КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IX сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 12 липня 2012 року N 671/8008

Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 25.05.2011 N 196/5583 "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр."

Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про вищу освіту"; рішення Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589 "Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", з метою розширення умов для рівного доступу до високоякісної освіти та задоволення потреб територіальної громади міста Києва в особистісно орієнтованій, інноваційній та конкурентоспроможній освіті Київська міська рада вирішила:

1. Внести зміни та доповнення до міської цільової програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр.", затвердженої рішенням Київської міської ради від 25.05.2011 N 196/5583 "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр.", згідно з додатком.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань гуманітарної політики та постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
12.07.2012 N 671/8008


Зміни та доповнення
до міської цільової програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр.", затвердженої рішенням Київської міської ради від 25.05.2011 N 196/5583 "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр."

1. Графу 3 позиції 6 розділу 1. ПАСПОРТ міської цільової програми "ОСВІТА КИЄВА. 2011 - 2015 рр." перед словами "районні в місті Києві державні адміністрації" доповнити словами "Київська міська рада".

2. У ПІДПРОГРАМІ VI. ВИЩА ОСВІТА І НАУКА:

2.1. Після абзацу "Модернізація вищої освіти та науки у м. Києві має відбуватися з урахуванням потреб столиці у підготовці висококваліфікованих кадрів, змін на ринку праці та оптимізації мережі ВНЗ" таблицю доповнити позицією такого змісту:

Цілі

Напрям

Виконання узгодженої програми розвитку вищої освіти Академії муніципального управління м. Києва, а саме: здійснювати навчання (підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів для органів місцевого самоврядування м. Києва) студентів - відмінників навчання; дітей-сиріт, напівсиріт; дітей-інвалідів; дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей; дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; дітей, які виховуються одинокою матір'ю (батьком). Залучення до навчання студентської молоді, схильної до лідерства та громадсько-політичної роботи

Вища освіта: підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів органів місцевого самоврядування м. Києва


2.2. Після напряму "Вищі заклади освіти комунальної форми власності" доповнити абзацом та таблицею такого змісту:

"Напрям "Вища освіта: підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів органів місцевого самоврядування м. Києва

 

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

1
 

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів органів місцевого самоврядування м. Києва в Академії муніципального управління
 

Забезпечувати проведення заходів на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів органів місцевого самоврядування м. Києва в Академії муніципального управління в кількості 25 студентів: відмінників навчання, дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей, схильних до громадсько-політичної роботи

2012 - 2014 рр.

Київська міська рада

Бюджет м. Києва

Усього:
790,0 тис. грн.
У тому числі:
2012 рік - 550,0 тис. грн.
2013 рік - 170,0 тис. грн.
2014 рік - 70,0 тис. грн.

Забезпечення потреб територіальних громад м. Києва у кваліфікованих фахівцях завдяки отриманню студентами вищої освіти в закладі.
Формування кадрового резерву секретаріату Київської міської ради та виконавчого органу Київради з числа кращих студентів міста

Здійснювати діяльність відповідно до Положення про конкурсний відбір молоді м. Києва на навчання в Академії муніципального управління за рахунок міського замовлення, затвердженого розпорядженням КМГ від 19.10.2000 N 609-МГ

2012 - 2014 рр.

Постійна комісія Київради з питань гуманітарної політики

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

2

Створення у столиці науково-освітнього, інноваційного середовища

Рекомендувати кращих працівників, які виявляють інтерес до навчання в Академії

2012 - 2014 рр.

 

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Використання наукового потенціалу вищого навчального закладу

3

Підвищення кваліфікації кадрів

Забезпечити перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців

2012 - 2014 рр.

 

Бюджет м. Києва

 

Спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки фахівців шляхом поглиблення, розширення та оновлення професійних знань, умінь і навичок на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практики

4

Вивчення та поширення досвіду роботи органів місцевого самоврядування і державного управління України та інших держав

Залучення викладачів та студентів до нарад, конференцій та інших заходів з питань місцевого самоврядування

2012 - 2014 рр.

 

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Обмін кращим досвідом, підвищення якості надання послуг територіальним громадам м. Києва

5

Залучати до викладацької, наукової та методичної роботи спеціалістів органів державного управління та місцевого самоврядування вищих закладів освіти, підприємств, організацій, установ України та іноземних держав

Забезпечити викладання дисципліни з питань місцевого самоврядування кращими працівниками КМР та КМДА та проходження практики студентів АМУ у КМР та КМДА

2012 - 2014 рр.

 

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Планомірне навчання висококваліфікованих спеціалістів

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

790,0 тис. грн.

 


". 

3. Доповнити таблицю "Результативні показники навчальних закладів освіти м. Києва" в позицію ПІДПРОГРАМА VI. ВИЩА ОСВІТА І НАУКА:

Показники

2012

2013

2014

Показники продукту:

 

 

 

Кількість студентів, які навчаються в Академії муніципального управління у відповідному році

38

18

7

Кількість студентів, які повинні закінчити Академію муніципального управління у відповідному році

20

11

7

Показники ефективності:

 

 

 

Витрати на одного студента

14,5

9,4

10


 

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради

Г. Герега

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали