ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 16 травня 1980 р. N 340

Київ

Про внесення змін і доповнень до деяких постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР про Державні премії Української РСР в галузі науки і техніки та Державні премії Української РСР імені Т. Г. Шевченка в галузі літератури, мистецтва і архітектури

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Ради Міністрів Української РСР від 22 червня 1981 року N 325, постановами Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 12 січня 1982 року N 14, від 29 грудня 1986 року N 442

Постанова втратила чинність(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 14 жовтня 1989 року N 256)

У зв'язку з підготовкою до видання Зводу законів Української РСР Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Затвердити Положення про Державні премії Української РСР в галузі науки і техніки та за видатні досягнення у праці, що додається.

2. Затвердити зміни і доповнення, що вносяться до постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР про Державні премії Української РСР в галузі науки і техніки та Державні премії Української РСР імені Т. Г. Шевченка в галузі літератури, мистецтва і архітектури /додаються/.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР згідно з переліком, що додається.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 25

 

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 16 травна 1980 р. N 340

ПОЛОЖЕННЯ
про Державні премії Української РСР в галузі науки і техніки та за видатні досягнення у праці

1. Державні премії Української РСР присуджуються:

в галузі науки і техніки - за видатні наукові праці, за роботи по створенню і впровадженню в народне господарство нової ефективної техніки, високопродуктивних технологічних процесів, прогресивних матеріалів, машин і механізмів; за оригінальні та економічні будівельні і технічні споруди; за впровадження передового виробничого досвіду, що має велике народногосподарське значення; за глибокі теоретичні дослідження з питань марксистсько-ленінської науки, державного і господарського будівництва; за створення видатних підручників для вищих, середніх спеціальних учбових закладів, середньої школи та професійно-технічних учбових закладів;

за видатні досягнення у праці передовиків соціалістичного змагання - робітників, колгоспників, інженерно-технічних працівників, колективів бригад, дільниць, відділень, ферм і ланок.

Примітки:


а) при наявності нових значних досягнень лауреата Державної премії Української РСР ця премія може бути присуджена йому повторно, але представлення до наступного присудження може провадитися не раніше як через 5 років після попереднього присудження;

 


б) представлення на здобуття Державної премії Української РСР роботи, автори якої раніше удостоєні за неї державної нагороди, Ленінської премії, Державної премії СРСР, премії Ради Міністрів СРСР або Державних премій інших союзних республік, не допускається.

(примітки у редакції постанови Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 12.01.82 р. N 14)

2. Висунення робіт у галузі науки і техніки та їх авторів, а також передовиків соціалістичного змагання на здобуття Державних премій Української РСР провадиться міністерствами, державними комітетами і відомствами УРСР, виконкомами обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів, Академією наук УРСР, Українською республіканською радою професійних спілок, республіканськими комітетами профспілок, ЦК ЛКСМ України, науково-дослідними, проектно-конструкторськими установами і вищими учбовими закладами, радами науково-технічних товариств, правлінням Товариства "Знання" УРСР, Українською республіканською радою Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів, видавництвами, зборами трудових колективів підприємств, установ та організацій.

Подання підручників для вищих, середніх спеціальних учбових закладів, середньої школи і професійно-технічних учбових закладів на здобуття Державних премій Української РСР провадиться відповідно колегіями Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Міністерства освіти УРСР і Державного комітету УРСР по професійно-технічній освіті.

Висунення робіт у галузі науки і техніки та їх авторів, а також передовиків соціалістичного змагання повинно проходити в обстановці високої вимогливості, об'єктивного й аргументованого попереднього обговорення творчого вкладу кожного кандидата на здобуття Державної премії Української РСР.


3. Колектив, висунутий на здобуття Державної премії Української РСР, повинен включати лише основних провідних осіб, чий творчий вклад був найбільш видатним. Включення до складу вказаного колективу осіб лише за ознакою адміністративної та організаторської роботи не допускається. Число кандидатур по кожній роботі, висунутій на здобуття Державної премії Української РСР в галузі науки і техніки, не повинно перевищувати 10 чоловік.

Одночасне висунення однієї і тієї ж роботи або однієї і тієї ж кандидатури на Державну премію Української РСР, а також на Ленінську премію, Державну премію СРСР, премію Ради Міністрів СРСР і Державні премії інших союзних республік не допускається. Крім того, одна і та ж кандидатура не може одночасно представлятися на Державну премію Української РСР по двох і більше роботах.

(пункт 3 у редакції постанови Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 12.01.82 р. N 14)

4. Роботи, висунуті на здобуття Державних премій Української РСР в галузі науки і техніки, приймаються Комітетом по Державних преміях Української РСР в галузі науки і техніки при Раді Міністрів УРСР щороку до 25 квітня; матеріали про видатні досягнення у праці передовиків соціалістичного змагання - щороку до 1 березня.

Наукові праці висуваються на здобуття премій після опублікування їх у пресі не пізніше ніж за шість місяців до закінчення приймання робіт, а підручники - не раніше ніж через рік після їх використання в учбовому процесі. Роботи в галузі техніки висуваються на здобуття премій після впровадження їх у народне господарство.

Наукові праці та підручники подаються Комітету в чотирьох примірниках, надрукованих друкарським способом; роботи в галузі техніки /описи винаходів, конструкцій нових машин, удосконалення методів виробництва тощо/ - в чотирьох примірниках, друкованих на машинці; матеріали на передовиків соціалістичного змагання - у двох примірниках, друкованих на машинці.

Перелік робіт у галузі науки і техніки, відібраних Комітетом по Державних преміях Української РСР для дальшого обговорення, публікується з зазначенням авторів цих робіт у республіканській пресі.

5. Роботи, висунуті на здобуття Державних премій Української РСР в галузі науки і техніки, та пропозиції про присудження Державних премій Української РСР за видатні досягнення у праці повинні всебічно і принципово обговорюватися в пресі, на нарадах і конференціях наукових та науково-технічних товариств, засіданнях учених, науково-технічних і редакційно-видавничих рад, на зборах трудових колективів підприємств, установ і організацій.

Організація обговорення покладається на ради і комітети профспілок, правління наукових, науково-технічних товариств, керівників наукових колективів, видавництв, підприємств, установ, організацій, вищих учбових закладів, громадських організацій.

6. Комітет по Державних преміях Української РСР розглядає роботи, висунуті на здобуття Державних премій УРСР в галузі науки і техніки, і приймає рішення про присудження премій авторам найбільш достойних робіт.

Рішення про присудження Державних премій Української РСР за видатні досягнення у праці приймаються спільно президіями Комітету по Державних преміях Української РСР в галузі науки і техніки при Раді Міністрів УРСР та Української республіканської ради професійних спілок.

7. Державні премії Української РСР присуджуються щороку в кількості до 22 премій за роботи в галузі науки і техніки /в тому числі до 2 премій за підручники для вищих, середніх спеціальних учбових закладів, середньої школи ї професійно-технічних учбових закладів/ і до 8 премій - за видатні досягнення у праці. Розмір премій - 2500 карбованців кожна.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 22.06.81 р. N 325,
 постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 29.12.86 р. N 442)

8. Рішення Комітету про присудження Державних премій Української РСР в галузі науки і техніки та спільні рішення президій Комітету та Української республіканської ради професійних спілок про присудження Державних премій Української РСР за видатні досягнення у праці затверджуються Центральним Комітетом Компартії України і Радою Міністрів УРСР.

Постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР про присудження Державних премій Української РСР в галузі науки і техніки публікуються в пресі до дня проголошення Радянської влади на Україні - 25 грудня, а за видатні досягнення у праці - до дня Міжнародної солідарності трудящих - 1 Травня.

9. Особам, удостоєним Державної премії Української РСР, присвоюється звання "Лауреат Державної премії Української РСР" і вручається Диплом і Почесний знак.

10. При присудженні Державних премій Української РСР колективам керуються таким: при наявності двох членів колективу премія розподіляється між ними порівну; при колективі з трьох осіб керівникові видається половина премії, а решта ділиться між двома іншими порівну; при колективі з чотирьох і більше осіб керівникові видається третина премії, а дві третини розподіляються між іншими членами колективу порівну. Якщо колектив не висуває керівника, то премія ділиться порівну між усіма членами колективу.

11. Диплом і Почесний знак померлого або нагородженого посмертно лауреата Державної премії Української РСР залишаються або передаються його сім'ї як пам'ять. Грошова частина премії переходить у спадщину в порядку, встановленому цивільним законодавством.

(постанову доповнено новим пунктом 11 згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 12.01.82 р. N 14, у зв'язку з цим пункт 11 вважати пунктом 12)

12. Порядок подання робіт і матеріалів по кандидатурах, висунутих на здобуття Державних премій Української РСР, визначається Комітетом по Державних преміях Української РСР в галузі науки і техніки при Раді Міністрів УРСР.

 

Затверджені
постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 16 травня 1980 р. N 340

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР про Державні премії Української РСР в галузі науки і техніки та Державні премії Української РСР імені Т. Г. Шевченка в галузі літератури, мистецтва і архітектури

1. У постанові ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 23 квітня 1969 р. N 285 "Про Державні премії Української РСР в галузі науки і техніки та Державні премії Української РСР імені Т. Г. Шевченка в галузі літератури, мистецтва і архітектури" /ЗП УРСР, 1969 р. N 5, ст. 58; 1976 р., N 6, ст. 22/:

1) викласти назву постанови в такій редакції:

"Про Державні премії Української РСР в галузі науки і техніки та за видатні досягнення у праці та Державні премії Української РСР імені Т. Г. Шевченка в галузі літератури, журналістики, мистецтва і архітектури";

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Заснувати Державні премії Української РСР в галузі науки і техніки та за видатні досягнення у праці.

Встановити сімнадцять Державних премій Української РСР за видатні роботи в галузі науки і техніки /в тому числі дві премії за підручники для вищих, середніх спеціальних учбових закладів, середньої школи і професійно-технічних учбових закладів/ та чотири Державні премії Української РСР за видатні досягнення у праці передовиків соціалістичного змагання по 2500 карбованців кожна і присуджувати їх щорічно: Державні премії Української РСР в галузі науки і техніки до дня проголошення Радянської влади на Україні - 25 грудня, а Державні премії Української РСР за видатні досягнення у праці - до дня Міжнародної солідарності трудящих - 1 Травня";

3) у пункті 4:

в абзаці першому слова: "в галузі літератури, мистецтва і архітектури, замінити словами: "в галузі літератури, журналістики, мистецтва і архітектури", та доповнити його реченням такого змісту: "Покласти на президію Комітет по Державних преміях Української РСР в галузі науки і техніки при Раді Міністрів УРСР присудження спільно з президією Української республіканської ради професійних спілок Державних премій Української РСР за видатні досягнення у праці";

в абзаці другому слова: "рішення Комітетів по Державних преміях Української РСР" замінити словами: "рішення вказаних органів";

4) у пункті 5:

в абзацах третьому, п'ятому і сьомому слова: " в галузі літератури, мистецтва і архітектури" замінити словами: " в галузі літератури, журналістики, мистецтв і архітектури";

абзац шостий після слів: "в галузі науки і техніки" доповнити словами: "та за видатні досягнення у праці";

абзац другий визнати таким, що втратив чинність;

5) у Положенні про Державні премії Української РСР імені Т. Г. Шевченка в галузі літератури, журналістики., мистецтва і архітектури /в редакції постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 22 червня 1976 р. N 299 - ЗП УРСР, 1976 р., N 6, ст. 22/:

а) в абзаці першому пункту 2:

після слів: "Українською республіканською радою професійних спілок" додати слова: "республіканськими комітетами профспілок";

слова: "міністерствами і відомствами УРСР" замінити словами: "міністерствами, державними комітетами і відомствами УРСР", а слова: "зборами колективів" замінити словами: "зборами трудових колективів";

абзац другий цього пункту викласти в такій редакції:

"Висунення творів і робіт повинно проходити в обстановці високої вимогливості до оцінки їх значення, об'єктивного й аргументованого попереднього обговорення творчого вкладу кожного кандидата на здобуття Державної премії Української РСР імені Т. Г. Шевченка";

б) у пункті 3:

в абзаці першому слова: "до 1 січня" замінити словами: "до 1 грудня";

абзац другий після слів: "виконавської діяльності" доповнити словами: "наукові праці з теорії та історії літератури, журналістики, мистецтва і архітектури";

абзац третій почали словами: "Твори літератури, роботи з журналістики та наукові праці з теорії та історії літератури, журналістики, мистецтва і архітектури можуть бути висунуті..." і далі за текстом;

в) у пункті 4:

в абзаці першому виключити слова: "і обласній";

абзац другий після слів: "вищими учбовими закладами" доповнити словами: "видавництвами, редколегіями газет та журналів";

6) у Положенні про Комітет по Державних преміях Української РСР в галузі науки і техніки при Раді Міністрів УРСР:

а) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. На Комітет по Державних преміях Української РСР в галузі науки і техніки при Раді Міністрів УРСР покладається розгляд висунутих на здобуття премій робіт у галузі науки і техніки.

Президія Комітету спільно з президією Української республіканської ради професійних спілок розглядає матеріали про видатні досягнення у праці передовиків соціалістичного змагання.

Рішення Комітету про присудження Державних премій Української РСР в галузі науки і техніки та спільні рішення президії Комітету і президії Української республіканської ради професійних спілок про присудження Державних премій Української РСР за видатні досягнення у праці подаються на затвердження Центральному Комітету Компартії України і Раді Міністрів УРСР";

б) абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:

"Рішення Комітету та спільні рішення президії Комітету і Президії Української республіканської ради професійних спілок затверджуються Центральним Комітетом Компартії України і Радою Міністрів УРСР, постанови яких публікуються в республіканській і обласній пресі в строки, встановлені Положенням про Державні премії Української РСР в галузі науки і техніки та за видатні досягнення у праці";

в) підпункт "а" пункту 6 викласти в такій редакції:

"а) утворювати секції та експертні комісії з окремих галузей науки і техніки та з соціалістичного змагання для попереднього розгляду робіт і матеріалів про видатні досягнення у праці. По наслідках розгляду секції і комісії приймають відповідні рекомендації";

7) у Положенні про Комітет по Державних преміях Української РСР імені Т. Г. Шевченка в галузі літератури, журналістики, мистецтва і архітектури при Раді Міністрів УРСР /в редакції постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 22 червня 1976 р. N 299 - ЗП УРСР, 1976 р., N 6, ст. 22/ підпункт "а" пункту 6 викласти в такій редакції:

"а) утворювати секції та експертні комісії в галузі літератури, журналістики, мистецтва і архітектури, а також з теорії та історії літератури, журналістики, мистецтва і архітектури для попереднього розгляду творів і робіт. По наслідках розгляду секції і комісії приймають відповідні рекомендації";

8) у Положенні про Почесний знак лауреата Державної премії Української РСР в галузі науки і техніки назву та пункт 1 після злів: "в галузі науки і техніки" доповнити словами: "та за видатні досягнення у праці".

2. У постанові ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 квітня 1973 р. N 177 "Про передачу розгляду робіт з теорії і історії літератури, мистецтва і архітектури з Комітету по Державних преміях Української РСР в галузі науки і техніки при Раді Міністрів УРСР до Комітету по Державних преміях Української РСР імені Т. Г. Шевченка в галузі літератури, мистецтва і архітектури при Раді Міністрів УРСР" /ЗП УРСР, 1973 р., N 4, ст. 23/ в назві і тексті слова: "літератури, мистецтва і архітектури" замінити словами: літератури, журналістики, мистецтві і архітектури".

3. У постанові Ради Міністрів УРСР від 12 лютого 1970 р. N 86 "Про Почесний знак і Диплом лауреата Державної премії Української РСР імені Т. Г. Шевченка в галузі літератури, мистецтва і архітектури" /ЗП УРСР, 1970 р., N 2, ст. 22/ в назві і тексті слова: "в галузі літератури, мистецтва і архітектури" замінити словами: "в галузі літератури, журналістики, мистецтва і архітектури".

 

Затверджений
постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 16 травня 1980 р. N 340

ПЕРЕЛІК
постанов Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів УРСР, що втратили чинність

1. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 20 серпня 1971 р. N 409 "Про встановлення двох Державних премій Української РСР в галузі науки і техніки за створення підручників для вищих, середніх спеціальних і середніх учбових закладів" /ЗП УРСР, 1971 р., N 9, ст. 80/.

2. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 26 березня 1974 р. N 170 "Про заснування Державних премій Української РСР для передовиків соціалістичного змагання за видатні досягнення у праці в 1974 році" /ЗП УРСР, 1974 р., N 4, ст. 22/.

3. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 серпня 1974 р. N 414 "Про Державні премії Української РСР для передовиків соціалістичного змагання за видатні досягнення у праці" /ЗП УРСР, 1974 р., N 8, ст. 50/.

4. Пункт 2 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 22 червня 1976 р. N 299 "Про збільшення кількості Державних премій Української РСР імені Т. Г. Шевченка в галузі літератури, мистецтва і архітектури та розширення профілю премії" /ЗП УРСР, 1976 р., N 6, ст. 22/.

5. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 11 листопада 1976 р. N 515 "Про збільшення кількості Державних премій Української РСР в галузі науки і техніки" /ЗП УРСР, 1976 р., N 11, ст. 61/.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали