ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 02.03.2017 р. N 231

Київ

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 вересня 2014 року N 979 "Про Тимчасовий розподіл обов'язків між Київським міським головою, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, заступниками голови Київської міської державної адміністрації та керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про столицю України - місто-герой Київ", Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08 жовтня 2013 року N 1810 (Розпорядження N 1810):

1. Затвердити зміни до Тимчасового розподілу обов'язків між Київським міським головою, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, заступниками голови Київської міської державної адміністрації та керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 вересня 2014 року N 979 (Розпорядження N 979), що додаються.

2. Унести зміни до додатка 1 до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 вересня 2014 року N 979 (Розпорядження N 979) (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 березня 2016 року N 127 (Розпорядження N 127)), виклавши його у новій редакції, що додається.

3. Унести зміни до додатка 3 до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 вересня 2014 року N 979 (Розпорядження N 979) (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 листопада 2015 року N 1104 (Розпорядження N 1104)), виклавши його у редакції, що додається.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
02 березня 2017 року N 231

Зміни
до Тимчасового розподілу обов'язків між Київським міським головою, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, заступниками голови Київської міської державної адміністрації та керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 вересня 2014 року N 979 (Розпорядження N 979)

1. Розділ 1 Розподілу викласти у такій редакції:

"РОЗДІЛ 1
КЛИЧКО В. В.
Київський міський голова
Очолює виконавчий орган Київської міської ради
(Київську міську державну адміністрацію)

1. Здійснює керівництво діяльністю виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), несе персональну відповідальність за виконання покладених на виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію) повноважень та функцій згідно з Конституцією України, законами України "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, а також за здійснення повноважень виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) щодо питань фінансування з бюджету, розробки програм соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва; підготовки пропозицій з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених законодавством.

Організовує в межах своїх повноважень, передбачених законом:

реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці відповідно до вимог чинного законодавства;

реалізацію заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації у місті Києві, цивільного захисту населення та сприяє їх виконанню. Взаємодіє у цих питаннях з міністерствами, іншими центральними органами влади.

Організовує та здійснює керівництво територіальною обороною в межах зони територіальної оборони.

2. Представляє виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію) у відносинах з центральними органами виконавчої влади, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами. Веде переговори і підписує відповідні угоди.

3. У межах своїх повноважень взаємодіє з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, постійними комісіями Київської міської ради.

4. Визначає та розподіляє обов'язки між першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, заступниками голови Київської міської державної адміністрації.

5. Спрямовує та координує діяльність першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, заступників голови Київської міської державної адміністрації, керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), керівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань, що віднесені законодавством до компетенції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), взаємодіє з обласними державними адміністраціями. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

6. Київському міському голові безпосередньо підпорядковується:

відділ організаційного забезпечення діяльності Київського міського голови (патронатна служба) апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

управління аналітичного забезпечення Київського міського голови апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

7. У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з покладених на нього завдань і визначеного кола питань:

координує діяльність щодо фінансування підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста;

організовує роботу з проведення аналізу стану розвитку галузей господарства міста і забезпечує здійснення заходів щодо подальшого їхнього розвитку;

координує роботу з розробки галузевих та місцевих програм, організовує і забезпечує їх виконання;

забезпечує розроблення та контроль за виконанням заходів щодо реалізації доручень Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України (Програма N 1099-VIII);

координує роботу щодо розробки програм соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва, організовує і забезпечує їх виконання відповідно до повноважень;

організовує співпрацю з суб'єктами господарювання у відповідній галузі, забезпечує складення графіків та плану дій з ними;

здійснює координацію роботи щодо будівництва особливо важливих об'єктів відповідних галузей господарства міста.

8. Спрямовує, координує та контролює діяльність:

Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

управління з питань запобігання та протидії корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

9. Здійснює керівництво Науково-економічною радою при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації);

10. Забезпечує взаємодію з:

Прокуратурою м. Києва;

Головним управлінням Служби безпеки України у м. Києві та Київській області;

Головним управлінням Національної поліції у м. Києві;

оборонними структурами та правоохоронними органами.

11. Очолює колегію виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)."

2. Розділ 2 Розподілу викласти у такій редакції:

"РОЗДІЛ 2
ПЛІС Г. В.
перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київського міського голови.

2. Забезпечує здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо реалізації державної політики України з питань електронного урядування та захисту інформації; з питань виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, в галузі комплексного соціально-економічного розвитку території, удосконалення розміщення на території міста продуктивних сил, розвитку міжрегіональних зв'язків, здійснення структурної перебудови економіки міста, ефективного проведення економічних реформ, спрямованих на створення ринкової економіки; в галузі бюджету та фінансів, планування і обліку, податкової політики, банківської діяльності, організації виставкової діяльності; в галузі промисловості, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, захисту інтелектуальної власності, налагодження економічних та виробничих взаємовідносин між підприємствами міста з розроблення та реалізації загальноміських і галузевих науково-технічних програм та інноваційних проектів з пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку міста; реалізації державної регуляторної політики, державної політики у сфері підприємництва, ліцензування підприємницької діяльності; в галузі побутового, торговельного обслуговування населення, з питань діяльності ринків.

Організовує діяльність підпорядкованих структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва у сфері охорони державної таємниці, бере участь у розробленні (уточненні) мобілізаційного плану міста Києва.

У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з покладених на нього завдань і визначеного кола питань:

забезпечує розроблення та контроль за виконанням заходів щодо реалізації доручень Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України (Програма N 1099-VIII);

організовує співпрацю з суб'єктами господарювання у відповідних галузях, забезпечує складення графіків та плану дій з ними;

бере участь у розробці окремих розділів відповідних галузевих програм, місцевих програм, організовує і контролює їх виконання;

організовує роботу з проведення аналізу стану розвитку галузей господарства міста і забезпечує здійснення заходів щодо подальшого їхнього розвитку;

забезпечує складання балансів трудових ресурсів;

забезпечує формування та виконання Програми інформатизації міста Києва;

забезпечує розроблення та здійснення заходів щодо реалізації промислово-інноваційної політики.

Організовує впровадження комплексної системи захисту інформації та контролює її стан.

Сприяє формуванню системи фінансово-кредитної, консультативної та інформаційної підтримки підприємництва.

Сприяє залученню іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу міста Києва.

Сприяє розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та виходу на зовнішній ринок підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста Києва.

Погоджує зовнішньоекономічні договори, що укладаються структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Координує роботу щодо здійснення державної реєстрації іноземних інвестицій в місті Києві, договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю інвесторів, видачі ліцензій на експорт та імпорт товарів, разових індивідуальних ліцензій в межах, визначених Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Сприяє ефективному використанню природних, трудових і фінансових ресурсів м. Києва та залученню інвестицій. Здійснює координацію діяльності управлінь економіки та фінансових управлінь районних в місті Києві державних адміністрацій.

Забезпечує підготовку та подання в установленому порядку до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України пропозицій, спрямованих на забезпечення збалансованого розвитку продуктивних сил та підвищення рівня життя населення міста Києва.

Організовує роботу з проведення аналізу соціально-економічної ситуації та розроблення прогнозів динаміки споживання населенням міста товарів народного споживання та послуг.

Забезпечує розробку та подання на затвердження Київської міської ради проекту бюджету міста Києва, організовує виконання бюджету міста Києва.

Організовує роботу по підготовці та подає в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня пропозиції до проекту Державного бюджету України, пропозиції щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між місцевими бюджетами, розмірів дотацій і субсидій, дані про зміну складу об'єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, баланс фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання, виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб.

Погоджує пропозиції щодо розміщення на території міста Києва нових підприємств та інших об'єктів незалежно від форм власності.

Забезпечує організаційно-методичне керівництво, координує діяльність структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій з питань розроблення прогнозів економічного і соціального розвитку міста та районів на середньостроковий період, програм економічного і соціального розвитку районів міста Києва на короткостроковий період, забезпечує взаємодію з районними в місті Києві державними адміністраціями під час розроблення відповідних державних, місцевих, галузевих програм, а також під час розв'язання інших проблем комплексного розвитку продуктивних сил території. Здійснює контроль за виконанням всіх місцевих цільових програм.

Організовує роботу з:

розроблення довгострокових та середньострокових прогнозних показників балансів фінансових і грошових доходів та витрат населення;

проведення комплексного аналізу розвитку економіки міста, визначення шляхів структурно-інвестиційної політики та пріоритетів соціально-економічного розвитку території;

розроблення програм соціально-економічного розвитку міста Києва, відповідних галузевих програм, участі у розробці окремих розділів інших програм.

Забезпечує реалізацію державної політики ціноутворення в порядку і межах, визначених законодавством.

Здійснює в межах своїх повноважень функції щодо формування та виконання міських цільових програм з розвитку електронного урядування та захисту інформації.

Забезпечує контроль за виконанням заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, запобігання та виявлення корупції.

Сприяє:

реалізації науково-технічних програм в промисловому секторі економіки міста, роботі науково-економічної ради міста з питань координації науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт міста, роботі міських організацій роботодавців, Ради директорів підприємств Києва при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), науково-технічних товариств, спілок та громадських об'єднань України з реалізації державної науково-технічної та інноваційної політики у місті Києві;

зовнішньоекономічним зв'язкам промислових підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, розвитку їхньої експортної бази і збільшенню виробництва продукції на експорт;

формування та виконання Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки;

роботі відповідних науково-технічних товариств та громадських організацій.

Організовує роботу з розроблення та здійснення заходів щодо подальшого розвитку науки і техніки, впровадження нових технологій та підвищення технічного рівня виробництва і якості продукції, створення територіальних інноваційних центрів і технопарків.

Забезпечує діяльність секції з питань науково-технічних досліджень Науково-економічної ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

Бере участь у розробленні проектів відповідних державних, міжгалузевих, галузевих, регіональних і міжрегіональних програм.

У межах своїх повноважень взаємодіє з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною службою статистики України, Державною службою експортного контролю України, Міністерством промислової політики України та іншими центральними органами виконавчої влади, постійними комісіями Київської міської ради, районними в місті Києві державними адміністраціями.

Координує та контролює діяльність районних в місті Києві державних адміністрацій та готує пропозиції з питань організації управління районами в місті Києві.

Відповідно до своїх повноважень організовує підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), проектів рішень Київської міської ради, що подаються на розгляд Київської міської ради виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) і матеріалів з окремих питань для розгляду на засіданнях Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. У разі відсутності Київського міського голови виконує його обов'язки як керівника виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Координує діяльність заступників голови Київської міської державної адміністрації, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), голів районних в місті Києві державних адміністрацій, а також територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань, що віднесені законодавством до компетенції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5. Доручення першого заступника голови Київської міської державної адміністрації є обов'язковими для виконання заступниками голови Київської міської державної адміністрації, керівниками структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), головами районних в місті Києві державних адміністрацій незалежно від їх підпорядкування, а також територіальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань, що віднесені законодавством до компетенції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6. За дорученнями першого заступника голови Київської міської державної адміністрації безпосередньо працює управління контрольно-аналітичного забезпечення першого заступника голови Київської міської державної адміністрації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

7. В межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність структурних підрозділів безпосереднього підпорядкування:

Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - крім туризму;

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

8. Сприяє взаємодії з територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади згідно з визначеним колом повноважень.

9. Спрямовує і координує діяльність:

державного виробничого підприємства "Скіф";

державного науково-дослідного центру надпровідникової радіоелектроніки "Айсберг";

державного науково-виробничого підприємства "Термохолод";

малого державного підприємства "Квант-оптика";

державного підприємства Київського державного науково-дослідного інституту "Комета";

державного підприємства "Центр обслуговування наукової та інженерної праці";

державного науково-виробничого підприємства "Захід".

10. Взаємодіє з Київською торгово-промисловою палатою."

3. У пункті 3 Розділу 3 Розподілу слова "відділ організаційно-документального забезпечення заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань житлово-комунального господарства та благоустрою управління організаційного забезпечення діяльності заступників голови Київської міської державної адміністрації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" замінити словами "відділ контрольно-аналітичного забезпечення заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань житлово-комунального господарства та благоустрою управління контрольно-аналітичного забезпечення заступників голови Київської міської державної адміністрації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

4. Розділ 4 Розподілу викласти у такій редакції:

"РОЗДІЛ 4
ПОВОРОЗНИК М. Ю.
заступник голови Київської міської державної адміністрації

1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Забезпечує здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з управління майном, захисту майнових прав територіальної громади м. Києва; приватизації; щодо реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я; забезпечення ефективної роботи та розвитку у місті Києві мережі закладів охорони здоров'я; організації роботи з розроблення прогнозів розвитку мережі закладів охорони здоров'я; у сфері охорони материнства і дитинства, сім'ї та молоді, соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян - пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави; забезпечення виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни, прирівняних до них осіб та ветеранів праці, військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби в запас або відставку, та членів їхніх сімей, а також про пільги і допомогу сім'ям військовослужбовців строкової служби; зайнятості населення, праці та заробітної плати; забезпечення ефективної роботи та розвитку у місті Києві мережі закладів соціального захисту, молодіжних організацій, жіночих громадських організацій, організації роботи з розроблення прогнозів розвитку мережі закладів соціального захисту населення; рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та впровадження тендерної складової у діяльність структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та комунальних підприємств; щодо забезпечення державної політики у сфері організації ефективного функціонування інфраструктури дорожньо-транспортного комплексу міста, проведення єдиної транспортної політики в питаннях розвитку підприємств транспорту різних форм власності; у сферах телекомунікацій, інформатизації, теле- та радіомовлення, поштового зв'язку на території міста Києва.

Організовує діяльність підпорядкованих структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій комунальної власності у сфері охорони державної таємниці, бере участь у розробленні (уточненні) мобілізаційного плану м. Києва.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я.

Організовує роботу медичних закладів з надання допомоги населенню.

Вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації.

Координує роботу закладів охорони здоров'я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, вживає заходів для їхнього матеріального та фінансового забезпечення.

Здійснює координацію роботи із будівництва об'єктів охорони здоров'я.

У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з покладених на нього завдань і визначеного кола питань:

забезпечує розроблення та контроль за виконанням заходів щодо реалізації доручень Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України (Програма N 1099-VIII);

організовує співпрацю з суб'єктами господарювання у відповідній галузі,забезпечує складення графіків та плану дій з ними;

координує роботу щодо розробки та організації виконання перспективних та поточних програм зайнятості населення;

забезпечує розробку і організацію виконання місцевих програм зайнятості населення;

забезпечує організацію та ефективне функціонування на території міста системи адміністрації праці та вживає відповідні заходи на виконання національного трудового законодавства та положень ратифікованих Україною конвенцій Міжнародної організації праці;

організовує ефективне функціонування інфраструктури дорожньо-транспортного комплексу міста;

проведення єдиної транспортної політики в питаннях розвитку підприємств транспорту різних форм власності.

Вживає заходів щодо функціонування мережі молодіжних центрів, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва. Організовує роботу по підготовці прогнозів розвитку зазначеної мережі, забезпечує їхнє врахування при розробленні проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва. Координує роботу цих закладів, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва, вживає заходів для їхнього матеріально-фінансового забезпечення; організовує роботу з надання допомоги населенню та надання в межах повноважень встановлених пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшенням умов життя багатодітних сімей.

Бере участь у веденні колективних переговорів та укладанні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів).

Організовує роботу з надання в межах повноважень встановлених пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства.

Здійснює координацію роботи із будівництва об'єктів соціального захисту, молодіжних центрів.

Координує роботу об'єднань ветеранів війни та праці, забезпечує розробку і реалізацію місцевих програм щодо поліпшення житлових, матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, інших малозахищених верств населення.

Бере участь у розробленні проектів відповідних державних, міжгалузевих, галузевих, регіональних і міжрегіональних програм.

У межах своїх повноважень взаємодіє з Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством інфраструктури України та іншими центральними органами виконавчої влади, постійними комісіями Київської міської ради, районними в місті Києві державними адміністраціями.

Відповідно до своїх повноважень організовує підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), проектів рішень Київської міської ради, що подаються на розгляд Київської міської ради виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), і матеріалів з окремих питань для розгляду на засіданнях колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. За дорученнями заступника голови Київської міської державної адміністрації безпосередньо працює відділ контрольно-аналітичного забезпечення заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань соціальної політики та охорони здоров'я управління контрольно-аналітичного забезпечення заступників голови Київської міської державної адміністрації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. В межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність департаментів безпосереднього підпорядкування:

Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5. Сприяє взаємодії з територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади згідно з визначеним колом повноважень.

6. Спрямовує і координує діяльність:

державного підприємства "Проектний інститут "Укрметротунельпроект";

державного підприємства Київське спеціалізоване підприємство обчислювальної техніки та інформації;

державного територіально-галузевого об'єднання "Південно-Західна залізниця";

підприємств, установ і організацій річкового, автомобільного та вантажного транспорту незалежно від форм власності;

підприємств, установ і організацій зв'язку, кабельного телебачення та поштового зв'язку незалежно від форм власності.

7. Сприяє діяльності закладів охорони здоров'я інших форм власності, розташованих на території м. Києва.

8. Сприяє взаємодії з територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади згідно з визначеним колом повноважень."

5. У пункті 3 Розділу 5 Розподілу слова "відділ організаційно-документального забезпечення заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань земельних відносин, містобудування та архітектури управління організаційного забезпечення діяльності заступників голови Київської міської державної адміністрації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" замінити словами "відділ контрольно-аналітичного забезпечення заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань земельних відносин, містобудування та архітектури управління контрольно-аналітичного забезпечення заступників голови Київської міської державної адміністрації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

6. У пункті 3 Розділу 6 Розподілу слова "відділ організаційно-документального забезпечення заступника голови Київської міської державної адміністрації з гуманітарних питань управління організаційного забезпечення діяльності заступників голови Київської міської державної адміністрації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" замінити словами "відділ контрольно-аналітичного забезпечення заступника голови Київської міської державної адміністрації з гуманітарних питань управління контрольно-аналітичного забезпечення заступників голови Київської міської державної адміністрації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

7. Розділ 7 Розподілу викласти у такій редакції:

"РОЗДІЛ 7
САГАЙДАК І. В.
заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень

1. Забезпечує виконання положень Конституції України, Законів України "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київського міського голови.

2. Організовує діяльність підпорядкованих структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері охорони державної таємниці.

У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з покладених на нього завдань і визначеного кола питань забезпечує розроблення та контроль за виконанням заходів щодо реалізації доручень Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України (Програма N 1099-VIII).

У межах своїх повноважень взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, постійними комісіями Київської міської ради, районними в місті Києві державними адміністраціями.

Відповідно до своїх повноважень організовує підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), проектів рішень Київської міської ради, що подаються на розгляд Київської міської ради виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), і матеріалів з окремих питань для розгляду на засіданнях Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. За дорученнями заступника голови Київської міської державної адміністрації безпосередньо працює відділ контрольно-аналітичного забезпечення заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Сагайдака І. В. управління контрольно-аналітичного забезпечення заступників голови Київської міської державної адміністрації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).".

8. У пункті 3 Розділу 8 Розподілу слова "відділ організаційно-документального забезпечення заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Резнікова О. Ю. управління організаційного забезпечення діяльності заступників голови Київської міської державної адміністрації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" замінити словами "відділ контрольно-аналітичного забезпечення заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Резнікова О. Ю управління контрольно-аналітичного забезпечення заступників голови Київської міської державної адміністрації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

9. У пункті 4 Розділу 8 Розподілу слова "Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - у частині реклами" замінити словами "Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

10. Розділ 9 Розподілу викласти у такій редакції:

"РОЗДІЛ 9
БОНДАРЕНКО В. В.
керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Забезпечує здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо реалізації державної політики України у сфері розвитку місцевого самоврядування; щодо реалізації державної політики України у галузі внутрішньої політики; розвитку міжрегіональних зв'язків; щодо реалізації державної кадрової політики; у сфері запобігання корупції; у галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян; дотримання засад державної мовної політики; управління архівною справою; взаємодії та розвитку зв'язків з судами, правоохоронними органами; з питань реалізації державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства на території м. Києва; реалізації державної політики у галузі дозвільної системи у сфері господарської діяльності та у сфері надання адміністративних послуг; щодо реалізації державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на території міста Києва, а також щодо надання відомостей з Державного земельного кадастру.

Очолює апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Організовує та забезпечує його ефективну роботу.

Організовує діяльність підпорядкованих структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій комунальної власності м. Києва у сфері охорони державної таємниці, бере участь у розробленні (уточненні) мобілізаційного плану м. Києва.

У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з покладених на нього завдань і визначеного кола питань:

організовує роботу з правового, організаційного, документального, інформаційного, кадрового, фінансово-господарського, соціально-побутового та іншого забезпечення діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

забезпечує розроблення та контроль за виконанням заходів щодо реалізації доручень Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України (Програма N 1099-VIII);

бере участь у розробці окремих розділів відповідних галузевих програм, місцевих програм, організовує і контролює їх виконання;

сприяє взаємодії із спілками, товариствами, асоціаціями, громадськими об'єднаннями, які діють у відповідних сферах;

здійснює в межах своїх повноважень функції щодо виконання (здійснення) місцевих інформаційно-видавничих програм, розвитку інформаційної інфраструктури, формування та виконання міських цільових програм з розвитку електронного урядування та захисту інформації;

забезпечує надання методичної та практичної допомоги структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій з питань, що належать до компетенції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Бере участь у впровадженні комплексної системи захисту інформації.

Організовує роботу з:

розроблення та реалізації заходів, спрямованих на розвиток і захист національного інформаційного простору на території міста Києва;

функціонування Єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва.

Забезпечує виконання заходів щодо організації правового інформування та виховання населення.

Забезпечує виконання заходів щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції.

Забезпечує контроль за виконанням заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку та запобігання корупції.

Бере участь у розробленні проектів відповідних державних, міжгалузевих, галузевих, регіональних і міжрегіональних програм.

У межах своїх повноважень взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, постійними комісіями Київської міської ради, районними в місті Києві державними адміністраціями.

Відповідно до своїх повноважень організовує підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), проектів рішень Київської міської ради, що подаються на розгляд Київської міської ради виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

Здійснює організаційне забезпечення засідань Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), нарад та інших заходів, що проводяться за участю Київського міського голови, першого заступника та заступників голови Київської міської державної адміністрації.

За дорученнями керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) безпосередньо працює комунальний навчальний заклад "Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій".

3. В межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

структурних підрозділів апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - у частині реформування та розвитку системи суспільних комунікацій;

Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Державного архіву м. Києва.

4. Сприяє взаємодії з територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади згідно з визначеним колом повноважень.

5. Здійснює керівництво Київською міською міжвідомчою координаційно-методичною радою з правової освіти населення."

 

Керівник апарату

В. Бондаренко

 

Додаток 1
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
03.09.2014 N 979
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 02.03.2017 N 231)

ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ
першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, заступників голови Київської міської державної адміністрації

Пліс Г. В.

заступник голови Київської міської державної адміністрації за окремим розпорядженням Київського міського голови

Пантелеєв П. О.

Спасибко О. В.

Спасибко О. В.

Пантелеєв П. О.

Старостенко Г. В.

Резніков О. Ю.

Поворозник М. Ю.

заступник голови Київської міської державної адміністрації за окремим розпорядженням Київського міського голови

Сагайдак І. В.

заступник голови Київської міської державної адміністрації за окремим розпорядженням Київського міського голови

Резніков О. Ю.

Старостенко Г. В.

 

Керівник апарату

В. Бондаренко

 

Додаток 3
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
03.09.2014 N 979
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 02.03.2017 N 231)

ПЕРЕЛІК
підприємств, установ, організацій, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва, що підпорядковані структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), діяльність яких координується першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, заступниками голови Київської міської державної адміністрації, керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Кличко В. В.

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київекспертиза"

Пліс Г. В.

Департамент економіки та інвестицій

Комунальна науково-дослідна установа "Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста"

Комунальне підприємство "Київське інвестиційне агентство"

Департамент промисловості та розвитку підприємництва

Комунальне підприємство "Київський міський бізнес-центр"

Київське комунальне науково-виробниче підприємство "Кавітрон"

Комунальне підприємство "Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій"

Комунальне підприємство "Володимирський ринок"

Комунальне підприємство "Бессарабський ринок"

Комунальне підприємство "Житній ринок"

Комунальне підприємство "Київські ринки"

Комунальне підприємство "Домашній магазин"

Комунальне підприємство "Міський магазин" виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Комунальне підприємство "Київський іподром"

Комунальне підприємство "Поділ-Нерухомість"

Комунальне підприємство "Світоч" м. Києва

Комунальне підприємство "Ріко" виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій

Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Комунальне підприємство "Інформатика" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Спеціалізоване комунальне підприємство "Київтелесервіс"

Пантелеєв П. О.

Департамент житлово-комунальної інфраструктури

Комунальне підприємство "Київська спадщина"

Комунальне підприємство "Київкомунсервіс"

Комунальне підприємство "Водно-інформаційний центр"

Комунальне підприємство "Київводфонд"

Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція"

Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування"

Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство "Київський крематорій" виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Комунальне підприємство по переробці нерудних будівельних матеріалів

Комунальне підприємство "Київське комунальне автотранспортне підприємство N 2737"

Комунальне підприємство підрядне спеціалізоване ремонтно-будівельне управління

Державний історико-меморіальний Лук'янівський заповідник

Комунальне підприємство "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва"

Державне комунальне підприємство "Київжитлотеплокомуненерго"

Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" (з питань утримання та обслуговування житлово-комунального господарства)

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища

Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Комунальне підприємство "Плесо"

Комунальне підприємство "Київблагоустрій"

Комунальне підприємство "Загальноміський інформаційний центр реагування на тривожні виклики та надзвичайні події в м. Києві - "Київ-112"

Комунальна аварійно-рятувальна служба "Київська служба порятунку"

Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"

Комунальне об'єднання "Київзеленбуд"

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району м. Києва

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Києва

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району м. Києва

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Києва

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району м. Києва

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва

Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа"

Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство"

Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство"

Комунальне підприємство "Лік" м. Києва

Комунальне підприємство "Притулок для тварин"

Комунальне підприємство "Центр ідентифікації тварин"

Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"

Поворозник М. Ю.

Департамент охорони здоров'я

Комунальна організація "Київмедспецтранс"

Комунальне підприємство "Київська міська стоматологічна поліклініка"

Комунальне підприємство "Київський центр нових технологій в стоматології"

Комунальне підприємство "Стоматологія Дніпровського району м. Києва"

Територіальне медичне об'єднання "Стоматологія" у місті Києві

Київська міська клінічна лікарня "Київський міський центр серця"

Київський міський центр екстреної медичної допомоги служби медицини катастроф

Заклади охорони здоров'я, що підпорядковані Департаменту охорони здоров'я

Департамент соціальної політики

Заклади соціальної сфери, що підпорядковані Департаменту соціальної політики

Департамент комунальної власності м. Києва

Комунальне підприємство Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації"

Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" (з питань використання нежитлового фонду)

 

Комунальне підприємство "Фармація"

Департамент транспортної інфраструктури

Комунальне підприємство "Київінформатика"

Комунальне підприємство "Київпастранс"

Комунальне підприємство "Київський метрополітен"

Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)

Комунальне підприємство "Київдорсервіс"

Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс"

Комунальна судноплавна компанія "Київ"

Комунальна служба перевезень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Комунальна корпорація "Київавтодор"

Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району" м. Києва

Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району"

Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району" м. Києва

Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району" м. Києва

Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району" м. Києва

Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м. Києва

Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району" м. Києва

Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району" м. Києва

Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м. Києва"

Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району" м. Києва

Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них "Магістраль"

Комунальне підприємство "Комунальне підрядне спеціалізоване підприємство будівельно-електромонтажних робіт"

Комунальне автотранспортне підприємство N 273901

Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст"

Комунальне підприємство "Учбово-курсовий комбінат"

Комунальне підприємство "Підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління"

Комунальне автотранспортне підприємство N 273904 КАТП-273904

Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "Київміськсвітло"

Київське комунальне виробниче підприємство "Міськпаливо"

Комунальне підприємство "Автодорсервіс"

Спасибко О. В.

Департамент земельних ресурсів

Комунальне підприємство "Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі"

Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"

Департамент містобудування та архітектури

Комунальна організація виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Інститут Генерального плану м. Києва"

Департамент будівництва та житлового забезпечення

Комунальне підприємство "Фінансова компанія "Житлоінвест"

Комунальне підприємство з експлуатації і ремонту житлового фонду "Житло-сервіс"

Комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд"

Комунальне підприємство "Житлоінвестбуд-УКБ"

Комунальне підприємство "Житлоінвестпроект"

Комунальне підприємство "Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт"

Комунальне підприємство "Інженерний центр"

Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"

Старостенко Г. В.

Департамент культури

Комунальне підприємство "Агентство по обслуговуванню театральної та концертної діяльності"

Комунальне підприємство "Дирекція театрально-концертних та спортивно-видовищних кас"

Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра

Київська дитяча академія мистецтв

Комунальний вищий навчальний заклад училище хореографічного мистецтва "Київська муніципальна українська академія танцю імені Сержа Лифаря"

Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв

Комунальне підприємство "Київкультурасервіс"

Комунальне підприємство "Київкінофільм"

Комунальне підприємство "Кінотеатр "Братислава"

Комунальне підприємство "Кінотеатр "Ленінград"

Комунальне підприємство "Кінотеатр "Лейпціг"

Комунальне підприємство "Кінотеатр "Росія"

Комунальне підприємство "Кінотеатр "Екран"

Комунальне підприємство "Кінотеатр ім. Т. Шевченка"

Комунальне підприємство "Кінотеатр ім. Гагаріна"

Комунальне підприємство "Кінотеатр "Київська Русь"

Комунальне підприємство "Кінотеатр "Загреб"

Комунальне підприємство "Кінотеатр "Флоренція"

Заклади культури, що підпорядковані Департаменту культури

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Київський університет імені Бориса Грінченка

Комунальне підприємство "Центр науково-освітніх інновацій та моніторингу"

Комунальне підприємство "Київський водний стадіон"

Комунальне підприємство "Спортивний комплекс"

Заклади освіти, фізичної культури та спорту, що підпорядковані Департаменту освіти і науки, молоді та спорту

Служба у справах дітей та сім'ї

Київський міський правобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

Комунальна установа "Київський міський лівобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді"

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей N 1 Служби у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Служби у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Міський центр дитини

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Київський міський центр соціально-психологічної допомоги

Київський міський центр сім'ї "Родинний дім"

Резніков О. Ю.

Департамент економіки та інвестицій

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський туристично-інформаційний центр"

Управління з питань реклами

Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київреклама"

Департамент суспільних комунікацій

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Столиця"

Комунальне підприємство Київської міської ради "Телекомпанія "Київ"

Комунальне підприємство "Радіостанція "Голос Києва"

Комунальне підприємство Київської міської ради "Редакція газети "Українська столиця"

Комунальне підприємство "Редакція газети "Вечірній Київ"

Бондаренко В. В.

Апарат

Комунальне підприємство "Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"

Комунальне підприємство "Дніпро"

Комунальна бюджетна установа "Контактний центр міста Києва"

 

Керівник апарату

В. Бондаренко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали