МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 листопада 2010 року N 416

Про внесення змін і доповнень у додаток 1 до наказу Мінжитлокомунгоспу від 07.07.2010 N 224 із змінами, внесеними наказами від 20.08.2010 N 298 та від 22.11.2010 N 413

Відповідно до планових видатків державного бюджету на наукову і науково-технічну діяльність на 2010 рік, у зв'язку з виробничою необхідністю та за поданням структурних підрозділів наказую:

1. Внести зміни та доповнення у додаток 1 до наказу Мінжитлокомунгоспу від 07.07.2010 N 224 "Про фінансування у 2010 році за рахунок коштів державного бюджету наукових, науково-технічних розробок та виконання робіт за державними цільовими програмами" із змінами, внесеними наказами від 20.08.2010 N 298 та від 22.11.2010 N 413, і викласти його у редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Міністр 

Ю. Є. Хіврич 

 

Додаток
до наказу Мінжитлокомунгоспу
22.11.2010 N 416 

Зміни та доповнення у додаток 1 "Перелік наукових та науково-технічних розробок і обсяги їх фінансування у 2010 році за КПКВК - 2701030 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку житлово-комунального господарства" до наказу Мінжитлокомунгоспу від 07.07.2010 N 224 "Про фінансування у 2010 році за рахунок коштів державного бюджету наукових, науково-технічних розробок та виконання робіт за державними цільовими програмами" (зі змінами затвердженими наказами від 20.08.2010 N 298 та від 22.11.2010 N 413)

N
з/п 

N договору, найменування розробки 

Законодавчо обумовлена підстава 

Строки виконання початок - кінець 

Вартість (тис. грн.) 

Виконавець, який пропонується 

Всього за договором 

оплачено станом на 01.01.2010 

На 2010 рік 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Розділ 1. Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів діяльності 

Департамент благоустрою, комунального обслуговування та міського електротранспорту 

Перехідні роботи 

Д/17-36 від 25.05.2009 Аналіз організаційно-правового забезпечення попередження та ліквідації наслідків підтоплення територій населених пунктів та розроблення пропозицій щодо підвищення його ефективності 

Комплексна програма ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України (Постанова КМУ від 15.02.2002 N 160

2009 - 2010 

280,0 

90,0 

190,0 

УДНДІ "УкрВОДГЕО" 

Нові роботи 

Розроблення проекту Державної цільової соціальної програми благоустрою населених пунктів на період до 2015 року 

Закон України "Про благоустрій населених пунктів" 

2010 

120,0 

120,0 

Визначається додатково 

Проведення аналітичних досліджень щодо необхідності внесення змін до Закону України "Про благоустрій населених пунктів" 

Пп. 1, п. 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.11.2009 N 1320-р "Про затвердження Національного плану дій щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій на 2010 - 2015 роки" 

2010 

60,0 

60,0 

Визначається додатково 

Дослідження питання щодо визначення механізму проїзду, контролю та методики розрахунку оплати у населених пунктах за користування автомобільними дорогами для транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні 

Закон України "Про благоустрій населених пунктів" 

2010 - 2011 

100,0 

80,0 

Визначається додатково 

Д/12-52 від 09.08.2010 Дослідження питань щодо безпечного руху транспортних засобів в населених пунктах та забезпечення безпечних умов праці персоналу, що обслуговує майданчики для паркування 

Закон України "Про благоустрій населених пунктів" 

2010 

60,0 

60,0 

ТОВ "УкрНДІкомунпроект" 

Розроблення Методичних рекомендацій з ведення книги розсадника декоративних рослин 

Загальнодержавна програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки (Закон України від 11.06.2009 року N 1511-VI

2010 

35,0 

35,0 

Визначається додатково 

  

ВСЬОГО по Департаменту благоустрою, комунального обслуговування та міського електротранспорту за розділом 1 

  

  

655,0 

90,0 

545,0 

  

Управління кадрового забезпечення 

Перехідні роботи 

Д/6-48 від 01.06.2009 Формування переліку процесів та обстеження відповідності діючої системи управління стандартам ДСТУ ISO серії 9000 в рамках запровадження системи управління якістю в центральному апараті Мінжитлокомунгоспу 

Загальнодержавна програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки (Закон України від 11.06.2009 року N 1511-VI

2009 - 2010 

96,0 

40,0 

56,0 

ТОВ "Максимум Ай Ті" 

  

ВСЬОГО по Управлінню кадрового забезпечення за розділом 1 

  

  

96,0 

40,0 

56,0 

  

Управління теплоенергетики 

Перехідні роботи 

Д/12-35 від 25.05.2009 Розробка передтопка на твердому паливі до водогрійних котлів теплопродуктивністю до 0,8 МВт 

Загальнодержавна програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки (Закон України від 11.06.2009 року N 1511-VI)
Закон України від 02.06.2005 N 2633 "Про теплопостачання" 

2009 - 2010 

180,00 

150,0 

30,0 

Інститут технічної теплофізики НАНУ 

  

ВСЬОГО по Управління теплоенергетики за розділом 1 

  

  

180,00 

150,0 

30,0 

  

Управління житлової політики 

Нові роботи 

Д/15-142 від 08.09.2010 Розроблення інструкції з технічної інвентаризації споруд та об'єктів комунального господарства 

Закон України "Про житлово-комунальні послуги" 

2010 

25,0 

25,0 

Інститут "НДІпроектреконструкція" 

Д/15-151 від 22.09.2010 Розроблення норм експлуатаційних витрат на утримання в мирний час захисних споруд позаміських запасних пунктів управління 

Доручення Кабінету Міністрів України від 03.03.2010 N М-336/2цт 

2010 

94,0 

94,0 

Інститут "НДІпроектреконструкція" 

  

ВСЬОГО по Управління житлової політики за розділом 1 

  

  

119,0 

- 

119,0 

  

Управління нормотворчої та наукової діяльності 

Нові роботи 

Дослідження питання щодо систематизації і класифікації нормативно-правових актів, у сфері житлово-комунального господарства, міськелектротранспорту, благоустрою населених пунктів та галузі поховання, та НДДКР, що виконувались на замовлення центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства 

Загальнодержавна програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки (Закон України від 11.06.2009 року N 1511-VI

2010 - 2011 

250,0 

200,0 

Визначається додатково 

  

ВСЬОГО по Управлінню нормотворчої та наукової діяльності за розділом 1 

  

  

250,0 

- 

200,0 

  

  

ВСЬОГО за розділом 1 

  

  

1300,0 

280,0 

950,0 

  

Розділ 2. Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки, затверджена Законом України від від 11.06.2009 року N 1511-VI 

Управління житлової політики 

Перехідні роботи 

Д/17-90 від 26.10.2009 Розроблення методичних рекомендацій з визначення вартості складових утримання житлових комплексів 

Загальнодержавна програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки (Закон України від 11.06.2009 року N 1511-VI

2009 - 2010 

98,0 

2,0 

96,0 

ТОВ фірма "СТК" 

Нові роботи 

Д/17-141 від 08.09.2010 Розроблення методичних рекомендацій щодо організації першого капітального ремонту житлового будинку його власниками, співвласниками та державою через механізм спільного фінансування 

Загальнодержавна програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки (Закон України від 11.06.2009 року N 1511-VI

2010 

90,0 

90,0 

ТОВ "Інститут місцевого розвитку" 

  

ВСЬОГО по Управлінню житлової політики за розділом 2 

  

  

188,0 

2,0 

186,0 

  

Управління економіки і тарифної політики 

Нові роботи 

Розроблення змін до Правил визначення вартості робіт з ремонту устаткування та обладнання, які виконуються на об'єктах ЖКГ 

Загальнодержавна програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки (Закон України від 11.06.2009 року N 1511-VI

2010 

60,0 

60,0 

Визначається додатково 

Д/10-58 від 25.08.2010 Дослідження економічних механізмів утримання житлових комплексів 

Загальнодержавна програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки (Закон України від 11.06.2009 року N 1511-VI

2010 

90,0 

90,0 

ТОВ "Укржитлоексплуатація" 

Д/10-59 від 25.08.2010 Розроблення методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) та обліку доходів та фінансових результатів на підприємствах тепло-, водопостачання та водовідведення 

Загальнодержавна програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки (Закон України від 11.06.2009 року N 1511-VI

2010 

98,0 

98,0 

ТОВ "Інститут місцевого розвитку" 

Дослідження порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та внесення пропозицій щодо їх удосконалення 

Загальнодержавна програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки (Закон України від 11.06.2009 року N 1511-VI

2010 

70,0 

70,0 

Визначається додатково 

  

ВСЬОГО по Управлінню економіки і тарифної політики за розділом 2 

  

  

318,0 

- 

318,0 

  

Департамент стратегії реформування та розвитку житлово-комунального господарства 

Нові роботи 

Д/14-57 від 25.08.2010 Аналіз нормативно-правової бази щодо організації обліку споживання комунальних послуг та розроблення рекомендацій щодо його вдосконалення 

Загальнодержавна програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки (Закон України від 11.06.2009 року N 1511-VI

2010 

98,0 

98,0 

ТОВ "ПІНЕІ" 

Розроблення кваліфікаційних характеристик професії "Керуючий (управитель) багатоквартирним житловим будинком" та внесення змін і доповнень до розділу 5 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 87 "Житлове та комунальне господарство населених пунктів") 

Загальнодержавна програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки (Закон України від 11.06.2009 року N 1511-VI

2010 

70,0 

70,0 

Визначається додатково 

Д/14-147 від 08.09.2010 Розроблення програми тренінгового семінару-практикуму навчання та підвищення кваліфікації кадрів у сфері житлово-комунального господарства "Основи енергозбереження та енергоменеджменту" 

Загальнодержавна програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки (Закон України від 11.06.2009 року N 1511-VI

2010 

60,0 

60,0 

Державна академія житлово-комунального господарства 

Дослідження чинного законодавства щодо регулювання відносин між об'єднаннями співвласників багатоквартирного будинку та співвласниками, які не є його членами. Підготовка рекомендацій щодо змісту та порядку укладення угоди про співпрацю та дії у спільних інтересах відповідно до статті 9 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" 

Загальнодержавна програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки (Закон України від 11.06.2009 року N 1511-VI

2010 

60,00 

60,0 

Визначається додатково 

Проведення дослідження та розроблення рекомендацій щодо створення на базі Державного підприємства "Республіканський інформаційно-обчислювальний центр" системи відслідковування показників діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій, що працюють у сфері житлово-комунального господарства 

Загальнодержавна програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки (Закон України від 11.06.2009 року N 1511-VI

2010 - 2011 

92,0 

85,0 

Визначається додатково 

  

ВСЬОГО по Департаменту стратегії реформування та розвитку житлово-комунального господарства за розділом 2 

  

  

380,0 

373,0 

  

Управління нормотворчої та наукової діяльності 

Нові роботи 

Д/17-56 від 25.08.2010 Дослідження правових аспектів та механізмів передачі житлових будинків об'єднанням власників (співвласникам) житла 

  

2010 

80,0 

80,0 

ТОВ "Інститут місцевого розвитку" 

Д/17-53 від 09.08.2010 Дослідження стану та перспектив розвитку наукової та науково-технічної діяльності у сфері житлово-комунального господарства 

Загальнодержавна програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки (Закон України від 11.06.2009 року N 1511-VI

2010 

50,0 

50,0 

ДП "Науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництві" (ДНДІАСБ) 

  

ВСЬОГО по Управлінню нормотворчої та наукової діяльності за розділом 2 

  

  

130,0 

130,0 

  

Управління водопровідно-каналізаційного господарства 

Нові роботи 

Розроблення посібника "Все про воду для майбутніх поколінь" для використання у рамках факультативної програми загальноосвітнього навчального закладу 

Загальнодержавна програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки (Закон України від 11.06.2009 року N 1511-VI

2010 - 2011 

320,0 

200,0 

Визначається додатково 

Розроблення проекту Методичних рекомендацій щодо розрахунків водного балансу питного водопостачання населених пунктів і здійснення гідравлічного моделювання водопровідних розподільчих мереж 

Загальнодержавна програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки (Закон України від 11.06.2009 року N 1511-VI

2010 

85,0 

85,0 

Визначається додатково 

Розробка проекту Методичних рекомендацій з розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення 

Загальнодержавна програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки (Закон України від 11.06.2009 року N 1511-VI

2010 

70,0 

  

70,0 

Визначається додатково 

Розроблення Методичних рекомендацій щодо встановлення колективних та локальних систем доочистки питної води 

Загальнодержавна програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки (Закон України від 11.06.2009 року N 1511-VI

2010 

98,0 

98,0 

Визначається додатково 

  

ВСЬОГО по Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства за розділом 2 

  

  

573,0 

- 

453,0 

  

Департамент благоустрою, комунального обслуговування та міського електротранспорту 

Нові роботи 

Розроблення методичних рекомендацій з розроблення місцевих програм розвитку та збереження зелених насаджень 

Загальнодержавна програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки (Закон України від 11.06.2009 року N 1511-VI

2010 

50,0 

50,0 

Визначається додатково 

Розроблення рекомендацій з розроблення місцевих програм та заходів з благоустрою населених пунктів 

Загальнодержавна програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки (Закон України від 11.06.2009 року N 1511-VI

2010 

50,0 

50,0 

Визначається додатково 

Дослідження питань щодо правил експлуатації об'єктів перевантаження, сортування, перероблення та утилізації побутових відходів 

Загальнодержавна програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки (Закон України від 11.06.2009 року N 1511-VI

2010 

100,0 

100,0 

Визначається додатково 

Дослідження питання щодо розроблення схем санітарної очистки населених пунктів 

Загальнодержавна програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки (Закон України від 11.06.2009 року N 1511-VI

2010 

100,0 

100,0 

Визначається додатково 

Проведення аналітичних досліджень щодо методів оцінки обсягів поверхневих стоків при їх прийманні на каналізаційні системи 

Загальнодержавна програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки (Закон України від 11.06.2009 року N 1511-VI

2010 

100,0 

100,0 

Визначається додатково 

Дослідження питань щодо процедур та механізмів визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів та договірних відносин з ними 

Загальнодержавна програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки (Закон України від 11.06.2009 року N 1511-VI

2010 

80,0 

80,0 

Визначається додатково 

Дослідження та аналіз діючих штрафних санкцій та такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням 

Закон України "Про благоустрій населених пунктів" 

2010 

68,3 

68,3 

Визначається додатково 

Проведення аналітичних досліджень щодо відшкодування втрат за тимчасову затримку або перешкоджання руху міського електротранспорту та підготовки рекомендацій 

Закон України "Про міський електричний транспорт" 

2010 

98,0 

98,0 

Визначається додатково 

Дослідження хімічних процесів при утриманні вулиць і доріг у населених пунктах 

Закон України "Про дорожній рух", "Про благоустрій населених пунктів", "Про автомобільні дороги" 

2010 

98,0 

81,0 

Визначається додатково 

10 

Дослідження питань апробації сортових посівів і насаджень в квітково-декоративному насінництві та розсадництві 

Ст. 21 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" 

2010 

64,0 

64,0 

Визначається додатково 

11 

Дослідження питань перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців сфери житлово-комунального господарства у сфері благоустрою населених пунктів 

Закон України "Про благоустрій населених пунктів" 

2010 

39,0 

39,0 

Визначається додатково 

  

ВСЬОГО по Департаменту благоустрою, комунального обслуговування та міського електротранспорту за розділом 2 

  

  

847,3 

830,3 

  

  

ВСЬОГО за розділом 2 

  

  

2436,3 

2,0 

2290,3 

  

Розділ 3. Загальнодержавна програма "Питна вода України" на 2006 - 2020 роки, затверджена Законом України від 03.03.2005 р. N 2455-IV 

Управління водопровідно-каналізаційного господарства 

Нові роботи 

Підготовка Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2009 році та його динаміка за п'ять років 

Закон України "Про питну воду та питне водопостачання", Загальнодержавна програма "Питна вода України" на 2006 - 2020 роки, затверджена Законом України від 03.03.2005 N 2455 

2010 

180,0 

180,0 

Визначається додатково 

Д/13-149 від 22.09.2010 Дослідження нормативно-правових та організаційних аспектів стану розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води у житлово-комунальному господарстві України 

Закон України "Про питну воду та питне водопостачання", Загальнодержавна програма "Питна вода України" на 2006 - 2020 роки, затверджена Законом України від 03.03.2005 N 2455 

2010 

46,0 

46,0 

НДКТІ МГ 

Д/13-150 від 22.09.2010 Розроблення нормативних документів з проектування та спорудження бюветних комплексів 

Закон України "Про питну воду та питне водопостачання", Загальнодержавна програма "Питна вода України" на 2006 - 2020 роки, затверджена Законом України від 03.03.2005 N 2455 

2010 

50,0 

50,0 

НДКТІ МГ 

  

ВСЬОГО по Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства за розділом 3 

  

  

276,0 

276,0 

  

  

ВСЬОГО за розділом 3 

  

  

276,0 

- 

276,0 

  

Розділ 4. Комплексна програма ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 160 

Департамент благоустрою, комунального обслуговування та міського електротранспорту 

Перехідні роботи 

Д/17-37 від 25.05.2009 Дослідження стану підтоплення міст і селищ Донецької, Херсонської, Чернівецької областей та складання карт геолого-техногенного ризику 

Комплексна програма ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України (Постанова КМУ від 15.02.2002 N 160

2009 - 2010 

400,0 

148,0 

252,0 

УДНДІ "УкрВОДГЕО" 

Нові роботи 

Проведення аналітичних досліджень щодо методів контролю за експлуатацією інженерних споруд у зонах підтоплення в населених пунктах 

Комплексна програма ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України (Постанова КМУ від 15.02.2002 N 160

2010 - 2011 

100,0 

50,0 

Визначається додатково 

  

ВСЬОГО по Департаменту благоустрою, комунального обслуговування та міського електротранспорту за розділом 4 

  

  

500,0 

148,0 

302,0 

  

  

ВСЬОГО за розділом 4 

  

  

500,0 

148,0 

302,0 

  

Розділ 5. Державна програма розвитку міського електротранспорту на 2007 - 2015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2006 N 1855 

Департамент благоустрою, комунального обслуговування та міського електротранспорту 

Перехідні роботи 

ЕТ-16-64-08 від 10.07.2008 Розроблення конструкторської документації та налагодження виробництва дослідного зразка тягового приводу для перспективних моделей трамвайних вагонів і тролейбусів 

Державна програма розвитку міського електротранспорту на 2007 - 2015 роки (Постанова КМУ від 29.12.2006 року N 1855

2008 - 2010 

1080,0 

379,0 

701,0 

НДКТІ МГ 

  

ВСЬОГО по Департаменту благоустрою, комунального обслуговування та міського електротранспорту за розділом 5 

  

  

1080,0 

379,0 

701,0 

  

  

ВСЬОГО за розділом 5 

  

  

1080,0 

379,0 

701,0 

  

Розділ 6. Державна цільова економічна програма модернізації комунальної теплоенергетики на 2010 - 2014 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2009 року N 1216 

Управління теплоенергетики 

Нові роботи 

Розроблення нової редакції Правил технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної теплоенергетики України, включаючи поквартирні системи опалення 

Державна цільова економічна програма модернізації комунальної теплоенергетики на 2010 - 2014 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2009 року N 1216 

2010 - 2011 

150,0 

100,0 

Визначається додатково 

Розроблення нової редакції КТМ 204 України 244-94 "Норми і вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні" 

Державна цільова економічна програма модернізації комунальної теплоенергетики на 2010 - 2014 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2009 року N 1216 

2010 - 2011 

250,0 

200,0 

Визначається додатково 

  

ВСЬОГО по Управлінню теплоенергетики за розділом 6 

  

  

400,0 

- 

300,0 

  

Управління нормотворчої та наукової діяльності 

Нові роботи 

Розроблення проекту Методики визначення індивідуальних технологічних нормативів використання води у процесі виробництва гарячої води та при наданні послуг з централізованого постачання гарячої води 

Державна цільова економічна програма модернізації комунальної теплоенергетики на 2010 - 2014 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2009 року N 1216 

2010 

60,0 

60,0 

Визначається додатково 

  

ВСЬОГО по Управлінню нормотворчої та наукової діяльності за розділом 6 

  

  

60,0 

- 

60,0 

  

  

ВСЬОГО за розділом 6 

  

  

460,0 

- 

360,0 

  

Розділ 7. Програма поводження з твердими побутовими відходами, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 N 265 

Департамент благоустрою, комунального обслуговування та міського електротранспорту 

Нові роботи 

Дослідження напрямків використання продукції, виробленої з окремих компонентів, що є у складі твердих побутових відходів 

Програма поводження з твердими побутовими відходами (Постанова КМУ від 04.03.2004 N 265

2010 

60,0 

60,0 

Визначається додатково 

  

ВСЬОГО по Департаменту благоустрою, комунального обслуговування та міського електротранспорту за розділом 7 

  

  

60,0 

60,0 

  

  

ВСЬОГО за розділом 7 

  

  

60,0 

  

60,0 

  

Розділ 8. Комплексна державна програма енергозбереження України, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.97 року N 148 

  

Управління водопровідно-каналізаційного господарства 

  

Нові роботи 

Д/13-148 від 22.09.2010 Аналітичні дослідження щодо економічної доцільності впровадження технологій використання мініГЕС на об'єктах водопостачання України для зменшення енергозатрат на транспортування питної води 

Комплексна державна програма енергозбереження України, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.97 року N 148 

2010 

88,0 

  

88,0 

ТОВ "ПІНЕІ" 

  

ВСЬОГО по Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства за розділом 8 

  

  

88,0 

88,0 

  

Управління економіки і тарифної політики 

Нові роботи 

Д/10-143 від 08.09.2010 Проведення моніторингу фінансово-економічного стану підприємств житлово-комунального господарства та використання їх результатів для аналізу проектів енергозбереження в галузі 

Комплексна державна програма енергозбереження України, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.97 року N 148 

2010 

44,6 

44,6 

ДП "РІОЦ" 

  

ВСЬОГО по Управлінню економіки і тарифної політики за розділом 8 

  

  

44,6 

44,6 

  

  

ВСЬОГО за розділом 8 

  

  

132,6 

- 

132,6 

  

  

ВСЬОГО за КПКВК 2701030 

  

  

6244,9 

809,0 

5071,9 

  

 

Заступник начальника Управління
нормотворчої та наукової діяльності
 

 
І. М. Долинець
 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали