МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 грудня 2016 року N 2083

Про внесення змін до складу наукової ради з туризму та курортів

Відповідно до пункту 12 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 N 459 (Постанова N 459), та у зв'язку з кадровими змінами наказую:

1. Унести зміни до складу наукової ради з туризму та курортів, утвореної наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25.04.2016 N 733 (Положення N 733), виклавши його в новій редакції згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Нефьодова М. Є.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр

С. І. Кубів

 

Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
25.04.2016 N 733
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 15.12.2016 N 2083)

СКЛАД
наукової ради з туризму та курортів

НЕФЬОДОВ
Максим Євгенович

- перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, голова ради

ЛІПТУГА
Іван Леонідович

- директор департаменту туризму та курортів Мінекономрозвитку, заступник голови ради

 

Члени ради:

АНТОНЕНКО
Володимир Степанович

- завідувач кафедри міжнародного туризму Київського національного університету культури і мистецтв, доктор географічних наук (за згодою)

БАБОВ
Костянтин Дмитрович

- директор державної установи "Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я України", доктор медичних наук (за згодою)

БАЛАБАНОВ
Геннадій Васильович

- завідувач кафедри країнознавства і туризму Національного авіаційного університету, доктор географічних наук (за згодою)

БАРИБІНА
Яніна Олександрівна

- доцент кафедри менеджменту Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", кандидат економічних наук (за згодою)

БАСЮК
Дарія Іванівна

- завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу Національного університету харчових технологій, доктор економічних наук (за згодою)

БЕЗВЕРХНЮК
Тетяна Миколаївна

- завідувач кафедри управління проектами Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління (за згодою)

ВЕЛИКОЧИЙ
Володимир Степанович

- директор Інституту туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор історичних наук (за згодою)

ВИННИЧЕНКО
Ігор Іванович

- доцент кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук (за згодою)

ВОРОНЕНКО
Олександр Вікторович

- головний спеціаліст відділу розвитку науки у вищих навчальних закладах департаменту науково-технічного розвитку МОН, кандидат педагогічних наук (за згодою)

ГАВРИЛЮК
Алла Михайлівна

- доцент кафедри міжнародного туризму Київського національного університету культури і мистецтв, кандидат наук з державного управління (за згодою)

ГЕРАСИМЕНКО
Віктор Григорович

- завідувач кафедри економіки та управління туризмом Одеського національного економічного університету, кандидат економічних наук (за згодою)

ГУЛИЧ
Ольга Іванівна

- старший науковий співробітник державної установи "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України", кандидат економічних наук (за згодою)

ДИШКАНТЮК
Оксана Володимирівна

- декан факультету інноваційних технологій харчування, ресторанно-готельного і туристичного бізнесу Одеської національної академії харчових технологій, кандидат технічних наук (за згодою)

ЗАХАРІН
Сергій Володимирович

- директор громадської організації "Науково-дослідний інститут економічного розвитку", доктор економічних наук (за згодою)

ІВАНОВ
Андрій Миколайович

- доцент кафедри туристичного бізнесу та рекреації Одеської національної академії харчових технологій, кандидат економічних наук (за згодою)

ІЛЬЇН
Леонід Володимирович

- завідувач кафедри туризму та готельного господарства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктор географічних наук (за згодою)

КИФЯК
Василь Федорович

- заступник директора з наукової, науково-методичної роботи та міжнародних зв'язків Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук (за згодою)

КОВАЛЬ
Петро Федорович

- завідувач кафедри туризму Чернігівського національного технологічного університету, кандидат економічних наук (за згодою)

ЛЮБІЦЕВА
Ольга Олександрівна

- завідувач кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук (за згодою)

МАЛЬСЬКА
Марта Пилипівна

- завідувач кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор економічних наук (за згодою)

МАТВІЄНКО
Анатолій Тихонович

- директор Київського технікуму готельного господарства, кандидат наук із соціальних комунікацій (за згодою)

МЕЛЬНИЧЕНКО
Світлана Володимирівна

- проректор з наукової роботи Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук (за згодою)

МІЛАШОВСЬКА
Ольга Іванівна

- завідувач кафедри готельно-ресторанної справи Мукачівського державного університету, доктор економічних наук (за згодою)

МІНІЧ
Ірина Михайлівна

- заступник завідувача кафедри теорії та практики туризму і готельного господарства Київського університету туризму, економіки і права, кандидат соціологічних наук (за згодою)

МОРОЗ
Юрій Миколайович

- завідувач кафедри фізичного виховання, спорту та здоров'я людини Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка, кандидат педагогічних наук (за згодою)

НІКІПЕЛОВА
Олена Михайлівна

- заступник директора державної установи "Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я України", доктор хімічних наук (за згодою)

ПАНЬКІВ
Наталія Євгенівна

- проректор з наукової роботи і туризму Львівського інституту економіки і туризму, кандидат біологічних наук (за згодою)

ПАРФІНЕНКО
Анатолій Юрійович

- завідувач кафедри туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, кандидат історичних наук (за згодою)

ПОПОВИЧ
Сергій Іванович

- завідувач кафедри туризму факультету здоров'я, фізичного виховання та туризму Національного університету фізичного виховання і спорту України, кандидат історичних наук (за згодою)

САВІНА
Галина Григорівна

- проректор з наукової роботи Херсонського національного технічного університету, доктор економічних наук (за згодою)

СОКОЛ
Тетяна Георгіївна

- завідувач кафедри спеціальних туристичних дисциплін Академії праці, соціальних відносин і туризму, кандидат педагогічних наук (за згодою)

ТКАЧЕНКО
Тетяна Іванівна

- завідувач кафедри туризму та рекреації Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук (за згодою)

ХОЛОДОК
Валентина Дмитрівна

- директор обласного комунального закладу "Харківський організаційно-методичний центр туризму", кандидат наук з державного управління (за згодою)

ЧЕПУРДА
Лариса Михайлівна

- декан факультету харчових технологій та сфери обслуговування Черкаського державного технологічного університету, доктор економічних наук (за згодою)

ЧИЧКАЛЮК
Тетяна Олександрівна

- доцент кафедри управління земельними ресурсами Чорноморського національного університету ім. Петра Могили, кандидат наук з державного управління (за згодою)

ШЕНІН
Андрій Олександрович

- начальник відділу економічної аналітики, статистики, стандартизації та науки департаменту туризму та курортів Мінекономрозвитку

ШУЛЬГІНА
Людмила Михайлівна

- професор кафедри менеджменту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", доктор економічних наук (за згодою).

 

Директор департаменту
туризму та курортів

І. Л. Ліптуга
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали