Додаткова копія: Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 квітня 2015 року N 390 "Про створення Міжвідомчого центру моніторингу забудови міста Києва"

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12.03.2019 р. N 423

Київ

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 квітня 2015 року N 390 "Про створення Міжвідомчого центру моніторингу забудови міста Києва"

Відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 лютого 2016 року N 70 "Про питання створення та діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" та з метою запобігання незаконної забудови міста Києва:

Унести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 квітня 2015 року N 390 "Про створення Міжвідомчого центру моніторингу забудови міста Києва" (Розпорядження N 390) (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18 вересня 2018 року N 1700 (Розпорядження N 1700)), виклавши його у такій редакції:

"Про утворення Моніторингового центру забудови міста Києва та інших допоміжних органів з перевірки інформації щодо об'єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс на території міста Києва

Відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 лютого 2016 року N 70 "Про питання створення та діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" та з метою запобігання незаконної забудови міста Києва:

1. Утворити Моніторинговий центр забудови міста Києва як міжвідомчий консультативно-дорадчий, постійно діючий допоміжний орган виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та затвердити його посадовий склад, що додається.

2. Затвердити Положення про Моніторинговий центр забудови міста Києва, що додається.

3. Керівникові Моніторингового центру забудови міста Києва затвердити його персональний склад та у разі потреби вносити до нього зміни.

4. Утворити Комісію з перевірки інформації щодо об'єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс на території міста Києва та затвердити її персональний склад, що додається.

5. Затвердити Положення про Комісію з перевірки інформації щодо об'єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс на території міста Києва, що додається.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Непопа В. І.".

 

Виконувач обов'язків голови

М. Поворозник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
22 квітня 2015 року N 390
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 12 березня 2019 року N 423)

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
Моніторингового центру забудови міста Києва

Заступник голови Київської міської державної адміністрації, керівник Центру

Заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень, заступник керівника Центру

Радник Київського міського голови на громадських засадах з питань: внутрішньої політики; забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; надання безоплатної первинної правової допомоги; соціального забезпечення та соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів Родин Героїв Небесної Сотні; взаємодії із депутатським корпусом Київської міської ради, заступник керівника Центру

Директор комунального підприємства "ЛІК" м. Києва", секретар Центру

Директор Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві

Директор Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Начальник Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві

Заступник начальника Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві.

 

Заступник голови з питань
здійснення самоврядних повноважень

В. Слончак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
22 квітня 2015 року N 390
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 12 березня 2019 року N 423)

ПОЛОЖЕННЯ
про Моніторинговий центр забудови міста Києва

1. Моніторинговий центр забудови міста Києва (далі - МЦЗК) є міжвідомчим консультативно-дорадчим, постійно діючим допоміжним органом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), утворений з метою здійснення моніторингу забудови міста Києва.

2. МЦЗК у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також цим Положенням.

3. Основними завданнями МЦЗК є:

1) координація дій місцевих органів виконавчої влади, в тому числі територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій з питань землекористування, містобудування, архітектурно-будівельного контролю, благоустрою, охорони культурної спадщини та природних ресурсів тощо, що виникають під час забудови міста Києва;

2) здійснення аналізу проблемних питань забудови міста Києва, в тому числі, що виникають під час реалізації повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сферах землекористування, містобудування, архітектурно-будівельного контролю, благоустрою, охорони культурної спадщини та природних ресурсів;

3) підготовка пропозицій керівництву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо визначення шляхів, механізму та способів вирішення питань забудови міста Києва, в тому числі, що виникають під час реалізації повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сферах землекористування, містобудування, архітектурно-будівельного контролю, благоустрою, охорони культурної спадщини та природних ресурсів;

4) забезпечення взаємодії структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з підприємствами, установами, організаціями на території міста Києва з питань, що виникають під час здійснення завдань МЦЗК.

4. МЦЗК відповідно до покладених на нього завдань:

1) збирає, аналізує та узагальнює інформацію, що стосується забудови міста Києва;

2) вивчає причини виникнення проблем під час забудови міста Києва у процесі реалізації повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сферах землекористування, містобудування, архітектурно-будівельного контролю, благоустрою, захисту культурної спадщини, охорони природних ресурсів;

4) бере участь у розробленні та опрацюванні нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

5) подає керівництву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації.

5. МЦЗК має право:

1) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, в тому числі територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань:

2) залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, в тому числі територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ і організацій (за погодженням із їхніми керівниками), а також інших осіб (за згодою), для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) утворювати, у разі потреби, для виконання покладених на нього завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення нарад та інших заходів.

6. МЦЗК під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, в тому числі територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад МЦЗК затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Персональний склад МЦЗК та зміни до нього затверджуються керівником МЦЗК.

8. МЦЗК утворюється у складі керівника МЦЗК, заступників керівника МЦЗК, секретаря та членів МЦЗК, які беруть участь у його роботі на громадських засадах.

До складу МЦЗК можуть входити також представники місцевих органів виконавчої влади, в тому числі територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), громадськості, а також інші особи (за згодою).

9. Очолює МЦЗК заступник голови Київської міської державної адміністрації, який відповідно до розподілу обов'язків забезпечує здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва.

10. Керівник МЦЗК здійснює загальне керівництво діяльністю МЦЗК, визначає порядок його роботи, головує на засіданнях, представляє МЦЗК у відносинах із органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

Заступники керівника МЦЗК виконують повноваження керівника МЦЗК у разі його відсутності або відповідно до затвердженого ним розподілу обов'язків.

Секретар МЦЗК:

скликає за дорученням керівника МЦЗК засідання;

забезпечує складання протоколів засідання МЦЗК;

забезпечує підготовку порядку денного та матеріалів до його засідань з урахуванням пропозицій членів МЦЗК;

здійснює моніторинг стану розгляду рішень МЦЗК, регулярно інформує керівника МЦЗК та інших членів МЦЗК з цих питань;

виконує, в межах компетенції, доручення керівника МЦЗК, заступників керівника МЦЗК.

12. Формою роботи МЦЗК є засідання, що скликаються керівником МЦЗК в міру потреби.

Засідання МЦЗК вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

13. На своїх засіданнях МЦЗК розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів МЦЗК. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні МЦЗК.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем, і надсилається усім членам МЦЗК, заінтересованим органам, підприємствам, установам, організаціям, іншим особам.

Пропозиції та рекомендації МЦЗК є обов'язковими для розгляду та врахування у роботі структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Член МЦЗК, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

14. МЦЗК не розглядає на своїх засіданнях питання, які:

1) відповідно до статті 6 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII), Рекомендації N CM/Rec(2010)12 Комітету Міністрів Ради Європи від 17 листопада 2010 року щодо незалежності, ефективності та обов'язків суддів, можуть підірвати незалежність судової влади або довіру суспільства до неї;

2) мають на меті вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися прийняття незаконних рішень.

15. Пропозиції та рекомендації МЦЗК можуть реалізовуватись шляхом прийняття рішень Київської міської ради, видання розпоряджень Київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказів структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), надання доручень Київського міського голови.

16. МЦЗК може мати логотип (емблему), використовувати у своїй роботі бланк із своїм найменуванням та зображенням малого Державного Герба України.

17. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності МЦЗК здійснює комунальне підприємство "ЛІК" міста Києва".

 

Заступник голови з питань
здійснення самоврядних повноважень

В. Слончак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
22 квітня 2015 року N 390
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 12 березня 2019 року N 423)

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
Комісії з перевірки інформації щодо об'єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс на території міста Києва

СЛОНЧАК
Володимир Вікторович

Заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень, співголова Комісії

БОНДАРЕНКО
Володимир Володимирович

Радник Київського міського голови на громадських засадах з питань: внутрішньої політики; забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; надання безоплатної первинної правової допомоги; соціального забезпечення та соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів Родин Героїв Небесної Сотні; взаємодії із депутатським корпусом Київської міської ради, співголова Комісії

МЕРЗЕНЮК
Анатолій Вікторович

Головний спеціаліст відділу координації будівництва управління перспективного розвитку та координації будівництва Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відповідальний секретар Комісії (з правом дорадчого голосу)

БІЛОЦЕРКОВЕЦЬ
Дмитро Олександрович

Радник Київського міського голови на громадських засадах з питань благоустрою

ЖИЛИК
Лариса Дмитрівна

Начальник управління перспективного розвитку та координації будівництва Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

КОРОЛЬ
Олексій Валентинович

Заступник начальника Управління - начальник відділу регулювання зелених насаджень Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ПАНЧІЙ
Тарас Михайлович

Перший заступник директора Департаменту - начальник управління контролю за благоустроєм Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ПОПОВИЧ
Оксана Миколаївна

Перший заступник директора Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ТКАЧУК
Роман Станіславович

Начальник Управління з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ЧЕРНЕНКО
Ірина Іванівна

Заступник директора Департаменту - начальник управління охорони об'єктів культурної спадщини та історичного середовища Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ШЕЙКО
Вадим Володимирович

Заступник директора Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ЯСТРУБЕНКО
Олександр Васильович

Перший заступник директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ДЯДЮК
Олександр Володимирович

Представник громадського об'єднання "Кияни об'єднуємося" (ідентифікаційний код юридичної особи 36516496, м. Київ) (за згодою)

ЛЕБЕДЄВ
Євген Валер'янович

Представник громадського об'єднання "Звіринецький сквер" (ідентифікаційний код юридичної особи 39360319, м. Київ) (за згодою)

МЕЛЬНИЧЕНКО
Сергій Володимирович

Представник громадського об'єднання "Всеукраїнська громадська організація "Коаліція учасників помаранчевої революції" (реєстраційний запис в Єдиному реєстрі громадських об'єднань 891165, м. Івано-Франківськ) (за згодою)

МИХАЙЛЕНКО
Петро Володимирович

Представник громадської ініціативи "Штаб оборони Києва" (за згодою)

РІЗНИЧЕНКО
Вікторія Ігорівна

Представник ініціативної групи "Гірка Крістера" (за згодою)

 

Заступник голови з питань
здійснення самоврядних повноважень

В. Слончак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
22 квітня 2015 року N 390
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 12 березня 2019 року N 423)

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з перевірки інформації щодо об'єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс на території міста Києва

1. Комісія з перевірки інформації щодо об'єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс на території міста Києва (далі - Комісія) утворена як постійно діючий допоміжний орган виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) з метою перевірки інформації щодо об'єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс на території міста Києва.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) розгляд та перевірка за дорученням Київського міського голови інформації щодо об'єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс на території міста Києва, в тому числі яка міститься у зверненнях фізичних та/або юридичних осіб, засобах масової інформації, в мережі Інтернет;

2) сприяння в межах компетенції врегулюванню конфліктних ситуацій, які виникають під час забудови міста Києва;

3) підготовка обґрунтування щодо віднесення конкретного об'єкта будівництва до об'єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс;

4) підготовка пропозицій та рекомендацій щодо визначення шляхів, механізму та способів вирішення проблемних питань, що виникли під час будівництва на території міста Києва.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) за дорученням Київського міського голови розглядає та перевіряє інформацію щодо об'єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс на території міста Києва, що міститься у зверненнях фізичних та/або юридичних осіб, засобах масової інформації, мережі Інтернет;

2) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем під час будівництва на території міста Києва;

3) надання обґрунтування щодо віднесення конкретного об'єкта будівництва до об'єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс;

4) готує пропозиції щодо врегулювання конфліктних ситуацій, які виникають під час забудови міста Києва;

5) подає Київському міському голові розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації;

6) забезпечує взаємодію структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з підприємствами, установами, організаціями з питань, що виникають під час здійснення завдань Комісії.

5. Комісія має право:

1) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, в тому числі територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, в тому числі територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ і організацій (за погодженням із їхніми керівниками), а також інших осіб (за згодою), для розгляду питань, що належать до її компетенції;

3) організовувати проведення нарад та інших заходів.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, в тому числі територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

8. Комісія утворюється у складі співголів Комісії, відповідального секретаря (з правом дорадчого голосу) та членів Комісії, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

До складу Комісії включаються за згодою представники громадськості у кількості, яка не перевищує 1/3 загального складу Комісії, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

До участі у засіданні Комісії у разі потреби можуть запрошуватися фахівці та спеціалісти у відповідній сфері, представники громадськості (за згодою) з правом дорадчого голосу.

9. Співголови Комісії:

на першому засіданні Комісії затверджують порядок (регламент) її роботи, процедуру розгляду питань та прийняття рішень тощо;

здійснюють загальне керівництво діяльністю Комісії;

головують на засіданнях;

представляють Комісію у відносинах із органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

Розподіл обов'язків між співголовами Комісії визначається порядком (регламентом) роботи Комісії.

10. Відповідальний секретар Комісії:

скликає за дорученням одного із співголів Комісії засідання;

складає протоколи засідання Комісії;

здійснює підготовку порядку денного та матеріалів до його засідань з урахуванням пропозицій членів Комісії;

здійснює моніторинг стану реалізації рішень Комісії, регулярно інформує співголів Комісії та інших членів Комісії з цих питань;

виконує, в межах компетенції, доручення співголів Комісії.

11. Формою роботи Комісії є засідання, що скликаються співголовою відповідно до розподілу обов'язків Комісії в міру потреби.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Засідання Комісії проводиться гласно та відкрито.

Комісія може проводити виїзні засідання, у тому числі на конкретних об'єктах будівництва.

12. Комісія на своїх засіданнях за дорученням Київського міського голови здійснює розгляд та перевірку інформації окремо щодо конкретних об'єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс на території міста Києва, в тому числі яка міститься у зверненнях фізичних та/або юридичних осіб, засобах масової інформації, в мережі Інтернет.

Розгляд інформації щодо конкретного об'єкта будівництва здійснюється у порядку черговості залежно від дати її надходження.

Співголова Комісії відповідно до розподілу обов'язків не пізніше наступного дня із дати отримання такої інформації доручає структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представники яких входять до складу Комісії, протягом двох робочих днів надати вичерпну інформацію та копії документів, що стосується конкретного об'єкта будівництва.

Після отримання інформації та копій наявних документів відповідальний секретар Комісії готує інформаційну довідку щодо конкретного об'єкта будівництва за формою згідно з додатком до цього Положення, надає її для ознайомлення членам Комісії.

Інформаційна довідка є невід'ємною частиною протоколу засідання Комісії, на якому розглядається питання щодо конкретного об'єкта будівництва.

На розгляд засідання Комісії не виносяться питання, щодо яких відсутня інформаційна довідка.

13. Порядок денний засідання Комісії затверджується співголовою Комісії відповідно до розподілу обов'язків не пізніше, ніж за 4 робочі дні до дня засідання Комісії та підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі територіальної громади міста Києва не пізніше, ніж за 3 робочі дні до дня засідання Комісії.

Відповідальний секретар Комісії забезпечує інформування суб'єкта звернення, користувача земельної ділянки (замовника будівництва) про дату та час засідання Комісії, на якому розглядається питання конкретного об'єкта будівництва.

14. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Рішення Комісії вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Комісії.

Член Комісії, який не підтримує рішення Комісії, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання Комісії.

Рішення Комісії фіксуються у протоколі засідання Комісії, який підписується головуючим на засіданні та відповідальним секретарем, і надсилається усім членам Комісії, заінтересованим органам, підприємствам, установам, організаціям, іншим особам.

Питання щодо кожного об'єкта будівництва оформлюється окремим витягом із протоколу засідання Комісії.

Обґрунтування щодо віднесення об'єкта на території міста Києва до об'єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс, передається відповідним структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для подальших дій згідно з компетенцією.

Рішення Комісії є обов'язковими для розгляду, врахування у роботі структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та вжиття ними в межах компетенції відповідних заходів.

15. Обґрунтування щодо віднесення об'єкта на території міста Києва до об'єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс, готується, зокрема з урахуванням такої інформації:

1) наявності факту та документального підтвердження проведення земляних, будівельних робіт на об'єкті будівництва без отримання (реєстрації) передбаченої законодавством документації дозвільного або повідомного (декларативного) характеру;

2) наявності факту та документального підтвердження використання земельної ділянки всупереч (з порушенням) цільовому призначенню, проведення земляних, будівельних робіт на об'єкті будівництва всупереч (з порушенням) отриманої (зареєстрованої) передбаченої законодавством документації дозвільного або повідомного (декларативного) характеру;

3) наявності факту та документального підтвердження порушення норм законодавства України під час видачі (реєстрації) документації дозвільного або повідомного (декларативного) характеру.

16. Комісія не розглядає на своїх засіданнях питання, які:

1) відповідно до статті 6 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII), Рекомендації N CM/Rec(2010)12 Комітету Міністрів Ради Європи від 17 листопада 2010 року щодо незалежності, ефективності та обов'язків суддів можуть підірвати незалежність судової влади або довіру суспільства до неї;

2) мають на меті вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися прийняття незаконних рішень.

17. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть реалізовуватись шляхом надання доручень Київського міського голови або в інший спосіб, передбачений законодавством України.

18. Комісія використовує у роботі бланк із своїм найменуванням та зображенням малого Державного герба України.

19. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

Заступник голови з питань
здійснення самоврядних повноважень

В. Слончак

 

Додаток
до Положення про Комісію з перевірки інформації щодо об'єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс на території міста Києва

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

_____
_____
(назва та адреса об'єкта)

Інформація органу земельних ресурсів

• Реквізити рішення Київської міської ради, договору оренди, іншого документа, який посвідчує право користування землею, його скасування, поновлення тощо
• Інформація про цільове призначення земельної ділянки
• Інформація про наявність (відсутність) заборгованості із сплати за землю (оперативна)
• Інформація про судові процеси, пов'язані із питанням користування земельною ділянкою
• Інформація про проведені перевірки у межах повноважень

Інформація органу містобудування та архітектури

• Реквізити містобудівних умов і обмежень
• Назва об'єкта будівництва, щодо якого видані містобудівні умови і обмеження
• Інформація про наявність або відсутність детального плану території, у межах якого знаходиться об'єкт

Інформація органу охорони культурної спадщини

• Інформація про належність об'єкта (земельної ділянки), будівель або споруд ній до об'єктів, які підлягають охороні відповідно до пам'яткоохоронного законодавства, реквізити документа, який посвідчує таку належність
• Інформація про проведені перевірки у межах повноважень

Інформація органу екології та природних ресурсів

• Інформація про належність об'єкта (земельної ділянки) до зеленої зони
• Інформація про наявність (відсутність) на об'єкті зелених насаджень та реквізити документа, який дозволяє їх видалення
• Інформація про проведені перевірки у межах повноважень

Інформація органу державного архітектурно-будівельного контролю

• Інформація про зареєстровані документи дозвільного або декларативного характеру, їх реквізити
• Назва об'єкта будівництва, щодо якого зареєстровані документи дозвільного або декларативного характеру
• Інформація про проведені перевірки у межах повноважень

Інформація органу благоустрою

• Інформація про документи у сфері благоустрою, видані на об'єкт, їх реквізити
• Інформація про проведені перевірки у межах повноважень


* До інформації, яка надається органом з метою заповнення інформаційної довідки, додаються копії згаданих документів.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали