ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 01.03.2012 р. N 166

Про внесення змін до складу обласної координаційної ради з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та затвердження Положення про неї

З метою упорядкування роботи обласної координаційної ради з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, керуючись статтею 6, пунктами 2, 4 частини першої статті 13, пунктом 5 статті 19, пунктами 1, 9 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Внести зміни до складу обласної координаційної ради з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, утвореної розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 10 січня 2012 року N 21 (Розпорядження N 21), вивівши з нього Яценка А. А. та ввівши головою ради Білого В'ячеслава Семеновича, першого заступника голови обласної державної адміністрації - керівника апарату.

2. Затвердити положення про обласну координаційну раду з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що додається.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації - керівника апарату Білого В. С.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
01.03.2012 N 166


ПОЛОЖЕННЯ
про обласну координаційну раду з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1. Обласна координаційна рада з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - Координаційна рада), є тимчасовим консультативним органом при обласній державній адміністрації, утвореним з метою підготовки пропозицій щодо вирішення питань соціального захисту громадян вказаної категорії.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної ради є:

3.1. Проведення аналізу стану виконання в області законодавства з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3.2. Підготовка пропозицій до обласної державної адміністрації щодо реалізації державної політики стосовно поліпшення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. Проводить аналіз причин виникнення проблем в області у процесі реалізації державної політики щодо поліпшення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4.2. Бере участь у розробленні проектів нормативних актів з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4.3. Подає обласній державній адміністрації пропозиції щодо виділення додаткових видатків з бюджету області на медичне забезпечення чорнобильців.

4.4. Вносить на розгляд обласної державної адміністрації пропозиції з питань, що належать до її компетенції.

5. Координаційна рада має право:

5.1. Залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також незалежних експертів (за згодою).

5.2. Утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань тимчасові робочі групи.

5.3. Отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для провадження своєї діяльності.

6. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на півріччя.

Порядок денний засідання Координаційної ради формується відповідно до пропозицій членів цієї ради та затверджується її головою.

Засідання Координаційної ради проводить її голова, а у разі його відсутності - заступник голови. Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів. У разі відсутності секретаря на засіданні комісії головуючий має право призначити секретарем на цьому засіданні одного із членів комісії.

8. На своїх засіданнях Координаційна рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції. Рішення Координаційної ради вважаються прийнятими, якщо за них віддали голоси більше половини її членів. При рівному розподілі голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Координаційної ради оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем ради і, за вимогою, надається членам Координаційної ради.

Член Координаційної ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

9. Пропозиції та рекомендації Координаційної ради, у разі їх погодження, провадяться в життя шляхом видачі розпорядження (доручення) голови обласної державної адміністрації.

10. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали