Додаткова копія: Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 червня 2015 року N 520 "Про регіональну комісію з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в м. Києві"

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17.06.2016 р. N 447

Київ

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 червня 2015 року N 520 "Про регіональну комісію з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в м. Києві"

Відповідно до статті 241 Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року N 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва", від 18 березня 2015 року N 196 "Деякі питання державного фонду регіонального розвитку" (Постанова N 196), наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17 квітня 2015 року N 74 "Про затвердження примірного Положення про регіональну комісію з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку" (Положення N 74) та від 24 квітня 2015 року N 80 "Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку" (Перелік N 80), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2015 року за N 488/26933, з метою забезпечення ефективного та цільового використання коштів державного фонду регіонального розвитку:

1. Унести зміни до складу регіональної комісії з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в м. Києві, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 червня 2015 року N 520 (Розпорядження N 520) (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05 квітня 2016 року N 200 (Розпорядження N 200)), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Унести зміни до Положення про регіональну комісію з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в м. Києві, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 червня 2015 року N 520 (Розпорядження N 520), виклавши його в новій редакції, що додається.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
03 червня 2015 року N 520
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 17 червня 2016 року N 447)

СКЛАД
регіональної комісії з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в м. Києві

Пліс
Геннадій Володимирович

перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова регіональної комісії

Маміна
Ольга Володимирівна

перший заступник директора Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступник голови регіональної комісії

Принада
Світлана Ігорівна

директор Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), секретар регіональної комісії

Биковець
В'ячеслав Михайлович

генеральний директор Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України (за згодою)

Кашко
Олександр Павлович

економіст громадської організації "Центр економічної стратегії" (за згодою)

Мацюк
Борис Петрович

голова Міжнародної громадської організації "Всенародний контроль та захист" (за згодою)

Петренко
Ігор Миколайович

заступник директора з науково-економічної роботи КНДУ "Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста" (за згодою)

Странніков
Андрій Миколайович

депутат Київської міської ради (за згодою)

Тесленко
Павло Петрович

депутат Київської міської ради (за згодою)

 

Керівник апарату

В. Бондаренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
03 червня 2015 року N 520
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 17 червня 2016 року N 447)

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну комісію з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в м. Києві

1. Регіональна комісія з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в м. Києві (далі - Комісія), є постійно діючим органом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який утворюється ним для оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть відповідно до статті 241 Бюджетного кодексу України реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - інвестиційні програми і проекти).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та цим Положенням.

3. Основним завданням Комісії є проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів.

4. Комісія відповідно до покладеного на неї завдання:

1) здійснює оцінку відповідності інвестиційних програм і проектів вимогам, передбаченим у законодавстві до інвестиційних програм і проектів;

2) проводить попередній конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів;

3) за результатами оцінки та відбору надає виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) узагальнені переліки інвестиційних програм і проектів;

4) інформує заявників (структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районні в місті Києві державні адміністрації) про результати проведеної оцінки та відбору.

5. Комісія має право:

1) залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, громадських об'єднань, наукових та інших установ (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, представників проектів міжнародної технічної допомоги, які займаються питаннями місцевого, регіонального та соціально-економічного розвитку (за згодою);

2) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладеного на неї завдання;

3) організовувати проведення нарад та інших заходів.

6. Комісія під час виконання покладеного на неї завдання взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Комісія утворюється у складі голови, заступників голови, секретаря та членів Комісії.

Склад Комісії затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

До складу Комісії включаються представники виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київської міської ради, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, агенцій регіонального розвитку, які створені відповідно до Закону України "Про засади державної регіональної політики" (Закон N 156-VIII), регіональних офісів реформ, громадських об'єднань, які займаються питаннями місцевого/регіонального, соціально-економічного та/або інвестиційного розвитку, наукових та інших установ (за погодженням з їх керівниками).

Кількість членів Комісії з числа представників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не перевищує 1/3 загальної кількості складу Комісії, а кількість представників громадських об'єднань становить не менше 1/3 загальної кількості складу Комісії.

Інформація про склад та положення про Комісію розміщується на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва.

8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Комісії є правомочним за умови присутності на засіданні не менш як 2/3 членів складу комісії.

Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів на засідання Комісії забезпечує її секретар.

Члени Комісії та запрошені отримують матеріали для чергового засідання не пізніше ніж за 5 днів до проведення такого засідання. Одночасно із розсилкою матеріалів оприлюднюється проект порядку денного та відповідних матеріалів на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва.

Рішення вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії.

Член Комісії, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення Комісії мають рекомендаційний характер.

9. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

Керівник апарату

В. Бондаренко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали