ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 травня 2012 року N 260

Про внесення змін та доповнень до наказу Держземагентства України від 07.02.2012 N 53

Відповідно до Указу Президента України від 18 травня 2012 року N 333/2012 "Про внесення змін до Указу Президента України від 25 січня 2012 року N 33" (Указ N 333/2012), Положення про Державне агентство земельних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 445 (Указ N 445/2011), наказую:

1. Доповнити пункт 3 наказу Держземагентства України від 07.02.2012 N 53 "Про затвердження Положення про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави в Держземагентстві України" (Положення N 53) після слова "перевірки" словами такого змісту: "крім призначення осіб, визначених пунктом 11 Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25.01.2012 N 33 (Порядок N 33/2012) (із змінами)".

2. Внести до Положення про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави в Держземагентстві України", затвердженого наказом Держземагентства України від 07.02.2012 N 53 (Положення N 53), зміни та доповнення, що додаються.

3. Голові Рескомзему АР Крим, керівникам головних управлінь Держкомзему/Держземагентства України в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити внесення змін та доповнень до положень у відповідних органах.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

С. М. Тимченко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держземагентства України
28.05.2012 N 260


Зміни та доповнення, що вносяться до Положення про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави в Держземагентстві України (Положення N 53)

1. Доповнити Положення пунктом 11 такого змісту:

"11. Дія цього Положення не поширюється на осіб, які призначаються на посаду:

в порядку переведення в межах Держземагентства України, його територіальних органів;

в порядку переведення на роботу з одного органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування до Держземагентства України або до територіальних органів Держземагентства України;

в порядку переведення з територіального органу Держкомзему, що припиняється, на роботу до відповідного територіального органу Держземагентства України, до якого переходять повноваження та функції органу, що припиняється".

2. Абзац сьомий пункту 4, підпункт 6 пункту 8, пункт 17 виключити.

3. У підпунктах 1, 2, 3 пункту 6 Положення цифру "8" замінити на цифру "7".

4. Підпункти 4, 5 пункту 8 після слів "Міністерством охорони здоров'я України", "Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України" доповнити словами "відповідним органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації".

5. В абзаці першому пункту 7 слова "до органів" замінити словами "до органів (підрозділів)".

6. В абзаці одинадцятому пункту 9 слово "органам" замінити словами "органам (підрозділам)".

7. У формі 1 до Положення про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави в Держземагентстві України, слова "(найменування посади та органу державної влади чи органу місцевого самоврядування)" замінити словами "(найменування посади та органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування".

8. Форму 3 до Положення про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави в Держземагентстві України, викласти в новій редакції (додається).

 

Начальник Управління
запобігання та протидії корупції

Р. М. Карпов


 

"___" 20__ N ___

Форма 3
до Положення про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави в Держземагентстві України, затвердженого наказом Держземагентства України
07.02.2012 N 53
(в редакції наказу
від 28.05.2012 N 260)


ДОВІДКА
про результати спеціальної перевірки відомостей щодо

_,
(прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) претендує на зайняття посади
_
(найменування посади та органу державної влади (державного органу)

Відповідно до статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) та Порядку організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року N 33/2012 (Порядок N 33/2012), Державним агентством земельних ресурсів України організовано проведення спеціальної перевірки відомостей про
__
                                                                 (прізвище та ініціали, дата і місце народження особи,
_,
                                        яка претендує на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій держави)
який (яка) зареєстрований (зареєстрована) за адресою ___
та фактично проживає за адресою ________.

Для проведення спеціальної перевірки подавалися копії письмової згоди кандидата на зайняття посади на проведення спеціальної перевірки, автобіографії, паспорта, документів про освіту, вчені звання, наукові ступені, декларації про майно, доходи та витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, медичної довідки про стан здоров'я, військового квитка, довідки про допуск до державної таємниці (у разі наявності), копії інших документів
_.
                                                                                      (зазначаються у разі наявності)

Запити про надання відомостей про ______
                                                                                                                                 (прізвище та ініціали особи)
надсилалися до ___________.
                                                                                                 (найменування органів (підрозділів))

Інформації, що перешкоджає зайняттю ____
                                                                                                                                     (прізвище та ініціали особи)
посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування,
_.
                                                                     (не виявлено або виявлено (зазначити необхідне))

Начальник Управління запобігання
та протидії корупції

_____
(підпис)

___________
(прізвище та ініціали)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали