ПРАВЛІННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2011 року N 478

Про внутрісистемну звітність

Розглянувши пропозиції правлінь Кримспоживспілки, облспоживспілок, інших членів Укоопспілки та членів методологічно-консультативної Ради Укоопспілки з питань економіки, фінансів, бухгалтерського обліку і контролю щодо внутрісистемної звітності, правління Укоопспілки постановляє:

1. Затвердити та ввести в дію з 31 грудня 2011 року форми внутрісистемної звітності згідно з додатком (друкується у ДВ-вкладці).

2. Правлінням Кримспоживспілки, облспоживспілок, інших членів Укоопспілки забезпечити подання в установлені терміни зведеної внутрісистемної звітності щодо споживчих товариств, їх спілок та всіх утворених ними підприємств (об'єднань), інших суб'єктів господарювання.

3. Контроль за виконанням постанови покласти на начальників управлінь (об'єднань) Укоопспілки.

 

Голова правління

В. В. Гончаренко

 

Додаток
до постанови Правління
28.12.2011 N 478

ФОРМИ КВАРТАЛЬНОЇ І РІЧНОЇ ВНУТРІСИСТЕМНОЇ ЗВІТНОСТІ

Спеціалізована статистична звітність ФОРМА N 1-р (квартальна, річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Укоопспілки
28.12.2011 N 478
Подається разом з фінансовою звітністю

Організація _

Підприємство

ЗВІТ
ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНУ СТРУКТУРУ, ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ГРОМАДСЬКЕ МАЙНО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ ЗА ____ РІК

I. Структурна будова Укоопспілки

(кількість)

 

Код рядка

На початок року

Зміни за звітний період*

 

створено, прийнято

реорганізовано, ліквідовано

На кінець звітного періоду

А

Б

1

2

3

4

I. Організації:

 

 

 

 

 

1. Сільські споживчі товариства

11

 

 

 

 

2. Міські споживчі товариства

12

 

 

 

 

3. Районні споживчі товариства

13

 

 

 

 

4. Райспоживспілки

14

 

 

 

 

5. Кримспоживспілка, облспоживспілки

15

 

 

 

 

6. Укоопспілка

16

 

 

 

 

Усього (01 - 06)

17

 

 

 

 

II. Підприємства

18

 

 

 

 

III. Госпрозрахункові відособлені підрозділи

19

 

 

 

 

Разом (17 + 18 + 19)

20

 

 

 

 


* Показники графи 2 і 3 розшифровуються: назва організації, підприємства та органу управління, який прийняв рішення щодо створення, реорганізації, ліквідації (документ, дата, номер).

II. Чисельність членів, асоційованих членів споживчих товариств

(осіб)

Найменування показника

Код рядка

Кількість

усього

у тому числі:

членів

асоційованих членів

А

Б

1

2

3

1. На початок року

21

 

 

 

2. Вступили

22

 

 

 

із них: змінили правовий статус

221

 

 

 

3. Вибули

23

 

 

 

із них: за власним бажанням

231

 

 

 

           змінили правовий статус

232

 

 

 

           померли

233

 

 

 

4. На кінець звітного періоду

24

 

 

 

із них:

 

 

 

 

4.1. Працівники споживчої кооперації

241

 

 

 

5. Споживчі товариства за кількістю членів, асоційованих членів:

 

 

 

 

кількість членів, асоційованих членів

кількість товариств

 

 

 

 

• менше 10

 

251

 

 

 

• від 10 до 200

 

252

 

 

 

• більше 200

 

253

 

 

 

III. Пайовий капітал

(тис. грн.)

Найменування показника

Код рядка

Пайовий резервний капітал

Пайові внески

Пай (частки) в майні споживчих товариств і споживспілок

Усього
(гр. 1 - гр. 5)

обов'язкові

додаткові

для участі в Програмі розмежування і закріплення власності

на формування фінансових ресурсів

А

Б

1

2

3

4

5

6

Залишок на початок року

31

 

 

 

 

 

 

Надійшло

32

 

 

 

 

 

 

Вибуло

33

 

 

 

 

 

 

із них:

 

 

 

 

 

 

 

повернено власникам

331

х

 

 

 

х

 

зараховано до неподільного фонду, статутного капіталу

332

 

 

 

х

х

 

Залишок на кінець звітного періоду

34

 

 

 

 

 

 

IV. Неподільний фонд, статутний капітал

(тис. грн.)

Найменування показника

Код рядка

Усього

Неподільний фонд споживчого товариства

Статутний капітал

споживспілок

підприємств (об'єднань)

А

Б

1

2

3

4

Залишок на початок року

41

 

 

 

 

Надійшло

42

 

 

 

 

із них:

 

 

 

 

 

вступні внески членів, асоційованих членів споживчих товариств

421

 

 

х

х

від розподілу доходу (прибутку)

422

 

 

 

 

з пайового капіталу

423

 

 

 

 

Вибуло

43

 

 

 

 

Залишок на кінець звітного періоду

44

 

 

 

 

V. Наявність та рух будівель

(кількість)

Найменування показника

Код рядка

Будівлі

усього

у т. ч. будівлі, на які не одержано:

свідоцтва на право власності

документи на право землекористування

А

Б

1

2

3

На початок року

51

 

 

 

Надійшло

52

 

 

 

Вибуло

53

 

 

 

у т. ч. продані

531

 

 

 

На кінець звітного періоду

54

 

 

 

із них:

 

 

 

 

неподільне громадське майно

541

 

 

 

не потребують оформлення правоустановлюючих документів

542

 

х

х

VI. Розрахунки з профспілковими організаціями

1. По профвнесках

(грн.)

Залишок на початок року

За звітний період

Залишок на кінець звітного періоду

у т. ч. прострочена заборгованість

утримано

перераховано

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Довідково: заробітна плата за звітний період, з якої підлягають утриманню профспілкові внески (61) _________ грн.

2. Перераховано профспілковим організаціям:

• на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу (не менше 0,3 % ФОП) (62) _________ грн.

• безповоротну фінансову допомогу (63) _________ грн.

VII. Наявність та рух громадського майна споживчої кооперації України 

(тис. грн.)

Найменування показника
 
 

 

Код рядка
 
 

 

На початок звітного періоду

Надійшло у звітному році

Вибуло у звітному році

На кінець звітного періоду

Із гр. 9

первісна вартість

залишкова вартість

усього

у т. ч. введено в дію нові основні засоби

усього

у т. ч. 

первісна вартість (ф. 1 + 3 - 5)

залишкова вартість

в оренді

законсервовані

в заставі

підприємств, проти яких порушено справу про банкрутство

ліквідовані

продані

безоплатно передані за межі споживчої кооперації*

а

б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15. Усього основних засобів (72 + 73)

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Неподільне майно

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із них будівлі

721

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

II. Подільне майно

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із них будівлі

731

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІЗ РЯДКА 71: графа 3

 

графа 5

 

графа 7

 

модернізація, реконструкція тощо:

(711) ______

нестача

(716) ______

залишкова вартість

(7114) ______

із них: неподільного майна

(710) ______

кража

(717) ______

у т. ч. будівлі

(71140) _____

подільного майна

(7101) _____

пожежа

(718) ______

виручка від реалізації за мінусом ПДВ

(7115) ______

при інвентаризації

(712) ______

повінь

(719) ______

результат від реалізації:

 

внески до статутного капіталу підприємств
споживчої кооперації

(713) ______

внески до статутного капіталу підприємств споживчої кооперації

(7110) _____

прибуток

(7116) ______

переміщення в межах одного власника

(714) ______

переміщення в межах одного власника

(7111) _____

збиток

(7117) ______

 інше надходження (розшифрувати)

(715) ______

інше вибуття (розшифрувати)

(7112) _____


* Показники графи 8 розшифровуються (назва органу управління, дата, номер рішення, назва об'єкта, первісна вартість, залишкова (балансова) вартість).

графа 6: залишкова вартість ліквідованих основних засобів (7113) _____

*VIII. Кооперативні виплати членам, асоційованим членам споживчого товариства (*подається за рік)

(грн.)

Найменування показника

Код рядка

На початок звітного року

Надійшло від розподілу прибутку за звітний рік

Виплачено

На кінець звітного року

кооперативні виплати

виплати на паї

кооперативні виплати

виплати на паї

кооперативні виплати

виплати на паї

кооперативні виплати

виплати на паї

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

Споживчі товариства

81

 

 

 

 

 

 

 

 

Споживспілки

82

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

83

 

 

 

 

 

 

 

 

із рядка 83: за участь у формуванні фінансових ресурсів

831

 

х

 

х

 

х

 

х

IX. Спеціальний фонд кооперативних виплат

Найменування показника

Код рядка

Кількість суб'єктів господарювання, в яких створено спеціальний фонд кооперативних виплат, одиниць

Кількість працівників

Кошти фонду, накопичені за рахунок відрахувань, грн.

усього

із них уклали договори про спільне господарювання

чистого прибутку

заробітної плати

А

Б

1

2

3

4

5

Споживчі товариства

91

 

 

 

 

 

Споживспілки

92

 

 

 

 

 

Разом

93

 

 

 

 

 

Голова правління Керівник


(підпис)

________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

________
(ініціали, прізвище)

 

Форма N 1-ФП (квартальна, річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Укоопспілки
28.12.2011 N 478
Подасться разом з фінансовою звітністю

Організація ___

Підприємство _____________

ЗВІТ
про фінансові результати та платежі до бюджету і позабюджетних фондів за ___ 20__ р.

I. Формування фінансових результатів

тис. грн.

Назва статей

Код рядка

Торгівля

Ресторанне господарство

Промисловість

Послуги ринків

Інші

Всього

А

Б

1

2

3

4

5

6

Доходи

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг*

010

 

 

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

015

 

 

 

 

 

 

Валовий:
• прибуток

020

 

 

 

 

 

 

• збиток

025

 

 

 

 

 

 

Інші операційні, фінансові, інші доходи та дохід від участі в капіталі

030

 

 

 

 

 

 

у тому числі від:
• операційної оренди активів

031

 

 

 

 

 

 

• реалізації необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу

036

 

 

 

 

 

 

Витрати

Витрати, пов'язані з управлінням та збутом продукції (товарів, робіт, послуг)

040

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
• адміністративні витрати

041

 

 

 

 

 

 

• витрати на збут

042

 

 

 

 

 

 

Інші операційні, фінансові та інші витрати і втрати від участі в капіталі та єдиний податок

045

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
- собівартість необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу

046

 

 

 

 

 

 

- витрати операційної оренди активів

047

 

 

 

 

 

 

- витрати на сплату відсотків за кредитами банків

048

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування:
• прибуток

050

 

 

 

 

 

 

• збиток

055

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

Податок на прибуток від звичайної діяльності**

060

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності:
• прибуток

070

 

 

 

 

 

 

• збиток

078

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

Надзвичайні:
• доходи

080

 

 

 

 

 

 

• витрати

085

 

 

 

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

090

 

 

 

 

 

 

Чистий:
• прибуток

100

 

 

 

 

 

 

• збиток

105

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

Кількість підприємств, організацій, підрозділів, що мають самостійний баланс - всього***

120

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
• прибуткових

125

 

 

 

 

 

 

• сума прибутків

130

 

 

 

 

 

 


* у графі 1 зазначається сума реалізованої націнки

** Податок на прибуток по галузях діяльності не розподіляється, а відображається в цілому по підприємству, організації чи підрозділу за основним видом діяльності.

*** Віднесення підприємства, організації чи підрозділу до тієї чи іншої галузі (виду) діяльності проводиться за основним видом діяльності.

II. Платежі до бюджету, позабюджетних фондів

тис. грн.

Найменування показників

Код рядка

Нараховано

Сплачено

А

Б

1

2

Податок на додану вартість

350

 

 

Акцизний податок

360

 

 

Плата за землю

370

 

 

Податок на прибуток підприємств

380

 

 

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

390

 

 

Екологічний податок

400

 

 

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

410

 

 

Податок на доходи фізичних осіб

420

 

 

Місцеві податки і збори (окрім єдиного податку)

430

 

 

Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства

440

 

 

Єдиний податок

450

 

 

Плата за ліцензії, дозволи, патенти

460

 

 

Інші податки і збори

470

 

 

Разом

480

 

 

Довідково із рядка 410:
утримано єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування із застрахованих осіб

411

 

х

Голова правління
Керівник

____
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

____
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

 

Спеціалізована статистична звітність ФОРМА N 1П-НПП (квартальна, річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Укоопспілки
28.12.2011 N 478
Подається разом з фінансовою звітністю

Організація ____

Підприємство __

Звіт про виробництво промислової продукції

за ___ 20__ року

Виробництво окремих видів промислової продукції

Код рядка

Види продукції (за Номенклатурою продукції промисловості (НПП))

Одиниця виміру

Фактично вироблено*

Вартість виробленої промислової продукції у фактичних цінах виробника (без ПДВ і акцизу) тис. грн.

за звітний період з початку року

за відповідний період попереднього року

А

Б

В

1

2

3

01

Товарна харчова рибна продукція

т

 

 

 

05

М'ясо і субпродукти I категорії

т

 

 

 

09

Ковбасні вироби

т

 

 

 

15

Консерви - всього

т

 

 

 

46

Кондитерські вироби

т

 

 

 

49

Макаронні вироби

т

 

 

 

54

Мінеральні води

дал

 

 

 

55

Безалкогольні напої

дал

 

 

 

56

Хліб і хлібобулочні вироби

т

 

 

 

68

Інша продукція, не зазначена вище

тис. грн.

 

 

 

 

КС

 

 

 

 


* Заповнюється з одним знаком після коми.

Голова правління
Керівник

____
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Виконавець _, тел. __

1. У графі "1" наводяться дані за звітний період про фактичний валовий випуск продукції, включаючи продукцію, призначену для подальшої переробки на власному підприємстві.

2. У графі "2" наводяться дані про випуск готової продукції за звітний період попереднього року.

 

Спеціалізована статистична звітність ФОРМА N 3-торг, квартальна, річна 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Укоопспілки
28.12.2011 N 478
Подається разом з фінансовою звітністю

Організація ____

Підприємство __

ЗВІТ ПРО ПРОДАЖ І ЗАПАСИ ТОВАРІВ У ТОРГОВІЙ МЕРЕЖІ ТА МЕРЕЖІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

за ___ 20__ року

Розділ I. Оборот торгової мережі

тис. грн. з одним десятковим знаком

 

N рядка

Фактично за звітний період

А

Б

1

Роздрібний товарооборот торгової мережі

101

 

з нього:

 

 

продаж товарів на умовах консигнації

102

 

продаж за безготівковим розрахунком установам, організаціям, підприємствам

103

 

передплата (для підприємств зв'язку)

104

 

Довідково з рядка 101:

 

 

обсяг роздрібного продажу через Інтернет

105

 

обсяг роздрібного продажу товарів, оплата за які здійснена спеціальними платіжними засобами (платіжними картками)1

106

 

обсяг роздрібного продажу за договорами банківського кредиту

107

 

Крім того, сума компенсації за відпуск окремим категоріям населення товарів (ліки, паливо, автомобілі тощо), що оплачуються безпосередньо з бюджету або організаціями соціального забезпечення, лікарняними, профілактичними установами за безготівковим розрахунком

116

 

У звіті із рядка 101 утому числі роздрібний товарооборот:

 

 

у міських поселеннях

120

 

у сільській місцевості

121

 

 

КС

 

Розділ II. Товарооборот ресторанного господарства

тис. грн. з одним десятковим знаком

 

N рядка

Фактично за звітний період

А

Б

1

Увесь товарооборот ресторанного господарства (рядки 131 + 142)

130

 

Роздрібний товарооборот ресторанного господарства (рядки 132 + 141)

131

 

у тому числі продаж: 

 

 

купованих товарів

132

 

за безготівковим розрахунком

137

 

у міських поселеннях (з рядка 131)

138

 

у сільській місцевості (з рядка 131)

139

 

Реалізація продукції власного виробництва підприємствами ресторанного господарства (рядки 141 + 142 + 143)

140

 

у тому числі:

 

 

роздрібний продаж безпосередньо населенню

141

 

продано оптом і відпущено іншим підприємствам ресторанного господарства та роздрібної торгівлі

142

 

внутрішньосистемний відпуск (відпуск своїм структурним підрозділам - магазинам та кіоскам)

143

 

Із рядка 131 націнка ресторанного господарства

145

 

Запаси продуктів і сировини на кінець звітного періоду

150

 

 

КС

 

Розділ III. Продаж і запаси товарів

Товари і товарні групи

N рядка

Тис. грн. з одним десятковим знаком

продано у роздріб та інші недокументовані витрати у торговій мережі

запаси товарів у торговій мережі та на складах підприємств роздрібної торгівлі

А

Б

1

2

Разом продовольчих товарів

299

 

 

Разом непродовольчих товарів

398

 

 

Усього (рядки 299 + 398)

399

 

 

Голова правління
Керівник

____
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Виконавець _, тел. __

 

Додаток
до ф. N 3-торг, квартальна, річна

Продаж алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів у торговій мережі і ресторанному господарстві

за ___ 20__ року

(наростаючим підсумком)

N з/п

Назва райспоживспілок, райспоживтовариств

Алкогольні напої - всього (без пива)

Пиво

Тютюнові вироби

дал

тис. грн.

дал

тис. грн.

тис. штук

тис. грн.

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова правління
Керівник

____
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Виконавець _, тел. __

 

Спеціалізована статистична звітність ФОРМА N 7-торг (річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Укоопспілки
28.12.2011 N 478
Подається разом з фінансовою звітністю

Організація ____

Підприємство __

ЗВІТ
ПРО НАЯВНІСТЬ ТОРГОВОЇ МЕРЕЖІ ТА МЕРЕЖІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

на ___ 20__ року

Розділ I. Наявність мережі (у межах регіону)

Тип об'єкта роздрібної торгівлі та ресторанного господарства

N рядка

Кількість діючих об'єктів

Торгова площа (м2), кількість місць (одиниць)1

У тому числі торгова площа, здана в оренду для здійснення торгової діяльності

Роздрібний товарооборот за 2010 рік (тис. грн. з одним десятковим знаком)

А

Б

1

2

3

4

Усього магазинів

01 = 02 + 20

 

 

 

 

продовольчі магазини (питома вага продтоварів у товарообороті і 35 %)

02

 

 

 

 

непродовольчі магазини (питома вага непродтоварів у товарообороті > 65 %)

20

 

 

 

 

з них: з торговою площею від 2500 м2 і більше (універмаги)

22

 

 

 

 

аптечні пункти

32

 

 

 

 

магазини меблів

38

 

 

 

 

магазини будматеріалів

39

 

 

 

 

магазини книг

43

 

 

 

 

магазини ювелірних виробів

46

 

 

 

 

із загальної кількості магазинів (із ряд. 01):

 

 

 

 

 

магазини самообслуговування продовольчі

48

 

 

 

 

магазини самообслуговування непродовольчі

49

 

 

 

 

магазини, що торгують алкогольними напоями

50

 

х

х

х

Усього мережі ресторанного господарства

73

 

 

х

 

ресторани (з рядка 73)

74

 

 

х

 

із загальної кількості мережі, мережа, яка розташована у сільській місцевості: 

 

 

 

 

 

магазини (з рядка 01)

80

 

 

 

 

мережа ресторанного господарства (з рядка 73)

87

 

 

х

 

КС

 

 

 

 

 


1 У підприємствах ресторанного господарства - посадкових місць (одиниць).

2 Проставляється кількість магазинів та закладів ресторанного господарства, у яких орендуються кутки, прилавки.

Голова правління
Керівник

____
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Виконавець _, тел. __

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Укоопспілки
28.12.2011 N 478
Подається разом з фінансовою звітністю

Організація ____

Підприємство __

Інформація про загальну роздрібну мережу магазинів та закладів ресторанного господарства (окремо за галузями)

за ____ рік

(одиниць)

N з/п

Райспоживспілка, райспоживтовариство, інша кооперативна організація, підприємство

Усього мережа

У тому числі:

на початок року

зміни за рік (+, -)

діюча

здано в оренду

закрита

на початок року

зміни за рік
(+, -)

на початок року

зміни за рік (+, -)

на початок року

зміни за рік (+, -)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Зміни діючої мережі магазинів та закладів ресторанного господарства (окремо за галузями)

за ____ рік

(одиниць)

N з/п

Райспоживспілка, райспоживтовариство, інша кооперативна організація, підприємство

Наявність на початок року

Зміни за рік (+, -)

У тому числі

зменшено

збільшено

усього

у тому числі за рахунок

 

усього

у тому числі за рахунок

продажу

передачі в оренду

повернення власнику

закриття діючої

списання

інше*

повернення з оренди

відновлення роботи

інше*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16


* Дані, занесені до колонки "Інше", слід розшифрувати.

Зміни закритої мережі магазинів та закладів ресторанного господарства (окремо за галузями)

за ____ рік

(одиниць)

N з/п

Райспоживспілка, райспоживтовариство, інша кооперативна організація, підприємство

Наявність на початок року

Зміни за рік (+, -)

У тому числі

зменшено

збільшено

усього

у тому числі за рахунок

усього

у тому числі за рахунок

відновлення роботи

продажу

передачі в оренду

списання

інше*

закриття діючої

повернення з оренди

інше*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


* Дані, занесені до колонки "Інше", слід розшифрувати.

Голова правління
Керівник

____
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Виконавець _, тел. __

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Укоопспілки
28.12.2011 N 478
Подається разом з фінансовою звітністю

Організація ____

Підприємство __

Інформація про відкриття маркетів з програмним забезпеченням

за ____ рік

(одиниць)

N з/п

Райспоживспілка, райспоживтовариство, інша кооперативна організація, підприємство

Наявність діючих маркетів

Маркети в оренді

усього на початок року

у тому числі відкриті упродовж року

усього на початок року

у тому числі передані в оренду упродовж року

1

2

3

4

5

6

Фінансово-економічні показники діючих маркетів з програмним забезпеченням

N з/п

Населений пункт, підпорядкованість магазину

Чисельність населення
(тис. осіб)

Торговельна площа
(кв. м)

Середньомісячний товарооборот за рік
(тис. грн.)

Товарооборот на 1 кв. м
(тис. грн.)

Кількість працівників прилавку
(осіб)

Фінансовий результат
(тис. грн.)
(+, -)

1

2

3

4

5

6

7

8

Голова правління
Керівник

____
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Виконавець _, тел. __

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Укоопспілки
28.12.2011 N 478
Подається разом з фінансовою звітністю

Організація ____

Підприємство __

Інформація про роботу закладів ресторанного господарства

за ____ рік

N з/п

Назва кооперативної організації, місцезнаходження
(населений пункт)

Кількість жителів

Ресторан,
товарооборот
(тис. грн.)

Кондитерський цех,
обсяг виробництва
(тис. грн.)

Кулінарія,
товарооборот
(тис. грн.)

за рік

за листопад

за рік

за листопад

за рік

за листопад

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Назва району

Голова правління
Керівник

____
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Виконавець _, тел. __

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Укоопспілки
28.12.2011 N 478
Подається разом з фінансовою звітністю

Організація ____

Підприємство __

Інформація про незавершене будівництво за 20__ рік

N з/п

Об'єкт незавершеного будівництва (споруд) та його місцезнаходження

Кошторисна вартість
(тис. грн.)

Обсяг незавершеного будівництва на 01.01.____
(тис. грн. без ПДВ)

Початок будівництва
(рік, місяць)

Припинено будівництво
(рік, місяць)

Будівельна готовність
(%)

Рішення про подальше використання об'єкта незавершеного будівництва

Сплачено за користування землею
(тис. грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Назва району

Голова правління
Керівник

____
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер:

____
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Укоопспілки
28.12.2011 N 478
Подається разом з фінансовою звітністю

Організація ____

Підприємство __

Інформація про бойні

(одиниць)

N з/п

Назви РСС (РСТ), підприємств

Всього

у тому числі:

мають експлуатаційний дозвіл

працюють на систему

здані в оренду

не працюють

дата видачі

N

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

Голова правління
Керівник

____
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Виконавець: _, тел. __

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Укоопспілки
28.12.2011 N 478
Подається разом з фінансовою звітністю

Організація ____

Підприємство __

ЗВІТ ПРО ПОГОЛІВ'Я У ЗВІРОГОСПОДАРСТВАХ

за ____ рік

1. РУХ ПОГОЛІВ'Я

(одиниць)

Найменування статті

Код строки

Види і групи звірів

норка

нутрія

лисиця

песець

 

продуктивне стадо

молодняк звітного року

разом (1 + 2)

продуктивне стадо

молодняк звітного року

разом (4 + 5)

продуктивне стадо

молодняк звітного року

разом (7 + 8)

продуктивне стадо

молодняк звітного року

разом (10 + 11)

продуктивне стадо

молодняк звітного року

Разом
(13 + 14)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Наявність на початок року - всього

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наявність на кінець року - всього

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч. самок

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КС

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ВИРОБНИЦТВО

Найменування статті

Код строки

Види звірів

норка

нутрія

лисиця

песець

 

А

Б

1

2

3

4

5

Одержано молодняка

 

х

х

х

х

х

план

050

 

 

 

 

 

факт

060

 

 

 

 

 

КС

070

 

 

 

 

 

Голова правління
Керівник

____
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Виконавець _, тел. __

 

Форма N 1-кадри (річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Укоопспілки
28.12.2011 N 478
Подається разом з фінансовою звітністю

Організація ____

Підприємство __

ЗВІТ
ПРО СКЛАД КАДРІВ

на 31 грудня 20__ р.

(осіб)

Категорії працівників

N рядка

Облікова кількість штатних працівників

Жінки

Вік працівників

Освіта працівників

молодь до 35 років

працівники пенсійного віку

вища повна

вища базова

неповна вища

професійно-
технічна

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

Всього працівників облікового складу,
з них:

01

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівники

02

 

 

 

 

 

 

 

 

Професіонали, фахівці

03

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні службовці

04

 

 

 

 

 

 

 

 

Робітники

05

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова правління
Керівник

____
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Виконавець: _, тел. __

 

Форма N 2-ПК (річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Укоопспілки
28.12.2011 N 478
Подається разом з фінансовою звітністю

Організація ____

Підприємство __

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ КЕРІВНИКІВ, ФАХІВЦІВ

у ____ році

(осіб)

N з/п

Дата проведення

Місце проведення

Тематика навчання

Категорія учасників

Кількість учасників

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Голова правління
Керівник

____
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Виконавець: _, тел. __

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Укоопспілки
28.12.2011 N 478
Подається разом з фінансовою звітністю

Організація ____

Підприємство __

ІНФОРМАЦІЯ
про результати фінансово-господарської діяльності ринків споживчої кооперації України

за __________ 20__ р.

(тис. грн.)

Стаття

Код рядка

За звітний період

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг - усього

010

 

у тому числі від: 

 

 

- основного виду діяльності (послуг ринку)

011

 

- операційної оренди

012

 

з них від:

- операційної оренди будівель і споруд

0121

 

- операційної оренди торговельних місць

0122

 

- додаткових видів діяльності

013

 

з них від:

- торгівлі

0131

 

- ресторанного господарства

0132

 

- виробництва

0133

 

- інших послуг

0134

 

Інші доходи (без ПДВ)

020

 

у тому числі: - від реалізації необоротних активів

021

 

Витрати - усього

030

 

утому числі:

 

 

- собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг

031

 

з неї:

- собівартість сільгосппродукції

0311

 

- собівартість товарів виробництва споживчої кооперації

0312

 

- на оплату праці

032

 

- з них: оплата праці адміністративно-управлінського персоналу

0321

 

- на соціальні заходи

033

 

- на амортизацію необоротних активів

034

 

- на утримання ринків

035

 

- від списання штрафів, пені, неустойки

036

 

- від списання необоротних активів

037

 

- на внутрішньгосподарські відрахування

038

 

- інші витрати

039

 

з них:

- орендна плата за користування земельною ділянкою

0391

 

- податок на земельні ділянки

0392

 

- інші податки, збори та обов'язкові платежі

0393

 

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток (+), збиток (-)

040

 

Податок на прибуток

050

 

Чистий: прибуток (+), збиток (-)

060

 

Довідково: використано прибутку на благодійну діяльність

070

 

Довідка I. Інформація про розвиток матеріально-технічної бази

(тис. грн.)

Показники

Код рядка

За звітний період

Використано коштів на розвиток матеріально-технічної бази ринків - всього

080

 

у тому числі на:

 

 

- придбання основних засобів

081

 

- будівництво і реконструкція

082

 

- ремонти

083

 

Довідка II. Інформація про власний капітал, активи та зобов'язання

(тис. грн.)

Показники

Код рядка

На кінець звітного періоду

Власний капітал - усього

090

 

у тому числі:

- статутний капітал

091

 

- пайовий капітал

092

 

із нього додаткові пайові внески на формування фінансових ресурсів

0921

 

Необоротні активи - усього

100

 

з них основні засоби:

- залишкова вартість

101

 

- первісна вартість

102

 

- знос

103

 

Оборотні активи

110

 

Довгострокові зобов'язання

120

 

Поточні зобов'язання

130

 

Довідка III. Інформація про кількість торговельних місць, площу та кількість працівників

(заповнюється за рік)

Показники

Одиниця виміру

Код рядка

На кінець звітного періоду

Кількість торгових місць

одиниць

140

 

- з них передано в операційну оренду

одиниць

1401

 

кв. м

1402

 

Площа будівель та споруд, переданих в операційну оренду

кв. м

150

 

Загальна площа ринків

кв. м.

160

 

- з неї відведена під торгівлю

кв. м

1601

 

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної

чол.

170

 

з них:

- контролерів

чол.

1701

 

- рубачів м'яса

чол.

1702

 

Голова правління
Керівник

____
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер:

____
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Дата "___" 20__ р.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали