Додаткова копія: Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 28.12.2015 року N 29 "Про затвердження комплексної міської Програми соціального захисту населення на 2016 - 2020 роки"

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Сорок друга сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 08.11.2018 р. N 1199

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 28.12.2015 року N 29 "Про затвердження комплексної міської Програми соціального захисту населення на 2016 - 2020 роки"

З метою посилення соціального захисту населення, ефективності системи надання громадянам соціальної підтримки та підвищення рівня життя незахищених верств населення, відповідно до статей 26, 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада вирішила:

1. Внести зміни та доповнення в рішення міської ради від 28.12.2015 року N 29 "Про затвердження комплексної міської Програми соціального захисту населення на 2016 - 2020 роки" (Програма N 29) та викласти додатки 1, 2 та розділ VI Програми в новій редакції, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків.

 

Міський голова

С. І. Сухомлин

 

Додаток 1
до Програми

I. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1

Назва Програми

Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016 - 2020 роки

2

Ініціатор розроблення Програми

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

3

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

Доручення заступника міського голови від 11.11.2015 року N 142/Д

4

Головний розробник Програми

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

5

Співрозробники Програми

Виконавчі органи Житомирської міської ради;
Комунальні заклади Житомирської міської ради
Громадські та благодійні організації міста Житомира

6

Відповідальний виконавець Програми

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

7

Співвиконавці Програми

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради;
Житомирський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради;
Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Житомирської міської ради; Виконавчі органи Житомирської міської ради;
Богунська та Корольовська районні ради м. Житомира;
Комунальні заклади Житомирської міської ради, підприємства, установи та організації міста Житомира;
Громадські, благодійні та релігійні організації міста Житомира

8

Термін реалізації Програми

до 2020 року

9

Мета Програми

Підвищення ефективності системи соціальної допомоги в місті Житомирі через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового, культурного характеру, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки незаможним верствам населення, забезпечення соціального обслуговування, надання соціальних та реабілітаційних послуг, залучення до співробітництва громадських та благодійних організацій

10

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:
В тому числі:

3410646,8 тис. грн.

- коштів міського бюджету

280268,0 тис. грн.

- коштів державного бюджету

3129757,0 тис. грн.

- коштів обласного бюджету

621,8 тис. грн.

- коштів позабюджетних джерел

 

11

Очікувані результати виконання

підвищення ефективності міської системи соціальної підтримки облаштування засобів доступності для маломобільних груп населення
забезпечення всебічної підтримки учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників АТО
сприяння адаптації внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції
зростання активності громадян, громадських та благодійних організацій
інтеграція бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі в суспільство

12

Ключові показники ефективності

рівень охоплення соціальною підтримкою найменш захищених верств населення
рівень охоплення соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) одиноких громадян, не здатних до самообслуговування, у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
рівень охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами
рівень охоплення соціальними послугами бездомних осіб

Одним із пріоритетних напрямків соціальної політики є підвищення ефективності програм соціального захисту населення і, перш за все, кожної окремої людини. Саме на вирішення цих стратегічних завдань, а також на зростання рівня життя вразливих категорій громадян, надання їм необхідних соціальних послуг з урахуванням їх реальних потреб.

На сучасному етапі розвитку українського суспільства особливого значення набувають завдання підвищення добробуту населення, заохочення його прагнення до соціального прогресу з метою наближення рівня життя в країні до європейських стандартів. Вирішення цих завдань неможливе без високопрофесійного підходу до формування та реалізації політики соціального захисту і соціального забезпечення на державному та місцевому рівнях.

Соціальний захист є сьогодні основним завданням соціальної політики, яка ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини стосовно рівня і якості життя. Об'єкти соціального захисту - це особа, сім'я та їх добробут.

Зазначені факти свідчать про необхідність продовження практики реалізації заходів у сфері соціального захисту та соціального обслуговування, виходячи зі стратегічних напрямів розвитку країни взагалі та в рамках Комплексної міської програми соціального захисту населення до 2020 року (далі - Програма).

В основу розробки Програми покладено аналіз законодавства України, що формує соціальну політику в країні, досвід роботи закладів соціального захисту міста, який був отриманий у процесі реалізації попередніх соціальних програм, пропозиції громадських організацій та установ міста, що опікуються питаннями соціально незахищених громадян. Програма включає додаткові заходи щодо поліпшення обслуговування громадян міста, які потребують соціальної допомоги та підтримки.

 

Додаток 2
до Програми

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОЇ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
на 2016 - 2020 роки

N
з/п

Завдання

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис. грн.

Очікуваний результат

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1. Покращення рівня забезпеченості соціально незахищених громадян міста

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Забезпечити відзначення представників громадських організацій міста, які виконують соціальні функції

1.1.1. Надання одноразової грошової виплати Житомирського міського голови

2016 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради, громадські організації міста

Міський бюджет

253,7

217,5

279,0

266,4

289,5

Забезпечення підтримки громадян - членів громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю і міста Житомира

1.2. Забезпечити надання адресних соціальних допомог
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1. Надання адресної матеріальної допомоги, в тому числі:

2016 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Міський бюджет

4732,2

8852,2

11043,7

4667,6

4954,2

Забезпечення соціальної підтримки пенсіонерів, осіб з інвалідністю, малозабезпечених верств населення та інших категорій громадян міста Житомира

1.2.1.1. Надання адресної матеріальної допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим верствам населення та іншим категоріям громадян міста Житомира; в тому числі надання одноразової адресної матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків) в розмірі 100,0 тис. грн.

2889,9

4026,0

4259,7

2680,6

2927,4

1.2.1.2. Надання допомоги за рахунок коштів на виконання депутатських повноважень

1384,3

2294,8

3438,3

-

-

1.2.1.3. Надання щомісячної адресної матеріальної допомоги на дітей загиблих (померлих) військовослужбовців в розмірі 50 % прожиткового мінімуму для відповідної категорії громадян, встановленого відповідно до чинного законодавства України

158,0

199,2

237,2

261,6

284,4

1.2.1.4. Надання адресної матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції

300,0

140,3

250,0

165,5

179,8

1.2.1.5. Надання адресної допомоги гр. Ільницькій Л. В.

2017

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Міський бюджет

-

1200,0

-

-

 

Охоплення соціальною підтримкою окремих верств населення

1.2.1.6. Надання адресної допомоги багатодітним родинам, які мають шість і більше дітей (на неповнолітніх дітей)

2017 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Міський бюджет

-

150,0

191,0

157,0

157,0

Охоплення соціальною підтримкою окремих верств населення

1.2.1.7. Надання щомісячної адресної допомоги на дітей в сім'ях, в яких народилась трійня, в розмірі 50 % прожиткового мінімуму відповідної вікової категорії на кожну дитину до досягнення 3-річного віку

2017 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Міський бюджет

-

6,5

27,6

30,4

33,1

Охоплення соціальною підтримкою окремих верств населення

1.2.1.8. Надання адресної допомоги гр. Возній Д. П.

2017

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради

 

-

805,4

-

-

-

Охоплення соціальною підтримкою окремих верств населення

1.2.1.9. Надання адресної матеріальної допомоги сім'ям Коломієць О. О., Сідорової О. В. та Рафальської Т. І.

2017

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради

 

-

30,0

-

-

-

Охоплення соціальною підтримкою окремих верств населення

1.2.1.10. Надання одноразової допомоги для сплати житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 групи

2018 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
Управління соціального захисту населення Богунського району
Управління соціального захисту населення Корольовського району

Міський бюджет

-

-

1800,0

1372,5

1372,5

Охоплення соціальною підтримкою окремих верств населення

1.2.1.11. Надання фінансової допомоги гр. Швецову О. О., особі з інвалідністю внаслідок війни, який безпосередньо брав участь в антитерористичній операції, та гр. Ільницькій Л. В., матері загиблого під час антитерористичної операції військовослужбовця Ільницького Д. А., у якої народилась трійня

2018

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Міський бюджет

-

-

370,0

-

-

Охоплення соціальною підтримкою окремих верств населення

1.2.1.12. Надання одноразової матеріальної допомоги батькам-вихователям новостворених дитячих будинків сімейного типу родини Зіляк С. Ю. та родини Лук'янчук І. М., та опікунам (піклувальникам) дитячого будинку "Дім Йосипа" та дитячого будинку "Дім Марії" релігійної місії "Карітас-Спес"

2018

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Міський бюджет

-

-

120,0

-

-

Охоплення соціальною підтримкою окремих верств населення

1.2.1.13. Надання адресної матеріальної допомоги гр. Івановій Л. М.

2018

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Міський бюджет

-

-

30,0

-

-

Охоплення соціальною підтримкою окремих верств населення

1.2.1.14. Надання фінансової допомоги мешканці м. Житомира, члену Національної збірної команди України з триатлону Єлістратовій Ю. О. для забезпечення участі у міжнародних змаганнях

2018

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Міський бюджет

-

-

150,5

-

-

Охоплення соціальною підтримкою окремих верств населення

1.2.1.15. Надання фінансової допомоги гр. Лагуті В. В. для реалізації проекту "Дім ветерана" - створення центру первинної психологічної допомоги ветеранам за принципом "рівний рівному"

2018

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Міський бюджет

-

-

169,4

-

-

Охоплення соціальною підтримкою окремих верств населення

1.3. Забезпечити безоплатним харчуванням найменш захищених верств населення

1.3.1. Забезпечення гарячим харчуванням пенсіонерів, осіб з інвалідністю, малозабезпечених верств населення

2016 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Міський бюджет

480,5

197,3

199,8

220,4

239,6

Охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення

1.3.2. Забезпечення гарячим харчуванням підопічних Житомирського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради

170,0

169,2

-

-

-

1.4. Забезпечити додатковою підтримкою найменш захищених верств населення

1.4.1. Надання допомоги продуктами харчування, вживаним одягом, побутовими послугами перукаря, ремонту одягу і взуття через Житомирський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради та інші

2016 - 2020

Житомирський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради, інші

Міський бюджет
Інші джерела фінансування

427,5

172,5

500,0

551,5

599,5

Підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення

1.5. Відзначити осіб, яким виповнилось 100 і більше років

1.5.1. Надання одноразової грошової допомоги в розмірі 1000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років

2017 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

 

-

8,0

10,0

11,0

12,0

Відзначення осіб, яким виповнилось 100 і більше років

1.6. Забезпечити надання окремих видів соціальної допомоги
 
 
 

1.6.1. Надання допомоги на поховання окремих категорій громадян

2016 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

 

94,8

72,8

115,3

127,2

138,2

Надання додаткових гарантій соціального захисту мешканцям міста

1.6.2. Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого

2016 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

 

287,1

330,7

328,0

399,3

434,0

Надання додаткових гарантій соціального захисту мешканцям міста

1.6.3. Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2016 - 2020

Богунська та Корольовська районні ради м. Житомира

 

602,0
503,4

702,7
548,3

-

-

-

Підтримка осіб - надавачів соціальних послуг

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
Управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів

 

 

1330,1

1467,1

1594,7

1.6.4. Забезпечення безкоштовними паливними дровами малозабезпечених, багатодітних та одиноких громадян похилого віку, які проживають в негазифікованих будинках

2016 - 2020

Богунська та Корольовська районні ради м. Житомира

 

14,9 11,0

17,6 12,8

-
-

-
-

-
-

Надання додаткових гарантій соціального захисту мешканцям міста

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
Управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів

 

-

-

40,9

45,1

49,0

1.7. Забезпечити надання інших видів допомоги громадянам, які опинилися у важких життєвих обставинах

1.7.1. Надання адресної допомоги на харчування громадянам та дітям із сімей, які прибули з тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції

2016 - 2020

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради

Міський бюджет

355,2

39,3

 

 

Охоплення соціальною підтримкою громадян та дітей із сімей, які прибули з тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції

1.8. Забезпечити виплату поштових видатків

1.8.1. Поштові видатки

2018 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Міський бюджет

-

 -

23,3

25,7

27,9

Вчасне отримання допомоги

 

РАЗОМ

 

 

 

 

7932,3

11340,9

13870,1

7781,3

8338,6

 

 

2. Забезпечення додатковою підтримкою ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю

 
 

2.1. Забезпечити додатковими послугами ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю
 

2.1.1. Проведення святкових обідів до державних та визначних дат

2016 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Міський бюджет

11,7

29,4

19,5

21,5

23,4

Надання додаткових послуг

2.1.2. Надання додаткових послуг лазні та перукарень міста до Дня пам'яті та примирення, Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Міжнародного Дня людей похилого віку, Дня ветерана та Міжнародного дня людей з інвалідністю

2016 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Міський бюджет

3,5

3,4

4,4

4,9

5,3

Надання додаткових послуг

 

РАЗОМ

 

 

 

 

15,2

32,8

23,9

26,4

28,7

 

 

3. Забезпечення додатковими гарантіями окремих категорій громадян

 
 
 
 
 

3.1. Забезпечити надання додаткових пільг

3.1.1. Відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста Житомира

2016 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Міський бюджет

217,8

512,0

595,7

657,0

714,2

Надання додаткових соціальних пільг Почесним громадянам міста Житомира

3.1.2. Надання додаткових пільг інваліду війни 1 групи Бржезицькому Ф. К., який був в'язнем концтаборів "Майданек", "Грос-Розена" і "Флосенбург" по сплаті за житлово-комунальні послуги

2016 - 2017

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради
Підприємства - надавачі житлово-комунальних послуг

Міський бюджет

1,4

1,7

-

-

-

Надання додаткових пільг

3.2. Забезпечити надання додаткових гарантій інвалідам по зору 1 та 2 групи

3.2.1. Надання пільг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 групи за житлово-комунальні послуги

2016 - 2020

Богунська та Корольовська районні ради м. Житомира
Департамент праці та соціального захисту населення міської ради
Управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів

Міський бюджет

1220,8

720,8

-

-

-

Надання додаткових гарантій соціального захисту мешканцям міста

538,8

513,9

-

-

-

3.3. Забезпечити надання додаткових гарантій хворим на фенілкетонурію

3.3.1. Надання допомоги хворим на фенілкетонурію на придбання лікувального харчування віком від 14 років

2016 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Міський бюджет

1787,0

3633,4

2876,5

3338,2

3628,7

Надання додаткових гарантій соціального захисту мешканцям міста

3.4. Забезпечити технічними засобами інвалідів та дітей-інвалідів

3.4.1. Забезпечення технічними засобами - підгузками осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

2017 - 2020

Управління охорони здоров'я міської ради

Міський бюджет

-

664,5

763,5

842,2

915,4

Надання додаткових послуг

3.4.2. Забезпечення технічними засобами -  калоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

2017 - 2020

Управління охорони здоров'я міської ради

Міський бюджет

-

474,5

693,8

765,2

831,8

Надання додаткових послуг

3.5. Забезпечити додатковими гарантіями осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

3.5.1. Надання щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

2017 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Міський бюджет

-

58,3

90,7

81,2

88,3

Надання додаткової підтримки окремим категоріям громадян

 

РАЗОМ

 

 

 

 

3765,8

6579,1

5020,2

5683,8

6178,4

 

 

4. Забезпечення надання соціальних допомог, пільг та житлових субсидій

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Забезпечити надання пільг особам, які мають на них право
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1. Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресії або є пенсіонерами

2016 - 2020

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради
Управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів

Міський бюджет (субвенція з державного бюджету)
Міський бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Забезпечення надання інших пільг

4.1.2. Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою (відшкодування вартості одного проїзду на рік)

2016 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
Управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів

Міський бюджет (субвенція з державного бюджету)
Міський бюджет

0,0

200,6

271,2

598,3

650,4

Забезпечення надання пільг громадянам, які постраждали і внаслідок Чорнобильської катастрофи

4.1.3. Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

2016 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
Управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів

Міський бюджет (субвенція з державного бюджету) Міський бюджет

0,0

8,7

4,9

2363,9

2569,6

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

за грудень 2015 року

виробничий підрозділ Житомирська дистанція сигналізації та зв'язку регіональна філія "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця"

 

0,7

 

 

 

за 2016 рік

 

5,5

 

 

 

за січень - червень 2017 року

 

2,5

 

 

 

за липень 2017 року - березень 2018 року

 

 

3,2

 

 

за квітень 2018 року - вересень 2018 року

 

 

1,7

 

 

4.1.4. Проведення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

2016 - 2020

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради

Міський бюджет (субвенція з державного бюджету) Міський бюджет

0,0

-

-

-

-

Забезпечення відшкодування витрат на проїзд пільговій категорії громадян

4.1.5. Проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

2016 - 2020

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради

Міський бюджет (субвенція з державного бюджету)

 

 

 

 

 

Забезпечення відшкодування витрат за проїзд пільгової категорії громадян

Виконавчий комітет Житомирської міської ради
Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

Міський бюджет

0,0

500,0

500,0

-

-

4.1.6. Проведення компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

2016 - 2020

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради

Міський бюджет (субвенція з державного бюджету)

0,0

-

-

-

-

Забезпечення відшкодування витрат на проїзд пільговій категорії громадян

4.1.7. Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг

2018 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
Управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів

Субвенція з державного бюджету

-

-

587232,2

647717,1

704068,5

Забезпечення надання пільг та житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян

4.1.8. Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

2018 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
Управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів

Субвенція з державного бюджету

-

-

213,3

235,3

255,8

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива і скрапленого газу

4.1.9. Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

2018 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
Управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів

Субвенція з державного бюджету

-

-

343592,9

378983,0

411954,5

Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

4.1.10. Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

2018

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
Управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів

Обласний бюджет

-

-

501,8

-

-

Забезпечення гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

РАЗОМ

 

 

 

 

0,0

709,3

932316,3

1029897,6

1119498,8

 

 

5. Забезпечення надання соціальних та реабілітаційних послуг

 
 

5.1. Забезпечити соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

5.1.1. Утримання Житомирського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради

2016 - 2020

Житомирський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради
Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Міський бюджет (видатки на виконання делегованих повноважень)

8177,0

12096,9

14192,4

15868,0

16868,2

Забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги

5.1.2. Надання допомоги за рахунок коштів на виконання депутатських повноважень

2016 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

 

158,0

78,0

8,5

-

-

Удосконалення надання соціальних послуг

5.2. Забезпечити діяльність Центру комплексної реабілітації сфери органів соціального захисту населення

5.2.1. Утримання Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Житомирської міської ради

2016 - 2020

Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Житомирської міської ради
Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Міський бюджет (видатки на виконання делегованих повноважень)

1017,3

1867,8

2230,8

2495,6

2650,4

Створення умов для всебічного розвитку, засвоєння дітьми з інвалідністю знань, умінь і навичок з метою підготовки їх до здобуття дошкільної освіти, перебування в соціально побутовому середовищі

 

РАЗОМ

 

 

 

 

9352,3

14042,7

16431,7

18363,6

19518,6

 

 

6. Забезпечення пільговим проїздом окремих категорій населення в міському електротранспорті

 

6.1. Забезпечити пільгове перевезення учнів та студентів в міському електротранспорті

6.1.1. Відшкодування втрат КП "ЖТТУ" Житомирської міської ради за пільгове перевезення учнів та студентів

2016 - 2020

КП "ЖТТУ" Житомирської міської ради
Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Міський бюджет

2219,7

2216,4

3537,8

3902,2

4241,7

Надання додаткових соціальних гарантій

 

РАЗОМ

 

 

 

 

2219,7

2216,4

3537,8

3902,2

4241,7

 

 

7. Активізація роботи з громадськими організаціями міста та ефективна співпраця з соціальними партнерами

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1. Забезпечити надання фінансової підтримки на виконання статутної діяльності громадських організацій

7.1.1. Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю міста Житомира, в т. ч.

2016 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради, громадські організації міста (за згодою)

Міський бюджет

173,4

188,8

275,1

259,1

281,6

Підвищення ефективності статутної діяльності громадських організацій, покращення їх організаційної та фінансової спроможності

- Житомирська міська асоціація інвалідів

31,1

33,1

66,7

40,5

44,0

в т. ч. за рахунок коштів на виконання депутатських повноважень  

-

-

30,0

-

-

- Житомирське міське відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів

31,6

29,1

37,3

35,6

38,7

в т. ч. за рахунок коштів на виконання депутатських повноважень

-

-

5,0

-

-

- Житомирська міська організація ветеранів України

58,3

73,7

22,0

22,1

24,0

в т. ч. за рахунок коштів на виконання депутатських повноважень

-

7,5

2,0

-

-

- Товариство інвалідів Великої Вітчизняної війни

5,8

-

-

-

-

- Житомирська міська спілка ветеранів афганської війни

46,6

52,9

58,7

64,7

70,4

в т. ч. за рахунок коштів на виконання депутатських повноважень

8,0

-

-

-

-

- Житомирська міська громадська організація "Захист дітей війни"

-

-

12,0

9,9

10,8

в т. ч. за рахунок коштів на виконання депутатських повноважень

-

-

3,0

-

-

- Богунська районна організація ветеранів України

-

-

15,0

16,5

17,9

- Товариство інвалідів Богунського району м. Житомира

-

-

16,9

18,6

20,2

- Корольовська районна організація ветеранів України

-

-

15,0

16,5

17,9

- Товариство інвалідів Корольовського району м. Житомира

-

-

31,5

34,7

37,7

7.2. Забезпечити проведення заходів соціально-культурного спрямування

7.2.1. Проведення заходів соціально-культурного спрямування, в т. ч. за участю громадських та благодійних організацій, фондів, що здійснюють діяльність у сфері соціальної політики

2017 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради, управління культури,
Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міської ради;
Богунська та Корольовська районні ради м. Житомира; громадські та благодійні організації міста (за згодою)

 

-

-

-

-

-

Зростання активності громадян, громадських організацій, залучених до процесу розвитку громади міста Житомира

7.3. Забезпечити реалізацію соціальних проектів

7.3.1. Надання фінансової та організаційної підтримки на реалізацію соціальних проектів громадськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямованих на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття

2016 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради, громадські та благодійні організації міста (за згодою)

Міський бюджет

30,0

10,0

37,8

41,7

45,3

Розширення та покращення якості соціально-культурних послуг

7.4. Інтегрувати осіб похилого віку в соціум

7.4.1. Діяльність комп'ютерних курсів для громадян похилого віку

2016 - 2020

Управління: культури; департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Відповідно до цільової Програми

 

 

 

 

 

Надання додаткових послуг

7.4.2. Сприяння створенню клубів активного довголіття за інтересами

2017 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради, громадські організації міста

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Сприяння активному довголіттю житомирян

7.5. Забезпечити надання грошової допомоги на проїзд у міському електротранспорті

7.5.1. Надання грошової допомоги на проїзд у міському електротранспорті, в т. ч.

2016 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради, громадські організації міста (за згодою)

Міський бюджет

31,2

5,0

5,0

5,6

6,0

Покращення надання соціальних послуг

- проїзні квитки патронажним медичним сестрам Житомирської міської організації товариства Червоного Хреста

25,2

-

-

-

-

- проїзні квитки перекладачів-дактилологів Житомирської територіальної організації обласної організації УТОГ

6,0

5,0

5,0

5,6

6,0

7.6. Співпрацювати з громадськими та благодійними організаціями

7.6.1. Забезпечення співпраці з міською Організацією Товариства Червоного Хреста України, релігійними конфесіями, благодійними організаціями і фондами з метою спільної координації дій щодо соціального захисту жителів міста Житомира

2016 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради; міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; управління освіти міської ради, громадські та благодійні організації міста (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Забезпечення спільних дій у сфері надання соціальних послуг

7.6.2. Забезпечення фінансування соціальних послуг відповідно до соціальних замовлень

2018 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради, громадські та благодійні організації міста

Міський бюджет

-

-

50,0

55,2

59,9

7.7. Розвивати волонтерський рух

7.7.1. Проведення роботи з громадськими організаціями, мешканцями міста Житомира щодо подальшого розвитку волонтерського руху

2016 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради, громадські та благодійні організації міста (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Спільна координація дій щодо соціального захисту соціально-вразливих груп населення міста

7.8. Залучати додаткові кошти на ринок соціальних послуг

7.8.1. Організація роботи по залученню додаткових коштів на ринок соціальних послуг та підвищенню інтересу організацій, що надають гранти до роботи громадських організацій

2017 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради, громадські організації міста

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Покращення надання соціальних послуг

 

РАЗОМ

 

 

 

 

234,6

203,8

367,9

361,6

392,8

 

 

8. Створення комфортного та доступного міського середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями

 
 
 
 
 
 
 
 

8.1. Створити умови для безперешкодного доступу до житлових будинків та жилих приміщень

8.1.1. Облаштування житлових будинків та жилих приміщень, в яких проживають особи з обмеженими фізичними можливостями засобами доступності (в т. ч. проектно-кошторисна документація):

2016 - 2020

Управління: капітального будівництва; житлового господарства міської ради; департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Міський бюджет

400,0

10,0

203,4

299,0

299,0

Створення умов для безперешкодного доступу та вільного пересування осіб з фізичними вадами до житлових будинків та жилих приміщень

8.1.1.1. Реконструкція квартири N 2 буд. 57 по вул. Вітрука з метою облаштування окремого входу з пандусом

-

-

203,4

-

-

8.2. Створити умови для безперешкодного доступу до об'єктів соціально-інженерної інфраструктури міста

8.2.1. Облаштування доступності до об'єктів соціально-інженерної інфраструктури міста

2016 - 2020

Управління: капітального будівництва; комунального господарства; житлового господарства; освіти; охорони здоров'я; культури; сім'ї, молоді та спорту міської ради; департаменти: праці та соціального захисту населення, містобудування та земельних відносин міської ради

Міський бюджет

0,00

0,0

-

-

-

Створення умов для безперешкодного доступу до місць загального користування осіб з фізичними вадами

8.2.2. Облаштування вхідної групи об'єктів соціальної інфраструктури звуковими маячками

2016 - 2020

Управління капітального будівництва міської ради

Міський бюджет

0,0

0,0

-

-

-

Забезпечення безпечного пересування осіб з фізичними вадами

8.3. Створити базу даних об'єктів, які мають бути пристосовані для осіб з обмеженими фізичними можливостями

8.3.1. Формування та ведення бази даних об'єктів житлового і цивільного призначення, які підлягають першочерговому обладнанню і пристосуванню для проживання або обслуговування людей з обмеженими фізичними можливостями

2016 - 2020

Управління: житлового господарства, комунального господарства, департаменти: праці та соціального захисту населення, містобудування та земельних відносин міської ради; громадські організації (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Створення умов для безперешкодного доступу до місць загального користування осіб з фізичними вадами

8.4. Створити умови для безперешкодного доступу в громадському транспорті Забезпечити комфортні умови та шанобливе ставлення до осіб з інвалідністю та людей похилого віку в громадському транспорті

8.4.1. Придбання та оновлення громадського транспорту або забезпечення громадського транспорту засобами, що відповідають проблемам осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення (на кожному маршруті)

2016 - 2020

Управління транспорту та зв'язку міської ради

Відповідно до цільової Програми

 

 

 

 

 

Забезпечення умов для безперешкодного доступу осіб з фізичними вадами до засобів громадського транспорту

8.4.2. Придбання та встановлення інформаційних систем для озвучування зупинок в громадському електротранспорті системи звукових оголошень про зупинки та про шанобливе ставлення до осіб з інвалідністю та людей похилого віку в громадському транспорті

2016 - 2020

Управління транспорту і зв'язку міської ради

Відповідно до цільової Програми

 

 

 

 

 

Формування громадської свідомості, толерантного відношення до людей похилого віку та осіб з інвалідністю

8.5. Створити умови для вільного пересування вулицями міста

8.5.1. Забезпечення доступності до зупинок громадського транспорту та позначення місць для осіб з фізичними вадами

2016 - 2020

Управління транспорту і зв'язку міської ради

Відповідно до цільової Програми

 

 

 

 

 

Забезпечення вільного пересування осіб з фізичними вадами на вулицях міста

8.5.2. Обладнання пішохідних переходів вулиць звуковими сигналами супроводження для осіб з фізичними вадами

2016 - 2020

Управління транспорту і зв'язку міської ради

Відповідно до цільової Програми

 

 

 

 

 

Забезпечення вільного пересування осіб з фізичними вадами на вулицях міста

8.5.3. Створення вулично-шляхової мережі, пристосованої для зручного і безпечного переміщення людей з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення

2016 - 2020

Управління комунального господарства міської ради

Відповідно до цільової Програми

 

 

 

 

 

Забезпечення місцями для паркування транспортних засобів, що використовуються для перевезення осіб з інвалідністю

8.5.4. Облаштування спеціальних місць для паркування транспортних засобів, що використовуються для перевезення осіб з інвалідністю, на стоянках, в зонах паркування на вулицях

2016 - 2020

Управління: комунального господарства;
КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира" міської ради

Відповідно до цільової Програми

 

 

 

 

 

Забезпечення місцями для паркування транспортних засобів, що використовуються для перевезення осіб з інвалідністю

8.6. Забезпечити осіб з інвалідністю засобами пересування та реабілітації

8.6.1. Організація забезпечення осіб з інвалідністю засобами пересування та реабілітації згідно медичних висновків

2016 - 2020

Богунська та Корольовська районні ради м. Житомира
Управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів міської ради

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Забезпечення осіб з фізичними вадами інвалідними візками, протезно-ортопедичними виробами

8.7. Здійснювати контроль за дотриманням ДБН щодо безперешкодного доступу

8.7.1. Забезпечення під час будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів житлового та громадського призначення усіх форм власності дотримання вимог чинного законодавства і державних будівельних норм щодо створення безперешкодного доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до цих об'єктів

2017 - 2020

Інспекція архітектурно-будівельного контролю
Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Забезпечення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями

8.8. Забезпечити надання транспортних послуг

8.8.1. Продовжувати надання транспортних соціальних послуг особам з інвалідністю I та II групи із захворюваннями опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках

2017 - 2020

Житомирський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради

В межах фінансування на утримання Житомирського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради

 

 

 

 

 

Надання послуг з перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями

 

РАЗОМ

 

 

 

 

400,0

10,0

203,4

299,0

299,0

 

 

9. Сприяння зайнятості населення та ринок праці

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1. Сприяти зайнятості населення та дотриманню законодавства з питань оплати праці
 

9.1.1. Забезпечення працевлаштування незайнятих громадян

2016 - 2020

Житомирський міський центр зайнятості (за згодою)
Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Працевлаштування незайнятих громадян. Проведення різнопланових заходів для незайнятого населення м. Житомира, у тому числі семінарів, ярмарків вакансій, днів відкритих дверей, презентацій роботодавців тощо

9.1.2. Видача ваучерів:
- особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років;
- звільненим з військової служби;
- особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні АТО, з числа інвалідів до отримання права на пенсію;
- внутрішньо переміщеним особам працездатного віку за відсутності підходящої роботи

2016 - 2020

Житомирський міський центр зайнятості (за згодою)
Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Підвищення конкурентоспроможності на ринку праці окремих категорій громадян

9.1.3. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо соціальних ризиків громадян, які не легалізують свою зайнятість та отримують заробітну плату неофіційно

2016 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
Житомирський міський центр зайнятості (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Легалізація трудових відносин, забезпечення соціального захисту працівників

9.2. Сприяти працевлаштуванню молоді

9.2.1. Проведення семінарів, тренінгів та інших заходів, спрямованих на вирішення питання зайнятості молоді

2016 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради
Житомирський міський центр зайнятості (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Підвищення професійної орієнтації молоді

9.2.2. Сприяння у працевлаштуванні молоді, яка здобула професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікаційний робітник", "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст"

2016 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради
Житомирський міський центр зайнятості (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Запровадження стажування на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, фізичних осіб, які застосовують найману працю, молоді, яка навчається

9.3. Забезпечити надання профорієнтаційних послуг

9.3.1. Надання профорієнтаційних послуг особам, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці

2016 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
Житомирський міський центр зайнятості (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Підвищення адаптації осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, до сучасних економічних умов на ринку

9.4. Сприяти створенню нових робочих місць

9.4.1. Сприяння у стимулюванні роботодавців до створення нових робочих місць для працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та за працевлаштування безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності, шляхом компенсації єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2016 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
Житомирський міський центр зайнятості (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Створення нових робочих місць та працевлаштування безробітних

9.5. Організовувати проведення громадських робіт

9.5.1. Організація проведення громадських робіт на підприємствах міської комунальної власності та інших підприємствах, установах та організаціях міста

2016 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
Управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів
ДСП ЖМР
ЖО Фонд соціального захисту інвалідів
Комунальні підприємства

Міський бюджет
Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

91,3

74,9

200,0

362,9

394,5

Залучення безробітних до участі у громадських роботах на підприємствах міської комунальної власності та інших підприємствах, установах та організаціях міста, які матимуть суспільну користь для громади міста

9.6. Забезпечувати проведення ярмарків вакансій

9.6.1. Проведення за участю роботодавців ярмарків вакансій, в тому числі для осіб, які потребують додаткового соціального захисту

2016 - 2020

Житомирський міський центр зайнятості
Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Сприяння зайнятості шукачів роботи, у тому числі громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, інвалідів, ВПО, учасників АТО

9.7. Сприяти започаткуванню власної справи

9.7.1. Проведення комплексу заходів по професійній орієнтації та переорієнтації незайнятого населення щодо започаткування власної справи у сфері малого і середнього бізнесу

2016 - 2020

Житомирський міський центр зайнятості
Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
Департамент економічного розвитку міської ради

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Реєстрація (створення) нових роботодавців та самозайнятих осіб

9.8. Сприяти працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб

9.8.1. Стимулювання роботодавців в працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб шляхом надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштованих безробітних переселенців, а також витрат на їхню перепідготовку чи підвищення кваліфікації

2016 - 2020

Житомирський міський центр зайнятості
Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

 

 

 

 

 

 

Працевлаштування та підвищення кваліфікації внутрішньо переміщених осіб

9.9. Забезпечити облік заборгованості із виплати заробітної плати

9.9.1. Забезпечення постійного обліку заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах, організаціях і установах всіх форм власності та здійснення контролю за її погашенням

2016 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Своєчасність виплати заробітної плати та ліквідація заборгованості із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах міста

9.10. Сприяти запровадженню мінімальних державних гарантій

9.10.1. Вивчення питання щодо організації оплати праці, запровадження підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій в оплаті праці

2016 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Забезпечення мінімальних гарантій в оплаті праці, виконання умов колективних договорів у сфері оплати праці

9.11. Сприяти укладанню колективних договорів

9.11.1. Сприяння укладанню колективних договорів на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності

2016 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Підвищення рівня охоплення працюючих колективними договорами та виконання зобов'язань підприємствами, організаціями всіх форм власності з організації продуктивності зайнятості та соціальної захищеності працюючих, регулювання процесу вивільнення та забезпечення соціального захисту вивільнюваних працівників

 

РАЗОМ

 

 

 

 

91,3

74,9

200,0

362,9

394,5

 

 

10. Забезпечення підтримки будинків сімейного типу та прийомних сімей

 
 
 

10.1. Забезпечити охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу, прийомними сім'ями та сім'ями патронатного вихователя

10.1.1. Забезпечення фінансування будинків сімейного типу, прийомних сімей та сімей патронатного вихователя

2016 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
Управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів

Міський бюджет (субвенція з державного бюджету)

2691,7

2868,9

3638,4

3902,9

4242,5

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, послуг із здійснення патронату над дитиною

10.2. Забезпечити належне облаштування дитячих будинків сімейного типу

10.2.1. Придбання меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку для облаштування дитячих будинків сімейного типу

2018

Департамент соціальної політики міської ради
Служба у справах дітей
Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міський бюджет

-

-

246,1

-

-

Поліпшення матеріально-технічної бази дитячих будинків сімейного типу

Забезпечити житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа

10.2.2. Придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа

2018

Виконавчий комітет Житомирської міської ради
Служба у справах дітей

 

 

1190,2

 -

 -

Забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа

в т. ч. субвенція з державного бюджету
міський бюджет

 

 

948,0
242,2

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

2691,7

2868,9

5074,7

3902,9

4242,5

 

 

11. Забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції

 
 

11.1. Забезпечити додаткову підтримку внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції

11.1.1. Вирішення соціально-побутових проблем внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції

2016 - 2020

Виконавчі органи міської ради
Богунська та Корольовська районні ради м. Житомира;
Житомирське об'єднане управління Пенсійного фонду України в Житомирській області;
Житомирський міський центр зайнятості (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Підтримка внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції

11.2. Відшкодовувати витрати комунальному підприємству, пов'язані з розміщенням осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції

11.2.1. Відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги (інші послуги) комунальному підприємству міської ради, яке здійснює розміщення осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції, шляхом здійснення внеску до статутного капіталу

2016 - 2020

Міський бюджет

 

574,9

-

-

-

-

Вирішення питань, пов'язаних з організацією тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції

 

РАЗОМ

 

 

 

 

574,9

-

-

-

-

 

 

12. Забезпечення підтримки учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.1. Визначити потреби сімей учасників АТО та сімей загиблих учасників АТО
 

12.1.1. Створення реєстру осіб та обліку одержувачів послуг і допомог, наданих з бюджетів усіх рівнів та інших джерел фінансування

2016 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
Богунська та Корольовська районні ради м. Житомира
Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Центр соціальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Забезпечення соціальної підтримки учасників АТО, членів їх сімей та сімей загиблих учасників АТО

12.1.2. Визначення соціально-побутових потреб сімей загиблих (постраждалих) учасників АТО (заповнення соціального паспорта)

2016 - 2020

Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Центр соціальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей
Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
Богунська та Корольовська районні ради м. Житомира

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Визначення соціально-побутових потреб сімей загиблих (постраждалих) учасників АТО з метою їх задоволення

12.2. Забезпечити надання комплексу соціальних послуг учасникам АТО, членам сімей загиблих (поранених) учасників АТО
 

12.2.1. Надання психологічної допомоги учасникам АТО та членам сімей загиблих учасників АТО

2016 - 2020

Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міської ради
Центр соціальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей
Громадські та благодійні організації (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Надання психологічних послуг учасникам АТО та членам сімей загиблих учасників АТО

12.2.2. Надання безоплатної правової допомоги щодо захисту прав учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО

2016 - 2020

Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міської ради
Центр соціальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей
Житомирський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Надання юридичних послуг учасникам АТО та членам сімей загиблих учасників АТО

12.2.3. Підтримка батьків, які втратили єдиного сина - учасника АТО

2016 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Надання соціальних послуг одиноким батькам, діти яких загинули під час проведення АТО

12.2.4. Забезпечення надомним обслуговуванням одиноких батьків, діти яких загинули під час проведення АТО

2016 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
Житомирський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Надання соціальних послуг одиноким батькам, діти яких загинули під час проведення АТО

12.3. Забезпечити надання додаткових пільг
 

12.3.1. Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг сімей загиблих учасників АТО (50 % відшкодування з міського бюджету)

2016 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради; Управління комунального житлового, муніципального розвитку міської ради;

Міський бюджет

194,2

237,1

326,3

359,9

391,2

Поліпшення соціального захисту сімей загиблих учасників АТО

Управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів

 

142,8
51,4

148,2
88,9

-
-

-
-

-
-

Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг учасників АТО, членів їх сімей та сімей загиблих за грудень 2015 року

 

Богунська та Корольовська районні ради м. Житомира

 

43,3
25,2

 

 

 

 

12.4. Забезпечити виділення земельних ділянок

12.4.1. Організація роботи щодо виділення земельних ділянок учасникам АТО та членам сімей загиблих учасників АТО, підготовка відповідних документів для розгляду міською радою

2016 - 2020

Департамент містобудування та земельних відносин міської ради

Відповідно до цільової Програми

 

 

 

 

 

Додаткова підтримка учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО

12.5. Забезпечити поліпшення житлових умов

12.5.1. Облік учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов; розподіл та надання відповідно до законодавства житла зазначеній категорії, що належить до комунальної власності

2017 - 2020

Відділ по обліку та розподілу жилої площі міської ради Житомирський МВК

Міський бюджет

-

-

-

-

-

Поліпшення житлових умов учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО

12.5.2. Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, а також для осіб з інвалідністю I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та з числа учасників бойових дій на території інших держав, та які потребують поліпшення житлових умов

2016 - 2020

Відділ по обліку та розподілу жилої площі міської ради
Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
Богунська та Корольовська районні ради м. Житомира
Управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів

Державний бюджет

-

4631,2

32580,8

-

-

Поліпшення житлових умов членів сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також осіб з інвалідністю 1 та 2 груп з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції

12.6. Забезпечити оздоровлення та санаторно-курортне лікування
 
 

12.6.1. Забезпечення безкоштовним оздоровленням (відпочинком) дітей із сімей учасників АТО

2016 - 2020

Управління сім'ї, молоді та спорту міської ради
Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Центр соціальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей

Відповідно до цільової Програми

 

 

 

 

 

Поліпшення фізичного та психологічного стану дітей

12.6.1.1. Оздоровлення дітей на місцевій базі

2016 - 2020

Управління сім'ї, молоді та спорту міської ради
Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Центр соціальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей

Відповідно до цільової Програми

 

 

 

 

 

Поліпшення фізичного та психологічного стану дітей

12.6.1.2. Оздоровлення дітей у ДЦ "Артек" та "Молода гвардія"

2016 - 2020

Управління сім'ї, молоді та спорту міської ради
Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Центр соціальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей

Відповідно до цільової Програми

 

 

 

 

 

Поліпшення фізичного та психологічного стану дітей

12.6.1.3. Відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО з дітьми до 7 років

2016 - 2020

Богунська та Корольовська районні ради м. Житомира

Міський бюджет
 

141,1
87,1

217,8
177,4

-
-

-
-

-
-

Поліпшення фізичного та психологічного стану членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО з дітьми до 7 років

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
Управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів

 

 

633,1

737,8

802,0

12.7. Забезпечити надання додаткових гарантій дітям учасників АТО та із сімей загиблих учасників АТО

12.7.1. Звільнення від сплати за харчування дітей, один з батьків яких загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби, є учасником бойових дій в зоні АТО, інвалідом війни в результаті участі в АТО, особою, яка брала участь в АТО

2016 - 2020

Управління освіти міської ради

Відповідно до цільової Програми

 

 

 

 

 

Поліпшення соціального захисту сімей учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО

12.7.2. Надання в першочерговому порядку місць в дошкільних навчальних закладах дітям військовослужбовців (діти, один з батьків яких загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби, є учасником бойових дій в зоні АТО, інвалідом війни в результаті участі в АТО, особою, яка брала участь в АТО)

2016 - 2020

Управління освіти міської ради

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Поліпшення соціального захисту сімей учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО

12.7.3. Надання одноразової допомоги випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, один з батьків яких загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби

2016 - 2020

Управління освіти міської ради

Відповідно до цільової Програми

 

 

 

 

 

Поліпшення соціального захисту сімей загиблих (померлих) учасників АТО

12.8. Забезпечити надання медичних послуг
 
 

12.8.1. Безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів

2017 - 2020

Управління охорони здоров'я міської ради

Відповідно до цільової Програми

 

 

 

 

 

Поліпшення індикативних показників здоров'я

12.8.2. Щорічне медичне обстеження із залученням необхідних спеціалістів

2017 - 2020

Управління охорони здоров'я міської ради

Відповідно до цільової Програми

 

 

 

 

 

Поліпшення індикативних показників здоров'я

12.8.3. Надання безоплатної кваліфікованої медичної допомоги військовослужбовцям і пораненим учасникам АТО медичними закладами

2016 - 2020

Управління охорони здоров'я міської ради

Відповідно до цільової Програми

 

 

 

 

 

Поліпшення індикативних показників здоров'я

12.8.4. Здійснення заходів щодо безкоштовної диспансеризації військовослужбовців і поранених учасників АТО, членів їх сімей

2016 - 2020

Управління охорони здоров'я міської ради

Відповідно до цільової Програми

 

 

 

 

 

Поліпшення індикативних показників здоров'я

12.8.5. Надання стаціонарної медичної допомоги на базі спеціалізованих ліжок для лікування ветеранів війни

2016 - 2020

Управління охорони здоров'я міської ради

Відповідно до цільової Програми

 

 

 

 

 

Поліпшення індикативних показників здоров'я

12.8.6. Надання терапевтичної та хірургічної стоматологічної допомоги учасникам АТО, членам сімей загиблих в зоні АТО

2016 - 2020

Управління охорони здоров'я міської ради

Міський бюджет Обласний бюджет

1809,9

-

-

-

-

Поліпшення індикативних показників здоров'я

12.8.7. Забезпечення безкоштовним проїздом у міському транспорті членів сімей загиблих учасників АТО

2016 - 2020

Управління транспорту і зв'язку міської ради

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Поліпшення соціального захисту членів сімей загиблих учасників АТО

12.9. Сприяти наданню додаткової підтримки сім'ям загиблих (померлих) учасників АТО

12.9.1. Налагодження співпраці з благодійними, волонтерськими, релігійними, міжнародними організаціями з метою залучення позабюджетних коштів для надання грошової і натуральної допомоги сім'ям загиблих (померлих) учасників АТО, які її потребують

2016 - 2020

Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді управління по зв'язках з громадськістю міської ради

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Поліпшення матеріального стану та побутових умов сімей загиблих (померлих) учасників АТО

12.10. Сприяти у працевлаштуванні

12.10.1. Надання необхідної допомоги у працевлаштуванні, сприяння у професійній підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації, залучення до участі у громадських та тимчасових роботах

2016 - 2020

Богунська та Корольовська районні ради м. Житомира Житомирський міський центр зайнятості (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Сприяння соціалізації громадян, які зазнали стресових впливів

12.11. Забезпечити поховання загиблих учасників АТО

12.11.1. Забезпечення поховання загиблих учасників АТО

2016 - 2020

Управління комунального господарства міської ради
КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" міської ради

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Додаткова підтримка сімей загиблих учасників АТО

12.12. Увічнити пам'ять про загиблих (померлих) учасників АТО
 
 
 
 

12.12.1. Встановлення пам'ятних знаків, меморіальних дошок загиблим (померлим) учасникам АТО та урочисте їх відкриття

2016 - 2020

Департамент містобудування та земельних відносин міської ради
Управління культури міської ради
Міська комісія з топоніміки
Житомирський МВК (за згодою)

Відповідно до цільової Програми

 

 

 

 

 

Увічнення пам'яті про загиблих (померлих) учасників АТО

12.12.2. Розгляд пропозицій громадськості щодо перейменування площ, вулиць, парків, скверів з метою увічнення пам'яті про загиблих (померлих) учасників АТО

2016 - 2020

Департамент містобудування та земельних відносин міської ради
Міська комісія з топоніміки
Житомирський МВК (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Збереження історичної пам'яті про земляків - героїв - учасників АТО

12.12.3. Створення у музейних, бібліотечних закладах тематичних виставок, експозицій, у тому числі фотовиставок, присвячених героїзму учасників АТО

2016 - 2020

Управління культури міської ради

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Підвищення рівня патріотизму серед населення

12.12.4. Розгляд питання щодо присвоєння навчальним закладам імен загиблих за незалежність і територіальну цілісність України

2016 - 2020

Управління: освіти, Департамент містобудування та земельних відносин міської ради
Міська комісія з топоніміки
Житомирський МВК (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Підвищення рівня патріотизму серед населення

12.12.5. Створення меморіального комплексу на честь захисників України, які брали участь в проведенні антитерористичної операції

2016 - 2020

Департамент містобудування та земельних відносин міської ради
Управління комунального господарства, культури міської ради

Відповідно до цільової Програми

 

 

 

 

 

Увічнення пам'яті про загиблих (померлих) учасників АТО

Забезпечити соціальну підтримку учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників АТО

12.12.6. Відшкодування витрат за лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції (співфінансування - відшкодування з міського бюджету 50 відсотків)

2017 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Міський бюджет

-

281,4

333,0

367,3

399,3

Поліпшення соціального захисту учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО

 

РАЗОМ

 

 

 

 

2232,3

5544,9

33873,2

1465,0

1592,5

 

 

13. Забезпечення інтеграції бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, в суспільство

 
 
 
 
 
 
 
 

13.1. Забезпечити визначення соціально-побутових потреб бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі
 

13.1.1. Здійснення моніторингу надання соціальних послуг особам без постійного місця проживання Міським Центром обліку бездомних осіб

2016 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
БО "Комплексний заклад соціального захисту для осіб, що потрапили в складні життєві обставини" (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Забезпечення надання якісних соціальних послуг бездомним громадянам

13.1.2. Проведення соціального патрулювання щодо виявлення бездомних громадян в осінньо-зимовий період з метою запобігання надзвичайним подіям та надання необхідної допомоги особам без постійного місця проживання, із залученням до такої роботи дільничних інспекторів

2016 - 2020

БО "Комплексний заклад соціального захисту для осіб, що потрапили в складні життєві обставини" (за згодою) та інші
Житомирський відділ ГУНП в Житомирській області

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Виявлення осіб без постійного місця проживання з метою запобігання надзвичайним подіям та надання соціальної допомоги

13.2. Забезпечити надання медичних послуг
 

13.2.1. Проведення профілактичних заходів і діагностично-лабораторні обстеження, забезпечення лікування (амбулаторне та стаціонарне) у міських лікувально-профілактичних закладах бездомних та осіб, звільнених з місць позбавлення волі

2016 - 2020

Управління охорони здоров'я міської ради
БО "Комплексний заклад соціального захисту для осіб, що потрапили в складні життєві обставини" (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Зниження рівня захворюваності серед бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та запобігання поширенню захворювань серед населення

13.2.2. Забезпечення направлення на госпіталізацію до спеціалізованих стаціонарних установ бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу, ВІЛ-інфікованих, із захворюваннями, що передаються статевим шляхом, алко- та наркозалежних

2016 - 2020

Управління охорони здоров'я міської ради
БО "Комплексний заклад соціального захисту для осіб, що потрапили в складні життєві обставини" (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Забезпечення медичним обслуговуванням бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі

13.3. Забезпечити надання соціальних послуг
 
 

13.3.1. Забезпечення оформлення до будинків-інтернатів бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі (інваліди, одинокі особи похилого віку), відновлення пенсій, пільг та інших видів допомоги

2016 - 2020

Богунська та Корольовська районні ради м. Житомира; Житомирське об'єднане управління Пенсійного фонду України в Житомирській області
БО "Комплексний заклад соціального захисту для осіб, що потрапили в складні життєві обставини" (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Забезпечення соціально-побутового обслуговування, відновлення соціальних виплат та допомог бездомним особам та особам, звільненим з місць позбавлення волі

13.3.2. Забезпечення одягом, білизною та взуттям, за зверненням бездомних громадян

2016 - 2020

Житомирський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради
БО "Комплексний заклад соціального захисту для осіб, що потрапили в складні життєві обставини" (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Задоволення потреби першої необхідності в одязі бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі

13.3.3. Забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист бездомних осіб

2016 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Міський бюджет

69,3

484,4

635,6

682,5

741,9

Забезпечення надання якісних соціальних послуг бездомним особам

13.3.4. Придбання твердопаливного котла, матеріалів та обладнання для улаштування системи опалення в Комплексному закладі соціального захисту для осіб, що потрапили в складні життєві обставини, за адресою: м. Житомир, пров. 1-й Іподромний, 15-а

2017

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Обласний бюджет (субвенція)
Міський бюджет

-

100,0

-

 -

 -

Забезпечення надання якісних соціальних послуг бездомним особам

 

РАЗОМ

 

 

 

 

69,3

584,4

635,6

682,5

741,9

 

 

14. Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту

 
 
 

14.1. Забезпечити поінформованість населення з питань соціального захисту

14.1.1. Виготовлення поліграфічної продукції з соціальних питань (буклети, інформаційні листівки, методичні матеріали)

2017 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Міський бюджет

-

-

-

-

-

Поінформованість населення щодо соціального захисту

14.2. Забезпечити ефективну роботу департаменту соціальної політики Житомирської міської ради

14.2.1. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (меблі, комп'ютерна техніка)

2017

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
 

Міський бюджет
 

-

28,0

-

-

-

Створення належних умов роботи спеціалістів департаменту соціальної політики Житомирської міської ради

14.2.2. Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення у м. Житомирі

2018 - 2020

-

23898,8

27956,9

 29639,8

14.3. Забезпечити належну організацію відзначення ювілейних та святкових дат, проведення урочистих заходів

14.3.1. Придбання цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей, квіткової продукції та інші видатки

2018

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Міський бюджет

10,0

Підвищення національної свідомості, соціальної активності жителів міста Житомира

 

РАЗОМ

 

 

 

 

-

28,0

23908,8

27956,9

29639,8

 

 

15. Реконструкція приміщень адміністративних будівель, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс"

 

15.1. Запровадження ефективної системи надання послуг у сфері соціальної політики

15.1.1. Реконструкція приміщень адміністративної будівлі Корольовської районної ради м. Житомира, пов'язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру в форматі "Прозорий офіс" за адресою: м. Житомир, площа Польова, 8 (виготовлення проектно-кошторисної документації та дизайн)

2018

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

Міський бюджет

 -

 -

574,2

 -

Отримання всебічної, своєчасної та якісної соціальної допомоги в межах одного закладу

 

РАЗОМ

 

 

 

 

-

-

574,2

-

-

 

 

16. Придбання житла соціального призначення

 

16.1. Забезпечити житлом громадян, які відповідно до чинного законодавства України потребують соціального захисту

16.1.1. Придбання (будівництво) житла соціального призначення, віднесеного до комунальної власності, що надається громадянам, які відповідно до чинного законодавства України потребують соціального захисту

2018

Виконавчий комітет Житомирської міської ради

Міський бюджет

-

-

5000,0

-

-

Поліпшення житлових умов громадян, які відповідно до чинного законодавства України потребують соціального захисту

 

РАЗОМ

 

 

 

 

-

-

5000,0

-

-

 

 

В. о. директора
департаменту соціальної політики
Житомирської міської ради

Л. І. Ліпінська

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

 

VI. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Всього витрат на виконання Програми

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

29579,4

44236,1

1041037,8

1100685,7

1195107,8

3410646,8

Державний бюджет

2691,7

7500,1

968205,6

1030838,3

1120521,3

3129757,0

Обласний бюджет

-

120,0

501,8

-

-

621,8

Міський бюджет

26887,7

36616,0

72330,4

69847,4

74586,5

280268,0

Кошти не бюджетних джерел

 

 

 

 

 

 

 

В. о. директора
департаменту соціальної політики
Житомирської міської ради

Л. І. Ліпінська

Секретар міської ради

Н. М. Чиж
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали