Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до структури апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 листопада 2019 року N 322

Про внесення змін до структури апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Наказую:

1. Унести зміни до структури апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.09.2019 N 26 (Наказ N 26), виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, департаменту персоналу внести відповідні зміни до штатного розпису апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Т. С. Милованов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
18 вересня 2019 року N 26
(у редакції наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
від 05 листопада 2019 року N 322)

СТРУКТУРА
апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Керівництво

Міністр

Перший заступник Міністра

Заступник Міністра - Торговий представник України

Заступник Міністра

Заступник Міністра

Заступник Міністра

Заступник Міністра

Заступник Міністра

Заступник Міністра

Державний секретар Міністерства

Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування

Управління макроекономічного аналізу та прогнозування

Відділ прогнозування національних рахунків, показників інфляції та платіжного балансу

Відділ прогнозування міжгалузевого балансу

Відділ економічного моделювання

Відділ макроекономічного аналізу

Управління фінансових ринків

Відділ аналізу та прогнозування впливу податково-бюджетної політики на розвиток економіки

Відділ аналізу та прогнозування впливу монетарної політики, політики розвитку фінансових ринків на розвиток економіки

Управління економічної стратегії

Відділ стратегії економічного розвитку

Відділ з питань економічної безпеки, детінізації економіки та статистики

Відділ методичного забезпечення моніторингу державних цільових програм

Департамент регуляторної політики та підприємництва

Управління забезпечення розвитку підприємництва

Відділ розвитку та підтримки підприємництва

Відділ державної регуляторної політики та забезпечення дерегуляції

Управління реформування засобів регулювання підприємництва

Відділ удосконалення ліцензування

Відділ удосконалення дозвільної системи

Відділ удосконалення регуляторних процедур органів місцевого самоврядування та розвитку саморегулювання підприємництва

Управління реформування системи державного контролю та захисту прав споживачів

Відділ удосконалення державного нагляду (контролю)

Відділ удосконалення державного ринкового нагляду

Відділ удосконалення захисту прав споживачів

Департамент інвестицій та інновацій

Управління інвестицій

Відділ інвестиційної політики

Відділ залучення інвестицій

Управління інновацій

Відділ розвитку інновацій

Відділ інформаційного забезпечення інноваційної діяльності

Управління державно-приватного партнерства та державних інвестиційних проектів

Відділ державно-приватного партнерства

Відділ державних інвестиційних проектів

Сектор моніторингу державно-приватного партнерства та державних інвестиційних проектів

Департамент управління публічними інвестиціями та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

Відділ підтримки проектів з МФО та іноземними країнами

Відділ координації міжнародної технічної допомоги

Відділ проектів міжнародної технічної допомоги

Відділ моніторингу проектів міжнародної технічної допомоги

Департамент розвитку сфери інтелектуальної власності

Управління державних реєстрацій

Відділ надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності

Відділ ведення державних реєстрів, інформаційної та видавничої діяльності

Управління промислової власності

Відділ права промислової власності

Відділ забезпечення роботи колегіальних органів

Відділ авторського права і суміжних прав

Сектор співробітництва з національними та міжнародними інституціями у сфері інтелектуальної власності

Сектор державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності

Департамент міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства

Управління багатостороннього та двостороннього співробітництва

Відділ співробітництва з країнами Європи

Відділ співробітництва з країнами Америки

Відділ співробітництва з країнами Азії та Тихоокеанського регіону

Відділ співробітництва з країнами Близького та Середнього Сходу та Африки

Відділ багатостороннього співробітництва та протидії торговельним загрозам

Управління співробітництва з Європейським Союзом

Відділ торговельного співробітництва, аналізу та прогнозування

Відділ організації інституційного співробітництва

Відділ сприяння секторальному співробітництву

Відділ розвитку інтеграційних процесів

Управління координації інструментів міжнародної торгівлі

Відділ аналітичного забезпечення інструментів міжнародного економічного співробітництва

Відділ секторальних інструментів міжнародної торгівлі

Відділ двосторонньої взаємодії в аграрній сфері

Департамент захисту національного виробника

Управління захисту внутрішнього ринку

Відділ дослідження фактів недобросовісного та зростаючого імпорту

Відділ дослідження факту нанесення шкоди

Відділ інформаційно-аналітичної роботи

Управління захисту торгових інтересів

Відділ урегулювання торгових суперечок

Відділ захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на зовнішніх ринках

Департамент багатосторонніх та двосторонніх торговельних угод

Управління співробітництва з СОТ

Відділ моніторингу виконання угод

Відділ багатосторонніх переговорів

Відділ нотифікацій та обробки запитів

Управління регіональних та преференційних торговельних угод

Відділ переговорів та доступу до ринків

Відділ тарифного регулювання

Департамент взаємодії з експортерами та просування експорту

Відділ державної політики експорту

Відділ взаємодії та комунікацій з експортерами

Відділ аналізу зовнішньої торгівлі

Відділ інструментів підтримки експортерів за кордоном

Департамент економіки безпеки і оборони

Управління економіки оборони та безпеки

Відділ економічної політики у сфері безпеки і оборони

Відділ мобілізаційної підготовки

Відділ державного матеріального резерву

Відділ планування розвитку сектору оборони та безпеки

Управління військово-промислової політики

Відділ державного оборонного замовлення

Відділ формування військово-промислової політики

Відділ економічної ефективності оборонно-промислового комплексу

Сектор захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах оборонно-промислового комплексу

Сектор інновацій та реформ у сфері оборонно-промислового комплексу

Управління військово-технічного співробітництва

Відділ міжнародних проектів у сфері військово-технічного співробітництва

Відділ координації співробітництва з НАТО

Відділ політики експортного контролю та імпортозаміщення

Відділ спеціальної інформації

Управління координації космічної діяльності

Відділ економіки сфери космічної діяльності

Відділ міжнародних проектів у сфері космічної діяльності

Департамент конкурентної політики

Відділ державної допомоги

Відділ аналізу ринків

Відділ цінової і тарифної політики

Відділ нормативного забезпечення конкурентної політики

Департамент промислової політики та стимулювання розвитку регіонів

Управління розвитку добувних галузей, ресурсоефективності та економіки довкілля

Відділ розвитку добувних галузей та ПЕК

Відділ ресурсоефективності та економіки довкілля

Управління розвитку переробних галузей промисловості

Відділ розвитку базових галузей

Відділ розвитку машинобудування

Управління розвитку промисловості та регіонів

Відділ реалізації державних програм та міжгалузевої координації

Відділ стимулювання промислового розвитку регіонів

Департамент публічної власності

Управління реформування державної власності

Відділ методологічного забезпечення

Відділ з питань приватизації

Управління державного сектору економіки та корпоративного управління

Відділ моніторингу ефективності управління державною власністю

Відділ корпоративного управління

Відділ фінансового планування та аналізу суб'єктів господарювання державного сектору економіки

Департамент технічного регулювання та метрології

Управління метрології

Відділ законодавчої метрології

Відділ розвитку еталонної бази

Сектор державного метрологічного нагляду

Управління стандартизації та міжнародного співробітництва

Відділ стандартизації

Відділ міжнародного співробітництва та якості

Сектор координації робіт у сфері технічного регулювання

Управління оцінки відповідності та технічних регламентів

Відділ оцінки відповідності

Відділ технічних регламентів

Відділ моніторингу у сфері оцінки відповідності, акредитації та ведення реєстру

Департамент сфери публічних закупівель

Відділ політики публічних закупівель

Відділ нормативного забезпечення публічних закупівель

Відділ міжнародної діяльності

Відділ професіоналізації сфери публічних закупівель

Відділ аналітики та методологічної координації сфери публічних закупівель

Відділ надання консультацій з питань публічних закупівель

Департамент санкційної політики

Відділ формування та реалізації державної санкційної політики

Відділ моніторингу обмежувальних заходів та інформаційно-аналітичного супроводу

Відділ удосконалення механізмів захисту прав та інтересів України в іноземних державах

Відділ державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності Сектор взаємодії з іноземними представництвами

Департамент безпечності та якості харчової продукції

Управління безпечності харчової продукції

Відділ безпечності харчової продукції

Відділ оцінки ризиків

Управління ветеринарної медицини, здоров'я та благополуччя тварин

Відділ ветеринарної медицини

Відділ здоров'я та благополуччя тварин

Сектор поводження з кормами та побічними продуктами

Управління карантину та захисту рослин

Відділ карантину рослин

Відділ захисту рослин

Управління показників якості харчової продукції

Відділ традиційних продуктів та дитячого харчування

Відділ підакцизної продукції

Департамент аграрної політики

Управління землеробства та рослинництва

Відділ землеробства та меліорації

Відділ виробництва продукції рослинництва

Сектор геоінформаційного моніторингу

Управління насінництва та охорони прав на сорти рослин

Відділ охорони прав на сорти рослин

Відділ насінництва

Сектор ведення реєстрів

Управління садівництва, виноградарства та виноробства

Відділ садівництва, виноградарства та хмелярства

Відділ виноробства

Сектор розсадництва

Управління тваринництва та племінної справи

Відділ розвитку галузей тваринництва

Відділ ринків продукції тваринництва

Відділ племінної справи у тваринництві

Управління земельних відносин

Відділ земельних відносин

Відділ здійснення моніторингу земельних відносин

Відділ розвитку інфраструктури аграрного та продовольчого ринку

Департамент сільського розвитку

Відділ формування політики сільського розвитку

Відділ моніторингу та аналізу сільського розвитку

Відділ формування політики розвитку підприємництва на селі

Відділ управління проектами та програмами сільського розвитку

Відділ цифровізації

Відділ політики якості

Департамент розвитку аграрного сектору

Відділ аналізу та моніторингу аграрного ринку

Відділ прогнозування розвитку аграрного сектору економіки

Відділ інноваційного розвитку та інвестицій Відділ розвитку інфраструктури аграрного ринку

Департамент туризму та курортів

Відділ координації та контролю туристичної діяльності

Відділ маркетингу та міжнародної діяльності

Відділ економічної аналітики, статистики, стандартизації та науки

Відділ розвитку туристичних дестинацій та курортів

Департамент правового забезпечення

Управління правового забезпечення економічної політики

Відділ правового забезпечення економіки оборони та безпеки

Відділ правового забезпечення бюджетної та фінансової діяльності

Відділ правового забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку

Відділ правового забезпечення промислової політики та діяльності суб'єктів господарювання, підпорядкованих Міністерству

Відділ правового забезпечення управління об'єктами державної власності та корпоративного управління

Управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання

Відділ правового забезпечення у сфері регуляторної політики та розвитку підприємництва

Відділ правового забезпечення політики технічного регулювання та захисту прав споживачів

Управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах

Відділ позовної роботи

Відділ систематизації актів законодавства та літературного редагування документів

Відділ претензійно-договірної роботи

Відділ захисту прав у сфері інтелектуальної власності

Відділ з вирішення трудових спорів

Управління правового забезпечення сільського господарства

Відділ правового забезпечення земельних відносин

Відділ правового забезпечення рослинництва, насінництва, садівництва та виноградарства

Відділ правового забезпечення тваринництва та продовольства

Управління правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних договорів

Відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності

Відділ правового забезпечення міжнародних договорів

Відділ правового забезпечення державних закупівель

Департамент кадрового забезпечення

Відділ організації добору персоналу апарату Міністерства

Відділ забезпечення проходження державної служби

Відділ роботи з керівниками установ та підприємств у сфері управління Міністерства

Відділ з питань удосконалення управлінської діяльності та організаційного розвитку

Відділ розвитку персоналу

Відділ взаємодії з центральними органами виконавчої влади у сфері спрямування Міністра

Сектор військового обліку та бронювання

Департамент документального забезпечення та електронних сервісів

Управління електронного документообігу

Відділ попереднього розгляду кореспонденції

Відділ вхідної кореспонденції

Відділ вихідної кореспонденції

Відділ організаційно-методичної роботи та архіву

Відділ автоматизації процесів документообігу

Управління IT інфраструктури та захисту інформації

Відділ розвитку та підтримки периферійної інфраструктури

Відділ системного адміністрування та комунікацій

Відділ захисту інформації

Управління розвитку інформаційних ресурсів і систем та електронного урядування

Відділ розвитку інформаційного забезпечення та інформаційних ресурсів

Відділ впровадження та розвитку інформаційних систем

Управління доступу до публічної інформації, розгляду звернень громадян та контролю виконавської дисципліни

Відділ контролю за виконанням доручень органів державної влади

Відділ доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян

Департамент фінансово-господарської діяльності

Управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності апарату Міністерства

Відділ консолідованої звітності та аналітичної роботи

Сектор обліку адміністративних послуг

Управління фінансів

Відділ планування, нарахування та аналізу фонду оплати праці

Відділ бюджетного планування та фінансування

Господарське управління

Відділ матеріального забезпечення та організації закупівель

Відділ господарського забезпечення

Сектор охорони праці

Управління діяльності суб'єктів господарювання в сфері управління Міністерства

Відділ планування та аналізу фінансово-господарської діяльності

Відділ організаційної роботи з суб'єктами господарювання

Відділ реорганізації та майнових відносин

Відділ з питань передачі майна

Департамент внутрішнього аудиту

Відділ внутрішнього аудиту структурних підрозділів Міністерства та системи внутрішнього контролю

Відділ внутрішнього аудиту бюджетних програм та адміністративних послуг

Відділ внутрішнього аудиту суб'єктів господарювання у галузі сільського господарства

Відділ внутрішнього аудиту суб'єктів господарювання у промисловій та інших галузях

Відділ оптимізації внутрішніх процесів діяльності Міністерства

Сектор планування, моніторингу та звітності

Управління аналізу соціальної і гуманітарної сфери

Відділ економіки соціальної сфери

Відділ економіки гуманітарної сфери

Управління режимно-секретної роботи

Відділ секретного діловодства

Відділ режиму та захисту інформації

Управління інформаційно-аналітичного супроводу та протоколу

Відділ протоколу

Відділ координації взаємодії з органами державної влади

Відділ інформаційно-аналітичного супроводу

Відділ організаційного супроводу

Відділ мобілізаційної підготовки та цивільного захисту

Сектор цивільного захисту

Відділ зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації

Відділ резервного фонду бюджету

Відділ запобігання корупційній діяльності

Відділ забезпечення роботи Міністра (патронатна служба)

Сектор організаційно-аналітичного забезпечення роботи першого заступника Міністра

Сектор організаційно-аналітичного забезпечення роботи заступника Міністра

Сектор організаційно-аналітичного забезпечення роботи заступника Міністра

Сектор організаційно-аналітичного забезпечення роботи заступника Міністра

Сектор організаційно-аналітичного забезпечення роботи заступника Міністра

Сектор організаційно-аналітичного забезпечення роботи заступника Міністра

Сектор організаційно-аналітичного забезпечення роботи заступника Міністра

Сектор організаційно-аналітичного забезпечення роботи заступника Міністра - Торгового представника України

Сектор організаційно-аналітичного забезпечення роботи державного секретаря Міністерства

 

Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України

Т. С. Милованов
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали