ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 20.10.2011 р. N 724-1

Про внесення змін в рішення виконкому міської ради від 14.10.2010 N 659-1 "Про конкурси на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у м. Луцьку"

У зв'язку з набранням чинності з 16.09.2011 змін до постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 N 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування" відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про автомобільний транспорт", враховуючи, що виконавчий комітет Луцької міської ради є організатором перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Луцьку, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити з 01.11.2011 в новій редакції:

1.1 Порядок проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у м. Луцьку (додаток 1).

1.2 Зразок заяви на участь в конкурсі (додаток 2).

1.3 Анкету до заяви про участь в конкурсі (додаток 3).

1.4 Перелік показників нарахування балів за системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів (додаток 4).

1.5 Заяву про відмову від участі у конкурсі на перевезення пасажирів на міському маршруті загального користування (додаток 5).

2. Вважати такими, що втрачають чинність з 01.11.2011, пункти 1.1 (Порядок N 659-1), 1.2 (Порядок N 659-1), 1.5 (Порядок N 659-1), 1.6 (Порядок N 659-1), 1.7 (Порядок N 659-1) та додатки 1 (Порядок N 659-1), 2 (Порядок N 659-1), 5 (Порядок N 659-1), 6 (Порядок N 659-1), 7 до рішення виконкому міської ради від 14.10.2010 N 659-1 "Про конкурси на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у м. Луцьку" (Порядок N 659-1).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Байцима В. Ф.

 

Міський голова

М. Романюк

Перший заступник
міського голови

С. Кравчук

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
20.10.2011 N 724-1

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (далі - конкурс) і є обов'язковим для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами (організаціями), залученими на договірних умовах для організації забезпечення проведення конкурсів, конкурсними комітетами та автомобільними перевізниками.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

конкурсна пропозиція - умови обслуговування пасажирів, що пропонуються перевізником-претендентом, які зазначені у поданих на конкурс документах;

конкурсний комітет - постійний або тимчасовий орган, утворений організатором для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;

організатор - виконавчий комітет міської ради, який самостійно або із залученням робочого органу проводить конкурс;

перевізник-претендент - автомобільний перевізник, який в установленому порядку подав заяву та документи для участі в конкурсі;

робочий орган - підприємство (організація), що має фахівців у галузі автомобільного транспорту, матеріальні ресурси та технології, а також досвід роботи не менш як три роки з питань організації пасажирських перевезень, яке у разі потреби залучається організатором на конкурсних умовах за договором для організації проведення конкурсу;

умови конкурсу - встановлені організатором (обов'язкові та додаткові) умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об'єкті конкурсу;

3. Організатором на міському автобусному маршруті загального користування, що проходить у межах населеного пункту (міський маршрут) є виконавчий комітет міської ради.

4. Метою визначення автомобільного перевізника на конкурсних засадах є - реалізація основних напрямів розвитку галузі автомобільного транспорту;

- створення безпечних умов для перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

- покращення якості пасажирських перевезень;

- створення конкурентного середовища;

- забезпечення оновлення рухомого складу;

- підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів;

- забезпечення виконання соціально значущих перевезень.

5. Об'єктом конкурсу може бути:

- маршрут (кілька маршрутів) та/або оборотний рейс;

- маршрут (кілька маршрутів) міського автобусного сполучення;

- сукупність оборотних рейсів міського автобусного сполучення за умови, що кількість таких рейсів на об'єкті конкурсу становить не менш як 50 на день.

6. Об'єкт конкурсу визначається організатором.

7. Рішення про переможця конкурсу приймається конкурсним комітетом. Рішення конкурсного комітету обов'язкове для виконання організатором, крім випадків, передбачених пунктом 50 цього Порядку.

8. Організатор затверджує умови конкурсу, в тому числі обов'язкові, відповідно до статті 44 Закону України "Про автомобільний транспорт". Крім обов'язкових, організатор може затверджувати додаткові умови конкурсу (наявність у перевізника GPS-системи, встановленої на транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, тощо). Організатор встановлює вимогу щодо забезпечення роботи на об'єкті конкурсу, який включає міські та приміські автобусні маршрути загального користування, не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

9. Конкурсний комітет приймає рішення про недопущення до участі в конкурсі автомобільного перевізника, який:

1) подав до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;

2) визнаний банкрутом або щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство (за винятком того, стосовно якого проводиться процедура санації), або який перебуває у стадії ліквідації;

3) не відповідає вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт";

4) не має достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, затвердженої обов'язковими умовами конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів. Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсотків для міського сполучення;

5) має несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансінспекцією, або водії якого мають несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу);

6) подав конкурсну пропозицію, що не відповідає обов'язковим та додатковим умовам конкурсу, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 44 Закону України "Про автомобільний транспорт".

10. Якщо в конкурсі взяв участь тільки один перевізник-претендент, його може бути визнано переможцем конкурсу.

У цьому разі конкурсний комітет шляхом голосування може приймати рішення про надання права перевізнику-претенденту здійснювати перевезення пасажирів на об'єкті конкурсу.

Визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу

11. У разі, коли організатор залучає робочий орган, на нього покладаються функції з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інших матеріалів.

Для підготовки інформації про відповідність технічного стану автобусів претендента умовам перевезень та відповідність претендента вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху організатор не менш як за дев'ять робочих днів до дати проведення конкурсу надсилає список перевізників-претендентів на відповідний конкурс до Державтоінспекції.

Для отримання зазначеної інформації автомобільний перевізник за власним бажанням має право в установленому Мінінфраструктури за погодженням з МВС порядку звернутися до Державтоінспекції.

Підготовлена Державтоінспекцією інформація подається відповідно до вимог пункту 37 цього Порядку.

12. Робочий орган визначається на конкурсних засадах відповідно до вимог Закону України "Про автомобільний транспорт".

13. З метою визначення на конкурсних засадах робочого органу організатор:

1) утворює комітет з визначення робочого органу;

2) визначає форму заяви та перелік документів, що подаються для участі в конкурсі;

3) визначає умови конкурсу;

4) розміщує не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу у засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу та його умови.

14. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які відповідають вимогам, що встановлені статтею 44 Закону України "Про автомобільний транспорт", а також умовам проведення відповідного конкурсу.

15. Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації), які надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов'язану з наданням послуг з перевезень, представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

16. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу.

17. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про виконання функцій робочого органу.

Строк дії договору встановлюється за домовленістю між організатором та робочим органом, але не більш як на три роки.

18. Визначення робочого органу на конкурсних засадах є обов'язковим.

У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу організатор повинен забезпечити проведення конкурсу самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

Утворення та основні засади діяльності конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників

19. Персональний склад конкурсного комітету затверджується організатором, який призначає голову, його заступника та секретаря.

Секретар конкурсного комітету призначається організатором з числа представників організатора або робочого органу і включається до складу конкурсного комітету без права голосу.

20. До складу конкурсного комітету входять представники відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Укртрансінспекції, Державтоінспекції та громадських організацій. При цьому кількість представників громадських організацій, діяльність яких пов'язана з автомобільним транспортом, повинна становити не менш як 50 відсотків загальної кількості представників громадських організацій.

До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб'єктів господарювання - автомобільних перевізників, які є перевізниками-претендентами або які провадять діяльність на ринку перевезень пасажирів, а також представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

21. Чисельність складу конкурсного комітету визначається організатором за поданням наведених у пункті 20 цього Порядку органів та організацій.

Із складу конкурсного комітету 50 відсотків - представники органів виконавчої влади та (або) органів місцевого самоврядування, решта - представники громадських організацій.

22. Організатор та робочий орган можуть для здійснення своїх повноважень залучати відповідних фахівців та експертів за їх згодою.

23. Члени конкурсного комітету:

- беруть участь в обговоренні, розгляді оцінки за бальною системою та зіставленні конкурсних пропозицій перевізників-претендентів і забезпечують прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;

- мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, що стосуються проведення оцінки за бальною системою пропозицій перевізників-претендентів, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання комітету на підставі інформації, що підтверджена документально та врахування якої не порушуватиме процедуру проведення конкурсу;

- зобов'язані дотримуватися норм законодавства, цього Порядку, об'єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції перевізників-претендентів.

Оголошення про проведення конкурсу на визначення автомобільного перевізника

24. Організатор або робочий орган публікує в друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про конкурс (крім друкованих, оголошення може бути розміщено також в інших засобах масової інформації), яке повинне містити таку інформацію:

1) найменування організатора та робочого органу;

2) порядковий номер та основні характеристики кожного об'єкта конкурсу:

номер маршруту, найменування кінцевих зупинок, кількість оборотних рейсів або кількість автобусів для забезпечення перевезень, режим руху та інтервал, особливості періодичності виконання перевезень (сезонний, у певні дні тижня тощо);

3) умови конкурсу;

4) порядок одержання необхідної інформації про об'єкт конкурсу;

5) кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;

6) найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;

7) місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі;

8) місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету;

9) розмір плати за участь у конкурсі;

10) телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу.

Подання документів для участі у конкурсі

25. Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об'єкт конкурсу окремо заяву за формою, визначеною згідно з додатком 2, і такі документи:

1) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

2) нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

3) перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою "з місцем водія/без місця водія"), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;

4) копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;

5) документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;

6) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

7) копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);

8) перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;

9) анкету відповідно до пункту 28 цього Порядку;

10) копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали.

Комплектність поданих документів перевіряє в міру їх надходження організатор.

26. Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).

Конверт (пакет) з позначкою "N 1", який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

Конверт (пакет) з позначкою "N 2", який містить документи з інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах N 1 і 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі визначається організатором і не може становити менш як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу.

27. Документи, що безпосередньо стосуються конкурсу, які надійшли до організатора у зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк від підприємств, установ та організацій, які не є перевізниками-претендентами, подаються на розгляд конкурсного комітету.

28. До заяви автомобільного перевізника додається анкета за формою згідно з додатком 3, в якій передбачаються питання, що будуть враховані під час перевірки достовірності відомостей, що містяться у документах для участі у конкурсі, та під час підрахунків за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів.

29. Документи, які надійшли до організатора після встановленого строку, не розглядаються.

30. Якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні конкурсного комітету, а подані ним пропозиції достатні для виконання перевезень тільки на частині об'єктів конкурсів, він повинен визначити пріоритети щодо визнання його переможцем у конкурсах, про що робиться запис в розділі IV заяви (згідно з додатком 2), і в разі визнання його переможцем у конкурсі (конкурсах) з вищим пріоритетом до участі в інших конкурсах він не допускається. При цьому плата за участь у конкурсах не повертається.

31. За роз'ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі перевізник-претендент має право звернутися до організатора або робочого органу, які зобов'язані надати їх в усній чи письмовій формі (за вибором перевізника-претендента) протягом трьох днів.

32. Інформація про будь-яку зміну умов конкурсу повинна бути доведена до відома всіх перевізників-претендентів не менш як за 20 днів до дати проведення конкурсу шляхом опублікування у засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про конкурс.

33. Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, визначених пунктом 28 цього Порядку, перевіряється організатором та/або робочим органом не пізніше ніж за два дні до дати проведення конкурсу.

34. Під час приймання документів організатор або робочий орган повинен створити умови для одержання перевізником-претендентом детальної інформації про характеристики об'єкта конкурсу.

35. Подані на конкурс документи реєструються організатором або робочим органом у журналі обліку. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються і повертаються автомобільному перевізникові з повідомленням про спосіб повернення коштів, внесених за участь в конкурсі.

Проведення конкурсу та визначення переможця

36. Під час проведення конкурсу конкурсний комітет розглядає пропозиції перевізників-претендентів виключно за такими показниками:

- наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам конкурсу за класом та пасажиромісткістю (категорія, пасажиромісткість, наявність багажних відділень, додаткового обладнання);

- наявність, характеристика та кількість резерву автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу;

- наявність транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- строк експлуатації автобусів (рік виготовлення, строк фактичної експлуатації);

- наявність сертифіката відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам;

- наявність та характеристика виробничої бази;

- умови підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого складу;

- умови контролю технічного стану транспортних засобів перед виїздом;

- умови виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

- досвід роботи перевізника-претендента;

- наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, транспортного законодавства, ліцензійних умов;

- якість роботи автомобільного перевізника на даному маршруті (у разі обслуговування на умовах договору, укладеного (наданого) на підставі попереднього конкурсу;

- інвестиційний розвиток суб'єкта господарювання та соціальний ефект від його діяльності;

- умови контролю за станом здоров'я водіїв.

37. Під час проведення конкурсу представники організатора та органів державного контролю, які входять до складу конкурсного комітету, відповідно до їх компетенції надають інформацію про діяльність перевізника-претендента. Представники органів державного контролю несуть персональну відповідальність за достовірність поданої інформації відповідно до законодавства.

38. У разі участі в конкурсі двох або більше перевізників-претендентів конкурсний комітет визначає кращого з використанням бальної системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів відповідно до цього Порядку та Закону України "Про автомобільний транспорт".

Сумарна кількість балів, одержаних кожним перевізником-претендентом згідно з додатком 4, є підставою для визначення переможця конкурсу.

39. Під час проведення конкурсу запрошуються всі перевізники-претенденти, що беруть участь у конкурсі, у присутності яких оголошуються конкурсні пропозиції. Претендентам надається право на обґрунтування запропонованих ними конкурсних пропозицій. Під час проведення конкурсу додаткові пропозиції від перевізників-претендентів не приймаються.

40. У разі відсутності керівника перевізника-претендента на конкурсі його інтереси може представляти особа, яка має довіреність, видану перевізником-претендентом.

41. У разі відсутності на конкурсі представника перевізника-претендента конкурсний комітет розглядає конкурсні пропозиції, викладені в поданих претендентом документах.

42. Переможцем конкурсу визнається перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів.

Претендентом, який посів друге місце, визнається перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів без урахування показника переможця конкурсу.

У разі коли учасники конкурсу набрали однакову кількість балів, під час визначення переможця конкурсу та перевізника-претендента, який посів друге місце, перевагу має той перевізник-претендент, що подав конкурсному комітетові сертифікат відповідності послуг з перевезення пасажирів ліцензійним умовам, а у разі неподання таких документів або подання їх кількома перевізниками-претендентами, що набрали однакову кількість балів, переможець визначається шляхом голосування.

Перевізника-претендента, визнаного відповідно до пункту 38 цього Порядку переможцем, може бути визнано таким лише у разі набрання ним за окремим об'єктом конкурсу кількості балів, що є вищою нуля.

43. Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менш як половини його складу, у тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету (або, за його відсутності, голос заступника голови конкурсного комітету).

44. Під час проведення засідання конкурсного комітету здійснюється технічний аудіозапис.

Аудіоматеріали засідань зберігаються в організатора протягом усього строку дії укладеного за результатами конкурсу договору.

45. Рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу, а також перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце, оголошується перевізникам-претендентам під час конкурсу, у 10-денний строк оформляється протоколом, який підписується присутнім головою або заступником голови та секретарем конкурсного комітету, і подається організатору.

46. Протокол засідання конкурсного комітету повинен містити інформацію про:

- дату, час та місце проведення засідання конкурсного комітету;

- прізвища, імена та по батькові членів конкурсного комітету, які присутні на засіданні;

- номери та назви об'єктів конкурсу;

- найменування перевізників-претендентів;

- результати голосування членів конкурсного комітету або результати, отримані за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів;

- рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу та перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце;

- рішення про недопущення перевізника-претендента до участі в конкурсі, якщо воно мало місце.

47. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу вводяться в дію рішенням організатора протягом не більш як 30 робочих днів з дня проведення конкурсу.

48. Витяги з протоколу засідання конкурсного комітету подаються на підставі письмової заяви перевізника-претендента протягом п'яти днів з дня її надходження. У разі надходження письмової заяви перевізника-претендента до моменту оформлення протоколу строк подання витягів з протоколу засідання конкурсного комітету відраховується з моменту оформлення протоколу відповідно до пункту 45 цього Порядку.

49. Організатор не пізніше ніж через 30 днів з моменту набрання чинності рішенням конкурсного комітету укладає з переможцем конкурсу договір на міському маршруті згідно з обов'язковими умовами визначеного конкурсу та додатковими умовами обслуговування маршруту, наданими перевізником-претендентом.

У разі письмової відмови перевізника-претендента, який став переможцем конкурсу, від укладення договору з організатором договір укладається з перевізником-претендентом, який посів друге місце. У разі відсутності перевізника-претендента, який посів друге місце, рейс (маршрут) включається до об'єкта іншого конкурсу.

У договорі визначаються умови перевезень на рейсі (рейсах) та/або маршруті (маршрутах) відповідно до визначеного об'єкта конкурсу.

Якщо перевізник-претендент брав участь і визнаний переможцем у кількох конкурсах, договір укладається на кожний об'єкт конкурсу окремо.

Строк дії договору, який укладається за результатами конкурсу, становить п'ять років.

Дія договору не може бути достроково зупинена в частині відносин щодо обслуговування окремих маршрутів та/або виконання окремих рейсів, а тільки на весь об'єкт конкурсу.

Строк дії договору не може бути продовжено, а рейси (маршрути) включаються до об'єкта іншого конкурсу.

Організатор повинен провести конкурс не пізніше ніж за два місяці до моменту закінчення строку дії договору.

У такому разі дія договору, укладеного за результатами конкурсу, починається після закінчення строку дії чинних документів на перевезення.

50. Організатор має право:

1) прийняти рішення про відмову у введенні в дію рішення (чи його окремої частини) конкурсного комітету за окремими об'єктами конкурсу:

- у разі надходження від органів виконавчої влади письмової інформації, що підтверджує факт подання перевізником-претендентом, який за результатами конкурсу визнаний переможцем конкурсу, недостовірної інформації;

- у разі надходження від органів виконавчої влади письмової інформації, що підтверджує факт подання перевізником-претендентом, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, недостовірної інформації;

2) провести конкурс до моменту закінчення строку дії відповідного договору, однак не раніше ніж за три місяці до настання такого моменту. У такому разі дія договору, укладеного за результатами конкурсу, починається після закінчення строку дії чинних документів на перевезення;

3) достроково розірвати договір з автомобільним перевізником у разі:

- порушення ним умов договору, у такому разі для роботи на маршруті призначається автомобільний перевізник, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, на строк до закінчення дії договору, який було розірвано, а в разі його відмови чи відсутності - призначати до проведення конкурсу іншого автомобільного перевізника один раз на строк не більш як три місяці;

- надходження від органів виконавчої влади письмової інформації, що підтверджує факт подання ним недостовірної інформації;

- порушення ним умов договору під час виконання перевезень на маршруті як перевізника, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце;

4) укласти договір з автомобільним перевізником, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, у разі:

- настання обставин, що передбачені абзацом третім підпункту 3 цього пункту на строк дії договору, який було розірвано;

- відмови перевізника-претендента, який визнаний переможцем конкурсу, від укладення договору;

5) у випадках, передбачених Законом України "Про автомобільний транспорт", укласти договір з автомобільним перевізником (який працює на цьому напрямку) один раз на строк до трьох місяців, після чого виставити об'єкт на конкурс;

6) у разі зупинення судом рішення конкурсного комітету призначити тимчасово на строк дії відповідної ухвали суду автомобільного перевізника для виконання перевезень, передбачених об'єктом конкурсу.

51. Контроль за виконанням умов договору здійснює організатор та інші органи виконавчої влади згідно з компетенцією, за наявності відповідного звернення або доручення організатора.

Фінансування проведення конкурсу та розгляд спорів

52. Фінансування проведення конкурсу здійснюється органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за рахунок коштів, внесених перевізниками-претендентами як плата за участь у конкурсі, а також за рахунок власних коштів.

53. Розмір плати за участь у конкурсі встановлюється організатором на підставі кошторису витрат і не може перевищувати 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату подання заяви про участь у конкурсі.

Кошторис може розроблятися окремо за видами об'єктів конкурсу з урахуванням таких характеристик:

- кількість рейсів (маршрутів) в одному об'єкті конкурсу;

- наявність в об'єкті конкурсу нових та/або діючих рейсів (маршрутів).

54. Перевізник-претендент, який бере участь у кількох конкурсах, вносить плату за участь у кожному конкурсі окремо.

55. Кошторис витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням конкурсу, включає витрати з:

- підготовки пропозицій щодо об'єктів та умов конкурсу;

- розміщення інформації про об'єкти та умови конкурсу в засобах масової інформації;

- організації приймання документів;

- перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації;

- аналізу та оцінки відповідності пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу;

- підготовки інформаційних матеріалів для членів конкурсного комітету;

- доведення результатів конкурсу до відома перевізників-претендентів;

- подання перевізникам-претендентам інформації про участь у конкурсі;

- технічного забезпечення конкурсу, оренди або утримання приміщень для його проведення;

- виготовлення паспортів автобусних маршрутів.

Кошторис затверджує організатор.

56. Затверджений організатором кошторис є підставою для визначення суми, яку сплачує перевізник-претендент за участь у конкурсі.

У разі, коли сума одержаних від перевізників-претендентів коштів за участь у конкурсі менша ніж сума, передбачена кошторисом, різницю оплачує організатор.

57. Плата за участь у конкурсі вноситься перевізником-претендентом на рахунок організатора або робочого органу у розмірі, встановленому організатором для відповідного об'єкта конкурсу.

58. Кошти, сплачені за участь у конкурсі, повертаються повністю у разі, коли конкурс не відбувся або переможця не було визначено з вини організатора (робочого органу), а також перевізникам-претендентам, які подали достовірну інформацію, у разі настання обставин, визначених підпунктом 1 пункту 50 цього Порядку.

Для повернення коштів перевізник-претендент подає заяву за формою згідно з додатком 5.

59. Перевізникам-претендентам, які не стали переможцями конкурсу або не допущені до участі у конкурсі, плата за участь у конкурсі не повертається і використовується на покриття витрат, пов'язаних з підготовкою, проведенням конкурсу та підготовкою матеріалів, зазначених у пункті 11 цього Порядку.

60. У разі, коли перевізник-претендент до початку проведення конкурсу офіційно відмовився від участі у конкурсі, йому повертається частина суми, сплаченої за участь у конкурсі:

- за умови відкликання заяви до завершення приймання документів - 80 відсотків плати;

- за умови відкликання заяви після завершення приймання документів, але до проведення конкурсу - 60 відсотків.

61. Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатися організатором протягом 30 днів з дня надходження скарги від перевізника-претендента. Неврегульовані організатором спори розв'язуються в установленому порядку. Скарги, що надійшли з порушенням установленого строку, не розглядаються.

62. Інформація, що міститься в документах, поданих перевізниками-претендентами для участі у конкурсі, повинна бути достовірною за станом на момент подання документів для участі в конкурсі.

 

Перший заступник
міського голови

С. Кравчук

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
20.10.2011 N 724-1

ЗАЯВА
на участь у конкурсі на перевезення пасажирів на міському маршруті загального користування

Відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт" та оголошення організатора перевезень у ___ претендує на одержання права здійснювати перевезення пасажирів у межах об'єкта конкурсу N ____.

ПЕРЕЛІК МАРШРУТІВ

Початкова та кінцева зупинки маршруту, основні проміжні зупинки

Кількість рейсів

Відстань від початкової до кінцевої зупинки, кілометрів

Режим руху

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V. Перелік документів, що додається до заяви

1) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

2) нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

3) перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою "з місцем водія/без місця водія"), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;

4) копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;

5) документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;

6) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

7) копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);

8) перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;

9) анкету відповідно до пункту 32 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування;

У зв'язку з участю в конкурсі підтверджую, що:

- спроможний виконувати вимоги статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт";

- згоден брати участь у конкурсі відповідно до умов проведення конкурсу, визначених організатором;

- з об'єктом конкурсу та його основними характеристиками ознайомлений;

- всі дані, викладені у поданих мною документах, відповідають дійсності;

- на момент проведення конкурсу не визнаний банкрутом, не порушено справу про банкрутство, або проводиться процедура санації;

- у разі перемоги згоден укласти договір.

____ 20__ р.

_____
(підпис заявника)

_______
(П. І. Б.)

М. П.

 

 

Заяву прийнято ___ _________ 20__ р.
та внесено за N _________ до
журналу обліку.


(П. І. Б., посада та підпис особи, яка прийняла документи)

 

Перший заступник
міського голови

С. Кравчук

 

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
20.10.2011 N 724-1

АНКЕТА
до заяви про участь у конкурсі, оголошеному в ___

Найменування показника

Зазначення кількості

Характеристика перевізника-претендента:

 

1. 1) сумарна пасажиромісткість автобусів (не нижче ЄВРО-2), які є власністю, співвласністю перевізника або взяті у лізинг*


* До 31 грудня 2011 р. в даній графі зазначаються також орендовані автобуси

 

Необхідна кількість автобусів для перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів)

 

для міських перевезень (загальна місткість):

 

- марка, модель, кількість автобусів, одиниць

 

- марка, модель, кількість автобусів, одиниць

 

...

 

Необхідна кількість автобусів для перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів)

 

2) Строк експлуатації (повні роки з року виготовлення) автобусів, що заявлені на конкурс.

 

автобус 1

 

автобус 2

 

...

 

2. Середньооблікова кількість працівників за період протягом року до дати оголошення конкурсу з окладом за штатним розписом із заробітною платою не менше встановленого законодавством мінімуму, що працюють на повну ставку, осіб

 

3. Кількість працівників, що працюють на повну ставку та перебувають у штаті підприємства не менш як один рік до дати оголошення конкурсу, які здійснюють щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів

 

Кількість працівників, що працюють на повну ставку та перебувають у штаті підприємства не менш як один рік до дати оголошення конкурсу, які проводять щоденний огляд стану здоров'я водіїв

 

Наявність сертифіката відповідності

Серія________
N __________

___ 20__ р.

 

 

М. П.

____
(підпис)

______
(прізвище, ім'я та по батькові особи, що заповнила анкету)

_____

 

Перший заступник
міського голови

С. Кравчук

 

Додаток 4
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
20.10.2011 N 724-1

ПЕРЕЛІК
показників нарахування балів за системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів

Показники, які оцінюються конкурсним комітетом та механізм нарахування балів

Кількість балів

1. Характеристика роботи перевізника-претендента:

 

1) сумарна пасажиромісткість автобусів (не нижче ЄВРО-2), які є власністю, співвласністю перевізника або взяті у лізинг для відповідного виду перевезень, місць:

 

від 400 до 600 включно

+6

понад 600

+10

(бали нараховуються за видом (видами) сполучення, що включено до об'єкта конкурсу)
(з 2012 до 2015 року кількість місць збільшується на 10 відсотків зазначеної величини щороку)
(до 31 грудня 2011 р. до сумарної пасажиромісткості додається пасажиромісткість на автобуси, взяті в оренду).

 

2) строк експлуатації автобусів (повних років з року виготовлення), роки:

 

до 1

+6

від 1 до 4 включно

+4

від 4 до 7 включно

+2

(середньозважена величина для автобусів, що заявлені на конкурс).

 

2. Середньооблікова кількість працівників за період протягом року до дати оголошення конкурсу з окладом за штатним розписом із заробітною платою не менше встановленого законодавством мінімуму, що працюють на повну ставку, осіб:

 

від 50 до 100 включно

+6

від 100 до 150 включно

+8

понад 150

+10

3. Наявність:

 

не менш як трьох працівників, які здійснюють щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів

+5

не менш як двох працівників, які проводять щоденний огляд стану здоров'я водіїв

+4

(бали нараховуються у разі:
- якщо працівники, які здійснюють щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів, та працівники, які проводять щоденний огляд стану здоров'я водіїв, працюють на повну ставку та перебувають у штаті підприємства не менш як один рік до дати оголошення конкурсу;
- розміщення матеріально-технічної бази на відстані не більш як 100 кілометрів від місця формування оборотного рейсу)
.

 

4. Робота перевізника - переможця попереднього конкурсу не менше передбаченого договором строку на маршруті (маршрутах), що є об'єктом конкурсу.

+11

(бали не надаються у разі роботи в статусі тимчасового перевізника (або перевізника, що виконував перевезення як претендент, що посів друге місце, протягом менш як два з половиною роки).

 

5. Наявність протягом року до дати оголошення конкурсу дорожньо-транспортних пригод:

 

з вини водія перевізника, у яких є загиблі

-14

з вини водія перевізника, у яких є постраждалі, якщо коефіцієнт к > = і 0,1

 

 

P

к

=

____,

 

 

a


де P - кількість дорожньо-транспортних пригод з вини водія перевізника-претендента протягом року до дати оголошення конкурсу (за інформацією представників органів державного контролю у сфері автомобільного транспорту, які входять до складу конкурсного комітету);
a - кількість автобусів на момент оголошення конкурсу.

-6

6. Наявність протягом року до дати проведення конкурсу порушень, передбачених статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, щодо заявленого на конкурс виду перевезень (середня кількість випадків на одного водія), якщо коефіцієнт (к):

 

від 0,01 до 0,05 включно

-4

понад 0,05

 

 

P

к

=

____,

 

 

a


де P - кількість порушень, передбачених статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення протягом року до дати оголошення конкурсу (за інформацією представників органів державного контролю, які входять до складу конкурсного комітету);
a - кількість водіїв на момент оголошення конкурсу.

-15

7. Наявність сертифіката відповідності послуг

+4

 

Перший заступник
міського голови

С. Кравчук

 

Додаток 5
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
20.10.2011 N 724-1

ЗАЯВА
про відмову від участі у конкурсі з перевезення пасажирів на міському маршруті загального користування

__
                                                                            (найменування перевізника-претендента)
відмовляється від участі у конкурсі ___ 20__ р. і відкликає заяву на маршрут __,
                                                                                                  (назва маршруту)
об'єкт конкурсу N _____.

___________
                      (посада)

__
(підпис)

_____
(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

_ 20__ р.
           (дата)

___

 

Перший заступник
міського голови

С. Кравчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали