КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IX сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 26 квітня 2012 року N 553/7890

Про внесення змін до Тимчасового порядку передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15.07.2004 N 457/1867

Відповідно до Земельного кодексу України, законів України "Про оренду землі", "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Перелік N 3392-VI), "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування", наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 N 244 "Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності" (Порядок N 244), з метою ефективного регулювання земельних відносин та приведення у відповідність до норм законодавства України Тимчасового порядку передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15.07.2004 N 457/1867, Київська міська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 15.07.2004 N 457/1867 "Про порядок передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність у місті Києві" (із змінами і доповненнями), а саме:

- абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції: "форму клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно з додатком N 3 до цього рішення".

2. Внести зміни до Тимчасового порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15.07.2004 N 457/1867 "Про порядок передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність у місті Києві" (із змінами і доповненнями), згідно з додатком до цього рішення.

3. Внести зміни до форми клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, затвердженої згідно з додатком N 3 до рішення Київської міської ради від 15.07.2004 N 457/1867 "Про порядок передачі, (надання) земельних ділянок в користування або у власність у місті Києві" (із змінами і доповненнями), а саме:

- у назві форми клопотання слова "клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою" замінити словами "клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки";

- у тексті форми клопотання:

слова "До клопотання (заяви) додаються" замінити словами "До клопотання додаються документи, передбачені Тимчасовим порядком передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність в м. Києві, зокрема";

слова "дозвіл на розроблення документації із землеустрою" замінити словами "дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки";

слова "графічний матеріал (в масштабі 1:2000) з позначеним бажаним місцем розташування земельної ділянки з її орієнтовними розмірами" замінити словами "графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, матеріали фотофіксації земельної ділянки та розташованих на ній будівель і споруд, актуалізований топоплан зйомки території М 1:500 з нанесенням меж ділянки";

слова "або засвідчена нотаріально письмова згода землекористувача (землевласника) на встановлення сервітуту за договором особистого сервітуту без зміни цільового використання" виключити.

4. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 22.09.2011 N 38/6254 "Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 15.07.2004 N 457/1867" (Рішення N 38/6254), а саме: підпункти 1.1 та 1.13 пункту 1 виключити.

5. Рішення Київської міської ради, прийняті до набуття чинності цим рішенням, відповідно до яких зацікавлені особи мають право укласти договори оренди землі, вважаються такими, що втратили чинність, через два роки після офіційного оприлюднення цього рішення у разі якщо від зацікавленої особи не надійшло звернення про укладення договору оренди землі, не розроблено технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та/або технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою (у випадках, встановлених законом), та/або у разі якщо зацікавлена особа умисно ухиляється від підписання договору оренди земельної ділянки протягом цього терміну.

6. Офіційно оприлюднити це рішення шляхом опублікування у газеті Київської міської ради "Хрещатик".

7. Встановити, що це рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
26.04.2012 N 553/7890


Зміни, що вносяться до Тимчасового порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15.07.2004 N 457/1867 "Про порядок передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність у місті Києві"

1. У статті 1:

- в абзаці п'ятнадцятому пункту б) частини третьої слова "для сінокосіння і випасання худоби, для городництва" виключити;

- пункт д) частини третьої виключити;

- частину четверту викласти у такій редакції:

"4. Клопотання про погодження місця розташування об'єкта, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (крім клопотань громадян про передачу земельних ділянок в оренду або безоплатно у власність в межах, визначених законодавством норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам) подаються до Київської міської ради через приймальню Київської міської ради з земельних питань (далі - приймальня Київради з земельних питань)";

- після четвертої частини доповнити новими частинами п'ятою - восьмою такого змісту:

"5. Реєстрацію клопотань, зазначених у частині четвертій цієї статті, формування відповідних справ-клопотань та передачу їх до Київської міської ради здійснює приймальня Київради з земельних питань.

6. Матеріально-технічне забезпечення приймальні Київради з земельних питань покладається на Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Головне управління земельних ресурсів).

7. Технічне забезпечення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру здійснює комунальне підприємство, підпорядковане Головному управлінню земельних ресурсів.

8. Заяви суб'єктів господарювання на одержання документів дозвільного характеру (висновок комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, рішення Київської міської ради про передачу у власність, надання у постійне користування або в оренду земельних ділянок) подаються до Київської міської ради через дозвільний центр за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною дев'ятою.

2. У статті 2:

- абзаци п'ятий і шостий викласти в такій редакції:

"справа-клопотання - справа, сформована на підставі клопотань зацікавлених осіб про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, містить дозвіл Київської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, реєстраційний номер справи-клопотання є одночасно її реєстраційним номером в Головному управлінні земельних ресурсів;

кадастрова справа - справа, сформована на підставі клопотань зацікавлених осіб про передачу (надання) земельної ділянки та доданих зацікавленими особами до клопотань документів, дозволу Київської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або доручення (резолюції) Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київради у разі передачі земельної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на місцевості), без зміни її цільового призначення, а також містить відповідні клопотання, дозволи або доручення (резолюції), проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та/або технічну документацію із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, реєстраційний номер кадастрової справи є одночасно її реєстраційним номером в Головному управлінні земельних ресурсів";

- в абзаці дванадцятому після слів "без зміни її цільового призначення" слова "укладення договорів сервітуту" виключити;

- абзаци чотирнадцятий та п'ятнадцятий виключити;

- абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"дозвіл Київської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки - рішення Київської міської ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, прийняте за результатами розгляду клопотань фізичних та юридичних осіб";

- доповнити статтю новим абзацом такого змісту:

"технічне забезпечення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру - технічне і технологічне супроводження автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, в тому числі: перевірка земельно-кадастрової інформації в електронному вигляді на її відповідність документації із землеустрою в паперовому вигляді, формування інформації в електронному вигляді та її внесення до автоматизованої системи".

3. У статті 3:

- у частині четвертій слова "документації із землеустрою" замінити словами "проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки".

4. У статті 4:

- частину четверту після слів "частиною третьою статті 3" доповнити словами та цифрами "та відповідно до статей 12, 13".

5. Назву розділу 2 викласти в такій редакції:

"Розділ 2.
Порядок отримання дозволу Київської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
".

6. У назві статті 5 слова "документації із" замінити словом "проекту".

7. У статті 5:

- частину першу викласти в такій редакції:

"1. Зацікавлена особа, яка має намір одержати земельну ділянку в користування або у власність (крім громадян, які подають заяву про приватизацію земельної ділянки, яка перебуває в їхньому користуванні, клопотання про передачу земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення садівництва, індивідуального дачного та гаражного будівництва) звертається до Київської міської ради з клопотанням про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки через приймальню Київради з земельних питань";

- перший та другий абзаци частини другої виключити;

- абзац третій частини другої викласти в такій редакції:

"До клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки додаються";

- абзац п'ятий частини другої після слів "топоплан зйомки території М 1:500 з нанесенням меж ділянки" доповнити словами "та підземних і наземних інженерних мереж";

- частину другу після шостого абзацу доповнити новим абзацом такого змісту:

"копія матеріалів технічної інвентаризації, підготовлених Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, яке розташоване на земельній ділянці";

- абзац перший частини четвертої викласти в такій редакції: "Приймальня Київради з земельних питань у день реєстрації клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або протягом наступного робочого дня передає це клопотання з доданими до нього документами до секретаріату Київської міської ради";

- абзац другий частини четвертої викласти в такій редакції:

"У разі невідповідності клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та складу доданих до нього документів вимогам цього Порядку клопотання не приймається";

- абзац третій частини четвертої виключити;

- абзац перший частини п'ятої викласти в такій редакції:

"Секретаріат Київської міської ради разом з дорученням (резолюцією) Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київради у день надходження клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або протягом наступного робочого дня надсилає його через приймальню Київради з земельних питань до Головного управління земельних ресурсів";

- частину п'яту після першого абзацу доповнити новим абзацом такого змісту:

"У випадку надходження до Головного управління земельних ресурсів клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з доданими документами, які не дають можливості розглядати клопотання по суті (подано недостатньо відомостей та документів щодо правового статусу майна, розташованого на земельній ділянці, подані графічні матеріали не відповідають вимогам частин другої та третьої цієї статті), вони повертаються Головним управлінням земельних ресурсів через приймальню Київради з земельних питань зацікавленій особі на доопрацювання".

У зв'язку з цим абзац другий частини п'ятої вважати відповідно абзацом третім частини п'ятої;

- в абзаці третьому частини п'ятої після слів "що мають бути враховані при розробці" слова "документації із землеустрою" замінити словами "проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки".

8. Назву статті 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Надання дозволу Київської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки".

9. У статті 6:

- в частині першій, частині другій, частині четвертій після слів "про надання дозволу на розроблення" слова "документації із землеустрою" замінити словами "проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки";

- частину третю викласти в такій редакції:

"3. Головне управління земельних ресурсів за результатами опрацювання клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та висновку Головного управління містобудування та архітектури щодо відповідності заявленої ініціативи містобудівній документації або ситуації та наявним містобудівним умовам та обмеженням, що мають бути враховані при розробці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, готує узагальнений проект рішення Київської міської ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (або проект відмови у наданні такого дозволу), який розглядається Київською міською радою в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради";

- в абзаці другому частини п'ятої після слів "у наданні дозволу на" слова "розробку документації із землеустрою" замінити словами "розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки";

- частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Дозвіл Київської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або відмова в наданні такого дозволу передається секретаріатом Київської міської ради до приймальні Київради з земельних питань для видачі зацікавленій особі або її уповноваженому представнику";

- в частині сьомій і першому реченні частини восьмої після слів "на розроблення" слова "документації із землеустрою" замінити словами "проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки";

- в частині восьмій друге речення виключити.

10. У статті 7:

- частину першу викласти в такій редакції:

"1. Юридичні особи або фізичні особи - підприємці, зацікавлені у викупі земельних ділянок, що перебувають у власності громадян чи юридичних осіб, для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності з метою погодження місця розташування об'єкта звертаються до Київської міської ради з клопотанням про погодження місця розташування об'єкта через приймальню Київради з земельних питань";

- перший та другий абзаци частини другої виключити;

- абзац дев'ятий частини другої викласти в такій редакції:

"У разі невідповідності клопотання про погодження місця розташування об'єкта та складу доданих до нього документів вимогам цього Порядку клопотання не приймається";

- частину третю викласти в такій редакції:

"3. Приймальня Київради з земельних питань у день реєстрації клопотання про погодження місця розташування об'єкта або протягом наступного робочого дня передає це клопотання з доданими до нього документами до секретаріату Київської міської ради".

11. У статті 8:

- частину першу викласти в такій редакції:

"1. Секретаріат Київської міської ради разом з дорученням (резолюцією) Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київради у день надходження клопотання про погодження місця розташування об'єкта або протягом наступного робочого дня надсилає його до Головного управління земельних ресурсів для винесення на розгляд постійно діючої комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою";

- частину третю доповнити другим та третім абзацами такого змісту:

"Висновок комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, про відмову у погодженні місця розташування об'єкта, наданий у зв'язку із зауваженнями комісії, повертається комісією через Головне управління земельних ресурсів до приймальні Київради з земельних питань для його видачі юридичній особі, фізичній особі - підприємцю, які подали клопотання про погодження місця розташування об'єкта.

У випадку коли комісією з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, висновок про відмову у погодженні місця розташування об'єкта надано у зв'язку із зауваженнями комісії, то у разі врахування юридичною особою, фізичною особою - підприємцем зауважень комісії клопотання про погодження місця розташування об'єкта повторно подається на розгляд комісії у порядку, встановленому статтями 7 та 8 цього Порядку";

- частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Дозвіл Київської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або відмова в наданні такого дозволу передається секретаріатом Київської міської ради до приймальні Київради з земельних питань для видачі зацікавленій особі або її уповноваженому представнику".

12. У статті 9:

- частину першу викласти в такій редакції:

"1. Після отримання дозволу Київської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зацікавлена особа звертається до Головного управління земельних ресурсів із заявою для отримання вихідних даних на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і в заяві зазначає розробника цієї документації із землеустрою";

- в другій частині після слів "Київської міської ради на розроблення" слова "документації із землеустрою" замінити словами "проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки";

- абзац 2 частини третьої викласти у такій редакції:

"У разі розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва (реконструкції), реставрації (реабілітації) з пристосуванням об'єктів будівництва замовником можуть бути надані передпроектні пропозиції та (або) містобудівний розрахунок (за наявності), що розробляється ліцензованими проектними організаціями, крім випадків, коли законодавством не передбачено сплати пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту";

- доповнити новими частинами сьомою - десятою такого змісту:

"7. Після розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зацікавлена особа через розробника документації із землеустрою звертається до Головного управління земельних ресурсів із заявою про внесення земельно-кадастрової інформації про проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в електронному вигляді до автоматизованої системи ведення земельного кадастру.

До заяви про внесення земельно-кадастрової інформації додаються:

- земельно-кадастрова інформація в електронному вигляді у форматі, визначеному Головним управлінням земельних ресурсів;

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

8. Головне управління земельних ресурсів організовує перевірку земельно-кадастрової інформації в електронному вигляді на відповідність проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в паперовому вигляді та формування відповідного файлу в електронному вигляді для його внесення до автоматизованої системи ведення земельного кадастру.

9. Головне управління земельних ресурсів у разі відповідності земельно-кадастрової інформації в електронному вигляді проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в паперовому вигляді організовує внесення земельно-кадастрової інформації до автоматизованої системи ведення земельного кадастру, на підтвердження чого на проекті землеустрою проставляється відмітка про перевірку земельно-кадастрової інформації та її внесення до автоматизованої системи ведення земельного кадастру.

10. У разі невідповідності земельно-кадастрової інформації в електронному вигляді проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в паперовому вигляді відмітка на проекті землеустрою щодо відведення земельної ділянки проставляється після усунення розробником документації із землеустрою недоліків земельно-кадастрової інформації на підставі повторного звернення до Головного управління земельних ресурсів в порядку, встановленому цією статтею".

13. У статті 10:

- абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"оригінал розробленого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з відміткою про перевірку земельно-кадастрової інформації та її внесення до автоматизованої системи ведення земельного кадастру, а також його копії в п'яти примірниках";

- абзац четвертий частини другої виключити;

- частину п'яту доповнити другим абзацом такого змісту:

"У випадку коли комісією з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, висновок про відмову у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки надано у зв'язку із зауваженнями комісії, то у разі врахування зацікавленою особою та/або розробником проекту землеустрою зауважень комісії проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки повторно подається на розгляд комісії у порядку, встановленому цією статтею";

- частину шосту викласти в такій редакції:

"6. У разі якщо проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає обов'язковій державній експертизі землевпорядної документації, погоджений проект разом з висновком комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, передається комісією через Головне управління земельних ресурсів державному адміністратору дозвільного центру для його видачі зацікавленій особі або її уповноваженому представнику для подальшої подачі зацікавленою особою проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для здійснення державної експертизи землевпорядної документації відповідно до законодавства".

14. У статті 11:

- в абзаці першому частини четвертої слова "формування кадастрової справи та" виключити;

- абзац другий частини четвертої викласти в такій редакції:

"У випадку надходження до Головного управління земельних ресурсів заяви на одержання документа дозвільного характеру з проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки, який не відповідає вимогам законодавства та цього Порядку (проект не відповідає вимогам до складу проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проект не погоджено комісією з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, по проекту не одержано позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації, до автоматизованої системи ведення земельного кадастру не внесено земельно-кадастрову інформацію, проект містить недостатньо відомостей і документів щодо правового статусу майна, розташованого на земельній ділянці), така заява разом з проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки та іншими доданими документами повертається Головним управлінням земельних ресурсів через державного адміністратора дозвільного центру зацікавленій особі на доопрацювання".

15. У статті 12:

- частину першу викласти в такій редакції:

"1. Зацікавлена особа з метою одержання у користування земельної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на місцевості), без зміни її цільового призначення на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, звертається до Київської міської ради з заявою про надання у користування земельної ділянки через приймальню Київради з земельних питань";

- в абзаці першому частини другої слова "або встановлення сервітуту (права на обмежене користування)" виключити;

- абзац другий частини другої після слів "розташованих на ній будівель і у споруд" доповнити словами "викопіювання з кадастрового плану міста";

- абзаци четвертий та п'ятий частини другої викласти в такій редакції:

"нотаріально посвідчені документи щодо правового статусу будівель та споруд (свідоцтво про право власності на майно, договір купівлі-продажу, інші документи, що підтверджують виникнення або перехід права власності на нерухоме майно), якщо таке розташоване на земельній ділянці, зареєстровані у встановленому законом порядку";

- доповнити частиною третьою такого змісту:

"Приймальня Київради з земельних питань у день реєстрації заяви про надання у користування земельної ділянки або протягом наступного робочого дня передає її разом з доданими до неї документами до секретаріату Київської міської ради";

- частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:

"У випадку надходження до Головного управління земельних ресурсів заяви про надання у користування земельної ділянки з доданими до неї документами, які не дають можливості розглядати клопотання по суті (до заяви не додано документи, передбачені частиною другою цієї статті, або вони не відповідають вимогам, встановленим частиною другою цієї статті), вони повертаються Головним управлінням земельних ресурсів через приймальню Київради з земельних питань зацікавленій особі на доопрацювання";

- доповнити новими частинами дев'ятою - дванадцятою такого змісту:

"9. Після розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, зацікавлена особа через розробника документації із землеустрою звертається до Головного управління земельних ресурсів із заявою про внесення земельно-кадастрової інформації про технічну документацію із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, в електронному вигляді до автоматизованої системи ведення земельного кадастру.

До заяви про внесення земельно-кадастрової інформації додаються:

- земельно-кадастрова інформація в електронному вигляді у форматі, визначеному Головним управлінням земельних ресурсів;

- розроблена технічна документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою.

10. Головне управління земельних ресурсів організовує перевірку земельно-кадастрової інформації в електронному вигляді на відповідність технічній документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, в паперовому вигляді та формування відповідного файла в електронному вигляді для його внесення до автоматизованої системи ведення земельного кадастру.

11. Головне управління земельних ресурсів у разі відповідності земельно-кадастрової інформації в електронному вигляді технічній документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, в паперовому вигляді організовує внесення земельно-кадастрової інформації до автоматизованої системи ведення земельного кадастру, на підтвердження чого на технічній документації проставляється відмітка про перевірку земельно-кадастрової інформації та її внесення до автоматизованої системи ведення земельного кадастру.

12. У разі невідповідності земельно-кадастрової інформації в електронному вигляді технічній документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, в паперовому вигляді відмітка на технічній документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, проставляється після усунення розробником документації із землеустрою недоліків земельно-кадастрової інформації на підставі повторного звернення до Головного управління земельних ресурсів в порядку, встановленому цією статтею".

У зв'язку з цим частину дев'яту та десяту вважати відповідно частинами тринадцятою та чотирнадцятою;

- в частині тринадцятій слова та цифри "пунктом 5 цієї статті" замінити словами "цією статтею".

16. У статті 13:

- в абзаці першому частини першої слова "формування кадастрової справи та" виключити;

- абзац другий частини першої виключити;

- частину третю викласти в такій редакції:

"3. Технічна документація із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, та висновок Головного управління земельних ресурсів про можливість передачі (надання) земельної ділянки або про відмову в можливості передачі (наданні) земельної ділянки повертається Головним управлінням земельних ресурсів зацікавленій особі або розробнику документації із землеустрою.

У випадку коли Головним управлінням земельних ресурсів надано висновок про відмову в можливості передачі (надання) земельної ділянки у зв'язку із зауваженнями до технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, то зацікавлена особа у разі врахування зауважень повторно звертається до Головного управління земельних ресурсів в порядку, встановленому цією статтею";

- у частині четвертій та абзаці четвертому частини п'ятої слова "або про відмову в передачі (наданні) земельної ділянки" виключити;

- в абзаці п'ятому частини п'ятої слово та цифру "пунктом 9" замінити словом та цифрами "частиною 13";

- частину сьому доповнити абзацом другим такого змісту:

"У випадку надходження до Головного управління земельних ресурсів заяви на одержання документа дозвільного характеру з технічною документацією із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, яка не відповідає вимогам цього Порядку (технічна документація не відповідає вимогам до складу документації із землеустрою, до технічної документації не додано висновок Головного управління земельних ресурсів про можливість передачі (надання) земельної ділянки, до технічної документації у випадку, передбаченому частиною 13 статті 12 цього Порядку, не додано висновок Головного управління містобудування та архітектури, документація містить недостатньо відомостей і документів щодо правового статусу майна, розташованого на земельній ділянці), така заява разом з технічною документацією із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, та іншими доданими до неї документами повертається Головним управлінням земельних ресурсів через державного адміністратора дозвільного центру зацікавленій особі на доопрацювання";

- у частині десятій слова "та укладенні договорів сервітуту", а також слова "формування кадастрової справи" виключити.

17. У статті 14:

- абзац третій частини другої викласти в такій редакції:

"дозвіл Київської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки";

- абзац шостий частини другої після слів "статусу земельної ділянки" доповнити словами "та документи щодо правового статусу будівель і споруд, якщо такі розташовані на земельній ділянці";

- абзац восьмий частини другої викласти в такій редакції:

"засвідчені нотаріально копії установчих документів (для юридичних осіб), витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців), копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб - підприємців), а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу, та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера";

- частину другу після восьмого абзацу доповнити новим абзацом такого змісту:

"розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки";

- абзац третій частини шостої після слів "топографічний план у масштабі 1:500 з варіантом розміщення об'єкта" доповнити словами "та нанесеними підземними і наземними інженерними мережами";

- в абзаці третьому частини третьої слова "або встановлення сервітуту (права на обмежене користування)" виключити;

- частину третю після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого змісту:

"документи, що підтверджують встановлення у натурі (на місцевості) меж земельної ділянки та її цільове призначення (у випадку надання (передачі) земельної ділянки без розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки);

розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки";

- останній абзац частини третьої виключити.

18. У назві статті 15 слова "документації із землеустрою" замінити словами "проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки".

19. Статтю 15 викласти в такій редакції:

"1. Громадяни, зацікавлені в одержанні земельної ділянки у межах м. Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального гаражного та дачного будівництва чи ведення садівництва, подають безпосередньо до Київської міської ради клопотання про передачу земельної ділянки у власність, а у разі наміру одержати земельну ділянку для зазначених цілей в оренду - клопотання в довільній формі про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

2. У клопотанні про передачу земельної ділянки у власність, а у разі наміру одержати земельну ділянку в оренду у клопотанні про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зазначаються цільове призначення ділянки, орієнтовний розмір і місце розташування земельної ділянки (далі - клопотання).

До клопотання додаються:

- графічні матеріали (М 1:2000), на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, матеріали фотофіксації земельної ділянки та розташованих на ній будівель і споруд у разі якщо такі розташовані на земельній ділянці;

- викопіювання з кадастрового плану міста;

- копії рішень уповноважених органів про передачу (надання) земельної ділянки в користування або довідка Головного управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) про відсутність в архіві документів щодо відведення відповідної земельної ділянки;

- погодження землекористувача у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб (підпис землекористувача посвідчується нотаріально у встановленому порядку);

- копія документів про право власності на житловий будинок, будівлю або споруди, якщо такі розташовані на земельній ділянці (нотаріально засвідчені копії);

- копія матеріалів технічної інвентаризації, підготовлених Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- копія паспорта громадянина;

- копія довіреності, на підставі якої інтереси заявника представлятиме його уповноважена особа (у разі якщо клопотання подається представником).

3. Секретаріат Київської міської ради разом з дорученням (резолюцією) Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київради у день надходження клопотання або протягом наступного робочого дня надсилає його для опрацювання до Головного управління земельних ресурсів.

4. У разі невідповідності клопотання та складу доданих до нього документів вимогам цього Порядку клопотання не приймається і повертається Головним управлінням земельних ресурсів громадянину на доопрацювання з відповідними роз'ясненнями протягом десяти робочих днів з дня його надходження з секретаріату Київської міської ради.

5. Головне управління земельних ресурсів за результатами опрацювання клопотання готує проект рішення Київської міської ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (або проект відмови у наданні такого дозволу), який приймається Київською міською радою в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради (Рішення N 383/5770).

Підставою для відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

6. У разі необхідності Головне управління земельних ресурсів протягом п'яти робочих днів з дня надходження клопотання надсилає копії матеріалів клопотання до Головного управління містобудування та архітектури, яке у триденний термін надає Головному управлінню земельних ресурсів фаховий висновок щодо відповідності заявленої ініціативи містобудівній документації або ситуації та наявним містобудівним умовам та обмеженням, що мають бути враховані при розробці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки".

20. У статті 16:

- частини першу та другу викласти в такій редакції:

"1. Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення садівництва, індивідуального дачного та гаражного будівництва, а також внесення земельно-кадастрової інформації до автоматизованої системи ведення земельного кадастру здійснюється відповідно до статті 9 цього Порядку.

2. Громадянин або розробник документації із землеустрою (якщо це передбачено умовами договору з громадянином) подає заяву з оригіналом розробленого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з відміткою про перевірку земельно-кадастрової інформації та її внесення до автоматизованої системи ведення земельного кадастру, а також його копіями в п'яти примірниках до Головного управління земельних ресурсів для винесення проекту землеустрою на розгляд комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою";

- доповнити новими частинами третьою - восьмою такого змісту:

"3. Комісія з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, протягом трьох тижнів надає висновок про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або про відмову у його погодженні.

Підставою для відмови у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише невідповідність його положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

4. Висновок комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або про відмову у його погодженні разом з проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки передається комісією до Головного управління земельних ресурсів для видачі громадянину або його уповноваженому представнику.

5. У випадку коли комісією з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, висновок про відмову у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки надано у зв'язку із зауваженнями комісії, то у разі врахування громадянином та/або розробником проекту землеустрою зауважень комісії проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки повторно подається на розгляд комісії у порядку, встановленому цією статтею.

6. У разі якщо проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає обов'язковій державній експертизі землевпорядної документації, погоджений проект разом з висновком комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, передається комісією до Головного управління земельних ресурсів для видачі громадянину або його уповноваженому представнику для подальшої подачі громадянином проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для здійснення державної експертизи землевпорядної документації відповідно до законодавства.

7. Для прийняття Київською міською радою рішення про надання (передачу) земельної ділянки у власність або в оренду громадянин подає до Головного управління земельних ресурсів заяву про передачу проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, до якої додає проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з відміткою про внесення земельно-кадастрової інформації до автоматизованої системи ведення земельного кадастру, висновок комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - позитивний висновок такої експертизи по проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

8. У випадку надходження до Головного управління земельних ресурсів проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, який не відповідає вимогам законодавства та цього Порядку (проект не відповідає вимогам до складу проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проект не погоджено постійно діючою комісією з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, по проекту не одержано позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації, до автоматизованої системи ведення земельного кадастру не внесено земельно-кадастрову інформацію про проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проект містить недостатньо відомостей і документів щодо правового статусу майна, розташованого на земельній ділянці), такий проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та додані до нього документи повертаються Головним управлінням земельних ресурсів громадянину на доопрацювання".

У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно частинами дев'ятою - одинадцятою;

- у частині десятій слова "та іншого цільового призначення" замінити словами "а також внесення земельно-кадастрової інформації до автоматизованої системи ведення земельного кадастру".

21. У статті 17:

- частину першу викласти в такій редакції:

"1. Громадяни, у користуванні яких перебувають земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), будівництва індивідуальних гаражів, індивідуального/дачного будівництва, ведення садівництва, мають право на їх приватизацію";

- частину другу після слів "звертаються до" доповнити словом "безпосередньо";

- частину третю викласти в такій редакції:

"3. Секретаріат Київської міської ради разом з дорученням (резолюцією) Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київради протягом п'яти робочих днів з дня надходження заяви про приватизацію земельної ділянки надсилає її для опрацювання до Головного управління земельних ресурсів";

- абзац перший частини четвертої викласти в такій редакції: "Громадянин протягом п'яти робочих днів але не пізніше десятиденного терміну з дня подачі до Київської міської ради заяви про приватизацію земельної ділянки подає до Головного управління земельних ресурсів такі технічні матеріали та документи з відповідною заявою";

- абзац другий частини четвертої після слів "або про затвердження обмірів земельної ділянки" доповнити словами "або витяги чи архівні довідки з земельно-шнурових книг сільськогосподарських підприємств і організацій та погосподарських книг сільських рад, витяги чи архівні довідки з реєстрових книг виконавчих комітетів селищних рад народних депутатів, територію яких включено в межі міста Києва, накази колгоспів, радгоспів, інших підприємств, організацій і установ, які відповідно до Земельного кодексу Української РСР 1970 року надавали із закріплених за ними земель земельні ділянки у вторинне користування, або договір про надання в безстрокове користування земельної ділянки для будівництва житлового будинку на праві особистої власності, договір про надання в безстрокове користування земельної ділянки для будівництва житлового будинку, договір на право забудови";

- абзац п'ятий частини четвертої після слів "місце розташування земельної ділянки з її розмірами" доповнити словами "та матеріали фотофіксіції земельної ділянки";

- абзац шостий частини четвертої після слів "(нотаріально засвідчені копії)" доповнити словами "а при подачі заяви про приватизацію земельної ділянки для ведення садівництва такі документи подаються у випадку якщо на земельній ділянці розташоване нерухоме майно, право власності на яке зареєстроване у встановленому законом порядку";

- абзац сьомий частини четвертої після слів "на об'єкти нерухомого майна" доповнити словами "а при подачі заяви про приватизацію земельної ділянки для ведення садівництва такі документи подаються у випадку якщо на земельній ділянці розташоване нерухоме майно, право власності на яке зареєстроване у встановленому законодавством порядку";

- частину четверту після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"довідку садівничого товариства про членство громадянина у садівничому товаристві, копії установчих документів садівничого товариства, копії рішень уповноважених органів про передачу (надання) земельної ділянки в користування садівничому товариству (у разі приватизації земельної ділянки для ведення садівництва в межах садівничого товариства)".

22. У статті 18:

- частину першу доповнити другим та третім абзацами такого змісту:

"У разі невідповідності поданих громадянином до Головного управління земельних ресурсів технічних матеріалів та документів вимогам цього Порядку (технічні матеріали та документи подані громадянином не в повному складі або з порушенням термінів, передбачених частиною четвертою статті 17 цього Порядку) заява про приватизацію земельної ділянки разом з поданими громадянином технічними матеріалами та документами повертається Головним управлінням земельних ресурсів громадянину на доопрацювання та/або усунення причин порушення термінів подання технічних матеріалів та документів до Головного управління земельних ресурсів.

Після доопрацювання громадянином технічних матеріалів та документів, які подаються для приватизації земельної ділянки, та/або усунення причин порушення термінів подання технічних матеріалів та документів до Головного управління земельних ресурсів заява про приватизацію земельної ділянки та технічні матеріали і документи повторно подаються в порядку, встановленому статтями 17, 18 цього Порядку".

23. У статті 19:

- абзац третій частини другої виключити;

- абзац перший частини четвертої викласти в такій редакції:

"Зацікавлена особа у місячний термін з моменту набуття чинності рішенням Київської міської ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність), про приватизацію земельної ділянки зобов'язана звернутись до Головного управління земельних ресурсів з клопотанням (заявою) щодо організації робіт із землеустрою зі встановлення (відновлення) в натурі на (місцевості) меж земельної ділянки та складання документа, що посвідчує право на земельну ділянку";

- частину дев'яту виключити;

- у частині десятій слова "через дванадцять місяців" замінити словами "через двадцять чотири місяці", а слова "або договір особистого сервітуту" виключити.

24. Статтю 20 виключити.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега





 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали