Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Статуту комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20.05.2019 р. N 882

Київ

Про внесення змін до Статуту комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 січня 2018 року N 87 "Про деякі питання діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва":

1. Унести зміни до Статуту комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо", затвердженого рішенням виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів від 03 липня 1995 року N 204 (Статут N 204) (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08 квітня 2008 року N 502, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" у встановленому порядку забезпечити державну реєстрацію змін до Статуту.

3. Пункт 4 рішення виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів від 03 липня 1995 року N 204 "Про заходи щодо охорони, утримання та експлуатації внутрішніх водойм м. Києва" (Статут N 204) виключити.

У зв'язку з цим пункти 5 - 15 вважати відповідно пунктами 4 - 14.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєва П. О.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів
03 липня 1995 року N 204
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 20 травня 2019 року N 882)

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) ПО ОХОРОНІ, УТРИМАННЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ М. КИЄВА "ПЛЕСО"

(Нова редакція)

(Ідентифікаційний код 23505151)

1. Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) ПО ОХОРОНІ, УТРИМАННЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ М. КИЄВА "ПЛЕСО" (далі - Підприємство) засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва та підпорядковане Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Орган управління).

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 січня 2018 року N 87 "Про деякі питання діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва" Підприємство віднесено до сфери управління Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1.2. Підприємство утворено відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів від 03 липня 1995 року N 204 "Про заходи щодо охорони, утримання та експлуатації внутрішніх водойм м. Києва" (Статут N 204). Підприємство є правонаступником ДКП "Плесо" відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) від 08 квітня 2008 року N 502 "Про вдосконалення діяльності Державного комунального підприємства "Плесо".

Засновником та власником Підприємства є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада (далі - Власник).

1.3. Підприємство в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

1.4. Найменування Підприємства:

Повне найменування: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) ПО ОХОРОНІ, УТРИМАННЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ М. КИЄВА "ПЛЕСО".

Скорочене найменування: КП "ПЛЕСО".

1.5. Підприємство є юридичною особою. Права та обов'язки набуває з дня його державної реєстрації.

1.6. Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, органах державної казначейської служби та може мати печатки, штампи, бланки.

1.7. Підприємство не може бути засновником іншої юридичної особи.

1.8. Підприємство самостійно несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно із законодавством України та не несе відповідальність за зобов'язаннями Власника та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Власник та виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) не несуть відповідальність за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законами України.

1.9. Місцезнаходження Підприємства: вул. Сім'ї Хохлових, 15, корпус А, офіс 3, м. Київ, 04119.

2. Мета та предмет діяльності Підприємства

2.1. Підприємство створено як спеціалізована водогосподарська організація з метою охорони, утримання та експлуатації внутрішніх водойм та земель водного фонду м. Києва і отримання прибутку від провадження господарської діяльності, яка спрямована на досягнення задоволення громадських соціально-економічних потреб.

2.2. Предметом діяльності Підприємства є:

2.2.1. Впровадження системи заходів, спрямованих на запобігання, обмеження і ліквідацію наслідків забруднення, засмічення і виснаження внутрішніх водойм м. Києва:

створення спеціалізованих служб по догляду за річками, озерами, прибережними захисними смугами, гідротехнічними спорудами об'єктів природно-заповідного фонду;

раціональне використання штучних водойм з прибережними захисними смугами, їх благоустрій та створення належних умов для відпочинку населення міста;

розвиток земель рекреаційного призначення для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів;

розвиток земель водного фонду, що становлять природні території та природні об'єкти в межах м. Києва;

виконання Програм економічного і соціального розвитку м. Києва в частині, що стосується розвитку і експлуатації внутрішніх водойм м. Києва;

розроблення та реалізація програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;

проведення лабораторних досліджень якості поверхневих вод з метою здійснення моніторингу та розроблення заходів з оздоровлення внутрішніх водойм м. Києва;

інформування органів місцевої влади і громадськості про екологічний стан водойм та випадки забруднень водойм суб'єктами господарювання.

2.2.2. Зовнішній благоустрій, охорона, утримання та експлуатація внутрішніх водойм та земель водного фонду, покращення їх рекреаційної спроможності та екологічного стану:

дослідження якості вод водойм на вміст забруднюючих, токсичних елементів і сполук вмісту кисню з метою оцінювання екологічного стану;

проведення аналізу претензій та скарг населення щодо екологічного стану водойм;

розроблення заходів з оздоровлення водойм.

2.2.3. Проведення науково-виробничої і організаційно-господарської діяльності у сфері створення і розвитку туристичної, спортивно-оздоровчої, розважальної і соціально-культурної інфраструктури, організація та проведення дозвілля, організування конгресів і торговельних виставок, атракціонів і тематичних парків, фестивалів, ярмарків тощо, на землях водного фонду м. Києва.

2.2.4. Організація і здійснення рятувально-водолазних робіт для забезпечення безпеки людей на воді в місцях масового організованого та неорганізованого відпочинку в межах міста Києва.

2.2.5. Організація і надання медичними працівниками невідкладної допомоги при нещасних випадках на воді та в місцях відпочинку біля води.

2.2.6. Організація системи екологічної безпеки в місцях організованого відпочинку на пляжах та внутрішніх водоймах м. Києва:

систематичний лабораторний контроль якості питної води, яка знаходиться на пляжі, та санітарно-бактеріологічний контроль водопровідної мережі та води водойм на пляжах;

інформування населення про якість та безпечність води на пляжах;

дозиметричний контроль території пляжів та зон відпочинку, вимірювання рівня електромагнітних завад, шуму в місцях масового відпочинку;

періодичний контроль якості піску.

2.2.7. Організація комплексу заходів (проектування, будівництво, експлуатація) з очистки стічних вод дощової каналізації:

оцінювання ефективності роботи очисних споруд за показниками якості води на вході та виході з очисних споруд;

вдосконалення технології очищення стічних вод дощової каналізації із застосуванням ефективних фільтрувальних матеріалів;

розроблення технологічних інструкцій очищення вод дощової каналізації.

2.2.8. Проведення землевпорядних робіт.

2.2.9. Надання послуг у сфері відпочинку та рекреації.

2.2.10. Виконання функцій замовника на виконання проектних та будівельних робіт щодо:

громадських будівель і споруд відповідно до законодавства;

гідротехнічних споруд водогосподарського призначення;

внутрішніх і зовнішніх мереж водопроводу, каналізації;

електропостачання та споруд на них;

благоустрою територій;

захисту територій від затоплення.

2.2.11. Надання у тимчасове користування громадянам предметів культурно-побутового призначення та господарського вжитку:

прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку;

прокат товарів для спорту та відпочинку;

прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку.

2.2.12. Проведення конференцій, різних видів навчання з метою ознайомлення громадськості з останніми новаціями з облаштування пляжів, зон відпочинку, зовнішнім благоустроєм, розташуванням дитячих ігрових майданчиків, медпунктів.

2.2.13. Інформування населення про стан води у водоймах і якість питної води, правила безпечного поводження на воді, перелік послуг, що надає Підприємство населенню.

2.2.14. Здійснення моніторингу стану вод внутрішніх водойм, розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень у галузі використання вод та відтворення водних ресурсів.

2.2.15. Організація і проведення спеціальних заходів з пониження рівня ґрунтових вод на території міста.

2.2.16. Виконання комплексу заходів із запобігання, обмеження і ліквідації наслідків забруднення і виснаження внутрішніх водойм міста, забезпечення санітарної чистоти та екологічної безпеки на землях водного фонду.

2.2.17. Утримання і експлуатація очисних споруд стічних вод дощової каналізації.

2.2.18. Розвиток та утримання мережі рятувально-водолазних, рятувальних станцій і рятувальних постів на внутрішніх водоймах і міських пляжах, їх матеріально-технічне забезпечення, організація роботи спеціалізованої (аварійно-рятувальної) водолазної служби.

2.2.19. Забезпечення готовності спеціалізованої (аварійно-рятувальної) водолазної служби та технічних засобів до рятування, здійснення пошуково-рятувальних робіт на водних об'єктах, надання за потреби першої невідкладної допомоги при нещасних випадках на воді та в місцях відпочинку біля води; обстеження та очищення підводної частини міських пляжів, зон відпочинку, внутрішніх водойм міста для попередження травматизму.

2.2.20. Організація і проведення рятувальних, пошукових, відновлювальних та інших спеціальних робіт у разі виникнення небезпечних екзогенних процесів, забезпечення безпеки праці під час проведення рятувальних робіт.

2.2.21. Створення спільних підприємств для організації і проведення науково-виробничої і організаційно-господарської діяльності у сфері розвитку спортивно-оздоровчої, розважальної і соціально-культурної інфраструктури на землях водного фонду за згодою власника.

2.2.22. Охорона та збереження водних біоресурсів.

2.2.23. Розроблення, придбання, експлуатація технічних засобів охорони вод по утриманню внутрішніх водойм і прилеглих територій.

2.2.24. Організація проектування з питань благоустрою, оздоровлення та експлуатації внутрішніх водойм, прилеглих до них територій та його реалізація шляхом повного освоєння капітальних вкладень.

2.2.25. Влаштування, утримування та обслуговування об'єктів відпочинку громадян, зокрема і пляжів, штучних водойм тощо відповідно до чинного законодавства України.

2.2.26. Обладнання і експлуатація тимчасових і постійно діючих платних стоянок плавзасобів, що забезпечують екологічну безпеку на землях водного фонду в установленому законодавством України порядку.

2.2.27. Обладнання та утримання спортивних і дитячих ігрових майданчиків, павільйонів тощо в установленому законодавством України порядку.

2.2.28. Паспортизація водойм м. Києва та їх технічна паспортизація з метою висвітлення стану водойм, підготовки рекомендацій, спрямованих на оздоровлення водойм та їх використання з рекреаційною метою.

2.2.29. Проведення водолазного обстеження дна акваторії пляжів, призначених для відпочинку населення на воді, а також дна акваторії, призначеної для якірної стоянки суден, з метою вилучення потенційно небезпечних предметів для забезпечення безпеки на водних об'єктах та підтримання в належному та придатному для використання стані місць стоянки плавзасобів.

2.2.30. Здійснення заходів щодо підвищення безпеки життєдіяльності населення на водних об'єктах міста Києва.

2.2.31. Організація, систематизація, комп'ютерна обробка та зберігання інформації (функції оператора) щодо розміщення на водних об'єктах стоянок плавзасобів та тимчасових споруд рекреаційного, культурно-оздоровчого, спортивного, туристичного та іншого призначення в межах прибережних захисних смуг.

2.2.32. Організація своєчасного прибирання та вивезення твердих побутових відходів під час проведення сезонної торгівлі, спортивних, культурно-масових заходів, дозвілля, торговельних ярмарків, виставок, фестивалів тощо.

2.2.33. Виконання водолазних робіт 1 - 2 групи спеціалізації.

2.2.34. Проведення інвентаризації водойм м. Києва з метою моніторингу екологічної ситуації та їх раціонального використання.

2.3. Види діяльності, для здійснення яких необхідне отримання ліцензії, документа дозвільного характеру, сертифікату тощо, провадяться Підприємством за їх наявності.

3. Права та обов'язки Підприємства

3.1. Підприємство має право:

3.1.1. Планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрями своєї роботи згідно із середньостроковим стратегічним планом розвитку Підприємства, затвердженим у встановленому порядку та відповідно до науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, робіт, послуг, утримання та експлуатації внутрішніх водойм і прилеглих територій (земель водного фонду), розвитку спортивно-оздоровчої, розважальної і соціально-культурної інфраструктури на визначених землях та необхідності забезпечення постійного виробничого і соціального розвитку, підвищення доходів Підприємства.

3.1.2. Самостійно визначати свою організаційну структуру, встановлювати чисельність працівників і штатний розпис.

3.1.3. Від свого імені вчиняти правочини, укладати угоди (договори), набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у судах України.

3.1.4. Реалізовувати свою продукцію, виконувати роботу, надавати послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, - за державними регульованими цінами.

3.1.5. Створювати філії, представництва, відділення та інші структурні відокремлені підрозділи в установленому законодавством порядку, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів з Власником, затверджувати положення по них, здійснювати перевірку їх господарської і фінансової діяльності.

3.1.6. Об'єднувати на добровільних засадах, за рішенням Власника свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності з діяльністю інших підприємств і входити до складу асоціацій, корпорацій, концернів, громадських організацій та інших об'єднань за галузевими, територіальними та іншими ознаками за умови дотримання законодавства України, входити в об'єднання, зареєстровані в інших державах, відповідно до чинного законодавства України.

3.1.7. Брати участь у роботі з комплексного економічного і соціального розвитку м. Києва.

3.1.8. Проводити закупівлю матеріальних цінностей, об'єктів інтелектуальної власності тощо у підприємств, організацій та установ незалежно від їх форми власності, а також у фізичних осіб.

3.1.9. Виступати суб'єктом інвестиційної діяльності в реалізації інвестиційних проектів відповідно до законодавства України.

3.1.10. Організовувати прямі господарські, інформаційні зв'язки між українськими та іноземними підприємствами за основними напрямками діяльності Підприємства.

3.1.11. Здійснювати заходи, спрямованні на виявлення безхазяйного майна, самовільно розміщених об'єктів, матеріалів і конструкцій, транспортних засобів, механізмів, малих архітектурних форм, тимчасових споруд об'єктів зовнішньої реклами на балансових територіях.

3.1.12. Надавати методичну допомогу, консультаційні послуги підприємствам, установам, організаціям з питань утримання територій, споруд, інженерних мереж, елементів благоустрою, забезпечення благоустрою і озеленення територій, внутрішніх водойм та земель водного фонду, дотримання встановленого порядку утримання та експлуатації об'єктів інфраструктури в місцях масового перебування людей.

3.1.13. Виступати замовником проектної документації в частині делегованих виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повноважень.

3.1.14. Відкривати розрахункові (поточні) та інші рахунки для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій у банківських установах та органах Державної казначейської служби України за погодженням з органами, до сфери управління яких віднесено Підприємство, в установленому порядку.

3.1.15. На здійснення будь-яких видів зовнішньоекономічної діяльності, прямо не заборонених законами України.

3.1.16. Провадити іншу господарську діяльність, не заборонену законодавством України та яка відповідає меті, передбаченій цим Статутом.

3.2. Підприємство зобов'язане:

3.2.1. Забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів та платежів до бюджетів та державних цільових фондів згідно із законодавством України.

3.2.2. Здійснювати цільове та ефективне використання і збереження майна комунальної власності територіальної громади міста Києва.

3.2.3. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечення додержання вимог законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

3.2.4. Здійснювати заходи для матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання, своєчасних розрахунків з працівниками підприємства.

3.2.5. Забезпечувати надання послуг, визначених цим Статутом, в обсягах та якості відповідно до місцевих програм та укладених договорів.

3.2.6. Здійснювати заходи з удосконалення організації роботи Підприємства.

3.2.7. Здійснювати заходи щодо своєчасного відтворення і запобігання псуванню, забрудненню, засміченню та виснаженню природних ресурсів, не допускати зниження їх якості у процесі господарювання.

3.2.8. Вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством України.

3.2.9. Звітувати про свою фінансово-економічну діяльність у порядку та строки, встановлені законодавством України та цим Статутом.

3.2.10. Запровадити антикорупційну програму в установленому законодавством України порядку.

4. Майно та кошти Підприємства

4.1. Майно Підприємства становлять виробничі та невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі.

4.2. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної громади міста Києва і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання.

4.3. Статутний капітал Підприємства становить 15000000,00 грн (п'ятнадцять мільйонів гривень), сформований за рахунок грошового внеску відповідно до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року N 240/5627 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30 грудня 2010 року N 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік" (Рішення N 240/5627). Статутний капітал може змінюватися за рішенням Київської міської ради в установленому чинним законодавством порядку.

4.4. Джерелами формування майна Підприємства є:

4.4.1. Грошові та матеріальні внески Власника.

4.4.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, послуг.

4.4.3. Доходи від цінних паперів.

4.4.4. Кредити банків.

4.4.5. Капітальні вкладення і дотації з бюджетів.

4.4.6. Майно, придбане у встановленому законодавством порядку.

4.4.7. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб.

4.4.8. Інші джерела, не заборонені законом України.

4.5. Підприємство має право виключно за згодою Власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене за ним майно, здавати в оренду або безоплатне користування (позичку), передавати у заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

5. Управління Підприємством

5.1. Управління Підприємством здійснює генеральний директор відповідно до Статуту.

5.2. Генерального директора Підприємства призначає на посаду Київський міський голова шляхом укладання з ним контракту за результатами конкурсу в установленому порядку.

5.3. Заступників генерального директора Підприємства призначає на посади і звільняє з посад генеральний директор Підприємства.

5.3.1. Керівники та спеціалісти структурних підрозділів, інші працівники призначаються на посаду і звільняються з посади генеральним директором Підприємства.

5.4. Генеральний директор Підприємства:

5.4.1. Здійснює поточне керівництво Підприємством, організовує виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Підприємства, передбачених законодавством України, цим Статутом та контрактом, виконання актів і доручень Власника, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Органу управління.

5.4.2. Затверджує структуру та штатний розпис Підприємства, положення про його структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Підприємства.

5.4.3. Укладає трудові договори з усіма працівниками Підприємства, застосовує до працівників Підприємства заохочення та заходи дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства, цього Статуту та укладених трудових договорів.

5.4.4. Без доручення діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених цим Статутом.

5.4.5. Розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту.

5.4.6. Забезпечує ефективне і цільове використання майна, закріпленого за Підприємством.

5.4.7. Видає у межах своєї компетенції накази та надає доручення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Підприємства, організовує та контролює стан їх виконання.

5.4.8. Від імені Підприємства укладає угоди (договори), вчиняє правочини, передбачені законодавством України, видає довіреності з урахуванням обмежень, визначених контрактом та законодавством, що регулює питання господарських зобов'язань, щодо вчинення яких є заінтересованість.

5.4.9. Відкриває в банках і органах Державної казначейської служби України поточні та інші рахунки підприємства за погодженням з Органом управління.

5.4.10. Перерозподіляє у встановленому порядку фінанси за окремими статтями витрат.

5.4.11. Несе персональну відповідальність за господарсько-фінансову діяльність Підприємства, за виконання фінансових планів, дотримання фінансової дисципліни, дотримання норм охорони праці, ефективного використання та охорони майна та коштів.

5.4.12. Зобов'язаний створювати необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

5.4.13. Несе персональну відповідальність за дотримання вимог законодавства, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо внутрішнього фінансового контролю на Підприємстві та у сфері публічних закупівель, а також допущення неефективних господарських операцій, правочинів, прийняття неефективних управлінських рішень в установленому порядку.

5.4.14. Вирішує інші питання, віднесені законодавством України, контрактом та цим Статутом до його компетенції.

5.5. Умови оплати праці генерального директора Підприємства визначаються контрактом.

6. Повноваження трудового колективу Підприємства

6.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), колективного договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносин працівника з Підприємством.

6.2. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) та їх виборним органом - профспілковим комітетом.

6.3. Трудовий колектив Підприємства безпосередньо або через уповноважений ним орган:

6.3.1. Розглядає і затверджує проект колективного договору Підприємства;

6.3.2. Розглядає й вирішує відповідно до законодавства питання самоврядування трудового колективу;

6.3.3. Бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці.

6.4. Виробничі, трудові, соціально-економічні відносини та узгодження інтересів працівників і роботодавця регулюються колективним договором.

6.5. Право укладення колективного договору від імені роботодавця надається генеральному директорові Підприємства, а від імені трудового колективу - профспілковому органу, а в разі його відсутності - представникам працівників, обраним та уповноваженим трудовим колективом.

6.6. Сторони, що підписали колективний договір, угоду, щорічно у строки, передбачені колективним договором, угодою, звітують про їх виконання.

6.7. Колективний договір підлягає повідомній реєстрації у встановленому порядку.

7. Фінансово-господарська, економічна і соціальна діяльність Підприємства

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

7.2. Прибуток використовується виключно в порядку, визначеному Власником.

7.3. Відрахування частини прибутку до бюджету міста Києва здійснюється в порядку, визначеному Власником.

7.4. Підприємство веде бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і складає фінансову та іншу звітність у порядку, встановленому законодавством України. Фінансова звітність подається Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

7.5. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється Підприємством шляхом складання та затвердження річних фінансових планів у порядку та за формою, визначеними виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

7.6. Генеральний директор Підприємства зобов'язаний спрямовувати діяльність Підприємства на виконання затвердженого річного фінансового плану з метою одержання запланованих сум доходів та чистого прибутку, не припускаючись при цьому витрат невиробничого характеру, не передбачених затвердженим річним фінансовим планом.

7.7. Підприємство звітує про стан виконання затвердженого річного фінансового плану в порядку та за формою, що визначаються Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

7.8. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються Підприємствами самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. Якщо колективний договір на підприємстві, в установі, організації не укладено, Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а в разі його відсутності - з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

7.9. Підприємство розробляє та подає на затвердження Органу управління погоджений Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) середньостроковий стратегічний план розвитку Підприємства на три роки, а також інформацію про стан виконання середньострокового стратегічного плану розвитку Підприємства за попередній рік за формою, визначеною виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

7.10. Підприємство розробляє та подає на затвердження Органу управління погоджені з Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ключові показники ефективності та завдання Підприємства в разі прийняття рішення відповідним суб'єктом управління.

7.11. Питання соціального розвитку, зокрема поліпшення умов праці, життя та здоров'я працівників Підприємства вирішуються Генеральним директором за участі трудового колективу Підприємства або уповноваженого ним органу.

7.12. Перевірка та аудит фінансово-господарської діяльності Підприємства, а також подання звітів про фінансово-господарську діяльність здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.

7.13. Контроль за діяльністю Підприємства та взаємодія його з органами державної виконавчої влади здійснюється згідно із законодавством України. Водночас Власник здійснює контроль за використанням та збереженням майна Підприємства безпосередньо і не має права втручатися в господарську діяльність Підприємства, якщо це прямо не встановлено законодавством України.

7.14. Власник Підприємства здійснює контроль за використанням та збереженням належного йому майна безпосередньо або через уповноважений ним орган, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність Підприємства.

8. Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства

8.1. Підприємство провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України.

8.2. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

8.3. Порядок використання коштів підприємства в іноземній валюті визначається Господарський кодексом України та іншими законами.

9. Внесення змін до Статуту Підприємства

9.1. Зміни до Статуту вносяться відповідно до законодавства України в тому ж порядку, в якому був затверджений Статут.

10. Припинення Підприємства

10.1. Підприємство припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника або інших органів у випадках, передбачених законодавством.

10.2. Орган, що прийняв рішення про припинення Підприємства, призначає комісію з припинення Підприємства та встановлює порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до Підприємства, що припиняється.

10.3. До комісії з припинення Підприємства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Підприємства. Голова комісії, її члени представляють його у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Підприємства.

10.4. У разі реорганізації Підприємства майно, права та обов'язки переходять до правонаступників.

10.5. Майно Підприємства, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, використовується за рішенням Власника.

10.6. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

10.7. Підприємство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

 

Начальник Управління
екології та природних ресурсів

А. Мальований
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали