ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
П'ятнадцята сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 30.11.2016 р. N 405

Про внесення змін і доповнень до міської цільової Програми розвитку освіти міста Житомира на період 2016 - 2018 років

З метою удосконалення фінансування галузі освіти міста, упорядкування першочергових заходів у системі освіти у 2016 році, відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада вирішила:

1. Внести зміни і доповнення до міської цільової Програми розвитку освіти міста Житомира на період 2016 - 2018 років, затвердженої рішенням міської ради від 28.12.2015 р. N 35 (Програма N 35), згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов'язків.

 

Міський голова

С. І. Сухомлин

 

Додаток
до рішення Житомирської міської ради
30.11.2016 N 405

Загальна характеристика міської цільової Програми розвитку освіти міста на період 2016 - 2018 років

1.

Ініціатор розроблення програми

Управління освіти Житомирської міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

Доручення заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочковського О. М. N 145 від 16.11.2015 р. про розроблення проекту міської цільової Програми розвитку освіти м. Житомира на період 2016 - 2018 років

3.

Розробник програми

Управління освіти Житомирської міської ради

4.

Співрозробники програми

Управління капітального будівництва

5.

Відповідальний виконавець програми

Управління освіти Житомирської міської ради

6.

Учасники програми

Житомирська міська рада, управління освіти міської ради

7.

Термін реалізації програми

2016 - 2018 роки

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

I етап - 2016 рік
II етап - 2017 рік
III етап - 2018 рік

8.

Перелік міських бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Міський бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми всього:
у тому числі

2434874,0

9.1.

освітня субвенція

870306,6

9.2.

коштів міського бюджету

1462599,9

9.3.

коштів інших джерел

101967,5

VII. Ресурсне забезпечення міської цільової Програми розвитку освіти міста на 2016 - 2018 років

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

I

II

III

Обсяг ресурсів, усього у тому числі:

760869,1

822701,1

851303,8

2434874,0

Освітня субвенція

262716,4

289313,5

318276,7

870306,6

Міський бюджет

467189,0

499437,9

495973,0

1462599,9

Кошти небюджетних джерел

30963,7

33949,7

37054,1

101967,5

Напрями діяльності і заходи реалізації Програми

N
з/п

Завдання

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяги фінансування по роках, тис. грн

Очікуваний результат

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Всього

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. "Забезпечення виконання закладами освіти основних функцій по наданню освітніх послуг"

1

1.1. Виконання п.4 ст. 77 Бюджетного кодексу України (в першочерговому порядку забезпечення оплати праці)

1.1.1. Забезпечення оплати праці працівників галузі "Освіта". Введення додаткових одиниць фахівців з державних закупівель (3 ставки), інженера-енергетика (1 ставка)

2016 - 2018 роки

Управління освіти

державний, міський бюджети, інші кошти

422865,7

371210,3

474879,0

 

526164,0

 

1423908,7

371210,3

Недопущення виникнення кредиторської заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам галузі, своєчасні розрахунки за енергоносії.

 

1.2. Забезпечення санітарних умов в закладах (вивіз твердих побутових відходів)

1.2.1. Забезпечення оплати комунальних послуг

2016 - 2018 роки

Управління освіти

державний, міський бюджети, інші кошти

633,7

603,5

713,6

 

779,2

 

2126,5

603,5

1.3. Виконання п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України (в першочерговому порядку забезпечення оплати енергоносіїв)

1.3.1. Забезпечення оплати енергоносіїв

2016 - 2018 роки

Управління освіти

державний, міський бюджети, інші кошти

86519,8

86519,8

91847,0

 

97009,0

 

275375,8

86519,8

 

1.4. Створення умов для надання якісної освіти вихованцям галузі. Збереження та зміцнення матеріальної бази. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією закладів

1.4.1. Забезпечення утримання закладів освіти міста відповідно до мережі, а також структурних підрозділів управління освіти (матеріали, обладнання, м'який інвентар, поточний ремонт, транспортні послуги, послуги зв'язку, охорони приміщень та інші послуги, товари довгострокового користування, забезпечення закладів комп'ютерною технікою, оргтехнікою, мультимедійним обладнанням, лабораторними приладами, обладнання для забезпечення класів природничо-математичного циклу, предметно-розвивальне обладнання, обладнання для обсерваторії ЗОШ N 8, підручниками тощо. Придбання техніки та обладнання ДПТНЗ "Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну" за рахунок коштів державної субвенції в сумі 330,0 тис. грн

2016 - 2018 роки

Управління освіти

державний, міський бюджети, інші кошти

29970,0

29970,0

28352,0

 

30916,2

 

89238,2

29970,0

Забезпечення збереження матеріальної бази та виконання поточних видатків. Забезпечення ремонтів, обслуговування та експлуатації обладнання, електромереж

1.5. Оновлення комп'ютерної техніки

1.5.1. Забезпечення сучасною комп'ютерною технікою загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

5610,0

3674,2

0,0

 

0,0

 

5610,0

3674,2

Оновлення зношеної комп'ютерної техніки

1.6. Підвищення якості засвоєння учнями навчального матеріалу

1.6.1. Придбання мультимедійного обладнання (дошка, ноутбук, проектор, кріплення, монтаж)

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

1520,0

1520,0

0,0

 

0,0

 

1520,0

1520,0

Забезпечення навчального процесу сучасними засобами навчання

1.7. Створення умов для безпечного перебування вихованців та працівників в закладах

1.7.1. Забезпечення створення сайтів у закладах, реалізація проекту "Безпечна школа". Будівництво відеоспостереження в загальноосвітніх навчальних закладах. Послуги інтернет-провайдерів.

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

1923,0

1323,0

0,0

 

0,0

 

1923,0

1323,0

Контроль дисципліни. Забезпечення безпечних умов перебування дітей у закладах.

1.8. Формування громадської свідомості молоді

1.8.1. Створення військово-патріотичного центру для учнівської молоді на базі міжшкільного навчально-виробничого комбінату

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

0,0

0,0

900,0

 

900,0

 

1800,0

0,0

Формування громадської свідомості молоді

 

1.9. Впровадження системи просвіти учнівської молоді м. Житомира

1.9.1. Забезпечення створення тематичних відеоматеріалів "Історія, культура, географія м. Житомира"

2016 - 2018 роки

Управління освіти Управління культури

міський бюджет

90,0

0,0

0,0

 

0,0

 

90,0

0,0

Впровадження системи просвіти учнівської молоді м. Житомира

1.10. Забезпечити виконання заходів, передбачених законодавством з опіки та піклування над дітьми-сиротами м. Житомира

1.10.1. Соціальна підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (виплата компенсації за шкільну форму всім віковим групам; комплект одягу і взуття випускникам; одноразова грошова допомога випускникам при досягненні 18 років; виплата одноразової допомоги при працевлаштуванні, забезпечення одягом, грошова компенсація за навчальну літературу, матеріальна допомога учнів професійно-технічних училищ)

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

1327,2

1320,7

1327,2

 

1327,2

 

3981,6

1320,7

Забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування відповідно чинного законодавства

1.11. Фінансове забезпечення відряджень працівників

1.11.1. Забезпечення мінімально необхідних освітніх заходів (відрядження)

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

260,7

207,9

295,0

 

321,0

 

876,7

207,9

Забезпечення відрядження працівників

1.12. Забезпечити роботу природоохоронних гуртків Житомирського центру творчості дітей і молоді, пропагандувати екологічні знання

1.12.1. Організація і здійснення робіт з екологічної освіти, утримання природоохоронних гуртків в навчально-виховних закладах міста

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

25,0

25,0

25,0

 

25,0

 

75,0

25,0

Забезпечення організації і здійснення робіт з екологічної освіти

1.13. Здійснити заходи по санітарному очищенню міста

1.13.1. Утилізація люмінесцентних ламп в закладах освіти

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

18,4

18,4

18,4

 

18,4

 

55,2

18,4

Забезпечення утилізації ламп

1.14. Сприяння отриманню загальної середньої освіти у закладах, що не належать до комунальної власності міста

1.14.1. Отримання грантів на здобуття загальної середньої освіти у навчальних закладах, що не належать до комунальної власності м. Житомира

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

1644,8

1644,8

 

 

 

 

1644,8

1644,8

Зменшення фінансового навантаження на заклади

1.15. Забезпечення виплати стипендії учням професійно-технічних училищ згідно чинного законодавства

Виплата стипендії учням професійно-технічних училищ

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

17314,6

17314,6

17315,0

 

17315,0

 

51944,6

17314,6

Забезпечення стипендіями учнів відповідно до чинного законодавства

1.16. Сприяння створення піклувальних рад та благодійних фондів

1.16.1. Створення піклувальних рад та благодійних фондів

2016 - 2018 роки

Управління освіти

фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

Поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу

1.17. Розроблення та впровадження нових освітніх програм

1.17.1. Придбання пакету програмного забезпечення та електронного освітнього ресурсу з навчальних предметів шкільної програми для загальноосвітніх навчальних закладів та навчально-виховних комплексів

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

197,1

197,1

0,0

 

0,0

 

197,1

197,1

Придбання пакету програмного забезпечення та електронного освітнього ресурсу

 

РАЗОМ

 

 

 

 

569920,0

515549,3

615672,2

 

674775,0

 

1860367,2

515549,3

 

2. "Створенню сприятливих умов для навчання вихованців"

2

2.1. Розвиток мережі навчальних закладів

2.1.1. Створення додаткових груп загального розвитку у вивільнених приміщеннях, реконструкція та капітальний ремонт: ЦРД N 69 (1 група), 41 (1 група), ДНЗ N 70 (1 група)

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

1200,0

0,0

2450,0

 

2100,0

 

5750,0

 

Запровадження різних альтернативних форм здобу ГІ Я дошкільної освіти;

2.1.2. Підготовка та обґрунтування матеріалів для повернення зданих в оренду приміщень у повне розпорядження навчальних закладів

2016 - 2018 роки

Управління освіти

фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення додаткових груп у вивільнених приміщеннях

2.1.3. Вивчення та впровадження потреб інклюзивної освіти. Відкриття психолого-медико-педагогічної комісії. Створення санітарно-гігієнічних умов для надання освітніх послуг з інклюзивної освіти (вхідні групи, санвузли, пандуси) в ліцеї N 24, ЗОШ N 14, 16, 20, 26

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

1550,0

0,0

1200,0

 

600,0

 

3350,0

0,0

Забезпечення рівного доступу до освіти дітей з особливими освітніми потребами

2.1.4. Оптимізація мережі у закладах освіти

2016 - 2018 роки

Управління освіти

фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведення у відповідність мережі закладів

 

РАЗОМ

 

 

 

 

2750,0

0,0

3650,0

 

2700,0

 

9100,0

 

 

 

2.2. Досягнення оптимальних умов організації харчування дітей в навчальних закладах міста

2.2.1. Забезпечення харчуванням учнів і вихованців,
з них за кошти бюджету:
у загальноосвітніх навчальних закладах та у 1 - 4 класах
· учні 1 - 4 класів;
· діти-сироти;
· діти позбавлені батьківського
·діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціалізованих та інклюзивних класах;
· діти, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям";
діти один із батьків яких:
- захищав/захищає незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брав/бере безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
- загинув чи помер, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беручи безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
у дошкільних навчальних закладах, центрах розвитку дитини, навчально-виховних комплексах (дітей раннього та дошкільного віку)
- дітей з сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;
- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", дітей у санаторних групах для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після виліковування від туберкульозу, у спеціальних групах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
- дітей та учнів Житомирського навчально-виховного комплексу спеціального типу N 59 Житомирської міської ради;
- дітей, один із батьків яких:
- захищав/захищає незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брав/бере безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
- загинув чи помер, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беручи безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення.
за кошти бюджету в розмірі 50 відсотків розміру плати за харчування дітей раннього та дошкільного віку у дошкільних навчальних закладах, центрах розвитку дитини, навчально- виховних комплексах, для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей.
Забезпечення безоплатного харчування учнів професійно-технічних училищ відповідно до чинного законодавства.

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет, інші кошти

86928,3

82319,0

97877,0

 

106873,0

 

291678,3

82319,0

Забезпечення харчуванням дітей та учнів пільгових категорій

2.2.2. Здійснення постійного контролю за якістю харчування (сертифікація продукції, повернення неякісного товару постачальникам, дотримання технології приготування страв тощо)

2016 - 2018 роки

Управління освіти

фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання якісних послуг з організації харчування

2.2.3. Проведення самоаналізу навчальними закладами міста щодо організації харчування у закладі

2016 - 2018 роки

Управління освіти

фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначення напрямків роботи для удосконалення процесу організації харчування

2.2.4. Проведення просвітницької, роз'яснювальної роботи серед учасників навчально-виховного процесу щодо профілактики харчових отруєнь та культури харчування

2016 - 2018 роки

Управління освіти

фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропаганда здорового харчування

2.2.5. Проведення щомісячного моніторингу з охоплення різними видами харчування учнів ЗНЗ

2016 - 2018 роки

Управління освіти

фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальне охоплення гарячим організованим харчуванням

2.2.6. Проведення щомісячного моніторингу із забезпечення учнів 1 - 4 класів, дітей пільгових категорій безкоштовним харчуванням

2016 - 2018 роки

Управління освіти

фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання закону України "Про охорону дитинства"

2.2.7. Підведення підсумків організації харчування за навчальний рік

2016 - 2018 роки

Управління освіти

фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8. Заміна холодильно-технологічного обладнання на харчоблоках їдалень у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

2800,0

2620,6

2800,0

 

2800,0

 

8400,0

2620,6

Заміна енергозатратного обладнання. Економія енергоносіїв

2.2.9. Заміна та ремонт вентиляційної системи на харчоблоках ЗНЗ N 1, 5, 6, 12, 16, 19, 21, 33, 36, гімн. N 1, 3, 23, колегіуму, ДНЗ N 43

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

1400,0

0,0

1600,0

 

1800,0

 

4800,0

0,0

Забезпечення санітарних умов на харчоблоках

2.2.10. Заміна приточно-витяжної вентиляції ЗОШ N 5, 6, 14, 21, гімназії N 1, 23, колегіумі, ліцею при ЖДТУ. Капітальний ремонт системи вентиляції в екологічному ліцеї N 24. Капітальний ремонт системи вентиляції будівлі ДНЗ N 6, 26, 42, 57, 66, 70, ЦРД N 69

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

1076,0

1076,0

1200,0

 

1400,0

 

3676,0

1076,0

Забезпечення санітарних умов в закладах

2.2.11. Забезпечення збереження доступних цін в шкільних буфетах (контроль націнки) та збільшення асортименту за рахунок власної випічки

2016 - 2018 роки

Управління освіти

фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступність та максимальне  охоплення буфетної продукції учнів 1- 11 класів

 

РАЗОМ

 

 

 

 

92204,3

86015,6

103477,0

 

112873,0

 

308554,3

86015,6

 

 

2.3. Медичне забезпечення закладів освіти. Забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог у закладах освіти. Забезпечення проведення обстеження, профілактики захворювань вихованців та працівників закладів

2.3.1. Забезпечення медичних кабінетів загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів обладнанням відповідно до санітарних правил

2016 - 2018 роки

Управління освіти

державний, міський бюджети

158,0

89,3

158,0

 

158,0

 

474,0

89,3

Збереження здоров'я учасників виховного процесу

2.3.2. Забезпечення устаткуванням, необхідним обладнанням фізіотерапевтичних та спеціалізованих кабінетів дошкільних закладів

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

38,0

0,0

38,0

 

39,0

 

115,0

0,0

Забезпечення ранньої діагностики захворювань у дітей, які відвідують навчальні заклади міста

2.3.3. Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення закладів освіти

2016 - 2018 роки

Управління освіти

державний, міський бюджети

309,2

284,6

346,0

 

379,0

 

1034,2

284,6

Профілактика захворювань серед дітей та учнів

2.3.4. Підготовка спільної дії управління освіти та управління охорони здоров'я щодо проведення профілактичних медичних оглядів загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців ДНЗ

2016 - 2018 роки

Управління освіти

фінансування не погребує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5. Підведення підсумків профілактичних медичних оглядів школярів на нараді директорів із залученням медичних працівників закладів охорони здоров'я

2016 - 2018 роки

Управління освіти

фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6. Проведення Дня здоров'я в закладах освіти

2016 - 2018 роки

Управління освіти

фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропаганда здорового способу життя

2.3.7. Виконання нормативних документів щодо забезпечення медико-педагогічного контролю на уроках фізичного виховання у ЗНЗ

2016 - 2018 роки

Управління освіти

фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

Своєчасне визначення рівня функціональних можливостей організму учнів

2.3.8. Проведення просвітницької, роз'яснювальної роботи серед учасників навчально-виховного процесу щодо профілактики інфекційних захворювань та формування здорового способу життя

2016 - 2018 роки

Управління освіти

фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення ранньої діагностики захворювань у дітей, які відвідують навчальні заклади міста

 

РАЗОМ

 

 

 

 

505,2

373,9

542,0

 

576,0

 

1623,2

373,9

 

 

2.4. Забезпечення дотримання належних санітарно-гігієнічних вимог у закладах освіти

2.4.1. Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу N 32 по вул. Якубовського, 10. Реконструкція аварійної будівлі ліцею N 25. Реконструкція ДНЗ N 58 по вул. Крошенська, 12/6

2016 - 2018 роки

Управління капітального будівництва, управління освіти

міський бюджет

3000,0

2590,0

3000,0

 

3000,0

 

9000,0

2590,0

Забезпечення безпечних умов перебування дітей та учнів у закладах освіти

2.4.2. Реконструкція будівлі (в т. ч. каналізаційна насосна станція, що забезпечує потреби мікрорайону) ДНЗ N 54

2016 - 2018 роки

Управління капітального будівництва, управління освіти

міський бюджет

3500,0

0,0

0,0

 

0,0

 

3500,0

0,0

Створення безпечних та комфортних умов перебування у освітньо-просторовому середовищі приміщень

2.4.3. Капітальний ремонт та реконструкція інженерних мереж будівель, системи опалення будівель:
ДНЗ N 3, 6, 10, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 46, 49, 51, 52, 56, 57, 63, 66, 70, 71, 73,
ЦРД N 5, 41, 53, 55, 68, 69,
НВК N 11,25,38,65,
СНВК N 59, гімн. N 1,
ЗОШ N 1, 5, 8, 14, 15, 16, 17, 20, 22,
гімн. N 23, 24,
ліцей N 2, 25,
ЗОШ N 26, 33,
колегіум (інженерних мереж та теплового вузла),
ЗОШ N 35, 36, ліцей при ЖДТУ, ВЗОШ N 1, МЦНТТУМ, ДЮСШ N 2, централізована бухгалтерія управління освіти ЖМР (інженерні мережі із заміною сантехнічного обладнання, система опалення з влаштуванням вузла обліку та регулювання теплової енергії), апарату управління ЖМР Капітальний ремонт санвузлів з інженерними комунікаціями ЗОШ N 30
Реконструкція водопровідної мережі від вул. Л. Толстого до дитячого басейну на території ЖДНЗ N 33
Капітальний ремонт димової труби котельні в дошкільному закладі N 15. Реконструкція інженерних мереж ДНЗ N 44 за адресою: вул. Вітрука, 17

2016 - 2018 роки

Управління капітального будівництва, управління освіти

міський бюджет

6806,4

6806,4

3000,0

 

3000,0

 

12806,4

6806,4

Створення безпечних та комфортних умов перебування у освітньо-просторовому середовищі приміщень

Капітальний ремонт санвузлів з інженерними комунікаціями ЗОШ N 30

Капітальний ремонт котельні ЗОШ N 15 за адресою: вул. Максютова, 261

Реконструкція водопровідної мережі від вул. Л. Толстого до дитячого басейну на території ЖДНЗ N 33

2.4.4. Капітальний ремонт будівлі групи продовженого дня ЗОШ N 35
Реконструкція будівлі, майстерні ЗОШ N 12 за адресою: Старий Бульвар, 4

2016 - 2018 роки

Управління капітального будівництва, управління освіти

міський бюджет

1886,5

484,6

350,0

 

350,0

 

2586,5

484,6

Забезпечення безпечних умов перебування дітей та учнів у закладах освіти

2.4.5. Реконструкція системи опалення з влаштуванням автономного джерела теплопостачання ВЗОШ N 1. Реконструкція приміщень з влаштуванням санвузлів ВЗОШ N 1 за адресою: вул. Каракульна, 15
Капітальний ремонт котельні із заміною котлів у ДНЗ N 27, капітальний ремонт котельні ЗОШ N 15 за адресою: вул. Максютова, 261

2016 - 2018 роки

Управління капітального будівництва, управління освіти

міський бюджет

1550,0

1000,0

900,0

 

0,0

 

2450,0

1000,0

Економія теплозатрат. Забезпечення належних санітарних умов в закладах

2.4.6. Виготовлення проектно- кошторисної документації на проведення реконструкцій та капітальних ремонтів закладів освіти

2016 - 2018 роки

Управління капітального будівництва, управління освіти

міський бюджет

1450,0

934,0

900,0

 

900,0

 

3250,0

934,0

Фінансування заходів відповідно до потреби

2.4.7. Виготовлення ПКД на знос (реконструкцію) будівлі вечірньої (змінної) школи N 2 Виготовлення ПКД на реконструкцію міжшкільного навчально-виробничого комбінату

2016 - 2018 роки

Управління капітального будівництва, управління освіти

міський бюджет

400,0

0,0

0,0

 

0,0

 

400,0

0,0

Фінансування заходів відповідно до потреби

2.4.8. Проведення реконструкції та капітального ремонту санвузлів. Врахування державних норм для забезпечення створення належних умов для людей з обмеженими фізичними можливостями.
ЗОШ N 1, 5, 6, 7, 14, 15 (старша школа), 16, 22, 36, колегіум, гімназія N 1, 23, ВЗОШ N 1, ДЮСШ N 1,
ДНЗ N 10, 30, 32, 40, 44, 45, 66,
НВК N 11, 25, 59,
ЦРД 41, 55, 68, 69, централізована бухгалтерія управління освіти ЖМР (Старий Бульвар, 21)

2016 - 2018 роки

Управління капітального будівництва, управління освіти

міський бюджет

6200,0

1426,6

6660,0

 

6800,0

 

19660,0

1426,6

Створення безпечних та комфортних умов перебування у освітньо-просторовому середовищі приміщень

2.4.9. Проведення реконструкції та капітальних ремонтів приміщень харчоблоків в закладах, приміщень пралень в дошкільних навчальних закладах та навчально-виховних комплексах
ЗОШ N 5, 7, 15 (будівля та приміщення харчоблоку), 21, 27, 36, ліцею N 25, НВК N 11,25,38,59,65 ДНЗ N 6 (та водомірного вузла), ДНЗ N 10, 27, 29, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 61, 63, 71, 73 (завершення),
ЦРД N 5, 55, 53, 69

2016 - 2018 роки

Управління капітального будівництва, управління освіти

міський бюджет

13246,6

13246,6

3750,0

 

3800,0

 

20796,6

13246,6

Приведення приміщень харчоблоків та пралень до належного санітарного стану

2.4.10. Проведення реконструкції, капітального ремонту покрівель ЗОШ N 6, 8, 16, гімназії N 23, проведення реконструкції покрівлі у будівлі ліцею N 24 (закінчення), ЗОШ N 32,35,36, МЦНТТУМ, ВЗОШ N 1, ДНЗ N 10, 15, 37, 39, 40, 45, СНВК N 59, ЦРД N 69

2016 - 2018 роки

Управління капітального будівництва, управління освіти

міський бюджет

4155,0

4146,3

1475,0

 

1475,0

 

7105,0

4146,3

Створення безпечних та комфортних умов перебування у освітньо-просторовому середовищі приміщень

2.4.11. Капітальний ремонт електромережі, освітлення, електропроводки, електрообладнання в ЗОШ N 1, гімназії N 3, ЗОШ N 5, 7, 8, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22 ,36, ВЗОШ N 1, ДНЗ N 3,10,15,26, 30, 33, 39, 40, 42, 43, 44, 63, ЦРД N 41

2016 - 2018 роки

Управління капітального будівництва, управління освіти

міський бюджет

1254,6

1254,6

130,0

 

280,0

 

1664,6

1254,6

Створення безпечних та комфортних умов перебування у освітньо-просторовому середовищі приміщень

2.4.12. Проведення ремонтів ігрових літніх павільйонів НВК N 11, 65, ДНЗ N 26, 32, 33, 37, 40, 45, 52, 61, 63, 66 ЦРД N 69, НВК N 34 Модернізація дитячих майданчиків у дошкільних навчальних закладах

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

250,0

244,3

1572,0

 

450,0

 

2272,0

244,3

Забезпечення проведення дозвілля дітей

2.4.13. Проведення будівництва ігрових літніх павільйонів ДНЗ N 3, 10, 15, 30, 32, 42, 44, 45, 49, 51, 56, 57,59, НВК N 34, 38

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

0,0

0,0

600,0

 

0,0

 

600,0

0,0

Забезпечення проведення дозвілля дітей

2.4.14. Встановлення та заміна бойлерів (гаряче водопостачання) ЗОШ N 14, 27, 30, ДНЗ N 3, 10, 15, 26, 32, 35, 39, 44, 52, 66, 71, 73
ЦРД N 55, 68, НВК N 11,34

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

0,0

0,0

210,0

 

210,0

 

420,0

0,0

Забезпечення гарячим водопостачанням закладів

2.4.15. Забезпечення системи очистки води. Обслуговування фільтрів очистки води та заміна картриджів у дошкільних загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах та ДЮСШ. Придбання насосних станцій для підвищення тиску води у водопровідній мережі

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

580,0

580,0

400,0

 

400,0

 

1380,0

580,0

Вчасне сервісне обслуговування. Відповідність питтєвої води вимогам

2.4.16. Реконструкція та капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення:
ДНЗ N 3, 6, 10, 15, 21, 27, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 56, 61,63, 66, 70,71,73,
ЦРД N 5, 41, 55, 68, 69, НВК N 11, 25, 34, 38, 59, 65,
ЗОШ N 1, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 20, 22, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, гімназії 23, ліцеїв N 24, 25, колегіум.

2016 - 2018 роки

Управління капітального будівництва, управління освіти

міський бюджет

450,0

412,0

330,0

 

340,0

 

1120,0

412,0

Освітлена території закладів

 

 

2.4.17. Реконструкція та капітальний ремонт фасаду (в т. ч. утеплення фасаду) ЗОШ N 1, 8 (закінчення), 12, 20, гімназії N 23, 28, 33, 36, ЦТДіМ (завершення), ДНЗ N 10, 15, 27, 37, ЦРД N 5, 55, 68

2016 - 2018 роки

Управління капітального будівництва, управління освіти

міський бюджет

1350,0

0,0

1000,0

 

1000,0

 

3350,0

0,0

Утримання будівель у належному стані

2.4.18. Капітальний ремонт та улаштування огорожі ЗОШ N 1, ліцею N 2, гімназії N 3, ЗОШ N 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, ліцей N 24, ЗОШ N 28, 30, 33, 35, колегіуму, МЦНТТУМ, ВЗОШ N 1, ДЮСШ N 2, ДНЗ N 3, 10, 26, 30, 32, 40, 42, 44, 45, 49, 51, 70, ЦРД N 41, 53 68, НВК N 11, 25, 38, 65

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

150,0

0,0

300,0

 

300,0

 

750,0

0,0

Огороджені заклади

2.4.19. Капітальний ремонт вимощення ліцею N 2, ЗОШ N 5, 6, 8, 14, 22, 28, 30, ліцею N 24, НВК N 65, ДНЗ N 10, 15, 35, 37, 39, 40, 49, 52, 56, 57, 70

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

0,0

0,0

1000,0

 

1000,0

 

2000,0

0,0

Утримання будівель у належному стані

2.4.20. Капітальний ремонт пічного газового опалення ЖМЦНТТУМ на електроконвектори (вул. Пушкінська, 19)

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

0,0

0,0

100,0

 

0,0

 

100,0

0,0

Забезпечення санітарних норм утримання будівель

2.4.21. Капітальний ремонт овочесховища ДНЗ N 26, 73

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

0,0

0,0

100,0

 

0,0

 

100,0

0,0

Належне зберігання овочів

2.4.22. Капітальний ремонт асфальтування та вимощення території ЗОШ N 1, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 33, 36, гімназії N 1, 3, 23, ліцею N 2, 24, 25, колегіуму, ВЗОШ, ЖМЦНТТУМ, ДНЗ N 3, 10, 15, 21, 26, 27, 29, 33, 35, 39, 43, 44, 45, 46, 49, 52, 56, 57, 70, 71, 73, ЦРД N 41, 55, 69, НВК N 11,25,38, 65 Капітальний ремонт з влаштуванням покриття майданчика біля котельні ЖЗОШ I - III ступенів N 1

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

290,0

290,0

1000,0

 

500,0

 

1790,0

290,0

Належний стан асфальтового покриття

2.4.23. Виконання заходів з озеленення, охорона зелених насаджень від шкідників та хвороб у закладах освіти, зрізка та кронація дерев.

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

500,0

353,9

500,0

 

0,0

 

1000,0

353,9

Належний стан утримання території закладів

2.4.24. Реконструкція, капітальний ремонт будівлі, приміщень, фасадів: ЖМЦНТТУМ за адресою: вул. Гагаріна, 22 (покрівлі та фасаду, приміщень навчального корпусу), ЖМЦНТТУМ за адресою: вул. Островського, 3 апарату управління ЖМР (приміщення, фасади), централізованої бухгалтерії правління освіти ЖМР (Старий Бульвар, 21)
ДНЗ N 30, ЗОШ N 1,5,6,12,15,16 (приміщення), гімназія N 3, ЗОШ N 22 (вхідна група, актова зала), ЗОШ N 32 (актова зала),
ЗОШ N 28 (актова зала, вхідна група тильної сторони фасаду будівлі та інші приміщення), гімн. N 3 (будівля - підсилення та заміна несучих аварійних конструкцій), ЦТДіМ (коридори, внутрішній фасад), ШХМ "Сонечко" (внутрішній фасад), ЗОШ N 36 (актова зала);
реконструкція приміщення ЗОШ N 8 під обсерваторію на майдані Згоди, 5.
Підсилення стіни в ДНЗ N 39 Реконструкція будівлі Житомирської міської гімназії N 3 за адресою: м. Житомир, вул. М. Грушевського, 8

2016 - 2018 роки

Управління капітального будівництва, управління освіти

міський бюджет

11094,7

9565,1

31960,3

 

0,0

 

43055,0

9565,1

Утримання будівель у належному стані

2.4.25. Капітальний ремонт дренажної системи будівлі ДНЗ N 37, 51, НВК N 38, ЗОШ N 1

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

0,0

0,0

200,0

 

100,0

 

300,0

0,0

Забезпечення санітарних норм утримання будівель

2.4.26. Капітальний ремонт будівлі з підсиленням несучих конструкцій ЗОШ N 30. Підсилення сходової клітини гімназії N 1

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

0,0

0,0

100,0

 

100,0

 

200,0

0,0

Забезпечення санітарних норм утримання будівель

2.4.27. Оформлення установчих документів закладів освіти

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

500,0

201,8

500,0

 

500,0

 

1500,0

201,8

Обов'язковий комплект установчих документів

2.4.28. Облаштування пандусів біля навчальних закладів

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

200,0

0,0

200,0

 

100,0

 

500,0

0,0

Врахування державних норм для забезпечення створення належних умов для людей з обмеженими фізичними можливостями

2.4.29. Облаштування спалень для першокласників, які відвідують групи продовженого дня

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

0,0

0,0

1000,0

 

1000,0

 

2000,0

0,0

Забезпечення належних умов можливостями перебування учнів (6-тирічок)

2.4.30. Капітальний ремонт транзитного трубопроводу на території ліцею N 2 вул. Саєнка, 56

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

 

2.4.31. Проведення вишукувальних робіт на території СЗОШ N 12 для подальшої добудови додаткового навчального корпусу

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

100,0

23,9

0,0

 

0,0

 

100,0

23,9

 

2.4.32. Відновлення благоустрою території дошкільних навчальних закладів після проведення термомодернізації будівель (капітальний ремонт території благоустрою ДНЗ N 29 за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 47-а; капітальний ремонт території благоустрою ДНЗ N 6 за адресою: м. Житомир, вул. Старочуднівська, 4)

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

2178,3

2178,3

0,0

 

0,0

 

2178,3

2178,3

Відновлена територія закладів

 

РАЗОМ

 

 

 

 

61092,1

45738,4

61237,3

 

25605,0

 

147934,4

45738,4

 

 

2.5. Зміцнення фізкультурно-спортивної бази закладів освіти

2.5.1. Здійснення капітальних ремонтів та реконструкції басейнів ЗОШ N 22, ДНЗ N 52, 61
Капітальний ремонт з влаштуванням системи вентиляції та обладнання підігріву води в ЦРД N 68

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський, обласний бюджети

1753,9

1556,4

300,0

 

450,0

 

2503,9

1556,4

Зміцнення здоров'я дитячого населення міста засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту

2.5.2. Проведення капітальних ремонтів та реконструкції приміщень спортивних залів : ЗОШ N 6, 20, 21, 22, 28 (двох спортивних залів), 30, 36, ліцею N 25, ВЗОШ N 1, ДЮСШ N 2 (гімнастична зала)

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

4276,1

4041,4

2400,0

 

1000,0

 

7676,1

4041,4

Формування здорового способу життя, свідомого ставлення до збереження здоров'я

2.5.3. Будівництво спортивних майданчиків із штучним покриттям ЗОШ N 14 (обладнання тренажерів), ЗОШ N 22
Модернізація спортивних майданчиків загальноосвітніх навчальних закладів

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

0,0

0,0

3790,0

 

600,0

 

4390,0

0,0

Проведення годин фізичного виховання в належних умовах

2.5.4. Закупівля ігрового обладнання (за видами спорту) в закладах освіти. Придбання ігрових майданчиків для учнів 1 - 4 класів

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

480,0

0,0

448,0

 

448,0

 

1376,0

0,0

Проведення годин фізичного виховання в належних умовах

2.5.5. Оновлення спортивного та тренажерного обладнання в навчальних закладах освіти та ДІОСШ N 1, 2

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

150,0

50,0

300,0

 

300,0

 

750,0

50,0

Оновлене спортивне та тренажерне обладнання

2.5.6. Співпраця з закладами охорони здоров'я щодо проведення просвітницької, санітарно-освітньої роботи щодо пропаганди здорового способу життя, активного рухового режиму

2016 - 2018 роки

Управління освіти

фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.7. Будівництво спортивної зали в гімназії N 1 за адресою: провулок Кондратюка, 12, ЗОШ N 10 за адресою: Київське шосе, 37,
ЗОШ N 32 за адресою: вул. Черняхівського, 48,
ліцеї при ЖДТУ за адресою: проспект Миру, 26
Врахування державних норм та вимог для забезпечення доступу людей з обмеженими можливостями до будівель

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

5000,0

4200,0

2000,0

 

3000,0

 

10000,0

4200,0

Проведення годин фізичного виховання в належних умовах

 

РАЗОМ

 

 

 

 

11660,0

9847,8

9238,0

 

5798,0

 

26696,0

9847,8

 

 

2.6. Виконання протипожежних заходів галузі освіти

2.6.1. Встановлення автоматичної системи сигналізації (підключення до пульту пожежних частин), системи оповіщення
Всі навчальні заклади

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

1164,4

0,0

5000,0

 

5000,0

 

11164,4

0,0

Забезпечення протипожежних заходів в закладах

2.6.2. Забезпечення будівель та споруд необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння (закупівля вогнегасників)
Всі навчальні заклади

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

50,0

29,5

50,0

 

50,0

 

150,0

29,5

Забезпечення протипожежних заходів в закладах

2.6.3. Приведення та подальше утримання електроустановок у відповідність до "Правил улаштування електроустановок", демонтаж горючого матеріалу евакуаційних виходів. Всі навчальні заклади

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

1280,5

1216,2

5000,0

 

5000,0

 

11280,5

1216,2

Забезпечення протипожежних заходів в закладах

2.6.4. Здійснення вогнезахисту будівельних конструкцій (просочення горища навчальних закладів) ЗОШ N 1, 6, 8, 10, 14, 15, 17, 20, 21, 27, 30, 32, 35, 36, гімназія N 3, 23, ліцей N 2, 24, колегіум, ліцей при ЖДТУ, НВК N 38, 59, ДНЗ N 15, 21, 33, 37, 39, 40, 44, 46, 49, 52, 63, ЦРД N 5, 41, 69, ВЗОШ N 1.
Встановлення блискавкозахисту в ліцеї N 2, ЗОШ N 17, 26, 35, 36, ДНЗ N 6, 44, 46, 52, 66,71, ЦРД N 41, 53

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

1000,0

199,0

1000,0

 

1000,0

 

3000,0

199,0

Забезпечення протипожежних заходів в закладах

2.6.5. Приведення у відповідність до встановлених норм приладів освітлення евакуаційних виходів

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

800,0

0.0

800,0

 

800,0

 

2400,0

0,0

 

2.6.6. Проходження навчання з питань пожежної безпеки, групи допуску з електробезпеки, газового обладнання, теплопостачання

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

133,2

133,2

133,2

 

190,4

 

456,8

133,2

Виконання законодавчої бази

2.6.7. Перезарядка вогнегасників, повірка діелектричних рукавиць, ботів

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

150,0

150,0

150,0

 

150,0

 

450,0

150,0

Безпека життєдіяльності

2.6.8. Виміри опору заземлення у закладах освіти
Всі навчальні заклади

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

140,0

26,7

140,0

 

140,0

 

420,0

26,7

Безпека життєдіяльності

2.6.9. Встановлення протипожежних дверей на електрощитових ЗОШ N 1, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 26, 27, 33,
ліцей N 2, 24, 25, гімназія N 23, дошкільних навчальних закладів N 6, 10, 15, 21, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 49, 51, 56, 61, 66, 70, 71, 73, НВК N 25, 34, 35, ЦРД N 41, 53, 68, 69, МЦНТТУМ

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

360,0

313,0

0,0

 

0,0

 

360,0

313,0

Безпека життєдіяльності

 

РАЗОМ

 

 

 

 

5078,1

2067,6

12273,2

 

12330,4

 

29681,7

2067,6

 

 

2.7. Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей міста

2.7.1. Забезпечення харчуванням дітей в навчальних закладах міста у період відпочинкової зміни, з них:
100 % звільнені від плати за харчування
- діти-сироти;
- діти, позбавлені батьківського піклування;
- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
- діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також:
- діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадського протесту;
- діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи:
- бездоглядні;
- діти з інвалідністю;
- діти з малозабезпечених сімей;
- діти з багатодітних сімей;
- діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків;
70 % звільнені від плати за харчування
- талановиті та обдаровані діти (переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; дитячі творчі;
- діти, які потерпіли від наслідків Чорнобильської катастрофи;
- діти, які перебувають на диспансерному обліку.
10 % звільнені від плати за харчування

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет
інші кошти

1020,0

1020,0

1020,0

 

1020,0

 

3060,0

1020,0

Збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку

2.7.2. Організація санітарного та протиепідемічного стану

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

19,0

0,0

19,0

 

19,0

 

57,0

0,0

Забезпечення одноразовим посудом та засобами гігієни

2.7.3. Нагородження переможців міського конкурсу за найкращий результат з питань організації виховної роботи в пришкільному таборі

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

5,0

0,0

5,0

 

5,0

 

15,0

0,0

Стимуляція навчальних закладів щодо якісного відпочинку дітей у таборі

2.7.4. Забезпечення навчально-тренувальних зборів ШХМ "Сонечко"

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

306,0

250,0

345,0

 

380,0

 

1031,0

250,0

Забезпечення проживання, харчування дітей

 

РАЗОМ

 

 

 

 

1350,0

1270,0

1389,0

 

1424,0

 

4163,0

1270,0

 

3. Інші заходи, спрямовані на розвиток освіти

3

3.1. Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку творчо працюючих педагогічних працівників та педагогічних колективів навчальних закладів

3.1.1. Преміювання педагогічних колективів за результатами міського конкурсу "Школа року "

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

100,0

91,0

100,0

 

100,0

 

300,0

91,0

Поширення педагогічного досвіду

3.1.2. Преміювання переможців міських конкурсів "Учитель року", "Класний керівник", "Джерела творчості", "Директор школи", "Вихователь року"

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

28,9

28,9

28,9

 

28,9

 

86,7

28,9

Залучення педагогічних працівників до наукової роботи

3.1.2. Грант міського голови педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх навчальних та позашкільних закладів м. Житомира

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

30,0

30,0

30,0

 

30,0

 

90,0

30,0

Стимулювання педпрацівників

3.1.3. Інформаційно-методичне забезпечення запровадження нових науково-теоретичних засад та спеціальних методик виявлення, розвитку та підтримки творчо працюючих вчителів

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

2,0

0,0

2,0

 

2,0

 

6,0

0,0

 

3.1.4. Спрямування постійно діючого методичного та психологічного супроводу вчителів на виявлення та поширення досвіду навчально-виховної роботи освітян міста

2016 - 2018 роки

Управління освіти

фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентація та поширення досвіду педагогів міста

3.1.5. Проведення тематичних оглядів науково-методичної літератури, матеріалів фахових видань та періодичної преси

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

5,0

0,0

5,0

 

5,0

 

15,0

0,0

 

3.1.6. Проведення науково-практичної конференції "Пошук продуктивних форм організації навчального процесу відповідно до потреб сталого розвитку суспільства"

2016 - 2018 роки

Управління освіти

фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтеграція основних засад сталого розвитку у зміст освіти міста

3.1.7. Проведення науково-методичних заходів з питань вивчення і поширення передового педагогічного досвіду спільно з вищими навчальним закладами та громадськими організаціями

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

5,0

0,0

5,0

 

5,0

 

15,0

0,0

 

3.1.8. Забезпечення поповнення міського інформаційного банку передового педагогічного досвіду

2016 - 2018 роки

Управління освіти

фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання ІБППД з метою покращення НВП в закладах

3.1.9. Забезпечення роботи науково-методичних кафедр, практичних семінарів, "круглих столів", творчих груп тощо при науково-методичному центрі

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

3,0

0,0

3,0

 

3,0

 

9,0

0,0

Науковий супровід обдарованих учнів, підвищення якості знань

3.1.10. Продовження практики організації співробітництва з вищими навчальними закладами України, Європи

2016 - 2018 роки

Управління освіти

фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.11. Забезпечення проведення:

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

21,5

0,0

21,5

 

21,5

 

64,5

0,0

 

3.1.11.1. міського туру Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року"

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

2,5

0,0

2,5

 

2,5

 

7,5

0,0

 

3.1.11.2. міського туру Всеукраїнського конкурсу "Джерела творчості"

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

1,0

0,0

1,0

 

1,0

 

3,0

0,0

 

3.1.11.3. міського туру Всеукраїнського конкурсу "Вихователь року"

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

1,0

0,0

1,0

 

1,0

 

3,0

0,0

 

3.1.11.4. міського туру Всеукраїнського конкурсу "Класний керівник"

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

1,0

0,0

1,0

 

1,0

 

3,0

0,0

 

3.1.11.5. виставок, конкурсів усіх рівнів

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

16,0

0,0

16,0

 

16,0

 

48,0

0,0

 

3.1.12. Сприяння участі інтелектуально і творчо обдарованих педагогічних працівників у Міжнародних конкурсах, фестивалях, педагогічних читаннях, конференціях, проектах тощо (відрядження)

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

24,0

0,0

24,0

 

24,0

 

72,0

0,0

 

3.1.13. Забезпечення підтримки програм громадських організацій, творчих об'єднань, спрямованих на підвищення освітнього рівня педагогічних працівників, створення умов для участі найталановитіших із них у відродженні та розвитку духовних цінностей українського народу, співпраця з громадськими організаціями

2016 - 2018 роки

Управління освіти

фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

Активізація різноманітних форм просвітницької діяльності серед педпрацівників

3.1.14. Забезпечення обміну досвідом з педагогічними колективами регіону та інших областей

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

5,0

0,0

5,0

 

5,0

 

15,0

0,0

 

3.1.15. Пропаганда найкращого досвіду роботи вчителів-новаторів, психологів, класних керівників, вчителів-предметників, керівників гуртків, адміністрації шкіл, керівників шкіл, педагогічних колективів

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

16,0

0,0

16,0

 

16,0

 

48,0

0,0

 

3.1.16. Запровадження практики проведення науково-популярних програм, зустрічей з учнями, батьками, громадськістю з питань роботи передового педагогічного досвіду освітян міста

2016 - 2018 роки

Управління освіти

фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

Покращення поінформованості освітян, громадськості міста з питань ППД

3.1.17. Відзначення вчителів, керівників навчальних закладів за інноваційну діяльність

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

Заохочення вчителів, керівників навчальних закладів

3.1.18. Виплата винагороди керівникам гуртків, вчителям ЗНЗ, які отримали перемогу на обласному, Всеукраїнському та Міжнародному рівнях

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

Заохочення вчителів, керівників навчальних закладів

 

РАЗОМ

 

 

 

 

261,9

149,9

261,9

 

261,9

 

785,7

149,9

 

 

3.2. Заохочення обдарованих дітей та молоді, розвиток їх творчого потенціалу

3.2.1. Виплата стипендії міського голови, в т. ч.

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

136,5

128,0

136,5

 

136,5

 

409,5

128,0

 

3.2.1.1. Стипендія учням - переможцям олімпіад, МАН, конкурсів, турнірів всіх рівнів

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

37,5

37,5

37,5

 

37,5

 

112,5

37,5

Зміцнення знань учнів

3.2.1.2. Відзначення переможців міського етапу Всеукраїнського конкурсу захисту учнівських робіт МАН

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

24,0

15,5

24,0

 

24,0

 

72,0

15,5

Посилення мотивації навчально-пізнавальної діяльності

3.2.1.3. Стипендія вихованцям ШХМ "Сонечко"

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

60,0

60,0

60,0

 

60,0

 

180,0

60,0

 

3.2.1.4. Стипендія переможцям загальноміського конкурсу "Обдарованість року"

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

15,0

15,0

15,0

 

15,0

 

45,0

15,0

 

3.2.2. Виплата винагороди вчителям, які підготували переможців Всеукраїнського конкурсу - захисту учнівських робіт МАН, турнірів з базових дисциплін, олімпіад

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

24,0

1,0

24,0

 

24,0

 

72,0

1,0

 

3.2.3. Забезпечення нагородження обдарованих дітей і молоді у Всеукраїнських турнірах

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

10,0

0,0

10,0

 

10,0

 

30,0

0,0

 

3.2.4. Забезпечення відряджень вчителів на перевірку конкурсу робіт Міжнародного та Всеукраїнського рівнів

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

10,0

0,0

10,0

 

10,0

 

30,0

0,0

 

3.2.5. Забезпечення проведення інтелектуальних ігор, конкурсів, турнірів, фестивалів всіх рівнів за різними напрямками роботи. Забезпечення оплати участі, проїзду обдарованих дітей і молоді, їх нагородження

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

12,0

0,0

12,0

 

12,0

 

36,0

0,0

 

3.2.6. Забезпечення проведення загальноміського конкурсу "Обдарованість року"

2016 - 2018 роки

Управління освіти

фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7. Забезпечення нагородження кращих дитячих мистецьких колективів

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

10,0

6,5

10,0

 

10,0

 

30,0

6,5

 

3.2.8. Публікація творів і робіт обдарованих учнів

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

5,0

0,0

5,0

 

5,0

 

15,0

0,0

Своєчасне виявлення обдарованих дітей та учнів

3.2.9. Забезпечення постійного патронату психолого-педагогічної служби над обдарованими дітьми та молоддю з метою ранньої і постійної діагностики та своєчасного виявлення юних талантів і обдарувань

2016 - 2018 роки

Управління освіти

фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення інформаційної обізнаності, формування загальнокультурної, інформаційно-комунікаційної компетенції

3.2.10. Сприяння в організації та проведенні міжшкільних та міжвузівських конференцій, семінарів, творчих конкурсів учнівської та студентської молоді з метою виявлення, підтримки та заохочення найбільш обдарованих і перспективних їх учасників

2016 - 2018 роки

Управління освіти

фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

Виявлення, підтримка обдарованих дітей з метою подальшого супроводу, що забезпечить вільний, всебічний розвиток особистості

3.2.11. Розробка та впровадження системи раннього і поетапного виявлення обдарованих дітей у дитячих навчальних закладах та загальноосвітніх закладах міста

2016 - 2018 роки

Управління освіти

фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення самооцінки та самоудосконалення використання ІКТ як засобу самоосвіти

3.2.12. Залучення школярів до участі в "Інтернет-олімпіадах" з базових і профільних дисциплін

2016 - 2018 роки

Управління освіти

фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення додаткових умов для підготовки учнів до участі в різноманітних конкурсах, турнірах, олімпіадах

3.2.13. Забезпечення функціонування мережі міжшкільних факультативів з метою виявлення та підготовки обдарованих дітей

2016 - 2018 роки

Управління освіти

фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування особистості лідера з активною громадянською позицією

3.2.14. Забезпечення організації та проведення школи Житомирської міської ради старшокласників "Виконком майбутнього"

2016 - 2018 роки

Управління освіти

фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.15. Продовження практики проведення міських оглядів-конкурсів творчих робіт учнів

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

10,0

0,0

10,0

 

10,0

 

30,0

0,0

 

3.2.16. Проведення семінарів, практичних занять, "круглих столів", науково-практичних конференцій щодо організації роботи з обдарованими дітьми, студентською молоддю на семінарах підвищення кваліфікації вчителів, керівників навчальних та позашкільних закладів, методичних об'єднаннях, консультаціях для учнів, батьків з проблем розвитку здібностей учнівської молоді

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

2,0

0,0

2,0

 

2,0

 

6,0

0,0

 

3.2.17. Відрядження учнівських команд для участі в Всеукраїнських інтелектуальних іграх

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

80,0

0,0

80,0

 

80,0

 

240,0

0,0

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

299,5

135,5

299,5

 

299,5

 

898,5

135,5

 

 

3.3. Впровадження енергозберігаючих технологій у закладах освіти

3.3.1. Заміна, встановлення приладів обліку теплової енергії у ліцеї N 24 (приміщення теплиці), ЗОШ N 21 (у майстерні), ЗОШ N 30 (у господарському приміщенні), гімназії N 23 (у господарському приміщенні), централізованій бухгалтерії. Забезпечення установки та експлуатації систем автоматичного регулювання подачі теплоносія (САРТ).
Капітальний ремонт вузла обліку та регулювання теплової енергії: ДНЗ N 21, НВК N 11, 25, 34, 38, ЗОШ N 15, 17, 27.

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

1023,0

715,9

0,0

 

0,0

 

1023,0

715,9

Скорочення витрат бюджетних коштів

3.3.2. Встановлення електролічильників NIR 2303 АПР 3 (активна, реактивна енергія),
ДНЗ N 6 (2 шт.), ДНЗ N 21 (1), ДНЗ N 44 (1), ДНЗ N 56 (1 шт.), ЦРД N 5 (1),

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

64,0

64,0

0,0

 

0,0

 

64,0

64,0

 

НВК N 11 (2 шт.), НВК N 34 (1 шт.), НВК N 65 (1),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗОШ N 7 (2 шт.), ЗОШ N 21 (3 шт.), ліцей N 24 (1)

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

150,0

150,0

150,0

 

150,0

 

450,0

150,0

Забезпечення подачі енергоносія у заклади

3.3.4. Гідрохімічна промивка систем опалення
ЗОШ N 1, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27 (філіал), 28, 30, 32, 33, 36, МЦНТТУМ (Гагаріна, 22), ліцей N 2, 24, 25, колегіум, гімн. N 1, 3, 23,
ДНЗ N 3, 6, 26, 30, 32, 43, 44, 46, 49, 51, 57, 61, 66, 70, ЦРД N 5, 53, 55, 68, 69, НВК N 11, 25, 34, 38, 65, СНВК N 59

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

500,0

443,0

500,0

 

500,0

 

1500,0

443,0

Забезпечення належних санітарних умов в закладах освіти

3.3.5. Закупівля трансформаторів струму (Т/С) 220 В / 36 В (освітлення підвального приміщення) ЗОШ N 5, 14, 16, 17, 22, 26, 27, 28, 32, ліцей N 2, 24, гімназія N 23, колегіум, ДНЗ N 3, 6, 21, 26, 27, 30, 32, 40, 43, 44, 46, 49, 52, 57, 61, 63, 66, 70, 71, 73,
ЦРД N 5, 41, 53, 55, 69, НВК N 34, 38, 59, 65

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

11,0

0,0

11,0

 

11,0

 

33,0

0,0

 

3.3.6. Капітальний, поточний ремонти системи освітлення із заміною енергоємних ламп на світлодіодні. Придбання світильників, світодіодних ламп. Всі заклади.

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет

4000,0

806,6

4000,0

 

4000,0

 

12000,0

806,6

 

3.3.7. Заміна віконних та дверних блоків на металопластикові конструкції (в тому числі програма співфінансування 50/50, депутатські, спонсорські кошти)

2016 - 2018 роки

Управління освіти

міський бюджет, інші кошти

6000,0

575,6

6000,0

 

6000,0

 

18000,0

575,6

Покращення умов перебування дітей у навчальних закладах

3.3.8. Енергоефективна термосанація будівель (в т. ч. Співфінансування проекту НЕФКО "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста". Співфінансування за проектом GIZ "Енергоефективність у громадах".
Виконання робіт з термомодернізації будівель та встановлення індивідуальних теплових пунктів в рамках реалізації проекту "Підвищення енергоефективності інфраструктури м. Житомира (SECO) (в т. ч. виготовлення ПКД), ДНЗ N 6, 15, 26, 29, 42, 43, 44, 46, 52, 56, 57, 66, 70, 71, 73, ЦРД N 53, 68, 69, НВК N 59, ЗОШ N 12, 15, 17, 26, 27 (початкова школа), гімназія N 23

2016 - 2018 роки

Управління капітальною будівництва, управління освіти

міський бюджет

4000,0

312,3

4000,0

 

4000,0

 

12000,0

312,3

Забезпечення належних санітарних умов в закладах освіти, збереження будівель у належному стані

 

РАЗОМ

15748,0

3067,4

14661,0

 

14661,0

 

45070,0

3067,4

 

 

 

Начальник управління освіти

В. В. Арендарчук

Секретар міської ради

Н. М. Чиж




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали