Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 лютого 2015 року N 171 "Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються лікувально-профілактичними комунальними закладами охорони здоров'я"

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 лютого 2015 року N 171 "Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються лікувально-профілактичними комунальними закладами охорони здоров'я"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 13 серпня 2018 року N 1470

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
04 вересня 2018 р. за N 195/2043

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)", постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року N 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах" та від 28 грудня 1992 року N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", з метою впорядкування надання платних послуг з медичного обслуговування:

1. Доповнити розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 лютого 2015 року N 171 "Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються лікувально-профілактичними комунальними закладами охорони здоров'я" (Розпорядження N 171), зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 11 березня 2015 року за N 32/1143, новим пунктом 67 такого змісту:

"67. Встановити тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Київська міська клінічна лікарня N 12", що додаються."

У зв'язку з цим пункти 67 - 69 вважати відповідно пунктами 68 - 70.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
26 лютого 2015 року N 171
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 13 серпня 2018 року N 1470)

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
04 вересня 2018 р. за N 195/2043

Тарифи
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Київська міська клінічна лікарня N 12

N

Код послуги

Найменування послуги

Тариф за 1 послугу, грн (без ПДВ)

1

2

3

4

1. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини

1.1

152

Консультація лікаря-акушера-гінеколога вищої категорії

116,00

1.2

153

Консультація лікаря-анестезіолога вищої категорії

102,00

1.3

154

Консультація лікаря-гастроентеролога вищої категорії

117,00

1.4

155

Консультація лікаря-терапевта вищої категорії

117,00

1.5

156

Консультація лікаря-травматолога-ортопеда вищої категорії

198,00

1.6

300

Консультація лікаря-невропатолога вищої категорії

117,00

1.7

302

Консультація лікаря-отоларинголога вищої категорії

117,00

1.8

303

Консультація лікаря-офтальмолога другої категорії

111,00

1.9

304

Консультація лікаря-інструктора з лікувальної фізкультури

78,00

1.10

305

Консультація лікаря-фізіотерапевта вищої категорії

74,00

1.11

306

Консультація лікаря-хірурга вищої категорії

121,00

1.12

494

Консультація лікаря-стоматолога-хірурга вищої категорії

53,00

1.13

495

Консультація лікаря-ендокринолога без категорії

96,00

1.14

497

Консультація лікаря-кардіолога вищої категорії

112,00

1.15

644

Консультація лікаря-уролога першої категорії

120,00

1.16

722

Консультація лікаря-епідеміолога вищої категорії
кандидата медичних наук

102,00

1.17

051

Підрахунок лейкоцитів у камері Горяєва

22,00

1.18

059

Аналіз крові на амілазу (діастазу) крові за стандартним набором

32,00

1.19

072

Визначення фібринолітичної активності (час лізису еуглобулінової фракції) у плазмі крові

47,00

1.20

159

Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників: Hb, еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ)

13,00

1.21

161

Визначення гемоглобіну гемоглобінціанідним методом

16,00

1.22

163

Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології клітинних елементів крові

67,00

1.23

164

Визначення швидкості зсідання еритроцитів

13,00

1.24

165

Підрахунок тромбоцитів у мазках, забарвлених за Фоніо

49,00

1.25

166

Підрахунок еритроцитів у камері Горяєва

31,00

1.26

167

Визначення загального білка в сироватці крові за біуретовою реакцією

20,00

1.27

168

Визначення білірубіну (кількісне) за Бокальчуком, Ван-ден-Бергом або Єндрашеком

31,00

1.28

169

Визначення калію у сироватці та плазмі крові (ПАЖ тощо)

41,00

1.29

170

Визначення кальцію на плазмовому фотометрі

21,00

1.30

171

Визначення креатиніну в сироватці крові за методикою кольорової реакції Яффе

37,00

1.31

173

Визначення натрію у сироватці крові та плазмі апарат ПАЖ)

41,00

1.32

174

Визначення хлору в сироватці крові меркуметричним титруванням

31,00

1.33

175

Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові (метод Ільки)

24,00

1.34

177

Визначення глюкози в капілярній крові

29,00

1.35

178

Визначення глюкози в сироватці крові

32,00

1.36

179

Визначення глюкози (кількісне) на ФЕК

23,00

1.37

180

Визначення фракцій білка в сироватці крові (за методом електрофорезу на папері)

86,00

1.38

181

Тимолова проба в сироватці крові

17,00

1.39

182

Визначення гематокриту

45,00

1.40

183

Визначення групи крові за системою АВО в капілярній крові (вартість стандартних еритроцитів сплачується додатково)

48,00

1.41

184

Визначення групи крові за системою АВО у венозній крові (вартість стандартних еритроцитів сплачується додатково)

39,00

1.42

185

Визначення резус-фактора в капілярній крові

55,00

1.43

186

Визначення резус-фактора у венозній крові

52,00

1.44

187

Визначення ретракції кров'яного згортка

22,00

1.45

189

Визначення часу рекальцифікації плазми за методом Бергергофа - Рокка

25,00

1.46

195

Визначення активності аспартатамінотрансферази методом Райтмана - Френкеля

31,00

1.47

311

Визначення протромбінового часу з тромбопластинкальцієвою сумішшю у венозній крові

25,00

1.48

312

Визначення часу згортання крові за Лі-Уайтом

35,00

1.49

313

Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові (метод Єндрашика)

37,00

1.50

314

Визначення бета-ліпопротеїдів у сироватці крові

51,00

1.51

315

Визначення карбаміду (сечовини) за допомогою набору реактивів "Лахема", "Реагент" тощо

24,00

1.52

316

Визначення сечової кислоти в сироватці крові

58,00

1.53

318

Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові

40,00

1.54

647

Визначення фібриногену в плазмі крові ваговим методом

30,00

1.55

648

Визначення фібриногену та фібринолітичної активності за Бидвеллом

188,00

1.56

655

Дослідження на атипові клітини

117,00

1.57

075

Визначення амілази (діастази) в сечі

51,00

1.58

198

Виявлення кетонових тіл у сечі - експрес-тест

10,00

1.59

199

Визначення кетонових (ацетонових) тіл (якісна проба)

13,00

1.60

200

Визначення жовчних пігментів у сечі за допомогою проби Розіна

13,00

1.61

201

Визначення кількості сечі, її кольору, прозорості наявності осаду, відносної вагомості, реакції (pH)

22,00

1.62

202

Визначення глюкози в сечі (якісна проба)

13,00

1.63

203

Визначення глюкози в сечі (кількісне)

26,00

1.64

204

Визначення глюкози в сечі експрес-тестом

13,00

1.65

205

Мікроскопічне дослідження осаду сечі методом Нечипоренка (Амбурже тощо)

51,00

1.66

206

Визначення кількості глюкози в сечі глюкозооксидазним чи іншим методом

22,00

1.67

207

Виявлення уробілінових тіл експрес-тестом

9,00

1.68

208

Виявлення уробілінових тіл - інші методи

20,00

1.69

320

Мікроскопічне дослідження осаду сечі при нормі

28,00

1.70

321

Мікроскопічне дослідження осаду сечі при патології (білок у сечі, наявність патологічних елементів осаду сечі)

34,00

1.71

322

Дослідження сечі за Зимницьким (8 порцій)

35,00

1.72

323

Виявлення білка в сечі з сульфосаліциловою кислотою

11,00

1.73

324

Визначення білірубіну в сечі (якісна проба) з розчином Люголю

13,00

1.74

325

Визначення реакції сечі

6,00

1.75

657

Загальні особливості мокротиння, відбір біоматеріалу

36,00

1.76

660

Бактеріоскопія мокротиння: мікобактерії туберкульозу

76,00

1.77

661

Мікроскопія незабарвлених препаратів

53,00

1.78

036

Реоенцефалографія 4 відведення (2 ділянки) з ручним розшифруванням у спокої

234,00

1.79

210

ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях, яке проводиться в кабінеті

88,00

1.80

218

Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка

242,00

1.81

511

Сонографічне дослідження щитоподібної залози

124,00

1.82

512

Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м'яких тканин, кісток та суглобів: слинні залози

95,00

1.83

631

Ехокардіографія

183,00

1.84

690

Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи для жінок комплексно: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники

271,00

1.85

691

УЗ інтравагінальне дослідження жіночих статевих органів

156,00

1.86

696

Сонографічне дослідження нирок

96,00

1.87

211

Езофагогастродуоденоскопія діагностична

391,00

1.88

342

Ректоскопія діагностична

660,00

1.89

343

Колоноскопія тотальна діагностична

1101,00

1.90

344

Гастродуоденоскопія з біопсією

486,00

1.91

345

Ректоманоскопія з біопсією слизової оболонки прямої кишки

468,00

1.92

212

Рентгенографія ОГК (оглядова) у двох проекціях

171,00

1.93

501

Рентгеноскопія ОГК в одній проекції

81,00

1.94

628

Рентгенографія ОГК (оглядова) в одній проекції

106,00

1.95

214

Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта у двох проекціях

150,00

1.96

215

Рентгенографія ключиці з обох боків

139,00

1.97

216

Рентгенографія одного пальця кисті або стопи

89,00

1.98

217

Рентгенографія одного плечового, ліктьового, променевозап'ясткового, колінного чи гомілковостопного суглоба

89,00

1.99

351

Рентгенографія черепа у двох проекціях

150,00

1.100

352

Рентгенографія навколоносових пазух

98,00

1.101

353

Рентгенографія скронево-щелепного суглоба

130,00

1.102

354

Рентгенографія нижньої щелепи

139,00

1.103

504

Рентгенографія кісток носа

89,00

1.104

505

Рентгенографія скроневої кістки

130,00

1.105

506

Дослідження рентгенологічне скроневих кісток у трьох проекціях (Шюллер, Майєр, Стенверс)

188,00

1.106

508

Дослідження рентгенологічне носоглотки у двох проекціях

139,00

1.107

692

Рентгенографія зубів панорамна (ортопантограма)

165,00

1.108

347

Оглядова рентгенографія черевної порожнини

146,00

1.109

348

Рентгеноскопія та рентгенографія стравоходу

160,00

1.110

349

Первинне подвійне контрастування шлунка

322,00

1.111

350

Рентгенконтрастне дослідження товстої кишки (іригоскопія)

507,00

1.112

518

Дослідження слуху методом тональної аудіометрії

175,00

1.113

520

Передня риноскопія

87,00

1.114

521

Задня риноскопія

87,00

1.115

522

Отоскопія

87,00

2. Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб'єктами господарювання, страховими організаціями та іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування

2.1

019

Ендоскопічна зупинка кровотечі

861,00

2.2

020

Електрокоагуляція, нанесення клею

445,00

2.3

021

Ендоскопічне видалення пухлини

1018,00

2.4

268

Електростимуляція м'язів

64,00

2.5

271

УВЧ-терапія

21,00

2.6

272

Магнітотерапія

43,00

2.7

611

Інгаляція

24,00

2.8

160

Венепункція

31,00

2.9

221

Проба алергійна, внутрішньошкірна (вартість лікарських засобів сплачується додатково)

37,00

2.10

227

Ін'єкція внутрішньом'язова (вартість лікарських засобів сплачується додатково)

20,00

2.11

228

Ін'єкція лікарських речовин внутрішньовенна струминна (вартість лікарських засобів сплачується додатково)

42,00

2.12

229

Внутрішньовенне краплинне введення лікарських речовин (вартість лікарських засобів сплачується додатково)

74,00

2.13

230

Ін'єкція внутрішньосуглобова (вартість лікарських засобів сплачується додатково)

95,00

2.14

256

Зняття гіпсової пов'язки

142,00

2.15

257

Зняття швів

128,00

2.16

264

Перев'язка післяопераційних хворих травматологічного профілю

189,00

2.17

265

Перев'язка післяопераційних хворих хірургічного профілю

272,00

2.18

364

Шинування зубів

349,00

2.19

423

Перев'язка післяопераційних хворих щелепно-лицьового профілю

160,00

2.20

617

Перев'язка післяопераційних хворих в отоларингології (вартість лікарських засобів сплачується додатково)

88,00

2.21

693

Первинна хірургічна обробка рани

301,00

2.22

697

Спостереження медичної сестри за станом пацієнта протягом однієї години

130,00

2.23

698

Спостереження молодшого медичного персоналу за станом пацієнта протягом однієї години

70,00

2.24

081

Патологогістологічне дослідження одного блоку операційного та біопсійного матеріалу I категорії складності

234,00

2.25

082

Патологогістологічне дослідження одного блока операційного та біопсійного матеріалу II категорії складності

466,00

2.26

083

Патологогістологічне дослідження одного блока операційного та біопсійного матеріалу III категорії складності

618,00

2.27

084

Патологогістологічне дослідження одного блока операційного та біопсійного матеріалу IV категорії складності

1162,00

2.28

699

Первинний огляд лікарем-гастроентерологом вищої категорії

74,00

2.29

700

Первинний огляд лікарем-травматологом-ортопедом вищої категорії

161,00

2.30

701

Первинний огляд лікарем-невропатологом вищої категорії

99,00

2.31

702

Первинний огляд лікарем-стоматологом-хірургом вищої категорії

59,00

2.32

703

Первинний огляд лікарем-кардіологом вищої категорії

99,00

2.33

704

Первинний огляд лікарем-отоларингологом вищої категорії

106,00

2.34

705

Первинний огляд лікарем-терапевтом вищої категорії

77,00

2.35

706

Первинний огляд лікарем-хірургом вищої категорії

129,00

2.36

707

Повторний огляд лікарем-гастроентерологом вищої категорії

24,00

2.37

708

Повторний огляд лікарем-травматологом-ортопедом вищої категорії

47,00

2.38

709

Повторний огляд лікарем-невропатологом вищої категорії

16,00

2.39

710

Повторний огляд лікарем-стоматологом-хірургом вищої категорії

54,00

2.40

711

Повторний огляд лікарем-кардіологом вищої категорії

23,00

2.41

712

Повторний огляд лікарем-отоларингологом вищої категорії

39,00

2.42

713

Повторний огляд лікарем-терапевтом вищої категорії

16,00

2.43

714

Повторний огляд лікарем-хірургом вищої категорії

42,00

2.44

718

Повторний огляд лікарем-анестезіологом вищої категорії

16,00

2.45

290

Оформлення історії хвороби

25,00

2.46

715

Оформлення карток та направлень, аналіз звернень, обробка висновків, підготовка звітних документів куратором договору

17,00

2.47

716

Супровід пацієнта куратором договору, первинне звернення

50,00

2.48

717

Супровід пацієнта куратором договору, повторне звернення

33,00

3. Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров'я дорослого населення

3.1

279

Масаж комірцевої зони

44,00

3.2

671

Масаж ділянки грудної клітки (ділянки передньої поверхні грудної клітки від передніх меж надпліччя до реберних дуг та ділянок спини від VII шийного до I поперекового хребця)

72,00

4. Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням

4.1

694

Перебування в одно-, двомісних палатах з поліпшеним сервісним обслуговуванням протягом однієї доби

46,00

 

Директор Департаменту
економіки та інвестицій

Н. Мельник
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали