ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 грудня 2011 року N 13

Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого господарського суду України від 11.10.2010 N 2 "Про деякі питання практики застосування розділу XII2 Господарського процесуального кодексу України"

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 36 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" пленум Вищого господарського суду України постановляє:

У зв'язку зі змінами, що сталися в законодавстві України, та виникненням у судовій практиці питань, пов'язаних із застосуванням розділу XII2 Господарського процесуального кодексу України, пленум Вищого господарського суду України вважає за необхідне внести такі зміни і доповнення до постанови пленуму Вищого господарського суду України від 11.10.2010 N 2 "Про деякі питання практики застосування розділу XII2 Господарського процесуального кодексу України".

1. Абзац другий вступної частини після слова і цифри "пункту 6" доповнити словами "частини другої".

2. Пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

"За змістом частини першої статті 25 ГПК процесуальне правонаступництво можливе на будь-якій стадії судового процесу, а отже, й на стадії перегляду судових рішень господарських судів Верховним Судом України. Відтак, зокрема, із заявою про перегляд Верховним Судом України відповідних рішень можуть звертатися й правонаступники осіб та/або органів, зазначених у цьому пункті постанови".

3. В абзаці третьому пункту 3 слова "предмета спору, підстав позову" замінити словами "предмета і підстав позову".

4. В абзаці першому пункту 5 слова "одного місяця" замінити словами "трьох місяців".

5. Абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:

"6. Строки для подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів, встановлені частинами першою і другою статті 11117 ГПК, є процесуальними і можуть бути поновлені з причин, визнаних судом поважними, за клопотанням особи, яка подала відповідну заяву (частина третя тієї ж статті). Поновлення цих строків з ініціативи суду законом не передбачено. Про поновлення строку постановляється відповідна ухвала, зміст якої може бути викладено в ухвалі, постановленій про допуск справи до провадження (стаття 11121 ГПК). Що ж до річного строку з дня ухвалення судового рішення, про який ідеться в частині першій цієї ж статті, то він процесуальним не є, а має присічний характер і тому поновленню не підлягає".

6. Абзац другий пункту 9 викласти в такій редакції:

"Відсутність клопотання про поновлення пропущеного строку або відмова в його поновленні тягне за собою залишення заяви про перегляд судового рішення без розгляду, про що згідно з частиною третьою статті 11117 ГПК постановляється ухвала".

7. Пункт 10 доповнити реченням такого змісту: "При цьому в разі коли питання про допуск до провадження заяви, яка надійшла першою, ще не вирішено, подані заяви може бути об'єднано в одне провадження, якщо вони подані з однієї й тієї ж підстави з числа зазначених у пунктах 1 і 2 статті 11116 ГПК і якщо це не ускладнюватиме належного розгляду відповідних заяв".

8. Пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. У розгляді питання про допуск справи до провадження з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 11116 ГПК, Вищим господарським судом України може бути встановлено, що порушення Україною міжнародних зобов'язань є наслідком недотримання норм процесуального права. У такому разі названий суд згідно з частиною четвертою статті 11121 ГПК своєю ухвалою:

- відкриває провадження у справі про перегляд судового рішення господарського суду, прийнятого з недотриманням зазначених норм, у порядку, передбаченому статтею 1114 названого Кодексу;

- за необхідністю тією ж ухвалою витребовує відповідну справу з місцевого господарського суду;

- здійснює подальше провадження у справі за правилами розділу XII2 ГПК;

- у разі скасування або зміни з підстав, зазначених у частині четвертій статті 11121 ГПК, судового рішення (судових рішень) господарського суду, яке раніше вже було переглянуто в касаційному порядку, вирішує питання про визнання нечинною відповідної постанови касаційної інстанції, що приймалася за результатами такого перегляду.

Зазначені процесуальні дії вчиняються тим самим складом Вищого господарського суду України, який розглядав питання про допуск справи до провадження".

9. Доповнити постанову пунктом 14 такого змісту:

"14. Порядок і розміри справляння судового збору із заяв про перегляд судових рішень, а також повернення сплачених сум судового збору з цих заяв визначено Законом України "Про судовий збір" (Закон N 3674-VI), зокрема, абзацом третім частини першої (Закон N 3674-VI), пунктом 1 частини другої статті 3 (Закон N 3674-VI), пунктом 11 частини другої статті 4 (Закон N 3674-VI), статтею 5 (Закон N 3674-VI), пунктами 2 (Закон N 3674-VI) і 4 частини першої статті 7 цього Закону (Закон N 3674-VI). Розподіл зазначених сум між сторонами здійснюється за загальними правилами частин першої - четвертої статті 49 ГПК, а повернення їх у передбачених названим Законом випадках - у порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики, яким є Міністерство фінансів України".

 

Голова Вищого
господарського суду України

В. Татьков

Секретар пленуму Вищого
господарського суду України

Г. Кравчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали