ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 02.11.2011 р. N 2035

Київ

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.09.2011 N 1731

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою належної організації проведення конкурсу "Логотип та стиль міста Києва", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.09.2011 N 1731 "Про проведення конкурсу "Логотип та стиль міста Києва" (Розпорядження N 1731):

1.1. Підпункт 4.1 пункту 4 розпорядження викласти в такій редакції:

"4.1. Затвердити склад Художньої Ради та Ради Дизайнерів."

1.2. У Положенні про конкурс "Логотип та стиль міста Києва", затвердженому розпорядженням:

1.2.1. Пункт 3.6 викласти в такій редакції:

"3.6. Конкурс проводиться у три етапи (з 30 вересня 2011 р. до 15 лютого 2012 р.). Перший етап передбачає відбір не більше п'яти конкурсних робіт Художньою Радою та не більше п'яти конкурсних робіт Радою Дизайнерів. Другий етап передбачає оцінювання громадянами України та іноземцями конкурсних робіт, відібраних на першому етапі. Третій етап передбачає визначення переможця Організаційним комітетом";

1.2.2. У пункті 3.11 цифри "20.10.2011" замінити цифрами "15.12.2011";

1.2.3. Положення доповнити новим пунктом 3.15 такого змісту:

"3.15. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розмістити на офіційному сайті Київської міської влади всі подані роботи, які надійшли для участі у Конкурсі та відповідають технічним вимогам.";

1.2.4. У абзаці 3 пункту 4.1 слова "чотирьох мовах (українська, російська, англійська, німецька)" замінити словами "кількома мовами, серед яких українська та англійська є обов'язковими";

1.2.5. Розділ 5 "Визначення переможців Конкурсу" викласти у такій редакції:

"5. Визначення переможців Конкурсу

5.1. Для організації першого етапу Конкурсу Організаційний комітет створює дві Ради - Художню Раду (сім осіб) та Раду Дизайнерів (сім осіб) та затверджує їх склад. Членами Художньої Ради можуть бути керівники вищих навчальних закладів Києва, які здійснюють підготовку спеціалістів за художнім напрямом (художники, художники-графіки). Членами Ради Дизайнерів можуть бути професійні дизайнери. Прізвища членів Художньої Ради та Ради Дизайнерів до оголошення переможця Конкурсу не розголошуються.

5.2. Основною формою роботи Художньої Ради та Ради Дизайнерів є засідання.

5.3. Засідання Художньої Ради є легітимним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу Ради.

5.4. Засідання Ради Дизайнерів є легітимним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу Ради.

5.5. Рішення приймаються більшістю від кількості присутніх членів відповідної Ради відкритим голосуванням. У разі рівного розподілу голосів головуючий має право вирішального голосу.

5.6. Результати роботи Художньої Ради та Ради Дизайнерів оформлюються протоколами.

5.7. Роботи, обрані Художньою Радою та Радою Дизайнерів, презентуються для оцінювання громадянами України та іноземцями шляхом оприлюднення на сайті Київської міської влади.

5.8. Для проведення другого етапу Конкурсу Організаційний комітет визначає способи підрахунку голосів за конкурсні роботи, які стали переможцями першого етапу Конкурсу. Способи підрахунку голосів можуть включати: соціологічні опитування, смс-голосування, інтернет-голосування та інші.

5.9. Другий етап Конкурсу триває до 01.02.2012.

5.10. На третьому етапі Конкурсу кожен член Художньої Ради та Ради Дизайнерів оцінює кожну з робіт, що була відібрана на першому етапі шляхом оцінювання за шкалою від 1 до 10.

5.11. Підрахунок балів за підсумками рейтингового оцінювання здійснюється Організаційним комітетом, який визначає переможця, що набрав найбільшу кількість балів.

5.12. Визначення переможця Конкурсу має відбутися не пізніше 15.02.2012. Відповідне рішення оформлюється протоколом Організаційного комітету та розміщується в засобах масової інформації."

1.2.6. Пункт 6.2 викласти в такій редакції:

"6.2. Визначення переможця Конкурсу, робота та прізвище(а) її авторів опубліковуються в засобах масової інформації".

2. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити висвітлення цього розпорядження в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Пузанова О. Г.

 

Голова

О. Попов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали