ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 19 січня 2012 року N 4

Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Центральної виборчої комісії

Відповідно до статті 30 (Закон N 4061-VI), підпункту 5 пункту 6 розділу XV Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI), керуючись статтями 11 - 13, пунктом 4 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

Внести до постанов Центральної виборчої комісії такі зміни:

1. У постанові Центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2008 року N 58 "Про затвердження Порядку виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих скриньок" (із змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії від 27 квітня 2010 року N 291):

у преамбулі постанови слово та цифри "пунктом 19" замінити словом та цифрами "пунктом 17";

у Порядку виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих скриньок, затвердженому зазначеною постановою:

у підпункті 4.2 слова "не менше ніж двома" замінити словами "не менше ніж трьома";

у пункті 7:

підпункт 7.1 після слова "підлягають" доповнити словом "пошкоджені";

абзац перший підпункту 7.2 викласти у такій редакції:

"7.2 Факт непридатності виборчих скриньок, неможливості чи недоцільності їх ремонту встановлює комісія, яка створюється рішенням керівника місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, дипломатичного та іншого офіційного представництва, консульської установи за кордоном, які прийняли від дільничних комісій виборчі скриньки на зберігання (підпункти 5.1 - 5.3 цього Порядку), або щорічна інвентаризаційна комісія. До складу комісії обов'язково включаються";

підпункт 7.3 виключити;

у підпункті 7.6 слова "Типовою інструкцією про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затвердженою наказом Державного казначейства України, Міністерства економіки України від 10 серпня 2001 року N 142/181" замінити словами "Інструкцією з обліку запасів бюджетних установ, затвердженою наказом Державного казначейства України від 8 грудня 2000 року N 125".

2. У преамбулі постанови Центральної виборчої комісії від 20 жовтня 2009 року N 171 "Про Порядок зберігання матеріальних цінностей, придбаних виборчими комісіями, комісіями з всеукраїнського референдуму за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів Президента України, народних депутатів України та всеукраїнського референдуму" слово та цифри "пунктом 19" замінити словом та цифрами "пунктом 17".

3. У постанові Центральної виборчої комісії від 23 жовтня 2009 року N 189 "Про Порядок залучення спеціалістів та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій на час підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України":

у преамбулі постанови цифри "50" замінити цифрами "47";

у Порядку залучення спеціалістів та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій на час підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, затвердженому вказаною постановою:

у пункті 1 цифри "50" замінити цифрами "47";

у підпункті 1 пункту 3 цифри "85" замінити цифрами "150".

4. У постанові Центральної виборчої комісії від 15 вересня 2010 року N 350 "Про Порядок ведення діловодства у виборчих комісіях та комісіях з референдумів":

у преамбулі постанови слово та цифри "пунктами 2, 10, 19" замінити словом та цифрами "пунктами 2, 8, 17";

у Порядку ведення діловодства у виборчих комісіях та комісіях з референдумів, затвердженому вказаною постановою:

абзац п'ятий пункту 2.9 викласти в такій редакції:

"час, дату та місце прийняття";

пункт 2.20 викласти в новій редакції:

"2.20. Засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності на ньому більше половини членів комісії від складу цієї комісії.

Відповідно до частини дванадцятої статті 33 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) на засіданні окружної або дільничної виборчої комісії у день голосування, зокрема, при підрахунку голосів, встановленні підсумків голосування в межах виборчого округу, у разі присутності менше ніж двох третин членів комісії від складу комісії рішення комісії приймається не менше ніж двома третинами голосів від числа членів комісії, присутніх на засіданні комісії.

Згідно з частиною четвертою статті 27 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" у день голосування, при підрахунку голосів, установленні підсумків голосування та результатів місцевих виборів рішення виборчої комісії приймається більшістю голосів від присутніх на засіданні членів комісії, незалежно від кількості присутніх на засіданні виборчої комісії членів комісії, але не менше трьох членів комісії";

у додатку 2 до Порядку ведення діловодства у виборчих комісіях та комісіях з референдумів:

у тексті додатка слова "Рішення (Постанова, Протокольне рішення)", "рішення (постанови, протокольного рішення)", "постанови (протокольного рішення) замінити відповідно словами "Постанова", "постанови";

позицію "(дата прийняття)" замінити позицією "(час, дата прийняття)".

Визнати такими, що втратили чинність, постанови Центральної виборчої комісії:

від 27 жовтня 2005 року N 137 "Про Порядок передачі загального списку виборців, складеного у межах відповідного регіону, загального списку виборців, які проживають або перебувають за кордоном, до Центральної виборчої комісії";

від 14 листопада 2005 року N 143 "Про розмір та кількість фотографій осіб, включених до виборчого списку кандидатів у народні депутати України від політичної партії, виборчого блоку політичних партій";

від 18 листопада 2005 року N 147 "Про встановлення форми, за якою подається інформація про надходження та використання коштів Державного бюджету України для виконання робіт із складання загальних списків виборців";

від 17 січня 2006 року N 214 "Про Порядок передачі до Центральної виборчої комісії уточненого загального списку виборців, складеного в межах відповідного регіону, уточненого загального списку виборців, які проживають або перебувають за кордоном";

від 23 лютого 2006 року N 712 "Про Порядок передачі протоколів про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях та повідомлень про їх зміст до Центральної виборчої комісії";

від 3 серпня 2007 року N 64 "Про розмір та кількість фотографій осіб, включених до виборчого списку кандидатів у народні депутати України від політичної партії, виборчого блоку політичних партій".

Цю постанову надіслати Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам, Міністерству закордонних справ України, місцевим органам виконавчої влади, виборчим комісіям, комісіям з референдумів після їх утворення.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

В. ШАПОВАЛ

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали