ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20.01.2012 р. N 77

Київ

Про внесення змін та доповнень до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.09.2009 N 1036

Відповідно до статті 26 Бюджетного кодексу України, статей 17, 29 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою приведення у відповідність з чинним законодавством України та підвищення ефективності діяльності підприємств, установ та організацій комунальної форми власності територіальної громади міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Унести зміни та доповнення до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.09.2009 N 1036 "Про вдосконалення порядку здійснення внутрішнього фінансового контролю підприємств, установ та організацій комунальної форми власності міста та районів міста Києва, а також державних підприємств, що перебувають у сфері управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)":

1.1. У підпункті 3.1 пункту 3 слова "тендерній документації" замінити словами "документації конкурсних торгів".

1.2. У абзаці першому підпункту 4.6 пункту 4:

1.2.1. Після слів і символів "(Київської міської державної адміністрації)" додати слова та символ "обґрунтування доцільності закупівлі,".

1.2.2. Цифру "5" замінити цифрою "10".

1.3. Пункт 6 розпорядження викласти в такій редакції:

"6. Головному управлінню внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

6.1. Постійно здійснювати необхідні організаційно-правові та контрольні заходи з метою забезпечення дотримання вимог законодавства України та цього розпорядження при проведенні закупівель.

6.2. У разі необхідності направляти до Головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), фінансових управлінь (відділів) районних в місті Києві державних адміністрацій та/або інших головних розпорядників бюджетних коштів актуалізовані реєстри процедур закупівель, договорів або іншої інформації, що ідентифікують операції, які можуть містити ризики порушень чи неефективного використання бюджетних коштів (з наростаючим підсумком з початку календарного року) (далі - актуалізований реєстр)."

1.4. Пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), фінансовим управлінням (відділам) районних в місті Києві державних адміністрацій, іншим головним розпорядникам бюджетних коштів при фінансуванні закупівель враховувати відомості актуалізованого реєстру".

1.5. Додаток 1 викласти в редакції, що додається.

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова

О. Попов

 

Додаток 1
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
11.09.2009 N 1036
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 20.01.2012 N 77)

Вимоги щодо внесення інформації про проведення закупівель до електронної інформаційно-аналітичної системи "Закупівлі міста Києва"

N з/п

Документи

Відкриті торги

Попередня кваліфікація учасників

Двоступеневі торги

Запит цінових пропозицій

Закупівля в одного учасника

Договори, укладені без процедури закупівель, сума яких перевищує 200 тис. грн.

1.

Річний план закупівель та зміни до нього

ЕЛ.

ЕЛ.

ЕЛ.

ЕЛ.

ЕЛ.

-

2.

Обґрунтування доцільності закупівлі, її обсягів, якісних характеристик, очікуваної ціни, вибору процедури закупівлі

ЕЛ. + ДОК.

ЕЛ. + ДОК.

ЕЛ.+ ДОК.

ЕЛ. + ДОК.

ЕЛ. + ДОК.+ Відмітка ГУВФКА

ЕЛ. + ДОК.

3.

Документація конкурсних торгів, зміни до неї

ЕЛ. + ДОК. + Відмітка ГУВФКА

ЕЛ. + ДОК. + Відмітка ГУВФКА

ЕЛ. + ДОК.+ Відмітка ГУВФКА

-

-

-

4.

Оголошення про проведення процедури закупівлі

ЕЛ.

ЕЛ.

ЕЛ.

ЕЛ.

ЕЛ.

-

5.

Оголошення про проведення закупівлі, які розмішені у міжнародних виданнях

ЕЛ.

ЕЛ.

ЕЛ.

-

ЕЛ.

-

6.

Повідомлення про зміну дати розкриття

ЕЛ.

ЕЛ.

ЕЛ.

ЕЛ.

ЕЛ

-

7.

Запрошення (запит) до участі у процедурі торгів

-

ЕЛ. + ДОК.

ЕЛ. + ДОК.

ЕЛ. + ДОК.

-

-

8.

Реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)

ЕЛ.

ЕЛ.

ЕЛ.

ЕЛ.

-

-

9.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)

ЕЛ.

ЕЛ.

ЕЛ.

ЕЛ.

-

-

10.

Протокол переговорів по процедурі закупівлі у одного учасника

-

-

-

-

ЕЛ. + ДОК.

-

11.

Пропозиції конкурсних торгів (цінові, кваліфікаційні пропозиції)

ЕЛ. + ДОК.

ЕЛ. + ДОК.

ЕЛ. + ДОК.

ЕЛ. + ДОК.

ЕЛ. + ДОК.

-

12.

Протокол про відхилення пропозицій конкурсних торгів (цінових, кваліфікаційних пропозицій) та підстави такого відхилення

ЕЛ. + ДОК.

ЕЛ. + ДОК.

ЕЛ. + ДОК.

ЕЛ. + ДОК.

-

-

13.

Протокол оцінки конкурсних торгів (цінових пропозицій)

ЕЛ. + ДОК.

ЕЛ. + ДОК.

ЕЛ. + ДОК.

ЕЛ. + ДОК.

-

-

14.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, цінових пропозицій або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника

ЕЛ.

ЕЛ.

ЕЛ.

ЕЛ.

ЕЛ. + ДОК.

-

15.

Договір про закупівлю товарів (робіт або послуг) та додаткові угоди до нього

ЕЛ. + ДОК.

ЕЛ. + ДОК.

ЕЛ. + ДОК.

ЕЛ. + ДОК.

ЕЛ. + ДОК.

ЕЛ. + ДОК.

16.

Оголошення про результати процедури закупівлі

ЕЛ.

ЕЛ.

ЕЛ.

ЕЛ.

ЕЛ.

-

17.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися

ЕЛ.

ЕЛ.

ЕЛ.

ЕЛ.

ЕЛ.

-

18.

Звіт про результати проведення процедури закупівлі

ЕЛ.

ЕЛ.

ЕЛ.

ЕЛ.

ЕЛ.

-

19.

Документи, що підтверджують виконання договору (акт виконаних робіт, накладна, рахунок-фактура тощо)

ЕЛ. + ДОК.

ЕЛ. + ДОК.

ЕЛ.+ ДОК.

ЕЛ. + ДОК.

ЕЛ. + ДОК.

ЕЛ. + ДОК.

20.

Фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів за договором (платіжні доручення, виписки банківських установ тощо)

ЕЛ. + ДОК.

ЕЛ. + ДОК.

ЕЛ. + ДОК.

ЕЛ. + ДОК.

ЕЛ. + ДОК.

ЕЛ. + ДОК.

Вживані скорочення:

ЕЛ. - електронний вигляд:

Заповнення форми в системі - введення інформації безпосередньо в електронні форми системи за допомогою мережі Інтернет та прикріплення файла в електронному вигляді (документи у файлах формату Microsoft Word та Excel (*.doc, *.xls), які завантажуються до системи користувачем за допомогою мережі Інтернет).

ДОК. - документальний вигляд:

1. Прикріплення документа в графічному вигляді (формат *.pdf, *.jpg) - скановані або оцифровані розбірливі зображення затверджених документів (з підписами та печатками) у файлах графічного формату, що завантажуються до системи користувачем за допомогою мережі Інтернет.

Якщо користувач не має можливості ввести в систему документи у графічному вигляді (відсутність сканера або цифрового фотоапарата тощо), він має надіслати поштою належним чином завірені копії документів на адресу Головного управління внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з позначенням його реквізитів (вихідного номера та дати) у відповідній електронній формі системи та прикріпити відповідний файл в електронному вигляді.

2. Документи NN 1, 3 - 20 подаються до системи протягом п'яти робочих днів з дати їх оформлення у належному вигляді. Документ 2 подається разом з документом 1.

Відмітка ГУВФКА - активація працівниками Головного управління внутрішнього фінансового контролю та аудиту в ІАС "Закупівлі м. Києва" позначки "Проаналізовано".

Присвоєння документу, який буде внесено до системи в електронному або документальному вигляді, статусу "Проаналізовано" у разі відсутності та/або усунення зауважень Головного управління внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Посилання в мережі Інтернет на інформаційно-аналітичну систему "Закупівлі міста Києва" - http://tender.finaudit.kiev.ua

 

Заступник голови -
керівник апарату

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали