Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін у додатки до наказу Фонду державного майна України від 29.03.2013 N 416 "Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг, які надаються Фондом державного майна України"

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 лютого 2020 року N 252

Про внесення змін у додатки до наказу Фонду державного майна України від 29.03.2013 N 416 "Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг, які надаються Фондом державного майна України"

Відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року N 1113 "Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення процесу перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту "check" (Постанова N 1113), відповідно до Положення про видачу сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 14 березня 2002 року N 479, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за N 312/6600 (із змінами), а також згідно з Порядком ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року N 796 (Порядок N 796), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за N 937/23469 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 08 червня 2017 року N 923 (Наказ N 923)), наказую:

1. Внести у додатки до наказу Фонду державного майна України від 29 березня 2013 року N 416 "Про затвердження інформаційний карток адміністративних послуг, які надаються Фондом державного майна України" (Наказ N 416) (із змінами) такі зміни:

1) додаток 4 викласти в новій редакції, що додається:

2) додаток 5 виключити;

У зв'язку з цим додатки 6 - 9 вважати відповідно додатками 5 - 8;

3) додаток 5 викласти в новій редакції, що додається.

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

Заступник Голови Фонду

А. Єгоров

 

Додаток 4
до наказу Фонду
29.03.2013 N 416
(у редакції наказу Фонду
від 13.02.2020 N 252)

Інформаційна карта
адміністративної послуги
Надання довідок з Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності

(назва адміністративної послуги)

Фонд державного майна України (далі - Фонд)
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Фонд: вул. Генерала Алмазова, буд. 18/9, м. Київ, 01133.
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності:
вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, кімн. 410/4, м. Київ, 01133.

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання інформаційної послуги

Прийом документів здійснюється Департаментом оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду:
у робочі дні: з 9-00 до 18-00
(перерва з 12-30 до 13-15),
в п'ятницю: з 9-00 до 16-45.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Контактний телефон: (044) 200-36-36
Сторінка офіційного веб-сайту Фонду:
http://www.spfu.gov.ua
(розділ оцінка майна / Державний реєстр оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності / та розділи: Державний реєстр оцінювачів та Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності).
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності:
e-mail: kyzmenko@spfu.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закон України

Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (стаття 22)

5.

Акти Кабінету Міністрів України

 

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Фонду від 10 червня 2013 року N 796 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності" (Порядок N 796), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за N 937/23469 (у редакції наказу Фонду від 08 червня 2017 року N 923 (Наказ N 923))

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Відповідно до пунктів 1 (Порядок N 796), 2 розділу IV Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності (Порядок N 796), затвердженого наказом Фонду від 10 червня 2013 року N 796 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за N 937/23469 (у редакції наказу Фонду від 08 червня 2017 року N 923 (Наказ N 923))

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимог до них

Відповідно розділу IV Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 10 червня 2013 року N 796 (Порядок N 796) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за N 937/23469 (у редакції наказу Фонду від 08 червня 2017 року N 923 (Наказ N 923)), довідки з Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності надаються Фондом на запит користувача

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подання протягом робочого тижня до Фонду письмового запиту щодо отримання інформації (довідки) з Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності поштовим відправленням на адресу: вул. Генерала Алмазова, буд. 18/9, м. Київ, 01133, або за допомогою поштової скрині, розташованої у фойє Фонду

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Надання довідок з Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності здійснюється Фондом на безоплатній основі

У разі платності:

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

 

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

12.

Строк надання адміністративної послуги

Відповідно до пункту 2 розділу IV Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 10 червня 2013 року N 796 (Порядок N 796), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за N 937/23469 (у редакції наказу Фонду від 08 червня 2017 року N 923 (Наказ N 923)), довідки з Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності надаються Фондом протягом п'яти робочих днів з дати надходження письмового запиту, який містить обґрунтування щодо необхідності надання інформації

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Обмеження щодо надання інформації відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"

14.

Результат надання адміністративної послуги

Надання довідки на офіційному бланку Фонду за підписом уповноваженої особи Фонду

15

Способи отримання відповіді (результату)

На запит користувача інформація, що відповідно до законодавства належить до публічної інформації, надається з Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності у формі довідки. Публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється і надається на запит за умови додержання вимог, передбачених законодавством у сфері доступу до публічної інформації.
Довідка надсилається на поштову адресу та (або) електрону адресу, зазначену в запиті.

16.

Примітка

 

 

Директор Департаменту

С. Булгакова

 

Додаток 5
до наказу Фонду
29.03.2013 N 416
(у редакції наказу Фонду
від 13.02.2020 N 252)

Інформаційна карта
адміністративної послуги
Видача суб'єктам господарювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності

(назва адміністративної послуги)

Фонд державного майна України (далі - Фонд)
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Фонд: вул. Генерала Алмазова, буд. 18/9, м. Київ, 01133.
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності:
вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, кімн. 410/4, м. Київ, 01133.

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання інформаційної послуги

Прийом документів здійснюється
Департаментом оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду:
у робочі дні: з 9-00 до 18-00
(перерва з 12-30 до 13-15),
в п'ятницю: з 9-00 до 16-45.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Контактний телефон: (044) 200-36-36
Сторінка офіційного веб-сайта Фонду:
http://www.spfu.gov.ua
(розділ оцінка майна / Державний реєстр оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності / Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності).
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності:
e-mail: kyzmenko@spfu.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закон України

Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (стаття 18);
Закон України "Про надання адміністративної послуги" (стаття 8 (Закон N 5203-VI)).

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року N 1113 "Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення процесу перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту "check" (Постанова N 1113).

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Фонду від 14 березня 2002 року N 479 "Про затвердження Положення про видачу сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за N 312/6600 (із змінами).

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Відповідно до статті 5 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" суб'єктами оціночної діяльності є суб'єкти господарювання (фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи), які здійснюють господарську діяльність та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимог до них

Відповідно до Положення про видачу сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 14 березня 2002 року N 479, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за N 312/6600 (із змінами), для отримання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності суб'єкт господарювання подає до Фонду такі документи:
1. Заяву про видачу сертифіката суб'єкта оціночної діяльності за формою, установленою в додатку 2 до Положення.
У заяві про видачу сертифіката вказуються (залишаються не закресленими) ті напрями оцінки майна та спеціалізації в межах напрямів, які бажає отримати суб'єкт господарювання, а також ті, що передбачені кваліфікаційними свідоцтвами (документами) оцінювачів, що перебувають у штатному складі суб'єкта господарювання.
Усі інші напрями оцінки майна та спеціалізації в межах напрямів, зазначені в заяві, закреслюються.
Інформація, зазначена в заяві, має бути ідентичною інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
2. Довідку про оцінювачів, які працюють у штатному складі суб'єкта господарювання, за формою, установленою в додатку 3 до Положення.
У довідці про оцінювачів зазначаються оцінювачі, що працюють у штатному складі суб'єкта господарювання. У графі 6 довідки зазначається наказ про зарахування оцінювача до штатного складу суб'єкта господарювання (для юридичної особи та фізичної особи - підприємця, який має в штаті залучених
оцінювачів), а також додається копія наказу про зарахування оцінювача до штатного складу суб'єкта господарювання.
3. Копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, зазначених у довідці про оцінювачів, засвідчені печаткою суб'єкта господарювання (за наявності).
4. Копія платіжного документа (у разі наявності - з кодом відповідного документа для його перевірки за допомогою програмного продукту "check"), що підтверджує внесення плати за видачу сертифіката суб'єкта оціночної діяльності до Державного бюджету України.
У платіжному документі про справляння плати в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на відповідний рахунок Державного бюджету України повинна бути зазначена підстава - за видачу сертифіката суб'єкта оціночної діяльності.
Код класифікації доходів бюджету - 22011800 "Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності". Відомча ознака Фонду - 39.
Реквізити цих рахунків необхідно отримати в територіальних органах Державної казначейської служби України або на офіційному веб-сайті Державної казначейської служби України.
Дата подання та перелік поданих документів фіксуються у відповідному журналі реєстрації видачі сертифікатів у день їх безпосереднього надходження до Фонду.
Документи, що подаються суб'єктом господарювання, повинні бути складені державною мовою.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються суб'єктом господарювання до Фонду (особисто або поштовим відправленням)
Адреса для рекомендованих листів:
вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд державного майна України, Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Адреса для кур'єрської пошти:
вул. Генерала Алмазова, 18/7, кімн. 410/4, м. Київ, 01133, Фонд державного майна України, Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Контактний телефон/факс: (044) 200-36-36.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Видача сертифіката суб'єкта оціночної діяльності є платною адміністративною послугою, що надається Фондом, за надання якої справляється плата в розмірі, встановленому Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (три неоподатковувані мінімуми доходів громадян).

                               У разі платності:

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (стаття 18);
Положення про видачу сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, затверджене наказом Фонду від 14 березня 2002 року N 479, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за N 312/6600 (із змінами).

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Вартість послуги за видачу сертифіката суб'єкта оціночної діяльності становить три неоподатковувані мінімуми доходів громадян, що перераховуються на відповідний рахунок Державного бюджету України.

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Плата за видачу сертифіката суб'єкта оціночної діяльності справляється за кодом класифікації доходів бюджету 22011800 "Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності". Розрахунковий рахунок для зазначеного вище коду класифікації доходів бюджету необхідно отримувати в територіальних органах Державної казначейської служби України за місцем реєстрації суб'єкта господарювання або на офіційному веб-сайті Державної казначейської служби України.

12.

Строк надання адміністративної послуги

Розгляд та перевірка документів, поданих суб'єктом господарювання, здійснюється Фондом у строк, що не перевищує 30 (тридцяти) днів від дати їх подання.
Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності видається Фондом в двотижневий строк за результатами розгляду та перевірки документів, поданих суб'єктом господарювання.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Фонд відмовляє у видачі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності в таких випадках:
- неподання суб'єктом господарювання принаймні одного з документів з переліку документів, необхідних для отримання сертифіката;
- недійсності або недостовірності хоча б одного з поданих документів чи зазначення в них свідомо неправдивих даних;
- ліквідації суб'єкта господарювання;
- виявлення порушень статті 8 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" за час дії попереднього сертифіката або в процесі розгляду документів та прийняття рішення про видачу сертифіката;
- набрання законної сили двома і більше судовими рішеннями, якими було задоволено позови до суб'єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які працюють у його складі, пов'язані з проведенням ними неякісної оцінки майна;
- наявності серед оцінювачів, які зазначені у довідці, оцінювачів, кваліфікаційні свідоцтва яких заявлені в довідках інших суб'єктів господарювання, які подали заяву про видачу сертифіката раніше, або кваліфікаційні свідоцтва яких зупинені чи анульовані відповідно до статті 16 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";
- відсутності в штатному складі суб'єкта господарювання хоча б одного оцінювача, який має кваліфікаційне свідоцтво за напрямами оцінки майна, за якими видається сертифікат;
- наявності у суб'єкта господарювання ліцензії на здійснення діяльності, яка відповідно до законодавства є виключною.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача сертифіката суб'єкта оціночної діяльності

15

Способи отримання відповіді (результату)

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності можна отримати:
- безпосередньо суб'єктом господарювання (приватним підприємцем або керівником юридичної особи) за наявності документа, що посвідчує особу;
- фізичною особою за наявності відповідного доручення
(від приватного підприємця або керівника юридичної особи), засвідченого печаткою суб'єкта господарювання, та документа, що посвідчує особу;
- за допомогою кур'єрської доставки.
Послуга називається: "Із зворотною доставкою".

16.

Примітка

 

 

Директор Департаменту

С. Булгакова
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали