник Головного управління з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Терещенко
Юрій Анатолійович

начальник управління підготовки інфраструктурних об'єктів турніру Головного управління з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Тополов
Олександр Семенович

начальник Головного територіального управління МНС України (за згодою)

Ченчевий
Валерій Геннадійович

Голова правління ПАТ "АК" Київводоканал" (за згодою)


 

Заступник голови -
керівник апарату

О. Пузанов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
21.03.2012 N 434
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 06.06.2012 N 941)


ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань організації, облаштування та функціонування тимчасового табору (кемпінгу) для уболівальників збірної команди Швеції з футболу

1. Комісія з питань організації, облаштування та функціонування тимчасового табору (кемпінгу) для уболівальників збірної команди Швеції з футболу (далі - комісія) є консультативно-дорадчим органом, утвореним на період проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

2. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київського міського голови, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями комісії є:

3.1. Забезпечення належної, безперебійної та якісної організації, облаштування та функціонування тимчасового табору (кемпінгу) для уболівальників збірної команди Швеції з футболу на період проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

3.2. Взаємодія з територіальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями м. Києва з питань створення умов для належної організації, облаштування та функціонування тимчасового табору (кемпінгу) для уболівальників збірної команди Швеції з футболу на період проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

3.3. Відстеження процесів, пов'язаних з організацією, облаштуванням та функціонуванням тимчасового табору (кемпінгу) для уболівальників збірної команди Швеції з футболу на період проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та розроблення пропозицій щодо їх недопущення.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань має право:

4.1. Одержувати згідно із законодавством від структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій м. Києва необхідну інформацію та статистичні дані.

4.2. Утворювати в установленому порядку тимчасові робочі групи для проведення досліджень та експертних оцінок, залучати до їх роботи працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій м. Києва, а також фахівців наукових та інших установ (за згодою їх керівників).

4.3. Заслуховувати інформацію представників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій м. Києва з питань, що належать до їх компетенції.

4.4. Надавати рекомендації щодо організації, облаштування та функціонування тимчасового табору (кемпінгу) для уболівальників збірної команди Швеції з футболу на період проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

5. Робота комісії:

5.1. Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться за рішенням голови комісії в міру необхідності, але не менше одного разу на два тижні.

5.2. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

5.3. Проводить засідання голова комісії, а в разі його відсутності - заступник голови комісії.

5.4. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

5.5. Рішення комісії оформляється протоколом і підписується головуючим та секретарем.

5.6. Організаційне забезпечення роботи комісії здійснює Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо".

6. Рішення комісії, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районними в місті Києві державними адміністраціями, територіальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями м. Києва.

 

Заступник голови -
керівник апарату

О. Пузанов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали