ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" щодо погашення заборгованості перед Державним бюджетом України за субкредитами, наданими енергогенеруючим компаніям

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2011 p., N 7 - 8, ст. 52, N 42, ст. 427, ст. 429; із змінами, внесеними законами України від 21 квітня 2011 року N 3291-VI (Закон N 3291-VI), від 12 травня 2011 року N 3315-VI (Закон N 3315-VI) і N 3331-VI (Закон N 3331-VI), від 14 червня 2011 року N 3491-VI ( N 3491-VI), від 5 липня 2011 року N 3562-VI (Закон N 3562-VI), від 22 вересня 2011 року N 3768-VI, від 6 жовтня 2011 року N 3823-VI (Закон N 3823-VI), від 7 жовтня 2011 року N 3905-VI (Закон N 3905-VI), від 18 жовтня 2011 року N 3911-VI (Закон N 3911-VI), N 3912-VI (Закон N 3912-VI) і N 3913-VI (Закон N 3913-VI), від 20 жовтня 2011 року N 3953-VI (Закон N 3953-VI) і N 3954-VI (Закон N 3954-VI)) такі зміни:

1) у статті 1:

у частині першій цифри "300.619.997,8" та "46.108.486,5" замінити відповідно цифрами "300.781.997,8" та "46.270.486,5";

у частині другій цифри "339.022.103,1" та "46.284.530,5" замінити відповідно цифрами "339.184.103,1" та "46.446.530,5";

2) статтю 4 доповнити пунктом 43 такого змісту:

"43) плата енергогенеруючих компаній за надання державних гарантій та плата за користування субкредитами, наданими на впровадження Проекту розвитку ринку електроенергії";

3) у пункті 50 статті 14 слово та цифри "пунктом 41" замінити словом та цифрами "пунктами 41, 43";

4) внести зміни до додатків N 1 та N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" відповідно до додатків N 1 та N 2 до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 листопада 2011 року
N 4011-VI

 

 

Додаток N 1
до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" щодо погашення заборгованості перед Державним бюджетом України за субкредитами, наданими енергогенеруючим компаніям"

Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" "Доходи Державного бюджету України на 2011 рік"

(тис. грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом доходів:

300781997,8

254511511,3

46270486,5

 

Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

298274875,7

252004389,2

46270486,5

20000000

Неподаткові надходження

42421187,2

18027191,9

24393995,3

24000000

Інші неподаткові надходження

7120416,9

1141201,4

5979215,5

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

510832,9

347982,9

162850,0

24110100

Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою та/або під державні гарантії

201343,2

180343,2

21000,0

24110200

Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою

306905,7

165905,7

141000,0

 

Додаток N 2
до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" щодо погашення заборгованості перед Державним бюджетом України за субкредитами, наданими енергогенеруючим компаніям"

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та креди-тування державного бюджету

Код функціо-нальної класи-фікації видатків та креди-тування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

Всього:

292737572,6

248312688,2

39889623,2

3054392,3

42924884,4

46446530,5

27889758,6

2074227,6

844477,4

18556771,9

339184103,1

1100000

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

9251636,7

454038,6

29843,2

1799,3

8797598,1

769330,4

30483,3

1055,0

446,0

738847,1

10020967,1

1101000

 

Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

9251636,7

454038,6

29843,2

1799,3

8797598,1

769330,4

30483,3

1055,0

446,0

738847,1

10020967,1

1101070

0431

Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості, у тому числі погашення заборгованості за спожиту у минулих періодах електричну енергію у сумі 541000 тис. гривень

888002,1

 

 

 

888002,1

731297,1

 

 

 

731297,1

1619299,2

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали