ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 21.03.2012 р. N 115

Про внесення змін в додаток до рішення міськвиконкому від 25.03.2010 N 193

У зв'язку з набранням чинності Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 N 109 "Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст" (Порядок N 109),від 05.07.2011 N 103 "Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки" (Порядок N 103), від 21.10.2011 N 244 "Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності" (Порядок N 244), від 16.05.2011 N 45 "Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів" (Порядок N 45), на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1076-р "Про затвердження плану заходів щодо реформування системи надання адміністративних послуг" (План N 1076-р), рішення міськвиконкому від 05.10.2011 N 596 "Про внесення змін в додаток до рішення міськвиконкому від 24.09.2009 N 637 "Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються виконавчими органами Житомирської міської ради під час здійснення власних (самоврядних) повноважень та комунальними підприємствами, установами та організаціями" та відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Внести зміни в додаток до рішення міськвиконкому від 25.03.2010 N 193 "Про затвердження стандартів надання адміністративних послуг виконавчими органами Житомирської міської ради під час здійснення власних (самоврядних) повноважень та комунальними підприємствами, установами та організаціями" згідно з додатком.

2. Вважати такими, що втратили чинність, наступні стандарти надання адміністративних послуг додатка до рішення міськвиконкому від 25.03.2010 N 193 "Про затвердження стандартів надання адміністративних послуг виконавчими органами Житомирської міської ради під час здійснення власних (самоврядних) повноважень та комунальними підприємствами, установами та організаціями":

- Погодження місця розташування об'єктів архітектури та надання дозволів на складання проектів відведення земельних ділянок для розміщення даних об'єктів (в тому числі затвердження містобудівного обґрунтування).

- Видача витягу з протоколу засідання міської міжвідомчої архітектурно-будівельної комісії на розміщення тимчасових металевих збірно-розбірних гаражів на землях міської ради.

- Видача витягу з протоколу засідання архітектурно-містобудівної ради.

- Надання дозволу на розміщення малих архітектурних форм (МАФ) та укладання договору особистого строкового сервітуту.

- Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Семенець Г. В.

 

Міський голова

В. М. Дебой


 

Додаток
до рішення Житомирської міської ради
21.03.2012 N 115


Стандарт
надання адміністративної послуги

Погодження місця розташування об'єктів архітектури, пов'язаних з викупом земельних ділянок для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності

Зміст стандарту

Опис стандарту

Нормативно-правові акти, що стосуються надання послуги.

Земельний кодекс України; Цивільний кодекс України; Закони України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності", "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI); "Про місцеве самоврядування в Україні"; "Про основи містобудування"; "Про архітектурну діяльність"; Державні будівельні норми 360-92** "Планування і забудова міських і сільських поселень".

Перелік категорії одержувачів, у тому числі вразливих верств населення.

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, спеціальні адміністрації щодо управління територіями та об'єктами природно-заповідного фонду, особи, які отримали спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами, і підприємства, які здійснюють будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, експлуатацію об'єктів транспортної та енергетичної інфраструктури, захисних гідротехнічних споруд

Перелік документів, необхідних для надання послуги

1. Заява на ім'я міського голови, заст. міського голови щодо викупу земельної ділянки для суспільних потреб.
2. Обґрунтування необхідності викупу та/або відведення земельної ділянки.
3. Графічні матеріали місця розташування об'єкта з орієнтованими розмірами земельної ділянки.
4. Нотаріально засвідчена письмова згода землевласника (землекористувача) на викуп земельної ділянки (її частини) із зазначенням розмірів передбаченої для викупу земельної ділянки та умов її викупу.
5. Копії установчих документів.

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги.

1. Звернення на ім'я міського голови, заст. міського голови з відповідним пакетом документів.
2. Перевірка та опрацювання комплекту документів.
3. Підготовка матеріалів на розгляд постійно діючої депутатської комісії.
4. Відповідно до рекомендацій депутатської комісії підготовка проекту рішення міської ради.
5. Внесення на розгляд міської ради проекту рішення щодо надання дозволу на оформлення документів купівлі-продажу.
6. Видача заявнику витягу з рішення міської ради.

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги

В місячний строк приймається рішення про викуп земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для суспільних потреб. Після прийняття рішення сесії міської ради письмово повідомляються (рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або вручається особисто під розписку) власникам земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, щодо яких прийнято рішення про викуп для суспільних потреб - протягом 5 днів з дня прийняття такого рішення, але не пізніше як за три місяці до їх викупу. Такий термін поширюється також на тих осіб, які стануть власниками таких об'єктів протягом трьох місяців з дня надходження зазначеного повідомлення.

Перелік підстав для відмови у наданні послуги

Відсутність необхідних документів, відповідно переліку.

Опис результату, який повинен отримати одержувач.

Витяг з рішення міської ради про викуп земельної ділянки.

Платність або безоплатність надання послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Безкоштовно.

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо надають послуги та їх кваліфікація.

Вища освіта з напрямку: архітектор, інженер-будівельник, знання нормативно-правових актів

Місце надання послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності

Відділ по роботі зі зверненнями громадян міської ради
м. Житомир, 10014, майдан ім. С. П. Корольова, 2/4, тел. 48-11-87.
Управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради
м. Житомир, вул. Щорса, 6, тел. 41-84-92; 47-27-86

Режим роботи органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання послуги та їх реєстрація

Понеділок - п'ятниця з 9.00 - 18.00 год., обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.

Черговість надання послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування надання послуги.

Відповідно до діючого законодавства.

Вимоги до інформаційного забезпечення надання одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання послуги

Спеціалістами управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради надаються консультації щодо погодження місця розташування об'єктів архітектури пов'язаних з викупом земельних ділянок для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності

Особливості надання послуги особам похилого віку та інвалідам

-

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту.

Скарги на недотримання стандарту подаються у відділ по роботі зі зверненнями громадян міської ради.

Порядок внесення змін, виправлення можливих недоліків наданої послуги і відшкодування збитків одержувачу

В скорочені терміни, згідно з регламентом роботи сесії.
В разі вирішення питання в судовому порядку відповідно до діючого законодавства.


Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельних
ділянок та реконструкції існуючих об'єктів архітектури.

Зміст стандарту

Опис стандарту

Нормативно-правові акти, що стосуються надання послуги.

Цивільний кодекс України; Закони України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI); "Про місцеве самоврядування в Україні"; "Про основи містобудування"; "Про архітектурну діяльність"; Державні будівельні норми 360-92** "Планування і забудова міських і сільських поселень"; Державні будівельні норми А.2.2-3-2004 "Склад, порядок розроблення та затвердження проектної документації"; наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 N 109 "Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст" (Порядок N 109), від 16.05.2011 N 45 "Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів" (Порядок N 45)

Перелік категорії одержувачів, у тому числі вразливих верств населення.

Громадяни, суб'єкти господарювання, установи та організації

Перелік документів, необхідних для надання послуги

1. Заява на ім'я начальника управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради (УМА та ДМС) щодо наміру забудови земельної ділянки.
2. Засвідчена в установленому порядку копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою.
3. Ситуаційний план (схема) щодо місцезнаходження земельної ділянки (у довільній формі).
4. Викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000.
5. Кадастрова довідка з містобудівного кадастру (у разі наявності).
6. Черговий кадастровий план (витяг із земельного кадастру - за умови відсутності містобудівного кадастру).
7. Фотофіксація земельної ділянки (з оточенням).
8. Містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об'єкта будівництва або реконструкції (передпроектні роботи).

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги.

1. Звернення на ім'я начальника УМА та ДМС з відповідним пакетом документів.
2. Перевірка та опрацювання пакету документів.
3. Виїзд на місцевість відповідальної особи.
4. Підготовка містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.
5. Видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки заявнику.
6. Внесення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки до містобудівного кадастру УМА та ДМС.

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги

Надання заявнику містобудівних умов та обмежень протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви з відповідним пакетом документів, в разі відмови - надання відповіді протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви.

Перелік підстав для відмови у наданні послуги

Невідповідність намірів забудови земельної ділянки положенням відповідної містобудівної документації та видам використання території. Відсутність необхідних документів.

Опис результату, який повинен отримати одержувач.

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки та реконструкції існуючих об'єктів архітектури.

Платність або безоплатність надання послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Безкоштовно.

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо надають послуги та їх кваліфікація.

Вища освіта з напрямку: архітектор, інженер-будівельник, знання нормативно-правових актів

Місце надання послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності

Управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради
м. Житомир, вул. Щорса, 6, тел. 41-84-92; 47-27-86

Режим роботи органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання послуги та їх реєстрація

Понеділок - п'ятниця з 9.00 - 18.00 год., обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.

Черговість надання послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування надання послуги.

Відповідно до діючого законодавства.

Вимоги до інформаційного забезпечення надання одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання послуги

Спеціалістами управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради надаються консультації щодо надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки

Особливості надання послуги особам похилого віку та інвалідам

Пільгове забезпечення (прийом громадян позачергово).

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту.

Скарги на недотримання стандарту подаються у відділ по роботі зі зверненнями громадян міської ради.

Порядок внесення змін, виправлення можливих недоліків наданої послуги і відшкодування збитків одержувачу

В скорочені терміни.
В разі вирішення питання в судовому порядку відповідно до діючого законодавства.


Видача протоколу засідання архітектурно-містобудівної ради та витягу з протоколу засідання
архітектурно-містобудівної ради розгляду проектної документації об'єктів архітектури.

 Зміст стандарту

 

Нормативно-правові акти, що стосуються надання послуги.

Закони України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI); "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", Державні будівельні норми 360-92** "Планування і забудова міських і сільських поселень"; Державні будівельні норми А.2.2-3-2004 "Склад, порядок розроблення та затвердження проектної документації"; наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 N 108 "Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради" (Положення N 108), рішення міськвиконкому від 05.10.2011 N 592 "Про утворення архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища Житомирської міської ради" (Рішення N 592)

Перелік категорії одержувачів, у тому числі вразливих верств населення.

Громадяни, суб'єкти господарювання, установи та організації.

Перелік документів, необхідних для надання послуги

1. Заява на ім'я начальника управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради (УМА та ДМС) щодо розгляду проектної документації.
2. Проектна документація, відповідної стадії проектування.
3. Демонстраційний матеріал.
4. Рецензія на проект будівництва IV, V категорії складності.

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги.

1. Звернення на ім'я начальника УМА та ДМС з відповідним пакетом документів.
2. Підготовка матеріалів для розгляду на засіданні архітектурно-містобудівної ради.
3. Розгляд проектної документації на засіданні архітектурно-містобудівної ради.
4. Відповідно до рекомендацій засідання архітектурно-містобудівної ради підготовка протоколу, витягу з протоколу.
5. Надання заявнику протоколу, витягу з протоколу засідання архітектурно-містобудівної ради.

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги

Відповідно до термінів розгляду, визначених законодавчими актами, протягом 5 робочих днів - надання витягу з протоколу з дня проведення засідання.

Перелік підстав для відмови у наданні послуги

Відсутність необхідних документів, відповідно переліку.

Опис результату, який повинен отримати одержувач.

Протокол засідання архітектурно-містобудівної ради, витяг з протоколу засідання архітектурно-містобудівної ради

Платність або безоплатність надання послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Безкоштовно.

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо надають послуги та їх кваліфікація.

Вища освіта з напрямку: архітектор, інженер-будівельник, знання нормативно-правових актів

Місце надання послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності

Управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради
м. Житомир, вул. Щорса, 6, тел. 41-84-92; 47-27-86

Режим роботи органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання послуги та їх реєстрація

Понеділок - п'ятниця з 9.00 - 18.00 год., обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.

Черговість надання послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування надання послуги.

Відповідно до діючого законодавства.

Вимоги до інформаційного забезпечення надання одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання послуги

Спеціалістами управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради надаються консультації щодо розгляду питань на засіданні архітектурно-містобудівної ради

Особливості надання послуги особам похилого віку та інвалідам

Пільгове забезпечення (прийом громадян позачергово).

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту.

Скарги на недотримання стандарту подаються у відділ по роботі зі зверненнями громадян міської ради.

Порядок внесення змін, виправлення можливих недоліків наданої послуги і відшкодування збитків одержувачу

В скорочені терміни.
В разі вирішення питання в судовому порядку відповідно до діючого законодавства.


Видача протоколу засідання міської архітектурно-будівельної комісії та витягу з протоколу засідання міської
архітектурно-будівельної комісії на розміщення тимчасових металевих збірно-розбірних гаражів на землях міської ради.

Зміст стандарту

Опис стандарту

Нормативно-правові акти, що стосуються надання послуги.

Цивільний кодекс України; Закони України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI); "Про основи містобудування"; "Про архітектурну діяльність"; Державні будівельні норми 360-92** "Планування і забудова міських і сільських поселень"; рішень міськвиконкому від 28.08.97 N 469 "Положення про надання дозволу на тимчасове розміщення збірно-розбірних металевих гаражів для утримання приватних транспортних засобів за місцем проживання їх власників в м. Житомирі", від 05.10.2011 N 591 "Про затвердження Положення та складу міської архітектурно-будівельної комісії" (Положення N 591)

Перелік категорії одержувачів, у тому числі вразливих верств населення.

Громадяни-інваліди, які мають пільги на утримання транспортних засобів за місцем проживання.

Перелік документів, необхідних для надання послуги

1. Заява на ім'я міського голови, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради щодо наміру розміщення металевого збірно-розбірного гаража.
2. Довідка до акта огляду у медичній соціально-експертній комісії по визначенню медичних показань для забезпечення транспортним засобом з ручним управлінням (копія).
3. Технічний паспорт на автомобіль (копія).
4. Посвідчення водія (копія).
5. Посвідчення інваліда (копія).
6. Погодження відповідного підприємства - балансоутримувача будинку схеми розміщення споруди гаража.

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги.

1. Звернення на ім'я міського голови, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради з відповідним пакетом документів.
2. Виїзд на місцевість відповідальною особою.
3. Підготовка матеріалів для розгляду на міській архітектурно-будівельній комісії.
4. Підготовка листа-погодження з відповідними службами міста.
5. Підготовка матеріалів на розміщення гаража.
6. Передача матеріалів заявнику.

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги

Відповідно до термінів розгляду звернень, визначених законодавчими актами: надання заявнику відповіді - в місячний термін (в залежності до регламенту роботи міської архітектурно-будівельної комісії)

Перелік підстав для відмови у наданні послуги

Невідповідність вимогам діючому законодавству.
Відсутність необхідних документів, погоджень зацікавлених інженерних служб міста.

Опис результату, який повинен отримати одержувач.

Протокол, витяг з протоколу засідань міської архітектурно-будівельної комісії; лист-погодження із службами міста з висновками; схема розміщення об'єкта; конструктивна схема гаража.

Платність або безоплатність надання послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Безкоштовно.

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо надають послуги та їх кваліфікація.

Вища освіта з напрямку: архітектор, інженер-будівельник, знання нормативно-правових актів

Місце надання послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності

Відділ по роботі зі зверненнями громадян міської ради
10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2, тел. 48-11-87
Управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради
м. Житомир, вул. Щорса, 6, тел. 41-84-92; 47-27-86

Режим роботи органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання послуги та їх реєстрація

Понеділок - п'ятниця з 9.00 - 18.00 год., обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.

Черговість надання послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування надання послуги.

Відповідно до діючого законодавства.

Вимоги до інформаційного забезпечення надання одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання послуги

Спеціалістами управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради надаються консультації з питань розміщення тимчасових металевих збірно-розбірних гаражів на землях міської ради.

Особливості надання послуги особам похилого віку та інвалідам

Пільгове забезпечення.

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту.

Скарги на недотримання стандарту подаються у відділ по роботі зі зверненнями громадян міської ради.

Порядок внесення змін, виправлення можливих недоліків наданої послуги і відшкодування збитків одержувачу

В скорочені терміни.
В разі вирішення питання в судовому порядку відповідно до діючого законодавства.


Надання будівельного паспорта

Зміст стандарту

Опис стандарту

Нормативно-правові акти, що стосуються надання послуги.

Закони України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI); "Про місцеве самоврядування в Україні"; наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2011 N 103 "Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки" (Порядок N 103)

Перелік категорії одержувачів, у тому числі вразливих верств населення.

Громадяни, суб'єкти господарювання, установи та організації

Перелік документів, необхідних для надання послуги

1. Заява на ім'я начальника управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради (УМА та ДМС) щодо наміру забудови земельної ділянки.
2. Засвідчена в установленому порядку копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою.
3. Засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову зазначеної земельної ділянки.
4. Ескіз намірів забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, фасади, максимальні відмітки висотності, відстані до сусідніх земельних ділянок).
5. Проект будівництва (при наявності).

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги.

1. Звернення на ім'я начальника УМА та ДМС з відповідним пакетом документів.
2. Отримання реєстраційного номера містобудівного кадастру з відділу містобудівного кадастру
3. Виїзд на місцевість відповідальної особи.
4. Розгляд матеріалів та підготовка будівельного паспорта.
5. Підписання будівельного паспорта у начальника УМА та ДМС.
6. Реєстрація будівельного паспорта у журналі реєстрації будівельних паспортів.
7. Передача будівельного паспорта заявнику.
8. Реєстрація будівельного паспорта у відділі містобудівного кадастру.

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги

Відповідно до термінів визначених законодавчими актами: надання заявнику будівельного паспорта у десятиденний термін з дня реєстрації заяви (клопотання) з пакетом документів, в разі відмови - у десятиденний строк з відповідним обґрунтуванням.

Перелік підстав для відмови у наданні послуги

Невідповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації, будівельним нормам, державним стандартам і правилам. Відсутність необхідних документів.

Опис результату, який повинен отримати одержувач.

Будівельний паспорт на забудову земельної ділянки

Платність або безоплатність надання послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Безкоштовно.

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо надають послуги та їх кваліфікація.

Вища освіта з напрямку: архітектор, інженер-будівельник, знання нормативно-правових актів

Місце надання послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності

Управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради
м. Житомир, вул. Щорса, 6, тел. 41-84-93; 47-27-86

Режим роботи органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання послуги та їх реєстрація

Понеділок - п'ятниця з 9.00 - 18.00 год., обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.

Черговість надання послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування надання послуги.

Відповідно до діючого законодавства.

Вимоги до інформаційного забезпечення надання одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання послуги

Спеціалістами управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради надаються консультації щодо надання будівельного паспорта.

Особливості надання послуги особам похилого віку та інвалідам

Пільгове забезпечення (прийом громадян позачергово).

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту.

Скарги на недотримання стандарту подаються у відділ по роботі зі зверненнями громадян міської ради.

Порядок внесення змін, виправлення можливих недоліків наданої послуги і відшкодування збитків одержувачу

В скорочені терміни.
В разі вирішення питання в судовому порядку відповідно до діючого законодавства.


Надання згоди на проектування об'єктів будівництва та реконструкції існуючих об'єктів архітектури,
на які містобудівні умови та обмеження не надаються.

Зміст стандарту

Опис стандарту

Нормативно-правові акти, що стосуються надання послуги.

Цивільний кодекс України; Закони України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI); "Про місцеве самоврядування в Україні"; "Про основи містобудування"; "Про архітектурну діяльність"; Державні будівельні норми 360-92** "Планування і забудова міських і сільських поселень"; Державні будівельні норми А.2.2-3-2004 "Склад, порядок розроблення та затвердження проектної документації"; наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 N 45 "Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів" (Порядок N 45), Перелік об'єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються (Перелік N 109), затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 N 109 "Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст" (Порядок N 109).

Перелік категорії одержувачів, у тому числі вразливих верств населення.

Громадяни, суб'єкти господарювання, установи та організації

Перелік документів, необхідних для надання послуги

1. Заява на ім'я начальника управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради (УМА та ДМС) щодо наміру забудови земельної ділянки.
2. Засвідчена в установленому порядку копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою.
3. Ситуаційний план (схема) щодо місцезнаходження земельної ділянки (у довільній формі).
4. Викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000.
5. Кадастрова довідка з містобудівного кадастру (у разі наявності).
6. Черговий кадастровий план (витяг із земельного кадастру - за умови відсутності містобудівного кадастру).
7. Фотофіксація земельної ділянки (з оточенням).
8. Містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об'єкта будівництва, або передпроектні роботи з визначенням об'ємно-планувальних показників.

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги.

1. Звернення на ім'я начальника УМА та ДМС з відповідним пакетом документів.
2. Перевірка та опрацювання пакету документів.
3. Виїзд на місце запланованого будівництва відповідальною особою.
3. Розгляд питання на міській архітектурно-будівельній комісії.
4. Видача заявнику витягу з протоколу засідання міської архітектурно-будівельної комісії.
5. В разі позитивних рекомендацій міської архітектурно-будівельній комісії - звернення на ім'я міського голови, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради щодо надання згоди на проектування об'єкта будівництва.
6. Підготовка проекту рішення міськвиконкому щодо надання згоди на проектування об'єкта будівництва та реконструкції існуючих об'єктів архітектури.
7. Видача заявнику рішення міськвиконкому.
8. Внесення матеріалів на об'єкт будівництва до містобудівного кадастру УМА та ДМС.

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги

Відповідно до термінів розгляду звернень, визначених законодавчими актами: надання заявнику - в місячний термін.

Перелік підстав для відмови у наданні послуги

Невідповідність намірів забудови земельної ділянки положенням відповідної містобудівної документації та видам використання території. Відсутність необхідних документів.

Опис результату, який повинен отримати одержувач.

Рішення міськвиконкому щодо надання згоди на проектування об'єкта будівництва.

Платність або безоплатність надання послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Безкоштовно.

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо надають послуги та їх кваліфікація.

Вища освіта з напрямку: архітектор, інженер-будівельник, знання нормативно-правових актів

Місце надання послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності

Відділ по роботі зі зверненнями громадян міської ради
10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2, тел. 48-11-87
Управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради
м. Житомир, вул. Щорса, 6, тел. 41-84-92; 47-27-86

Режим роботи органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання послуги та їх реєстрація

Понеділок - п'ятниця з 9.00 - 18.00 год., обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.

Черговість надання послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування надання послуги.

Відповідно до діючого законодавства.

Вимоги до інформаційного забезпечення надання одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання послуги

Спеціалістами управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради надаються консультації щодо надання згоди на проектування об'єкта будівництва.

Особливості надання послуги особам похилого віку та інвалідам

Пільгове забезпечення (прийом громадян позачергово).

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту.

Скарги на недотримання стандарту подаються у відділ по роботі зі зверненнями громадян міської ради.

Порядок внесення змін, виправлення можливих недоліків наданої послуги і відшкодування збитків одержувачу

В скорочені терміни.
В разі вирішення питання в судовому порядку відповідно до діючого законодавства.


Надання паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

Зміст стандарту

Опис стандарту

Нормативно-правові акти, що стосуються надання послуги.

Цивільний кодекс України; Закони України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI); "Про благоустрій населених пунктів"; "Про місцеве самоврядування в Україні"; "Про основи містобудування"; "Про архітектурну діяльність"; Державні будівельні норми 360-92** "Планування і забудова міських і сільських поселень"; Державні будівельні норми А.2.2-3-2004 "Склад, порядок розроблення та затвердження проектної документації"; наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 N 244 "Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності" (Порядок N 244).

Перелік категорії одержувачів, у тому числі вразливих верств населення.

Суб'єкти господарювання

Перелік документів, необхідних для надання послуги

1. Заява на ім'я міського голови, заст. міського голови щодо наміру встановлення тимчасової споруди.
2. Графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування тимчасової споруди, виконані на топографо-геодезичній основі в М 1:500 з прив'язкою до місцевості.
3. Реквізити замовника (найменування, П. І. Б., адреса, контактна інформація).
ділянці будівель та споруд).

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги.

1. Звернення на ім'я міського голови, заст. міського голови з відповідним пакетом документів.
2. Опрацювання пакету документів з виїздом на місце та визначенням відповідності намірів розташування будівельним нормам та містобудівній ситуації.
3. Розгляд питання на міській архітектурно-будівельній комісії.
4. Видача заявнику витягу з протоколу засідання міської архітектурно-будівельної комісії.
5. В разі позитивних рекомендацій міської архітектурно-будівельній комісії - звернення на ім'я начальника УМА та ДМС з пакетом документів для оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди (схема розміщення тимчасової споруди, ескізи фасадів тимчасової споруди, схема благоустрою прилеглої території (виготовлені суб'єктом підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію, або архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат), технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності).
6. Видача оформленого паспорта прив'язки тимчасової споруди.
7. Внесення матеріалів паспорта прив'язки до містобудівного кадастру УМА та ДМС.

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги

Відповідно до термінів, визначених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 N 244 "Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності" (Порядок N 244):
1. Опрацювання заяви з розглядом на міській архітектурно-будівельній комісії - 13 робочих днів;
2. Оформлення паспорта прив'язки - 10 робочих днів.

Перелік підстав для відмови у наданні послуги

Подання неповного пакету документів, подання недостовірних відомостей, невідповідність намірів щодо розміщення будівельним нормам, або містобудівній ситуації.

Опис результату, який повинен отримати одержувач.

Паспорт прив'язки.

Платність або безоплатність надання послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Безкоштовно.

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо надають послуги та їх кваліфікація.

Вища освіта з напрямку: архітектор, інженер-будівельник, знання нормативно-правових актів

Місце надання послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності

Відділ по роботі зі зверненнями громадян міської ради
10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2, тел. 48-11-87
Управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради
м. Житомир, вул. Щорса, 6, тел. 41-84-93; 47-27-86

Режим роботи органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання послуги та їх реєстрація

Понеділок - п'ятниця з 9.00 - 18.00 год., обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.

Черговість надання послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування надання послуги.

Відповідно до діючого законодавства.

Вимоги до інформаційного забезпечення надання одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання послуги

Спеціалістами управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради надаються консультації щодо порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

Особливості надання послуги особам похилого віку та інвалідам

Пільгове забезпечення (прийом громадян позачергово).

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту.

Скарги на недотримання стандарту подаються у відділ по роботі зі зверненнями громадян міської ради.

Порядок внесення змін, виправлення можливих недоліків наданої послуги і відшкодування збитків одержувачу

В скорочені терміни.
В разі вирішення питання в судовому порядку відповідно до діючого законодавства.


 

Керуючий справами

П. Ю. Кудряшов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали