Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 вересня 2014 року N 979 "Про Тимчасовий розподіл обов'язків між Київським міським головою, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, заступниками голови Київської міської державної адміністрації та керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.10.2017 р. N 1228

Київ

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 вересня 2014 року N 979 "Про Тимчасовий розподіл обов'язків між Київським міським головою, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, заступниками голови Київської міської державної адміністрації та керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про столицю України - місто-герой Київ", Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08 жовтня 2013 року N 1810 (Розпорядження N 1810):

1 Затвердити зміни до Тимчасового розподілу обов'язків між Київським міським головою, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, заступниками голови Київської міської державної адміністрації та керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 вересня 2014 року N 979 (Розпорядження N 979), що додаються.

2. Затвердити зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 вересня 2014 року N 979 "Про Тимчасовий розподіл обов'язків між Київським міським головою, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, заступниками голови Київської міської державної адміністрації та керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" (Розпорядження N 979), що додаються.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
05 жовтня 2017 року N 1228

Зміни до Тимчасового розподілу обов'язків між Київським міським головою, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, заступниками голови Київської міської державної адміністрації та керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 вересня 2014 року N 979 (Розпорядження N 979)

1. Назву викласти в такій редакції:

"Тимчасовий розподіл обов'язків між Київським міським головою, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, заступниками голови Київської міської державної адміністрації".

2. У Розділі 2 Розподілу:

2.1. Пункт 2 доповнити словами "управління архівною справою".

2.2. Пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Державного архіву м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"

3. Розділ 4 Розподілу викласти у такій редакції:

"РОЗДІЛ 4
ПОВОРОЗНИК М. Ю.
заступник голови Київської міської державної адміністрації

1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Забезпечує здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з управління майном, захисту майнових прав територіальної громади м. Києва; приватизації; щодо реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я; забезпечення ефективної роботи та розвитку у місті Києві мережі закладів охорони здоров'я; організації роботи з розроблення прогнозів розвитку мережі закладів охорони здоров'я; у сфері охорони материнства і дитинства, сім'ї та молоді, соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян - пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави; забезпечення виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни, прирівняних до них осіб та ветеранів праці, військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби в запас або відставку, та членів їхніх сімей, а також про пільги і допомогу сім'ям військовослужбовців строкової служби; зайнятості населення, праці та заробітної плати; забезпечення ефективної роботи та розвитку у місті Києві мережі закладів соціального захисту, молодіжних організацій, жіночих громадських організацій, організації роботи з розроблення прогнозів розвитку мережі закладів соціального захисту населення; рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та впровадження гендерної складової у діяльність структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та комунальних підприємств; реалізації державної політики у галузі дозвільної системи у сфері господарської діяльності та у сфері надання адміністративних послуг; щодо реалізації державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на території міста Києва, а також щодо надання відомостей з Державного земельного кадастру.

Організовує діяльність підпорядкованих структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій комунальної власності у сфері охорони державної таємниці, бере участь у розробленні (уточненні) мобілізаційного плану м. Києва.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я.

Організовує роботу медичних закладів з надання допомоги населенню.

Вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації.

Координує роботу закладів охорони здоров'я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, вживає заходів для їхнього матеріального та фінансового забезпечення.

Здійснює координацію роботи із будівництва об'єктів охорони здоров'я.

У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з покладених на нього завдань і визначеного кола питань:

забезпечує розроблення та контроль за виконанням заходів щодо реалізації доручень Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України (Програма N 1099-VIII);

організовує співпрацю з суб'єктами господарювання у відповідній галузі, забезпечує складення графіків та плану дій з ними;

координує роботу щодо розробки та організації виконання перспективних та поточних програм зайнятості населення;

забезпечує розробку і організацію виконання місцевих програм зайнятості населення;

забезпечує організацію та ефективне функціонування на території міста системи адміністрації праці та вживає відповідні заходи на виконання національного трудового законодавства та положень ратифікованих Україною конвенцій Міжнародної організації праці.

Вживає заходів щодо функціонування мережі молодіжних центрів, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва. Організовує роботу по підготовці прогнозів розвитку зазначеної мережі, забезпечує їхнє врахування при розробленні проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва. Координує роботу цих закладів, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва, вживає заходів для їхнього матеріально-фінансового забезпечення; організовує роботу з надання допомоги населенню та надання в межах повноважень встановлених пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшенням умов життя багатодітних сімей.

Бере участь у веденні колективних переговорів та укладанні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів).

Організовує роботу з надання в межах повноважень встановлених пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства.

Здійснює координацію роботи із будівництва об'єктів соціального захисту, молодіжних центрів.

Координує роботу об'єднань ветеранів війни та праці, забезпечує розробку і реалізацію місцевих програм щодо поліпшення житлових, матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, інших малозахищених верств населення.

Бере участь у розробленні проектів відповідних державних, міжгалузевих, галузевих, регіональних і міжрегіональних програм.

У межах своїх повноважень взаємодіє з Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством соціальної політики України та іншими центральними органами виконавчої влади, постійними комісіями Київської міської ради, районними в місті Києві державними адміністраціями.

Відповідно до своїх повноважень організовує підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), проектів рішень Київської міської ради, що подаються на розгляд Київської міської ради виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), і матеріалів з окремих питань для розгляду на засіданнях Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. За дорученнями заступника голови Київської міської державної адміністрації безпосередньо працює відділ контрольно-аналітичного забезпечення заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань соціальної політики та охорони здоров'я управління контрольно-аналітичного забезпечення заступників голови Київської міської державної адміністрації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. В межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність департаментів безпосереднього підпорядкування:

Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5. Сприяє взаємодії з територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади згідно з визначеним колом повноважень.

6. Сприяє діяльності закладів охорони здоров'я інших форм власності, розташованих на території м. Києва.

7. Сприяє взаємодії з територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади згідно з визначеним колом повноважень."

4. Розділ 7 Розподілу викласти у такій редакції:

"РОЗДІЛ 7
ДАВТЯН Д. О.
заступник голови Київської міської державної адміністрації

1. Забезпечує виконання положень Конституції України, Законів України "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київського міського голови.

2. Забезпечує здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань реалізації державної політики у сфері організації ефективного функціонування інфраструктури дорожньо-транспортного комплексу міста, проведення єдиної транспортної політики в питаннях розвитку підприємств транспорту різних форм власності; у сферах теле- та радіомовлення, поштового зв'язку на території міста Києва.

Організовує діяльність підпорядкованого структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва у сфері охорони державної таємниці, бере участь у розробленні (уточненні) мобілізаційного плану міста Києва.

У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з покладених на нього завдань і визначеного кола питань:

організовує ефективне функціонування інфраструктури дорожньо-транспортного комплексу міста;

проведення єдиної транспортної політики в питаннях розвитку підприємств транспорту різних форм власності;

забезпечує розроблення та контроль за виконанням заходів щодо реалізації доручень Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України (Програма N 1099-VIII);

організовує співпрацю з суб'єктами господарювання у відповідній галузі, забезпечує складення графіків та плану дій з ними.

Бере участь у розробленні проектів відповідних державних, міжгалузевих, галузевих, регіональних і міжрегіональних програм.

У межах своїх повноважень взаємодіє з Міністерством інфраструктури України та іншими центральними органами виконавчої влади, постійними комісіями Київської міської ради, районними в місті Києві державними адміністраціями.

Відповідно до своїх повноважень організовує підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), проектів рішень Київської міської ради, що подаються на розгляд Київської міської ради виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), і матеріалів з окремих питань для розгляду на засіданнях Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. За дорученнями заступника голови Київської міської державної адміністрації безпосередньо працює відділ організаційно-документального забезпечення заступника голови Київської міської державної адміністрації управління організаційного забезпечення діяльності заступників голови Київської міської державної адміністрації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. В межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5. Сприяє взаємодії з територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади згідно з визначеним колом повноважень.

6. Спрямовує і координує діяльність:

державного підприємства "Проектний інститут "Укрметротунельпроект";

державного територіально-галузевого об'єднання "Південно-Західна залізниця";

підприємств, установ і організацій річкового, автомобільного та вантажного транспорту незалежно від форм власності;

підприємств, установ і організацій зв'язку, кабельного телебачення та поштового зв'язку незалежно від форм власності.".

5. Розділ 9 Розподілу виключити.

 

В. о. керівника апарату

Л. Верес

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
05 жовтня 2017 року N 1228

Зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 вересня 2014 року N 979 "Про Тимчасовий розподіл обов'язків між Київським міським головою, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, заступниками голови Київської міської державної адміністрації та керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" (Розпорядження N 979)

1. У заголовку розпорядження слова "та керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" виключити.

2. У пункті 1 розпорядження слова "та керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" виключити.

3. У пункті 4 розпорядження слова "та керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" виключити.

4. У пунктах 2 та 7 розпорядження слова "та керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" виключити.

5. Додаток 1 до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 вересня 2014 року N 979 (Розпорядження N 979) (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 березня 2017 року N 231 (Розпорядження N 231)), викласти в такій редакції:

"ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ
першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, заступників голови Київської міської державної адміністрації

Пліс Г. В.

заступник голови Київської міської державної адміністрації за окремим розпорядженням Київського міського голови

Пантелеєв П. О.

Спасибко О. В.

Спасибко О. В.

Пантелеєв П. О.

Старостенко Г. В.

Резніков О. Ю.

Поворозник М. Ю.

заступник голови Київської міської державної адміністрації за окремим розпорядженням Київського міського голови

Давтян Д. О.

Поворозник М. Ю.

Резніков О. Ю.

заступник голови Київської міської державної адміністрації за окремим розпорядженням Київського міського голови"

6. У Додатку 2 до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 вересня 2014 року N 979 (Розпорядження N 979) (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 січня 2016 року N 39 (Розпорядження N 39)) слова "Старостенко Г. В." замінити словами "Давтян Д. О."

7. У Додатку 3 до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 вересня 2014 року N 979 (Розпорядження N 979) (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 березня 2017 року N 231 (Розпорядження N 231)):

7.1. У позиції "Пліс Г. В.":

Графу 3 позиції "Департамент промисловості та розвитку підприємництва" доповнити словами "Комунальне підприємство "Київська спадщина" та "Комунальне підприємство "Печерськсервіс".

Графу 3 позиції "Департамент інформаційно-комунікаційних технологій" доповнити словами "Комунальне підприємство "Київінформатика".

Після позиції "Департамент інформаційно-комунікаційних технологій" доповнити новою позицією такого змісту:

"

 

Апарат

Комунальне підприємство "Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"
Комунальне підприємство "Дніпро"
Комунальна бюджетна установа "Контактний центр міста Києва"
Комунальний навчальний заклад "Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій"

"

7.2. У графі 3 позиції "Департамент житлово-комунальної інфраструктури" позиції "Пантелеєв П. О." слова "Комунальне підприємство "Київська спадщина" замінити словами "Комунальний концерн "Центр комунального сервісу".

7.3. У позиції "Поворозник М. Ю." позицію "Департамент транспортної інфраструктури" виключити.

7.4. Після позиції "Старостенко Г. В." доповнити додаток новою позицією "Давтян Д. О." такого змісту:

"

Давтян Д. О.

Департамент транспортної інфраструктури

Комунальне підприємство "Київпастранс"
Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)
Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс"
Комунальна судноплавна компанія "Київ"
Комунальна служба перевезень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Комунальна корпорація "Київавтодор"
Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району" м. Києва
Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району"
Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району" м. Києва
Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району" м. Києва
Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району" м. Києва
Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м. Києва
Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району" м. Києва
Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району" м. Києва
Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м. Києва"
Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району" м. Києва
Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них "Магістраль"
Комунальне підприємство "Комунальне підрядне спеціалізоване підприємство будівельно-електромонтажних робіт"
Комунальне автотранспортне підприємство N 273901
Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст"
Комунальне підприємство "Учбово-курсовий комбінат"
Комунальне підприємство "Підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління"
Комунальне автотранспортне підприємство N 273904 КАТП-273904
Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "Київміськсвітло"
Київське комунальне виробниче підприємство "Міськпаливо"
Комунальне підприємство "Автодорсервіс"
Комунальне підприємство "Київдорсервіс"

"

7.5. Позицію "Бондаренко В. В." виключити.

 

В. о. керівника апарату

Л. Верес
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали