ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.10.2017 р. N 1211

Київ

Про внесення змін до Статуту комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація"

Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", рішення Київської міської ради від 21 липня 2016 року N 786/786 "Про затвердження Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб'єктів господарювання комунального сектору економіки в місті Києві" (Положення N 786/786), з метою приведення Статуту комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація" у відповідність з вимогами законодавства України:

1. Унести зміни до Статуту комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація", затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 04 вересня 1996 року N 1397 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23 вересня 2015 року N 937 (Розпорядження N 937)), виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Комунальному підприємству "Київжитлоспецексплуатація" в установленому порядку забезпечити державну реєстрацію змін до Статуту.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської міської державної адміністрації
04 вересня 1996 року N 1397
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 05 жовтня 2017 року N 1211)

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

(Ідентифікаційний код 03366500)

(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до розпорядження Представника Президента України від 29 травня 1992 року N 368 "Про створення державного комунального виробничого житлово-ремонтного об'єднання" утворено державне комунальне виробниче житлово-ремонтне об'єднання, яке реорганізовано шляхом перетворення в Державне комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" Київської міської державної адміністрації розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 04 вересня 1996 року N 1397 "Про Головне управління житлового господарства та майна міста Київської міської державної адміністрації".

Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 21 листопада 2000 року N 2074 "Про перейменування та внесення змін та доповнень до Статуту Державного комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація" Державне комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" перейменовано у комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" (далі - Підприємство).

1.2. Підприємство засновано на комунальній власності територіальної громади міста Києва. Засновником Підприємства є Київська міська державна адміністрація. Власником Підприємства є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада (далі - Власник).

1.3. Підприємство віднесене до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підпорядковане Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в межах повноважень цих департаментів.

1.4. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також цим Статутом.

1.5. Підприємство є юридичною особою, що має самостійний баланс, відокремлене майно, основні фонди і оборотні кошти, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп, бланки та інші реквізити.

1.6. До складу Підприємства входять відокремлені підрозділи:

Філія дитячий оздоровчий комплекс "Джерело" комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація";

Учбово-курсовий комбінат комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація";

Дирекція з розвитку телекомунікаційних мереж комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація".

1.7. Підприємство має право набувати майнові та немайнові права і обов'язки, від свого імені укладати договори, виступати позивачем та відповідачем, третьою особою в судах.

1.8. Місцезнаходження Підприємства: вул. Володимирська, 51-а, м. Київ, 01001.

1.9. Повне найменування Підприємства: комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація".

Скорочене найменування Підприємства: КП "Київжитлоспецексплуатація".

2. Мета і предмет діяльності Підприємства

2.1. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення належної експлуатації та ремонту інженерних мереж, споруд та обладнання, утримання нежитлового фонду, закріпленого на праві господарського відання за Підприємством, отримання прибутку.

2.2. Предметом діяльності Підприємства є:

2.2.1. Ведення обліку нежитлового фонду, закріпленого на праві господарського відання за Підприємством.

2.2.2. Підготовка аналітичних довідок з питань підвищення ефективності використання нерухомого майна територіальної громади міста Києва.

2.2.3. Надання Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оперативної інформації про вільні приміщення у будинках, закріплених на праві господарського відання за Підприємством, а також про приміщення, що вивільняються.

2.2.4. Забезпечення контролю за виконанням орендарями умов договорів оренди майна територіальної громади міста Києва, орендодавцем та/або балансоутримувачем якого є Підприємство, зокрема в частині сплати орендної плати та інших платежів.

2.2.5. Забезпечення утримання нежитлового фонду територіальної громади міста Києва, закріпленого на праві господарського відання за Підприємством.

2.2.6. Здійснення технічного обслуговування і ремонту димовентиляційних каналів від газових приладів і печей.

2.2.7. Прочистка, ремонт і технічне обслуговування дренажних систем внутрішньоквартальних зливостоків та інших спеціалізованих робіт у житловому та нежитловому фонді.

2.2.8. Утримання, експлуатація і ремонт внутрішньоквартальних колекторів, закріплених на праві господарського відання за Підприємством.

2.2.9. Здійснення ремонтно-будівельних, монтажно-налагоджувальних та спеціалізованих робіт, виготовлення будівельних матеріалів, виробів, конструкцій.

2.2.10. Здійснення підготовки і перепідготовки кадрів робітників і спеціалістів у галузі житлово-комунального господарства.

2.2.11. Надання в межах своєї компетенції інформаційних послуг та інших послуг на замовлення юридичних та фізичних осіб.

2.2.12. Централізований цілодобовий прийом міською диспетчерською заявок від населення щодо усунення аварій і неполадок у житловому та нежитловому фонді, координація роботи районних аварійно-диспетчерських служб по усуненню аварійних ситуацій.

2.2.13. Розгляд звернень громадян, узагальнення та підготовка інформації про стан готовності житлового фонду міста Києва до роботи в осінньо-зимовий період, виконання плану заходів та підведення підсумків за результатами роботи районів міста під час весняного та осіннього місячників з благоустрою та озеленення.

2.2.14. Аналіз наданої комунальними підприємствами міста Києва по утриманню житлового господарства інформації про виконання плану фінансово-господарської діяльності.

2.2.15. Обстеження технічного стану житлових і нежитлових будинків територіальної громади міста Києва на відповідність його вимогам нормативних документів, проведення експертиз стану будинків та приміщень.

2.2.16. Забезпечення належного утримання і роботи в літній період філії дитячого оздоровчого комплексу "Джерело" комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація", надання послуг з метою оздоровлення дітей працівників житлово-комунального господарства міста.

2.2.17. Підготовка технічної та кошторисної документації на плановий ремонт будинків та інженерного обладнання, проведення ремонтів будинків і приміщень та в разі необхідності - реконструкції в установленому порядку.

2.2.18. Організація технічного обслуговування всіх конструктивних елементів будинків та інженерного обладнання власними силами або силами залучених організацій відповідно до укладених з ними угод, контроль терміну, обсягів та якості виконаних підрядними організаціями робіт.

2.2.19. Здійснення функцій замовника під час виконання робіт з реконструкції, капітального та поточного ремонтів у житлових та нежитлових будівлях комунальної власності територіальної громади міста Києва, а також із заміни та модернізації ліфтів, об'єднаних диспетчерських систем, іншого обладнання та інженерних систем.

2.2.20. Рекламування своєї діяльності, підготовка та випуск інформаційно-рекламного друкованого засобу масової інформації в установленому порядку.

2.2.21. Участь у залученні в установленому порядку інвестицій для фінансування реконструкції житлового, нежитлового фонду, гаражів тощо в установленому порядку.

2.2.22. Здійснення технічного нагляду під час проведення ремонтно-будівельних робіт на об'єктах житлового та нежитлового фонду на відповідність дотримання вимог Державних будівельних норм та Державних стандартів України.

2.2.23. Здійснення моніторингу та координації розміщення суб'єктами господарювання телекомунікаційних мереж та обладнання у (на) об'єктах комунальної власності територіальної громади міста Києва, таких як нежитлові будинки, інженерні та інші споруди, а також будинки та інфраструктурні об'єкти житлового фонду, передані до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій.

2.2.24. Укладення договорів із суб'єктами господарювання на розміщення телекомунікаційних мереж та обладнання у (на) об'єктах, зазначених у підпункті 2.2.23 пункту 2.2 цього Статуту.

2.2.25. Інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

2.3. Діяльність, яка згідно із законодавством України потребує спеціального дозволу (ліцензії), сертифіката, може провадитися лише після отримання такого дозволу (ліцензії), сертифіката в установленому порядку.

2.4. Підприємство виступає акредитованим суб'єктом державної реєстрації, входить до системи органів державної реєстрації та здійснює повноваження, визначені Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

3. Права та обов'язки Підприємства

3.1. Права Підприємства:

3.1.1. За згодою Власника або уповноваженого ним органу в установленому порядку: відчужувати закріплене за ним майно, здавати в оренду або в безоплатне користування (позичку), передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати його з балансу.

3.1.2. Самостійно встановлювати форми, системи і розмір оплати праці (але не менше мінімального розміру, встановленого законодавством України).

3.1.3. Відкривати поточні та інші рахунки для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій у банківських установах за погодженням з органом, до сфери управління якого віднесено Підприємство, в установленому порядку.

3.1.4. Організовувати роботу з нормування праці, встановлювати технічно обґрунтовані норми праці на Підприємстві та його відокремлених підрозділах, переглядати їх.

3.1.5. Створювати відповідно до законодавства України філії, представництва, інші відокремлені підрозділи для забезпечення статутної діяльності Підприємства.

3.1.6. Самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку.

3.1.7. Організовувати матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності в установленому порядку.

3.1.8. Виконувати роботи та надавати послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України, - за регульованими цінами і тарифами.

3.1.9. Провадити зовнішньоекономічну діяльність, яка відповідає меті та предмету діяльності Підприємства, відповідно до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

3.2. Обов'язки Підприємства:

3.2.1. Забезпечувати цільове використання закріпленого за Підприємством на праві господарського відання майна територіальної громади міста Києва, бюджетних коштів.

3.2.2. Утримувати і зберігати майно територіальної громади міста Києва, закріплене за Підприємством на праві господарського відання, в належному стані.

3.2.3. Виконувати капітальний ремонт і оновлення основних фондів, забезпечувати своєчасне введення в дію придбаного обладнання.

3.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці своїх працівників, забезпечувати додержання вимог законодавства України про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки.

3.2.5. Здійснювати заходи щодо підвищення заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства.

3.2.6. Забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання, своєчасну виплату заробітної плати та розрахунки з працівниками Підприємства.

3.2.7. Розробляти і подавати на погодження Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та на затвердження Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) плани і показники виробничо-господарської діяльності Підприємства.

3.2.8. Забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів, платежів згідно із законодавством України.

4. Управління Підприємством

4.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу.

4.2. Начальника Підприємства призначає на посаду Київський міський голова шляхом укладення з ним контракту за результатами конкурсу в установленому порядку.

4.3. Начальник Підприємства укладає трудові договори (контракти, угоди) з працівниками Підприємства, вживає заходів до заохочення працівників та накладення стягнення відповідно до законодавства України.

4.4. Начальник Підприємства:

діє без доручення від імені Підприємства, представляє його у відносинах з іншими юридичними особами та громадянами, укладає договори, видає доручення, накази;

відкриває рахунки в установах банків України та органах Державної казначейської служби України за погодженням з органом, до сфери управління якого віднесено Підприємство, в установленому порядку;

забезпечує виконання актів Власника та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань, виконання фінансових планів, дотримання норм охорони праці, ефективне використання та охорону майна, закріпленого за Підприємством, дотримання законодавства України;

забезпечує своєчасну сплату податків та зборів згідно із законодавством України;

забезпечує виконання річного фінансового плану з метою одержання запланованих сум доходів, не припускаючись при цьому витрат невиробничого характеру, не передбачених річним фінансовим планом;

визначає структуру Підприємства, встановлює чисельність працівників і затверджує штатний розпис, розподіл обов'язків між заступниками та посадові інструкції;

призначає на посади та звільняє з них заступників начальника Підприємства, керівників та спеціалістів структурних підрозділів, інших працівників;

здійснює інші віднесені до його компетенції функції щодо управління Підприємством.

4.5. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

4.6. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) та їхнім виборним органом - профспілковим комітетом.

4.7. Трудовий колектив Підприємства безпосередньо або через уповноважений ним орган:

4.7.1. Розглядає і затверджує проект колективного договору Підприємства.

4.7.2. Розглядає й вирішує відповідно до законодавства питання самоврядування трудового колективу.

4.7.3. Бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці.

4.8. Виробничі, трудові й соціально-економічні відносини трудового колективу з роботодавцем регулюються колективним договором.

4.9. Право укладення колективного договору від імені роботодавця надається начальникові, а від імені трудового колективу - профспілковому органу, а в разі його відсутності - представникам працівників, обраним та уповноваженим трудовим колективом.

4.10. Колективний договір підлягає повідомній реєстрації у встановленому порядку.

5. Статутний капітал, майно та кошти Підприємства

5.1. Статутний капітал Підприємства становить 10350869 грн 00 коп. (десять мільйонів триста п'ятдесят тисяч вісімсот шістдесят дев'ять гривень), який сформовано за рахунок грошового внеску Власника відповідно до рішення Київської міської ради від 17 лютого 2015 року N 89/954 (Рішення N 89/954).

5.2. Майно Підприємства належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання.

5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

майно та кошти, передані Підприємству Власником або уповноваженим ним органом;

доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;

доходи від цінних паперів;

кредити банків та інших кредиторів;

капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

інші джерела, не заборонені законодавством України.

5.4. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

5.5. Прибуток Підприємства, після сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету міста Києва, використовується виключно в порядку, визначеному Власником. Відрахування частини прибутку до бюджету міста Києва здійснюється в порядку, визначеному Власником.

6. Фінансово-господарська діяльність Підприємства

6.1. Підприємство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і надає фінансову, статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому законодавством України. Фінансова звітність Підприємства надається до Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

6.2. Контроль за діяльністю Підприємства та ревізія його фінансово-господарської діяльності здійснюється згідно із законодавством України.

6.3. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється Підприємством шляхом складання у порядку та за формою, що визначаються виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), річних фінансових планів, які погоджуються Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та затверджуються Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6.4. Підприємство звітує про стан виконання річного фінансового плану в порядку та за формою, що визначаються Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

7. Припинення Підприємства

7.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації відповідно до рішення Власника або рішення суду у випадках, передбачених законом України.

7.2. При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам гарантується додержання їхніх прав та законних інтересів відповідно до законодавства України про працю.

7.3. Майно, що залишилося після розрахунків з кредиторами, використовується за рішенням Власника.

7.4. Підприємство припиняється з дня внесення запису про його припинення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

8. Внесення змін до Статуту

8.1. Зміни до Статуту вносяться у порядку, визначеному законодавством України, та підлягають державній реєстрації.

 

Виконуючий обов'язки
керівника апарату

Л. Верес
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали