ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Двадцять третя сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 04.07.2017 р. N 659

Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Житомира на 2016 - 2018 роки

З метою забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей міста, організації змістовного дозвілля в літній період, відповідно до вимог Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада вирішила:

1. Внести зміни та доповнення до Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Житомира на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.12.2015 N 32 (Програма N 32), виклавши її в новій редакції згідно з додатками 1, 2.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов'язків.

 

Міський голова

С. І. Сухомлин

 

Додаток 1
до рішення Житомирської міської ради
04.07.2017 N 659

Комплексна програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Житомира на 2016 - 2018 роки

2.2.1. Паспорт програми

1.

Назва Програми

Комплексна програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Житомира на 2016 - 2018 роки

2.

Ініціатор розроблення програми

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

3.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради N 722 від 13.10.2015 "Про підсумки проведення оздоровлення та відпочинку дітей міста Житомира у 2015 році"

4.

Головний розробник програми

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

5.

Співрозробники програми

Управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

6.

Відповідальний виконавець програми

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

7.

Співвиконавці програми

Управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти, охорони здоров'я, капітального будівництва, комунального господарства, служба у справах дітей, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

8.

Термін реалізації програми

2016 - 2018 роки

9.

Мета програми

Покращення якості послуг оздоровлення та відпочинку дітей м. Житомира, створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я і дітей шляхом удосконалення системи та належного фінансування сфери оздоровлення і відпочинку

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

У межах коштів, передбачених у міському бюджеті на 2016 - 2018 роки

 

у тому числі:

 

 

коштів міського бюджету

19186,7 тис. грн.

 

коштів державного бюджету

-

 

кошти позабюджетних джерел

-

11.

Очікувані результати програми

- забезпечення різними формами оздоровлення та відпочинку не менше 50 % дітей шкільного віку;
- підвищення якості послуг з оздоровлення та відпочинку дітей;
- покращення матеріально-технічної бази ПЗОВ "Супутник"

12.

Ключові показники ефективності:

Кількість дітей, залучених до оздоровлення та відпочинку

2.2.2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

Права дитини на відпочинок і дозвілля, користування послугами, що надаються закладами оздоровлення та відпочинку, визначені Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Україною в 1991 році.

Поліпшення стану здоров'я дітей, відновлення їх життєвих сил, запобігання бездоглядності, створення умов для продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей забезпечується шляхом організації оздоровлення та відпочинку дітей, зокрема у період канікул.

Для організації оздоровлення дітей на території м. Житомира працюють три заклади оздоровлення, а саме:

- дитячий оздоровчий позаміський табір "Лісовий берег" функціонує на базі обласного лікувального центру вертобрології і реабілітації; відомча приналежність - управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Може оздоровити 750 дітей;

- ЗАТ "Український науково-практичний центр народної та нетрадиційної медицини", профіль закладу - лікувально-оздоровчий; відомча приналежність - приватний. Може оздоровити 560 дітей;

- позаміський заклад з оздоровлення та відпочинку "Супутник", відомча приналежність - комунальне підприємство "Реклама". Може оздоровити 900 дітей.

Цієї кількості оздоровчих закладів недостатньо для організації оздоровлення близько 26 тис. школярів м. Житомира.

На сьогодні дитячі оздоровчі заклади потребують модернізації їх матеріально-технічного стану, удосконалення змісту і структури освітньо-виховної діяльності з урахуванням сучасних вимог.

У м. Житомирі на базі підпорядкованих загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів щорічно організуються оздоровчі табори з денним перебуванням, що потребує належного фінансування з міського бюджету.

Крім того, відповідно до Закону "Про загальнообов'язкове державне страхування" від 28.12.2014 року сфера оздоровлення та відпочинку дітей не фінансується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Вартість путівок до дитячих оздоровчих таборів щороку зростає.

У зв'язку з цим на організацію і проведення літнього оздоровлення та відпочинку дітей міста Житомира з міського бюджету необхідно виділяти більшу кількість коштів.

Внаслідок вищезгаданих проблемних питань за попередній період частка дітей м. Житомира, охоплених усіма видами оздоровлення і відпочинку, знижувалася: 2013 р. - 62,8 %; 2014 р. - 56,7 %; 2015 р. - 52,7 %.

Зниження рівня організації оздоровлення та відпочинку дітей у м. Житомирі зумовлено:

- недосконалістю механізму надання послуг з оздоровлення та відпочинку, зокрема дітям, які потребують особливих умов оздоровлення;

- недостатньою кількістю закладів оздоровлення, зокрема тих, що відповідають сучасним вимогам;

- низьким рівнем матеріально-технічного та інформаційного забезпечення закладів оздоровлення;

- недостатнім обсягом фінансування заходів оздоровлення та відпочинку. Означені тенденції характерні як для м. Житомира, так і для України в цілому.

Вирішення вказаних проблемних питань шляхом розроблення, затвердження та виконання комплексної програми оздоровлення і відпочинку дітей м. Житомира допоможе суттєво підвищити якість послуг, які надаються у сфері відпочинку та оздоровлення дітей, розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів.

2.2.3. Визначення мети програми

Метою програми є покращення якості послуг оздоровлення та відпочинку дітей м. Житомира, створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом удосконалення системи та належного фінансування сфери оздоровлення і відпочинку.

2.2.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, показники результативності

Прийняття цієї програми дозволить поступово вирішити проблеми у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.

Програма передбачає упродовж 2016 - 2018 років здійснити комплекс заходів щодо створення умов для належної організації оздоровлення і відпочинку дітей, шляхом забезпечення відповідних умов функціонування дитячих оздоровчих закладів, здійснення заходів з реконструкції інженерно-технічних мереж, створення умов для безпечного перебування дітей шляхом реконструкції корпусів, спортивних майданчиків та ін.

Основні завдання програми:

поліпшення матеріально-технічного, науково-методичного забезпечення діяльності дитячих оздоровчих закладів;

створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико-оздоровчих інноваційних заходів відпочинку та оздоровлення дітей;

зміцнення кадрового потенціалу та підвищення престижу праці в дитячих оздоровчих закладах.

Заходи щодо реалізації програми наведені в додатку 2.

Розв'язання проблем можливе шляхом:

здійснення міжвідомчої координації органів місцевого самоврядування з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей;

забезпечення доступності та якості послуг оздоровлення та відпочинку;

забезпечення контролю за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

удосконалення механізму і підвищення якості кадрового забезпечення закладів;

удосконалення закладів оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення та раціонального використання їх матеріально-технічної бази.

Основними шляхами розв'язання проблем позаміського закладу оздоровлення та відпочинку "Супутник" є:

- проведення реєстрації та оформлення права власності на землю;

- проведення реконструкції та капітального ремонту об'єктів ПЗОВ "Супутник" з урахуванням обладнання системою протипожежного водопостачання, пожежної автоматики, оповіщення і евакуації дітей, упорядження прилеглої території із створенням безперешкодного середовища для дітей-інвалідів;

- встановлення автономного опалення до кожного корпусу:

- реконструкція, будівництво спортивних та ігрових майданчиків;

- оновлення матеріально-технічної бази.

Показники результативності Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Житомира на 2016 - 2018 роки

N
з/н

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

2016

2016

2016

Всього витрат на виконання Програми

1

2

3

4

5

6

7

I Показники затрат

1.

Кількість закладів оздоровлення

Од.

1

1

1

1

 

 

Кількість закладів відпочинку з денним перебуванням

Од.

30

30

30

30

 

 

II Показники продукту програми

 

Кількість дітей, які охоплені оздоровленням

осіб

900

900

900

900

 

3.

Кількість дітей, які охоплені відпочинком

осіб

1700

1700

1700

1700

 

 

III Показники ефективності програми

 

Середні витрати на оздоровлення однієї дитини

тис. грн.

2,98

3,51

4,01

4,65

 

 

Середні витрати на відпочинок однієї дитини

тис. грн.

397,7

308,8

347,7

379,6

 

 

IV Показники якості програми

 

Питома вага оздоровлених дітей та охоплених відпочинком у загальній кількості дітей

%

52

53

54

55

 

 

Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком

%

100

102

102

102

 

2.2.5. Очікувані результати виконання програми

Завдяки реалізації Програми планується отримати наступні результати:

- забезпечення різними формами оздоровлення та відпочинку не менше 50 % дітей шкільного віку;

- підвищення якості послуг з оздоровлення та відпочинку дітей;

- покращення матеріально-технічної бази ПЗОВ "Супутника".

2.2.6. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді.

Ресурсне забезпечення Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Житомира на 2016 - 2018 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

I

II

III

Усього витрат на виконання програми

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

5024,7

4983,8

5740,3

15748,8

Міський бюджет

5024,7

4983,8

5740,3

15748,8

Інші джерела фінансування

-

-

-

-

2.2.7. Строки та етапи виконання програми

Комплексна програма оздоровлення та відпочинку дітей реалізується упродовж щорічних етапів в 2016, в 2017, 2018 роках.

Щорічні етапи направлені на підготовку закладів оздоровлення та відпочинку до оздоровчого сезону та організації відпочинкової зміни на базі підпорядкованих навчальних закладів міста, формування бази даних дітей, які потребують організації відпочинку та оздоровлення, на організацію оздоровлення дітей в стаціонарних оздоровчих закладах.

2.2.8. Координація та контроль за ходом виконання програми

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів та завдань головним розробником програми - управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради.

Контроль за виконанням заходів, завдань та досягненням очікуваних результатів програми здійснюється виконавчим комітетом міської ради та управліннями у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради.

Зміни до програми вносяться за процедурою, передбаченою розділами Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, що затверджений рішенням міськвиконкому від 13.10.2016 за N 352 (Порядок N 352).

Учасники програми - управління міської ради: освіти, охорони здоров'я, служба у справах дітей, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, комунальне підприємство "Парк" щороку до 10 липня та 10 вересня подають управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради інформацію про стан та результати виконання заходів та завдань Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Житомира на 2016 - 2018 роки.

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради для здійснення моніторингу програми щорічно, до 20 липня та 20 серпня, подає департаменту економічного розвитку Житомирської міської ради інформацію про стан та результати виконання заходів та завдань Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Житомира на 2016 - 2018 роки

Щорічний звіт про виконання кожного етапу програми, а також підсумковий звіт, управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради виносить на розгляд постійної комісії міської ради та розміщує на офіційному сайті міської ради у місячний термін після закінчення етапу або програми.

 

Додаток 2
до рішення Житомирської міської ради
04.07.2017 N 659

VII. Заходи щодо реалізації Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Житомира на 2016 - 2018 роки

N
з/п

Завдання

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяги фінансування по роках, тис. грн

Очікуваний результат

2016

2017

2018

Всього

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Підготувати заклад оздоровлення та відпочинку до оздоровчого сезону

1.1. Утримання та своєчасна і якісна підготовка позаміського закладу оздоровлення та відпочинку "Супутник"

До 25 травня, щороку

Кошти: КП "Реклама"
КП "Парк", Управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту

Кошти: КП "Реклама" Міський бюджет

200

200

0

400

0

0

200

600

Своєчасна підготовка ПЗОВ "Супутник" до оздоровчого сезону

 

 

1.2. Проведення реконструкції та капітального ремонту дахів, доріжок, корпусів та встановлення автономного опалення до кожного корпусу в ПЗОВ "Супутник"

 

КП "Реклама"
КП "Парк"

Міський бюджет

150

90

0

1170,8

0

0

150

1170,8

Поліпшення умов проживання дітей у ПЗОВ "Супутник"

 

 

1.3. Проведення реконструкції спортивного та ігрового майданчиків в ПЗОВ "Супутник"

 

КП "Реклама"
КП "Парк"

Міський бюджет

200

40

0

547,33

0

0

200

587,33

Забезпечення проведення якісного дозвілля дітьми у таборі

 

 

1.4. Капітальний ремонт приміщень їдальні ПЗОВ "Супутник"

 

КП "Реклама"
КП "Парк"

Міський бюджет

828

828

0

0

0

0

828

828

Покращення якості надання послуг з харчування дітей у ПЗОВ "Супутник"

 

 

1.5. Проведення капітального ремонту адміністративного корпусу ПЗОВ "Супутник"

 

КП "Реклама"
КП "Парк"

Міський бюджет

50

50

0

0

0

0

50

50

Поліпшення умов надання медичних послуг дітям та адміністративних послуг батькам дітей, які відпочивають в таборі

 

 

1.6. Забезпечити безперебійне електро-, водо-, газо- та теплопостачання, виконання інших робіт щодо життєво важливих складових функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку під час перебування в них дітей

Постійно

Управління комунального господарства міської ради спільно з Житомирським районом електричних мереж ПАТ "Житомиробленерго", КП "Житомирводоканал", ПАТ "Житомиргаз", КП "Житомиртеплокомуненерго" міської ради (за згодою)

Не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення життєдіяльності табору

 

 

Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту доріжок в ПЗОВ

2017 рік

КП "Парк"

Міський бюджет

0

0

0

30

0

0

0

30

Поліпшення умов проживання дітей у ПЗОВ "Супутник"

 

 

Виготовлення проектно-кошторисної документації покрівлі корпусу N 5 в ПЗОВ "Супутник"

2017 рік

КП "Парк"

Міський бюджет

0

0

0

30

0

0

0

30

Поліпшення умов проживання дітей у ПЗОВ "Супутник"

2.

Організувати відпочинкову зміну на базі підпорядкованих навчальних закладів міста

2.1. Забезпечити харчування дітей у таборах з денним перебуванням відповідно до санітарно-епідеміологічних норм харчування та чинного законодавства

Щороку

Управління освіти міської ради

міський бюджет, інші джерела фінансування

437

741

834,4

834,4

911,1

0

2182,5

1575,4

Забезпечення зайнятості дітей у відпочинкову зміну в літній період

 

 

2.2. Забезпечити відповідальних медичних працівників для роботи у стаціонарних оздоровчих закладах та закладах з денним перебуванням дітей

 

Управління охорони здоров'я міської ради

Не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечити надання якісних медичних послуг дітям

 

 

2.3. Організувати проведення тренінгів, ігротек, бесід, круглих столів, відеолекторіїв тощо, індивідуальних консультацій для дітей та супроводжуючих осіб, педагогічних працівників, лекційно-тренінгових занять з профілактики негативних явищ та впровадження здорового способу життя

Щороку

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей міської ради

Не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення якісної профілактики негативних явищ серед відпочиваючих в таборі та популяризація здорового способу життя

 

 

2.4. Проводити огляд-конкурс виховної роботи у закладах з денним перебуванням при навчально-виховних закладах міста на кращу модель організації виховної роботи

Щороку

Управління освіти міської ради

Не погребує додаткового фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення якісної виховної роботи в закладі

3.

Організувати оздоровлення дітей пільгових категорій у стаціонарних оздоровчих закладах

3.1. Забезпечити оздоровлення в позаміському закладі оздоровлення та відпочинку "Супутник" для дітей наступних категорій: - для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; - для бездоглядних дітей; - для дітей з особливими потребами, в тому числі дітей з функціональними обмеженнями, які пересуваються на візках, разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює,
- дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов'язків та в АТО; дітей, із сімей учасників АТО;
- дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей;
- талановитих та обдарованих дітей

2016 - 2018

Одержувач коштів
-
КП "Реклама"
-
КП "Парк"
-
Управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту, охорони здоров'я, освіти, служба у справах дітей міської ради, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міський бюджет

3159,7

2174,6
985,1

3609

3589,4

4186

0

10955

6749,1

Оздоровлення 900 дітей пільгової категорії щорічно

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

5024,7

1949

4443,4

6601,9

5097,1

0

14565

11621

 

 

Начальник управління у справах сім'ї,
молоді та спорту міської ради

І. А. Ковальчук

Секретар міської ради

Н. М. Чиж
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали