ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 липня 2011 року N 39

Про внесення змін до Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Відповідно до вимог статей 1, 22, 25 та керуючись статтею 17 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", ураховуючи звернення Мінвуглепрому та Держгірпромнагляду, Мінсоцполітики, Мінпромполітики, МОЗ, Мінрегіонбуду, Федерації профспілок України, інших установ та організацій, правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України постановляє:

1. Внести зміни до Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2010 - 2011 роки (першочергові) Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджених постановою правління Фонду від 13 квітня 2010 року N 15, із змінами, внесеними згідно з постановами правління Фонду від 30 листопада 2010 року N 44, від 22 грудня 2010 року N 62 (Постанова N 62), а саме:

1.1. Вилучити із "Загального переліку" пункти 1.3, 5.1, 5.2, 5.4.

1.2. У розділі I. "Розробка та вдосконалення нормативно-правової бази з питань охорони праці":

- пункт 1.3 вилучити;

- графу "Загалом по розділу" викласти у новій редакції, а саме: "8175,1 (у т. ч. 2010 р. - 1418,0; 2011 р. - 6757,1)".

1.3. У розділі V "Заходи щодо проблемних питань медицини та гігієни праці":

- пункти 5.1, 5.2, 5.4 вилучити;

- графу "Загалом по розділу" викласти у новій редакції, а саме: "2551,0".

1.4. Розділ VII. "Загальні обсяги фінансування заходів" викласти у новій редакції, а саме:

7.1.

Всього по розділах I - VI:                2010 рік - 9435,1 тисячі гривень;
                                                          2011 рік - 14509,9 тисячі гривень.

2. Внести зміни до Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2011 - 2012 роки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджених постановою правління Фонду від 19 квітня 2011 року N 18 (Постанова N 18), виклавши їх в редакції, що наведена у додатку.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 

Голова правління

Б. Райков

 

Додаток
до постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
20.07.2011 N 39

ЗАХОДИ
з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2011 - 2012 роки

I. Розробка та вдосконалення нормативно-правової бази з питань охорони праці

N п. п.

Заходи

Обсяг фінансування, тис. грн.

Очікуваний результат

1.1

Розроблення та перегляд нормативно-правових і нормативних актів з охорони праці

2011 рік - 5304,8
2012 рік - 3219,8
(загалом - 8524,6)

Вдосконалення нормативно-правової бази з питань охорони праці

1.1.1

Розроблення та перегляд нормативно-правових актів з охорони праці (НПАОП) згідно з планами, затвердженими уповноваженим центральним органом виконавчої влади з охорони праці

2011 рік - 4618,6
2012 рік - 3061,0
(загалом - 7679,6)

Вдосконалення нормативно-правової бази з питань охорони праці. Приведення нормативної бази у відповідність з сучасними умовами праці та технологіями, рекомендаціями МОП та міжнародними зобов'язаннями

1.1.2

Розроблення та перегляд нормативних актів з охорони праці (НАОП) згідно з пропозиціями центральних органів виконавчої влади

2011 рік - 686,2
2012 рік - 158,8
(загалом - 845,0)

1.2

Розроблення технічних правил ведення вибухових робіт на денній поверхні

2011 рік - 400,0
2012 рік - 700,0
(загалом 1100,0)

Розроблення, узгодження та затвердження в установленому порядку "Технічних правил ведення вибухових робіт на денній поверхні", які враховували би сучасні тенденції ведення вибухових робіт

1.3

Розробка довідника для методичної роботи з охорони праці

2011 рік - 450,0

Розробка довідника для методичної та нормативно-правової допомоги спеціалістам з охорони праці для підвищення рівня профілактичної діяльності

1.4

Вивчення діючих норм безоплатної видачі працюючим засобів індивідуального захисту для визначення пріоритетності перегляду та розроблення цих норм

2011 рік - 470,0

Вдосконалення нормотворчого процесу щодо індивідуального захисту працюючих. Рекомендації щодо пріоритетності перегляду та розроблення норм безоплатної видачі працюючим засобів індивідуального захисту

1.5

Визначення та розробка гігієнічних нормативів поводження з токсичними хімічними речовинами під час їх виробництва, зберігання та використання

2011 рік - 500,0
2012 рік - 2500,0
(загалом - 3000,0)

Затвердження нових гігієнічних нормативів на токсичні хімічні речовини, що призведе до зменшення ризику впливу не визначених шкідливих властивостей токсичних хімічних речовин (сумішей) на працівників під час виробництва, зберігання та використання цих речовин

1.6

Опрацювання проектів нормативно-правових актів щодо впровадження механізму економічної зацікавленості роботодавців у створенні безпечних та нешкідливих умов праці

2011 рік - 96,0

Проекти нормативно-правових актів щодо впровадження механізму економічної зацікавленості роботодавців у створенні безпечних та нешкідливих умов праці

1.7

Перегляд нормативно-правової бази з гігієни праці, у тому числі для атестації робочих місць, з урахуванням вимог європейських стандартів і міжнародних вимог

2011 рік - 300,0
2012 рік - 1500,0
(загалом - 1800,0)

Оновлення нормативно-правових актів з гігієни праці з урахуванням сучасних досягнень гігієни та міжнародного досвіду

1.8

Розробка стандартів на технологічні процеси гірничого виробництва

2011 рік - 1372,8

Підвищення рівня безпеки робіт та охорони праці на вугільних підприємствах.
Передбачено перегляд та розробка 25-ти стандартів на технологічні процеси гірничого виробництва

Загалом по розділу:

16813,4 (у т. ч. 2011 р. - 8893,6; 2012 р. - 7919,8)

II. Пропаганда нешкідливих та безпечних умов праці

N п. п.

Заходи

Обсяг фінансування, тис. грн.

Очікуваний результат

2.1

Комплекс заходів із пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці (робочі органи Фонду)

2011 рік - 5422,9

Виконання статутних завдань робочими органами Фонду щодо проведення профілактичних заходів, у тому числі заходів, передбачених регіональними програмами поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища

2.2

Інформаційна підтримка заходів запобігання виробничому травматизму та професійній захворюваності

2011 рік - 200,0

Інформаційне забезпечення фахівців і керівництва Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України сучасними матеріалами вітчизняного та закордонного досвіду щодо вирішення проблемних питань з профілактики нещасних випадків

2.3

Поширення через ЗМІ інформації щодо стану умов та безпеки праці та результатів впровадження на підприємствах хімічної промисловості України програми "Відповідальна турбота"

2011 рік - 50,0
2012 рік - 50,0
(загалом - 100,0)

Пропаганда впровадження сучасних стандартів з охорони праці на підприємствах хімічної промисловості України

2.4

Поширення через ЗМІ інформації щодо стану умов та безпеки праці на підприємствах легкої промисловості та результатів щодо розробки та перегляду нормативно-правових документів з питань охорони праці

2011 рік - 50,0
2012 рік - 50,0
(загалом - 100,0)

Пропаганда впровадження сучасних стандартів з охорони праці на підприємствах легкої промисловості України

2.5

Комплекс заходів із пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці (виготовлення та розміщення відеоматеріалів у форматі "Гість студії" та тематичних рубрик)

2011 рік - 177,7
2012 рік - 2646,1
(загалом - 2823,8)

Виготовлення та розміщення відеосюжетів та відеоматеріалів у форматі "Гість студії", тематичної рубрики "Безпечна праця" з питань охорони праці, профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності в ефірі загальнонаціональних телеканалів

2.6

Комплекс заходів із пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці (виготовлення та розміщення публікацій та відеоновин у загальнодержавних друкованих та електронних ЗМІ)

2011 рік - 1599,8

Виготовлення та розміщення публікацій та відеоновин, спрямованих на пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці, у загальнодержавних друкованих та електронних ЗМІ

2.7

Комплекс заходів із пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці (виготовлення та розміщення відеосюжетів хронометражем до 1 хв.)

2011 рік - 5176,0

Виготовлення та розміщення відеосюжетів, спрямованих на пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці, в ефірі загальнонаціональних телеканалів

Загалом по розділу:

15422,5 (у т. ч. 2011 р. - 12676,4; 2012 р. - 2746,1)

III. Аналіз стану умов та безпеки праці. Розробка та обгрунтування пропозицій, організаційно-технічних рішень щодо обмеження впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів

N п. п.

Заходи

Обсяг фінансування, тис. грн.

Очікуваний результат

3.1

Розроблення системи профілактики виробничого травматизму на основі ризикоорієнтованого підходу

2011 - 400,0
2012 - 800,0
(загалом 1200,0)

Розроблення системи профілактики виробничого травматизму на основі ризикоорієнтованого підходу шляхом здійснення комплексу наукових, нормативних та організаційних заходів щодо розробки системи управління виробничими ризиками на підприємствах

3.2

Розроблення рекомендацій щодо профілактики нещасних випадків на виробництві, спричинених організаційними факторами

2011 рік - 250,0

Організаційно-технічні рекомендації з профілактики травматизму на виробництві

3.3

Створення інтегрованого банку даних про стан шахтної атмосфери на підприємствах вугільної промисловості для профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності (на основі даних системи УТАС)

2011 рік - 3000,0
2012 рік - 1500,0
(загалом - 4500,0)

Розвиток УТАС та забезпечення комплексного використання інформаційних даних про стан шахтної атмосфери при здійсненні профілактичної діяльності в сфері охорони праці та промислової безпеки

3.4

Розробка принципів та підходів здійснення заходів щодо забезпечення професійної і трудової реабілітації потерпілих на виробництві від виробничого травматизму та професійної захворюваності

2011 рік - 850,0
2012 рік - 1000,0
(загалом -1850,0)

Розробка принципів, підходів та методології із забезпечення професійної і трудової реабілітації потерпілих на виробництві, опрацювання економічних механізмів управління професійною і трудовою реабілітацією, розроблення переліків обладнання, устаткування та засобів забезпечення професійної і трудової реабілітації потерпілих на виробництві від виробничого травматизму та професійної захворюваності

3.5

Аналіз стану виробничого травматизму та професійної захворюваності в Україні у 2000 - 2010 роках. Розробка рекомендованого переліку профілактичних заходів, що можуть включатися до загальнодержавних, регіональних, галузевих програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці, виробничого середовища, у фінансуванні яких Фонд бере участь

2011 рік - 93,0

Рекомендації щодо профілактичних заходів, що можуть включатися до загальнодержавних, регіональних та галузевих програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища та фінансуватися за рахунок коштів Фонду, а також порядку та обсягу їх фінансування у 2012 році

3.6

Розроблення методики для проведення паспортизації санітарно-технічного стану умов праці дільниці, цеху, підприємства машинобудування

2011 рік - 200,0

Використання методики для проведення паспортизації санітарно-технічного стану умов праці працюючих забезпечить комплексне обстеження виробничих приміщень,обладнання, засобів захисту працюючих і на основі достовірних даних дасть змогу створити систему впровадження оптимальних рішень щодо покращення умов праці та зниження професійної захворюваності працюючих

3.7

Розроблення методичних рекомендацій щодо у правління ризиками виникнення нещасних випадків та аварій на підприємствах, в цехах, ділянках підвищеної небезпеки машинобудівного комплексу України

2011 рік - 260,0

Виявлення робочих місць з високим рівнем шкідливих і небезпечних факторів умов праці у машинобудуванні, приведення їх у відповідність із сучасними нормативними актами з охорони праці, що сприятиме зниженню виробничого травматизму і професійних захворювань на виробництві

3.8

Проведення досліджень, розробка та виготовлення технічної документації на моделі вентиляторів радіальних вибухозахищених високого тиску продуктивністю від 330 до 15000 куб. м/год. для хімічно небезпечних та інших виробництв підприємств машинобудівного комплексу України

2011 рік - 280,0
2012 рік - 280,0
(всього - 560,0)

Реалізація рекомендацій дозволить створити для потенційно небезпечних вибухозахищених виробництв машинобудування України вітчизняне, конкурентоспроможне на світовому рівні, вибухозахищене вентиляційне обладнання високого тиску, яке забезпечить високий рівень техніки безпеки і охорони праці на виробництві

3.9

Проведення досліджень, розробка та виготовлення технічної документації на модель агрегату очищення повітря від токсичних газів та речовин у зварювальному та гальванічних виробництвах

2011 рік - 210,0
2012 рік - 210,0
(всього - 420,0)

Реалізація рекомендацій шляхом створення вітчизняного вентиляційного агрегату із матеріалів українського виробництва, якість очищення повітря яким дозволить його рециркуляцію, що практично виключає забруднення навколишнього середовища від вентиляційних викидів гальванічних та зварювальних виробництв

3.10

Проведення аналізу виробничого середовища на підприємствах гірничо-металургійної галузі при переробці шлаку на шлакових відвалах. Розроблення засобу пилопригнічення на відвалах

2011 рік - 700,0

Дослідження дозволять впровадити нові засоби та технології пилопригнічення, що дозволить досягти нормативної якості оточуючого середовища

3.11

Проведення аналізу виробничого середовища при видобутку вугілля та підприємствах вугільної галузі. Розроблення засобу пилопригнічення при видобутку вугілля

2011 рік - 350,0
2012 рік - 350,0
(всього - 700,0)

Дослідження дозволять впровадити нові засоби та технології пилопригнічення, що дозволить знизити вплив вугільного пилу

3.12

Створення Реєстру підприємств, де є робочі місця з шкідливими та небезпечними умовами праці, для обліку та контролю проведення атестації робочих місць за умовами праці.

2011 рік - 1404,0
2012 рік - 960,0
(загалом - 2364,0)

Створення та здача у постійну експлуатацію автоматизованої системи "Реєстру підприємств зі шкідливими та небезпечними умовами праці на робочих місцях для обліку та контролю проведення атестації робочих місць за умовами праці"

3.13

Заходи щодо дослідження міжнародного досвіду у сфері трудової та професійної реабілітації потерпілих на виробництві

2011 рік - 800,0
2012 рік - 450,0
(загалом - 1250,0)

Дослідження організаційно-правових засад трудової та професійної реабілітації потерпілих на виробництві, розроблення пропозицій щодо реформування системи трудової та професійної реабілітації, щомісячний моніторинг інтернет-видань у сфері трудової та професійної реабілітації та поширення аналітичних оглядів для задоволення інформаційних потреб установ, організацій, підприємств

3.14

Розроблення та виготовлення дослідної установки для одержання волокнистих нетканих матеріалів з електретними властивостями для виготовлення аерозольно-фільтруючих та пилозахисних респіраторів

2011 рік - 250,0
2012 рік - 500,0
(загалом - 750,0)

Розроблення та виготовлення дослідного зразка установки для одержання волокнистих нетканих матеріалів з електретними властивостями

3.15

Розроблення та виготовлення дослідної мембранної установки генерації сухого технічного азоту для захисту від аварій працюючих під підвищеним тиском пожежовибухонебезпечних хіміко-технологічних апаратів

2011 рік - 250,0
2012 рік - 410,0
(загалом - 660,0)

Розробка та виготовлення дослідного зразка установки генерації сухого технічного азоту підвищеного тиску як інертного захисного середовища, з використанням мембранних технологій газорозподілу

3.16

Розроблення концепції, побудова та здійснення пілотного проекту державної електронної бібліотеки з питань безпеки виробництва, охорони та гігієни праці

2011 рік - 636,0
2012 рік - 630,0
(загалом - 1266,0)

Підвищення ефективності використання, забезпечення доступності документів та друкованих видань, які зберігаються у бібліотечних та архівних фондах, шляхом створення і забезпечення функціонування державної електронної бібліотеки з питань безпеки виробництва, охорони та гігієни праці

3.17

Поповнення, актуалізація та аналіз інформаційних даних Інтернет-порталу "Міжнародний досвід охорони праці та промислової безпеки"

2011 рік - 630,0
2012 рік - 630,0
(загалом - 1260,0)

Дослідження міжнародного досвіду у сфері охорони праці для забезпечення інформаційних потреб установ, організацій та підприємств в процесі вирішення питань у сфері охорони праці. Поповнення, актуалізація інформаційних даних Інтернет-порталу "Міжнародний досвід охорони праці та промислової безпеки"

3.18

Програма з реалізації комплексних (дослідницьких, навчальних, агітаційних) заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві на підприємствах житлово-комунальної галузі України

2011 рік - 6708,0

За результатами прикладних досліджень з питань охорони праці на підприємствах, що здійснюють управління та утримання житлового фонду, а також ОСББ буде здійснено спеціалізовані видання "Довідник з організації охорони праці на підприємствах ЖКХ, що надають житлові послуги, та ОСББ", "Довідник з організації охорони праці на підприємствах, теплопостачання", "Довідник з організації охорони праці на підприємствах водопостачання та водовідведення"

3.19

Розробка принципів та підходів підтримки наглядової діяльності за охороною праці та промисловою безпекою

2011 рік - 680,0
2012 рік - 1020,0
(загалом - 1700,0)

Розроблення методології державного нагляду за охороною праці та промисловою безпекою, створення пілотного проекту інформаційно-аналітичної системи обліку та аналізу наглядової діяльності

Загалом по розділу:

26691,0 (у т. ч. 2011 р. - 17951,0; 2012 р. - 8740,0)

IV. Навчання та підвищення рівня знань фахівців органів, які вирішують питання охорони праці

N п. п.

Заходи

Обсяг фінансування, тис. грн.

Очікуваний результат

4.1

Проведення навчання спеціалістів з питань охорони праці суб'єктів господарювання, забезпечення слухачів відповідними нормативно-довідковими матеріалами

2011 рік - 4113,9

Виконання статутних завдань робочими органами Фонду щодо проведення профілактичних заходів. Набуття спеціалістами з питань охорони праці нових знань, ознайомлення з ефективними формами і методами створення безпечних і нешкідливих умов праці. Кількість слухачів - 16,5 тисячі осіб

4.2

Створення уніфікованої автоматизованої системи контролю знань фахівців органів виконавчої влади, суб'єктів підприємницької діяльності та громадських організацій з питань охорони праці та соціального страхування

2011 р. - 1240,0
2012 р. - 1500,0
(загалом - 2740,0)

Розробка уніфікованої автоматизованої системи контролю знань (АСКЗ), що буде використовуватись для перевірки та контролю спеціальних знань фахівців органів виконавчої влади суб'єктів підприємницької діяльності з питань охорони праці та соціального страхування працюючих

4.3

Організація навчання з питань охорони праці технічних інспекторів праці та представників профспілок

2011 р. - 94,4
2012 р. - 94,3
(загалом-188,7)

Підвищення кваліфікації представників профспілок з питань охорони праці

4.4

Проведення навчання з питань охорони праці спеціалістів служби охорони праці міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, членів комісії з перевірки знань з охорони праці цих органів відповідно до законодавства України про охорону праці та загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

2011 рік - 93,2

Підвищення кваліфікації фахівців з питань охорони праці центральних органів виконавчої влади (103 особи з 14-ти центральних органів виконавчої влади)

4.5

Проведення науково-практичного семінару з охорони праці і профілактики нещасних випадків на виробництві на підприємствах житлово-комунального господарства України за участю керівників обласних організацій - учасниць соціального партнерства: організацій роботодавців ЖКХ та профспілок, сторін Галузевої угоди в ЖКХ та осіб, відповідальних за охорону праці на інших підприємствах ЖКХ України

2011 рік - 99,0

Підвищення кваліфікації керівників підприємств і організацій - сторін соціального галузевого партнерства з питань охорони праці з метою підвищення ефективності профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності на підприємствах житлово-комунальної галузі України

4.6

Впровадження у вищих та професійно-технічних навчальних закладах навчальної і пошукової систем, адаптованих до типових програм нормативних дисциплін "Основи охорони праці" та "Основи охорони праці в галузі"

2011 рік - 2900,0

Впровадження сучасних комп'ютерних технологій в процес навчання студентів, курсантів та слухачів вищих навчальних закладів забезпечить незалежність тестування та створить умови для підвищення рівня знань з питань охорони праці

4.7

Впровадження навчальної і пошукової систем, адаптованих до потреб вугільної промисловості, на підприємствах та суб'єктах господарювання, які проводять навчання з питань охорони праці працівників вугільної промисловості

2011 рік - 2280,0

Впровадження комп'ютерної навчальної і пошукової систем забезпечить підвищення рівня знань, незалежність процесу перевірки знань, розповсюдження нормативно-правової інформації та міжнародного досвіду з питань охорони праці

4.8

Організація та проведення Другої міжнародної наукової конференції "Охорона праці та соціальний захист працівників"

2011 рік - 190,0
2012 рік - 650,0
(загалом - 840,0)

Обмін досвідом та інформацією з питань соціального страхування та охорони праці. Запровадження передового досвіду у вітчизняній практиці. Проведення Другої міжнародної наукової конференції "Охорона праці та соціальний захист працівників"

 

Додаток
до підпункту 1.1.1 пункту 1.1 розділу I Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2011 - 2012 роки

Розроблення та перегляд нормативно-правових актів з охорони праці (НПАОП) згідно з планами, затвердженими уповноваженим центральним органом виконавчої влади з охорони праці

N з/п

Назва нормативно-правового акта

Термін розроблення

Вартість робіт, тис. грн.

Всього

2011 р.

 

Металургія

 

 

 

1.

Правила охорони праці під час одержання та переробки порошків магнію та його сплавів

2011 - 2012

160,0

64,0

2.

Правила охорони праці під час виробництва олова і сплавів на його основі

2011 - 2012

130,0

52,0

3.

Правила охорони праці під час виробництва алюмінію

2011 - 2012

130,0

52,0

 

Енергетика

 

 

 

4.

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газу

2011 - 2012

95,0

76,0

 

Хімічна промисловість

 

 

 

5.

Правила охорони пращ на об'єктах з виробництва основної неорганічної продукції та мінеральних добрив (крім азотної продукції)

2011 - 2012

230,0

92,0

6.

Правила охорони праці на об'єктах з виробництва товарів побутової хімії

2011 - 2012

230,0

50,0

7.

Правила охорони праці на підприємствах з виробництва основної хімічної продукції

2011 - 2012

230,0

50,0

8.

Правила охорони праці на підприємствах з виробництва шин та гумових виробів

2011 - 2012

230,0

92,0

9.

Правила охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових виробів

2011 - 2012

230,0

50,0

10.

Правила промислової безпеки виробництва неорганічних азотних сполук та мінеральних добрив

2011 - 2012

230,0

92,0

11.

Правила промислової безпеки виробництва парфумерно-косметичної продукції

2011 - 2012

230,0

50,0

12.

Правила охорони праці під час виробництва органічних хімічних реактивів

2011 - 2012

130,0

100,0

13.

Правила охорони праці під час роботи з полімерними композитними матеріалами

2011

260,0

260,0

14.

Правила охорони праці для виробництв лакофарбової промисловості

2011 - 2012

130,0

100,0

15.

Правила охорони праці під час виробництва скловолокна і склопластиків

2011

150,0

150,0

16.

Правила охорони праці під час виробництва

2011

190,0

190,0

 

Додаток
до пункту 4.9 розділу IV Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2011 - 2012 роки

N з/п

Тематика науково-виробничих семінарів і конференцій

Термін виконання

Обсяг фінансування, тис. грн.

1

Науково-практичний семінар "Управління системою охорони праці та соціального захисту потерпілих під час геологорозвідувальних робіт"

2011

70,0

2

Науково-практичний семінар "Управління системою охорони праці та соціального захисту потерпілих під час топографо-геодезичних та картографічних робіт"

2012

70,0

3

Науково-практичний семінар "Охорона праці та запобігання нещасним випадкам у національних природних парках та заповідниках України"

2012

70,0

4

Науково-практичний семінар "Охорона праці та запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням на виробництвах, підприємствах та установах в природоохоронній галузі"

2012

70,0

5

Науково-практичний семінар "Запобігання професійним захворюванням та нещасним випадкам у процесі діяльності, пов'язаної з поводженням із небезпечними відходами"

2011

70,0

6

Науково-практичний семінар "Організаційні принципи управління охороною праці під час роботи з небезпечними відходами для забезпечення безпеки життєдіяльності населення"

2012

70,0

7

Проведення науково-виробничої конференції "Безпека поводження з небезпечними хімічними речовинами відповідно до міжнародних стандартів GPS (глобальна продуктова стратегія) та PS (супроводження продукції)"

2011

80,0

8

Проведення науково-виробничого семінару "Порядок розробки Паспортів безпеки хімічної речовини (суміші)"

2011

40,0

9

Проведення науково-виробничого семінару "Порядок розробки Паспортів безпеки сплавів"

2011

40,0

10

Проведення науково-виробничого семінару "Безпека застосування хімічних речовин при виробництві товарів легкої промисловості"

2011

40,0

11

Проведення науково-виробничого семінару "Безпека застосування сплавів при виробництві металів"

2011

40,0

12

Проведення науково-виробничого семінару "Безпека застосування хімічних речовин (сумішей) при виробництві продукції машинобудування"

2011

40,0

13

Науково-виробничий семінар "Основні шкідливі і небезпечні фактори на виробництві. Заходи щодо зниження кількості випадків виробничого травматизму і професійних захворювань"

2011

41,0

14

Науково-виробничий семінар "Удосконалення організації охорони прані в області електробезпеки - важливий фактор зменшення кількості нещасних випадків на виробництві"

2011

35,0

15

Науково-виробничий семінар "Стан забезпечення працівників хімічної та машинобудівної галузей засобами індивідуального захисту. Сучасні норми забезпечення"

2011

45,0

16

Науково-виробничий семінар "Дослідження факторів виробничого середовища та трудового процесу в легкій промисловості"

2011

90,0

17

Науково-виробничий семінар "Взаємодія страхувальників га застрахованих осіб за створення безпечних умов праці на підприємствах малого та середнього бізнесу"

2011

90,0

18

Науково-виробничий семінар "Правила охорони праці під час застосування хімічних засобів захисту рослин у процесі агропромислових робіт"

2011

98,0

 

Загалом

 

1099,0
у т. ч. 2012 рік - 280,0

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали