ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Тринадцята сесія

РІШЕННЯ

від 22.03.2017 р. N 30

Про впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на території міста Хмельницького

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету, комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, антикорупційної політики, забезпечення правопорядку та зв'язку з військовими частинами, комісії з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції, депутатів міської ради Кветка А. Р., Калюжної Т. О., з метою впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на території міста Хмельницького, керуючись законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 N 244 (Порядок N 244), Правилами благоустрою території міста Хмельницького, в редакції, затвердженій рішенням міської ради від 25.06.2014 N 71 (Рішення N 71), із внесеними змінами та доповненнями, міська рада вирішила:

1. Доручити управлінню торгівлі спільно із управлінням архітектури та містобудування, управлінням екології та контролю за благоустроєм міста:

1.1. провести інвентаризацію тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (далі - ТС) з одночасною перевіркою їх відповідності паспортам прив'язки та місця розташування у відповідності до комплексної схеми розміщення стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Хмельницького (далі - комплексна схема) до 1 червня 2017 року;

1.2. за результатами інвентаризації скласти відомості за формою (додаток 1) у трьох примірниках, які мають зберігатись у кожному із управлінь;

1.3. за результатами інвентаризації скласти окремі переліки ТС, які розміщені:

- самовільно;

- з відхиленням від місць, визначених комплексною схемою;

- з порушенням вимог паспортів прив'язки;

- у центральній частині міста, обмеженій вулицями (з обох сторін): Франка - Проскурівська - Свободи - Європейська - Гагаріна - Кам'янецька - Староміська - Грушевського - Подільська - Свободи - Шевченка - Франка (далі - центральна частина міста).

2. Доручити управлінню архітектури та містобудування:

2.1 до 1 червня 2017 року розробити та внести на розгляд сесії міської ради для затвердження не менше п'яти архітипів ТС, які відображають зовнішній архітектурний вигляд ТС та передбачають розміщення у правому верхньому куті на видному місці ззовні ТС номеру, який має відповідати номеру у комплексній схемі, що має бути повторений у паспорті прив'язки;

2.2. до 1 червня 2017 року розробити та подати на затвердження міській раді комплексну схему розміщення на території міста Хмельницького пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (далі - Комплексна схема ПТС). З метою розроблення Комплексної схеми ПТС створити робочу групу;

2.3. до 15 червня 2017 року визначити у центральній частині міста не більше чотирьох місць для розміщення зблокованих ТС, кількістю не більше 8, за архітипами, затвердженими міською радою;

2.4. до 15 червня 2017 року підготувати та подати для затвердження виконавчому комітету міської ради пропозиції щодо переміщення всіх інших законно встановлених ТС (крім визначених у п. 2.2) з центральної частини міста у інші мікрорайони.

3. Установити наступне:

3.1. строк дії договору особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності дорівнює строку дії паспорта прив'язки ТС і становить 3 роки;

3.2. у центральній частині міста можуть залишитись тільки ТС, у яких ведеться торгівля друкованими засобами масової інформації та іншою друкованою продукцією і частка яких складає не менше 60 %, а також не більше чотирьох місць для розміщення зблокованих ТС іншого функціонального використання, кількістю не більше 8, за архітипами, затвердженими міською радою;

3.3. власники ТС, у яких ведеться торгівля друкованими засобами масової інформації та іншою друкованою продукцією, та розміщених у центральній частині міста, не мають права змінювати профіль їх діяльності. У разі порушення цієї вимоги такі ТС підлягають демонтажу у порядку, затвердженому рішенням міської ради;

3.4. для ТС, розміщених у центральній частині міста, строк дії паспортів прив'язки, термін дії яких закінчується до 1 березня 2017 року, може бути продовжений не більше ніж на один рік, за виключенням тих ТС, які підпадають під дію пп. 3.2 цього рішення;

3.5. протягом одного року з дня затвердження виконавчим комітетом місць для переміщення ТС з центральної частини міста у інші мікрорайони міста, центральна частина міста має бути звільнена від ТС, для чого управлінню торгівлі спільно із управлінням архітектури та містобудування узгодити із власниками ТС нові місця з подальшим внесенням змін до комплексної схеми. Письмові пропозиції для переміщення ТС надаються їх власникам не більше трьох разів;

3.6. ТС, які не будуть перенесені із центральної частини міста у строк, установлений пп. 3.5 цього рішення, підлягають демонтажу у порядку, затвердженому рішенням міської ради;

3.7. після затвердження міською радою архітипів, власники ТС яких не відповідають затвердженим архітипам, у тому числі тих, які відповідно до пп. 3.2 цього рішення будуть розміщені у центральній частині міста, протягом трьох місяців мають узгодити із управлінням архітектури та містобудування архітип та протягом наступних дев'яти місяців мають привести ТС у відповідність до обраного архітипу. У разі порушення кожного із цих термінів ТС підлягає демонтажу у порядку, затвердженому міською радою. Узгодження архітипу окремо розміщених ТС відбувається шляхом письмового повідомлення власником ТС управління торгівлі про обраний власником ТС архітип. У разі розміщення поряд двох і більше ТС для них обирається єдиний архітип;

3.8. у разі зміни власника стаціонарної ТС, новий власник зобов'язаний протягом не більше одного місяця переоформити на себе паспорт прив'язки та відповідний договір особистого строкового сервітуту. У разі невиконання цієї вимоги ТС підлягає демонтажу у порядку, затвердженому рішенням міської ради;

3.9. власник стаціонарної ТС має право передавати ТС або її частину в оренду юридичній/фізичній особі - підприємцю. При цьому у разі передачі ТС в оренду:

- паспорт прив'язки на орендаря не оформляється, відповідний договір особистого строкового сервітуту із ним не укладається;

- власник стаціонарної ТС несе відповідальність за дотримання чинного законодавства при здійсненні підприємницької діяльності в даній ТС, в т. ч. незмінність функціонального призначення;

- передача в оренду не більше 30 % частини ТС для іншого використання не вважається зміною функціонального призначення ТС.

Зміна функціонального призначення ТС без внесення змін в договір особистого строкового сервітуту забороняється.

Строк дії договору оренди ТС або її частини не може перевищувати строку дії договору особистого строкового сервітуту;

3.10 з метою зменшення фінансового навантаження на власників ТС у випадку вимушеного перенесення ТС в інше місце, стимулювання їх до зміни архітипу протягом одного року після приведення ТС до архітипу, затвердженого міською радою, застосовується стимулюючий коефіцієнт для сплати за договором особистого строкового сервітуту на рівні 0,7, який вступає в дію з моменту заміни конструкції ТС та внесення відповідних змін до договору особистого строкового сервітуту. Строк дії паспорта прив'язки та договору особистого строкового сервітуту в даних випадках становить 5 років;

3.11. у разі змін, які відбулися у містобудівній документації на місцевому рівні, будівельних нормах, будівництві нових чи зміні розташуванні існуючих будівель, споруд, інженерних мереж тимчасова споруда підлягає перенесенню в інше місце. Нове місце для розміщення письмово пропонується власнику тимчасової споруди управлінням архітектури та містобудування протягом місяця не більше трьох разів виключно в межах того мікрорайону, де вона розміщена, з подальшим уточненням комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності після погодження власника. Паспорт прив'язки у таких випадках може переоформлюватись на строк дії існуючого паспорта прив'язки або на новий строк, рішення про що приймається одночасно із уточненням схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. У разі незгоди власника тимчасової споруди із трьома запропонованими йому новими місцями для розміщення, тимчасова споруда підлягає демонтажу у порядку, затвердженому рішенням міської ради. Ці вимоги обов'язково зазначаються у паспорті прив'язки та відповідному договорі;

3.12. номер ТС видається управлінням торгівлі під час підписання відповідного договору особистого строкового сервітуту. Експлуатація ТС без номера не допускається;

3.13. розрахунок річної плати за розміщення ТС проводиться за формулою:

П = 0,12 Вм х S х Кф,

де:

П - річна плата за розміщення ТС у грн.;

Вм - річна вартість 1 м2 об'єкта благоустрою, яка дорівнює вартості 1 м2 земельної ділянки у відповідному місці у грн. Для розрахунку річної плати за розміщення ПТС суб'єктам господарювання - переможцям конкурсу за основу береться розмір плати за договором особистого строкового сервітуту, встановлений під час конкурсу;

S - площа тимчасової споруди у м2;

Кф - коефіцієнт функціонального використання тимчасової споруди, що затверджується рішенням міської ради;

0,12 - коефіцієнт, що враховується для розрахунку плати за користування об'єктом благоустрою.

4. Затвердити Порядок розміщення на території міста Хмельницького пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (додаток 2). Порядок набере чинності з моменту прийняття рішення міської ради про затвердження Комплексної схеми розміщення на території міста Хмельницького пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

5. Затвердити місця проведення ярмарок у місті Хмельницькому (додаток 3).

6. Визначити управління торгівлі організатором ярмарок на території міста Хмельницького. Управлінню торгівлі розробити та подати на затвердження виконавчому комітету порядок організації ярмарок на території міста Хмельницького.

7. Затвердити коефіцієнти функціонального використання тимчасової споруди торговельного, побутового чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (додаток 4).

8. Установити наступне:

8.1. у випадку переходу права власності на ТС до набрання чинності цим рішенням, власник має протягом не більше одного місяця з дня затвердження цього рішення переоформити на себе відповідні паспорт прив'язки та договір особистого строкового сервітуту. У разі невиконання власником цієї вимоги, ТС підлягає демонтажу у порядку, затвердженому рішенням міської ради;

8.2. у випадку передачі ТС в оренду до набрання чинності цим рішенням власник ТС персонально відповідає за незмінність функціонального використання ТС і відсутність боргів за існуючим договором особистого строкового сервітуту. У разі невиконання цієї вимоги ТС підлягає демонтажу у порядку, затвердженому рішенням міської ради.

9. Доручити управлінню торгівлі протягом двох місяців після затвердження цього рішення провести перевірки виконання власниками ТС пунктів 8.1 та 8.2 цього рішення та подати письмову інформацію до постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

10. Установити, що розміщення на території міста тимчасових споруд, у яких здійснюється продаж нерухомого майна у новобудовах, проводиться з урахуванням наступного:

10.1. такі тимчасові споруди, у випадках, коли земельні ділянки, на яких ведеться будівництво відповідних житлових будинків, безпосередньо прилягають до вулиці або провулку, розміщаються у межах цих земельних ділянок, без стягнення плати за їх розміщення з урахуванням вимог, зазначених у п. 2.1 рішення 36-ої сесії міської ради N 42 від 05.03.2014 "Про внесення змін та доповнень до рішення 15-ої сесії міської ради N 23 від 29.02.2012 р. та 21-ої сесії міської ради N 18 від 12.12.2012 р." (Рішення N 42);

10.2. рішення про розміщення тимчасової споруди приймається міською радою за зверненням користувача земельної ділянки;

10.3. тимчасова споруда поза межами земельної ділянки, на якій ведеться будівництво житлового будинку, розміщується за паспортом прив'язки та договором особистого строкового сервітуту на строк не більше ніж на 2 роки з можливістю продовження строку дії паспорта прив'язки та договору особистого строкового сервітуту до завершення будівництва без зміни функціонального призначення тимчасової споруди;

10.4. після закінчення строку дії договору тимчасова споруда протягом не більше десяти днів підлягає демонтажу за рахунок заявника, а у разі порушення цього терміну тимчасова споруда демонтується у відповідності до вимог Порядку демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій, затвердженого рішенням міської ради;

10.5. розрахунок річної плати за розміщення тимчасової споруди проводиться за формулою:

П = Вм х S х Кф

де:

П - річна плата за розміщення ТС у грн.;

Вм - річна вартість 1 м2 об'єкта благоустрою, яка дорівнює вартості 1 м2 земельної ділянки у відповідному місці у грн.;

S - площа тимчасової споруди у м2;

Кф - коефіцієнт функціонального використання, який дорівнює 2.

11. Затвердити типовий договір про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасових споруд та заяву на укладення договору особистого строкового сервітуту (додатки 5, 6).

12. Внести зміни до пункту 4 рішення сесії міської ради від 12.12.2012 N 18 (Рішення N 18), із внесеними змінами, доповнивши його після слів "підприємницької діяльності" словами "крім пересувних тимчасових споруд, які розміщені у відповідності до Комплексної схеми поза центральною частиною міста, обмеженою вулицями (з обох сторін): Івана Франка - Проскурівська - Свободи - Європейська - Гагаріна - Кам'янецька - Староміська - Грушевського - Подільська - Свободи - Шевченка - Івана Франка.

13. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А. Бондаренка, управління торгівлі та управління екології та контролю за благоустроєм міста.

14. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова

О. Симчишин

 

Додаток 1
до рішення Хмельницької міської ради
22.03.2017 N 30

Відомості за результатами інвентаризації тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

N
з/п

Прізвище та ініціали власника

Місце розташування

Наявність в Комплексній схемі

Відповідність місця розташувння комплексній схемі (так/ні)

Площа ТС за паспортом прив'язки (м2)

Фактична площа ТС (м2)

Наявність відхилень у площі ТС (м2)

Відповідність благоустрою схемі благоустрою (так/ні)

Наявність номера на ТС

Тип ТС (кіоск, павільйон)

Функціональне використання

Наявність договору сервітуту та строк його дії

Стан плати за договором сервітуту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради

М. Кривак

Начальник управління торгівлі

Р. Сідлецька

 

Додаток 2
до рішення Хмельницької міської ради
22.03.2017 N 30

Порядок розміщення
на території міста Хмельницького пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

Порядок розміщення на території міста Хмельницького пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (надалі - Порядок) розроблений з метою впорядкування розміщення на території міста Хмельницького мережі пересувних тимчасових споруд, тимчасових конструкцій для провадження підприємницької діяльності.

Порядок поширюється на всі підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також фізичних осіб - підприємців, які мають намір розмістити пересувні тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності на території міста.

Дія даного Порядку не поширюється на розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на територіях ринків міста та під час святкових загальноміських та державних заходів, а також на розміщення пересувних тимчасових споруд у сфері розваг та відпочинку.

Порядок розміщення на території міста Хмельницького пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (надалі - Порядок) розроблений у відповідності до вимог законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів", Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 N 244 (Порядок N 244), та Правил благоустрою території міста Хмельницького, в редакції, затвердженій рішенням Хмельницької міської ради від 25.06.2014 р. N 71 (Рішення N 71), із внесеними змінами та доповненнями.

Розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження на території міста Хмельницького здійснюється відповідно до Комплексної схеми розміщення пересувних тимчасових споруд.

Установити, що право на розміщення пересувних тимчасових споруд виборюється на конкурсних умовах.

1. Поняття, що використовуються в даному Порядку

Пересувна тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності (надалі - ПТС) - споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей (крім персоналу), у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності. До ПТС, зокрема, відносяться торговельні автомати, автомагазини, авторозвозки, автопричепи, пересувні заклади мобільного харчування тощо.

Особистий строковий сервітут (далі - ОСС) - один із видів сервітутів, який передбачає право користування об'єктом благоустрою або його частиною конкретно визначеної особи.

Комплексна схема розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Хмельницького (надалі - Комплексна схема ПТС) - текстові та графічні матеріали, якими визначаються місця розташування ПТС, розроблені з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою, Правил благоустрою території міста Хмельницького (Рішення N 71), затверджена рішенням Хмельницької міської ради.

Місцевий виробник - суб'єкт господарювання, який: на розміщених на території Хмельницької області потужностях виробляє товар або заявляє про себе як про виробника товару чи про виготовлення такого товару на замовлення, розміщуючи на товарі та/або на упаковці чи супровідних документах, що разом з товаром передаються споживачеві, своє найменування (ім'я), торговельну марку або інший елемент, який ідентифікує такого суб'єкта господарювання; або імпортує товар.

2. Основні вимоги до розміщення ПТС

2.1. Розміщення ПТС здійснюється виключно на підставі рішення виконавчого комітету, паспорта прив'язки ПТС, у відповідності до Комплексної схеми розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Хмельницького, відповідно до архітипу ПТС, розробленого управлінням архітектури та містобудування та затвердженого рішенням міської ради, терміном на 1 рік.

2.2. Поза конкурсом розміщуються пересувні тимчасові споруди, власниками (орендарями) яких є господарюючі суб'єкти - місцеві виробники продовольчих товарів, у яких офіційно зареєстрованими є не менш як 5 працівників, а також 60 % продукції, яка реалізується, складає продукція власного виробництва.

Рішення про розміщення ПТС місцевих виробників розглядається після пред'явлення асортиментного переліку продукції та експлуатаційного дозволу.

Розміщення ПТС можливе після оформлення паспорта прив'язки, укладання договору особистого строкового сервітуту та здійснення авансової плати згідно договору за 3 місяці.

2.3. Розміщення ПТС повинне відповідати наступним вимогам:

2.3.1. ПТС повинні гармонійно вписуватися в навколишнє середовище, відповідати необхідним естетичним, санітарним вимогам та повинні бути виконані з застосуванням переважно сучасних матеріалів:

2.3.2. забороняється розміщення ПТС:

- біля фасадів адміністративних і культових будівель, біля пам'ятників, скульптурних та інших елементів оздоблення будинків;

- на газонах;

- на тротуарах, якщо ширина проходу для пішоходів складатиме менше 1,5 метри;

2.3.3. розміщення групою ПТС здійснюється в єдиному архітектурному виконанні з обов'язковим урахуванням протипожежних вимог щодо відстаней між ними.

2.4. Холодильне та інше обладнання, що розміщується поряд з ПТС, необхідне для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм, не потребує отримання будь-якого дозволу. При цьому загальна площа, що займає таке обладнання, не може перевищувати 25 % площі цієї ПТС, а обладнання має розміщуватися поряд з ПТС.

2.5. Забороняється зміна функціонального використання ПТС, а також зміна спеціалізації при здійсненні торгівлі без письмового повідомлення управління торгівлі.

2.6. Під час розміщення ПТС не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень.

2.7. Підключення ПТС до інженерних мереж повинне здійснюватися з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж.

2.8. Біля кожної ПТС власники (орендарі) повинні встановлювати урну для сміття. Власники (орендарі) несуть відповідальність за порушення Правил благоустрою міста Хмельницького (Рішення N 71).

2.9. На доступному для огляду місці повинна бути розміщена інформація про суб'єкта господарювання, якому належить ПТС (копія витягу з ЄДРПОУ, копії ліцензій відповідно до законодавства України (у випадках, передбачених чинним законодавством), копія встановленого режиму роботи.

2.10. У разі, коли ПТС перешкоджає проведенню реконструкції або ремонту інженерних мереж вулиці, дороги, будинків і споруд, тимчасово змінюється її розташування. Управління житлово-комунального господарства та експлуатуючі організації повідомляють управління торгівлі про проведення планових робіт. Управління торгівлі надсилає власнику ПТС не пізніше ніж за 1 місяць до запланованого тимчасового перенесення ПТС повідомлення з визначенням, за погодженням з управлінням архітектури та містобудування, її тимчасового місця та терміну розміщення у зв'язку із проведенням реконструкції або ремонту. Перенесення ПТС (у тому числі повернення на попереднє місце) здійснюється за рахунок власника (орендаря) ПТС у місячний строк (при аварійних роботах - тижневий строк) після закінчення таких робіт.

Під час проведення аварійних ремонтних робіт власник (орендар) ПТС повинен припинити підприємницьку діяльність в ПТС.

2.11. Перенесення ПТС на нове місце можливе також у разі змін, які відбулися у містобудівній документації на місцевому рівні, будівельних нормах, будівництві нових чи зміні розташування існуючих будівель, споруд, інженерних мереж. Нове місце для розміщення ПТС письмово пропонується власнику (орендарю) тимчасової споруди управлінням архітектури та містобудування протягом місяця не більше трьох разів виключно в межах того мікрорайону, де вона розміщена, з подальшим уточненням Комплексної схеми розміщення ПТС після погодження власника. Паспорт прив'язки у таких випадках може переоформлюватись на строк дії існуючого паспорта прив'язки або на новий строк, рішення про що приймається одночасно із уточненням схеми розміщення ПТС. У разі незгоди власника (орендаря) ПТС із трьома запропонованими йому новими місцями для розміщення, тимчасова споруда підлягає демонтажу у порядку, затвердженому рішенням міської ради. Ці вимоги обов'язково зазначаються у паспорті прив'язки та відповідному договорі.

2.13. Контроль за відповідністю місця розташування ПТС схемі та дотриманням Правил благоустрою території міста Хмельницького (Рішення N 71) у відповідності до наданих повноважень здійснюють працівники управління екології та контролю за благоустроєм міста, управління торгівлі, управління архітектури та містобудування, управління житлово-комунального господарства.

2.14. За порушення вимог законів України "Про захист прав споживачів", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про безпечність та якість харчових продуктів", "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", "Про благоустрій населених пунктів", Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року N 833, Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року N 369, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 липня 1996 року за N 372/1397, інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність, Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306, а також цього Порядку суб'єкти господарювання несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2.15. Самовільно розміщені ПТС підлягають демонтажу в порядку, затвердженому рішенням міської ради.

3. Порядок проведення конкурсів на право розміщення пересувних тимчасових споруд у м. Хмельницькому

3.1. Загальні положення

3.1.1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу на право розміщення пересувних тимчасових споруд на території м. Хмельницького.

3.1.2. Конкурс на право розміщення пересувних тимчасових споруд на території м. Хмельницького (далі - конкурс) проводить конкурсна комісія (далі - комісія), утворена виконавчим комітетом Хмельницької міської ради.

3.1.3. Місця розміщення пересувних тимчасових споруд на території м. Хмельницького визначаються у відповідності до Комплексної схеми розміщення ПТС, затвердженої рішенням міської ради.

3.2. Оголошення конкурсу

3.2.1. Управління торгівлі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу оприлюднює в газеті міської ради "Проскурів" і на веб-сайті Хмельницької міської ради оголошення про намір проведення конкурсу, перелік місць розміщення (відповідно до затвердженої Комплексної схеми розміщення ПТС) та наступною інформацією:

- місце розташування ПТС та його площа;

- стартовий розмір плати за договором особистого строкового сервітуту за 1 м2 за 1 місяць;

- строк, на який передбачається укласти договір особистого строкового сервітуту;

- вимоги до благоустрою;

- інші умови конкурсу, зазначені у п. 3.3.1 цього Положення.

3.2.2. Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення про проведення конкурсу на право розміщення пересувних тимчасових споруд в управлінні торгівлі приймаються заяви про участь в конкурсі на право розміщення ПТС.

3.2.3. Суб'єкти господарювання - юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які мають намір прийняти участь в конкурсі, для отримання права на розміщення ПТС, подають до управління торгівлі заяву на ім'я міського голови та інші документи, передбачені цим Положенням. В заяві обов'язково має бути зазначено: повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, банківські реквізити (розрахунковий рахунок, установа банку, МФО банку), посада та П. І. Б. керівника, телефон; місце розміщення ПТС, режим роботи.

3.2.3. До заяви додаються наступні документи:

1. заяву на участь в конкурсі;

2. належним чином засвідчену довіреність (для уповноваженої особи-представника);

3. інформацію про вид ПТС та її функціональне призначення;

4. інформацію про засоби зв'язку з учасником;

5. відомості про претендента:

• завірені належним чином копії установчих документів;

• завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік (у разі здійснення діяльності);

• довідку про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство, що суб'єкт господарювання не знаходиться в стані санації, ліквідації або реорганізації, що майно (або значна його частина, яка впливає на можливість виконання умов конкурсу) не знаходиться в податковій заставі або під арештом, або не має інших обтяжень;

для фізичної особи - підприємця:

- копія документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлена довіреність, видана представнику фізичної особи;

- відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу (завірена належним чином копія декларації про доходи (Наказ N 859) або звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку).

6. пропозиції щодо плати за договором особистого строкового сервітуту, яка не може бути меншою мінімальної стартової плати, зазначеної у оголошенні, та виконання умов конкурсу;

разом з документами для участі в конкурсі, зазначеними в цьому пункті, заявники - власники ПТС подають копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, видане у встановленому порядку підрозділом Управління патрульної поліції України, з відміткою про переобладнання транспортного засобу (у разі використання транспортного засобу) та реєструють потужності в Держпродспоживслужбі (вул. Чорновола, 176/1).

3.2.4. Протягом 3 робочих днів після закінчення строку прийняття заяв, у разі, якщо подано одну заяву, управління торгівлі передає її управлінню архітектури та містобудування для виготовлення паспорта прив'язки ПТС. В разі надходження двох і більше заяв управління торгівлі подає документи конкурсній комісії для проведення конкурсу на право розміщення ПТС.

3.3. Умови конкурсу

3.3.1. Умовами конкурсу є:

- стартовий розмір плати за договором особистого строкового сервітуту за 1 м2 за 1 місяць;

- дотримання Правил благоустрою території міста Хмельницького (Рішення N 71);

- оформлення найманих працівників у відповідності до вимог чинного законодавства України.

3.3.2. Заяви та документи на участь у конкурсі подаються секретарю комісії, який здійснює їх реєстрацію, в конверті з написом "На конкурс", запечатаному та скріпленому печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб в разі наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об'єкта оренди (адреса, площа). Пропозиції щодо розміру плати за договором особистого строкового сервітуту та щодо виконання умов конкурсу, додаткові зобов'язання щодо утримання об'єкта благоустрою подаються учасниками конкурсу або уповноваженими особами учасників конкурсу в окремому запечатаному та скріпленому печаткою конверті.

3.3.3. Пропозиції учасників конкурсу мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинному законодавству України.

У разі невідповідності документів вимогам чинного законодавства, цього Порядку, а також у разі подання не усіх необхідних документів, пропозиції цього заявника конкурсною комісією не розглядаються.

3.3.4. Конверти з пропозиціями учасників конкурсу передаються голові комісії перед її черговим засіданням. Конверти розпечатуються на засіданні комісії у присутності конкурсантів, які письмово підтверджують, що конверти були неушкоджені. В разі відсутності конкурсантів на засіданні комісії, конверти розпечатуються без їх участі. Після проведення конкурсу конверти з пропозиціями учасників конкурсу передаються в управління торгівлі Хмельницької міської ради.

3.4. Конкурсна комісія

3.4.1 Конкурсна комісія (далі - комісія) утворюється у кількості 10 чоловік.

Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

3.4.2. Основними завданнями та функціями комісії є:

оголошення, визначення умов та дати проведення конкурсу;

розгляд поданих претендентами документів та пропозицій;

проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру плати за договором особистого строкового сервітуту за принципом аукціону;

визначення переможця конкурсу;

складення та підписання протоколів та їх передача управлінню торгівлі.

3.4.3. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на її засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.

3.4.4. Засідання комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше 2/3 усіх членів комісії. Рішення про визначення переможця приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.

3.4.5. Голова комісії має вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.

3.4.6. Заступник голови комісії виконує обов'язки голови комісії у разі його відсутності.

3.4.7. У разі потреби в отриманні додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

Члени комісії несуть відповідальність за розголошення інформації:

• про учасників конкурсу, їх кількість та конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

• яка міститься в документах, поданих учасниками конкурсу.

3.4.8. У випадку наявності конфлікту інтересів, члени комісії повинні невідкладно у письмовій формі повідомити голову комісії про наявність конфлікту інтересів та не брати участь у засіданні комісії.

3.5. Процедура проведення конкурсу:

3.5.1. Конкурс проводиться в один етап з використанням відкритості пропонування розміру плати за договором особистого строкового сервітуту за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу, зобов'язаннями та пропозиціями учасника конкурсу (його уповноваженої особи).

3.5.2. У разі, коли подано пропозицію тільки одним претендентом і вона відповідає умовам конкурсу, з таким претендентом укладається договір (після пред'явлення паспорта прив'язки ПТС).

3.5.3. У разі надходження двох і більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої плати за договором особистого строкового сервітуту із застосуванням принципу аукціону.

Учасником конкурсу не може бути заявник, який:

- знаходиться в стадії санації, ліквідації або реорганізації;

- майно якого знаходиться в податковій заставі або під арештом, або має інші обтяження;

- має заборгованість по сплаті до державного та міського бюджетів податків, зборів, інших обов'язкових платежів, у тому числі пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницького (відсутність заборгованості підтверджується органами ДФС та відповідними виконавчими органами міської ради);

- тимчасові споруди якого раніше демонтувались у порядку, затвердженому міською радою.

Цей перелік підстав є виключним і конкурсна комісія не має права його змінювати. Конкурс вважається таким, що не відбувся, у разі:

- неподання заяв на участь у конкурсі;

- відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, конкурсною комісією може бути повторно оголошено конкурс на право розміщення ПТС, якщо після вивчення попиту встановлено інших суб'єктів господарювання, що мають наміри їх розмістити.

3.5.4. Голова комісії (у разі його відсутності - заступник голови комісії) в присутності членів комісії та заявників розпечатує конверти з конкурсними пропозиціями і оголошує зміст пропозицій.

Після оголошення всіх конкурсних пропозицій плати за договором особистого строкового сервітуту конкурс проводиться у вигляді торгів "з голосу" головою комісії (у разі його відсутності - заступником голови комісії). Початком цього етапу конкурсу вважається момент оголошення головою комісії найвищої плати за договором особистого строкового сервітуту, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях, яка вважається початковою платою торгів. Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції. Якщо після триразового оголошення плати за договором особистого строкового сервітуту не буде запропоновано більший її розмір, голова комісії оголошує про набуття права розміщення ПТС учасником, який запропонував найвищу плату за договором особистого строкового сервітуту. (Обов'язковим є проходження мінімум трьох кроків торгів)

У процесі визначення учасника, який запропонує найвищий розмір плати за договором ОСС, учасники конкурсу називають свою пропозицію та заповнюють і підписують бланк пропозиції, в якому зазначається запропонована сума.

Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим ніж 10 відсотків найбільшого розміру плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню ціну, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високої ціни, голова комісії оголошує "Вирішено", називає учасника, який запропонував найвищу ціну (розмір плати за перший/базовий місяць за договором ОСС), і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники підписують бланк про відсутність пропозицій.

Учасник, який під час конкурсу не виконує вимоги цього Порядку, за рішенням комісії видаляється з конкурсу, про що робиться запис у протоколі.

3.5.5. Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол, в якому зазначаються відомості про учасників конкурсу, пропозиції учасників конкурсу, стартова плата за договором ОСС, обґрунтування визначення переможця, рішення комісії та результати голосувань. Протокол підписується не пізніше наступного дня всіма членами комісії, присутніми на засіданні, та переможцем конкурсу. Підписаний протокол, заяви та інші матеріали, надані учасниками конкурсу, передаються управлінню торгівлі для укладення ОСС за результатами проведення конкурсу

3.5.6. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору ОСС або безпідставного ухиляння переможця від підписання договору ОСС протягом двох тижнів з дня виникнення підстав для його укладання, комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у визначений в оголошенні про конкурс строк пропозицій, що відповідають умовам конкурсу, на своєму засіданні скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу, яка порушила вимоги цього Порядку, з числа учасників конкурсу та визначає час та місце проведення додаткового засідання комісії.

3.5.7. Додаткове засідання комісії проводиться на підставі матеріалів відкритого засідання, передбаченого пунктом 3.5.4 цього Порядку. На засіданні можуть бути присутніми учасники конкурсу, їх представники. Новим переможцем конкурсу визначається той учасник конкурсу, розмір останньої пропозиції якого був найбільшим з пропозицій інших учасників конкурсу, допущених до участі в ньому, про що складається протокол, який підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і новим переможцем конкурсу.

3.5.8. У разі відмови або не укладення договору ОСС у встановлені терміни новим переможцем конкурсу, комісією може бути повторно оголошено конкурс по визначенню переможця.

3.5.9. Особи, які відмовилися від укладення договору ОСС, як переможці, або не уклали договір ОСС у встановлені терміни, не допускаються до участі у повторному конкурсі щодо визначення переможця на право розміщення ПТС.

 

Секретар міської ради

М. Кривак

Начальник управління торгівлі

Р. Сідлецька

 

Додаток 3
до рішення Хмельницької міської ради
22.03.2017 N 30

ПЕРЕЛІК
місць, визначених на території міста Хмельницького для проведення ярмаркових заходів

N
п/п

Адреса

Термін проведення

Режим роботи

 

Сільськогосподарські ярмарки

1

вул. Прибузька від вул. Кам'янецької до вул. Свободи

По мірі формування

з 08-00 до 16-00 години

2

вул. Зарічанська

 

3

вул. Кам'янецька, 2

 

4

Львівське шосе, 14

 

Ярмарки з продажу непродовольчих товарів, ялинок (штучних) та живих квітів

1

Новорічний, різдвяний (торгівля з дерев'яних ларів, заклади ресторанного господарства, торгівля виробами ручної роботи), вул. Проскурівська, біля буд. N 4/3 біля кінотеатру ім. Т. Шевченко

з 18 по 31 грудня з 01 по 18 січня

з 10-00 до 20-00 години

2

Живими квітами, вул. Проскурівська, біля будинку N 4/3, Львівське шосе, 14 (з облаштуванням торгових рядів)

з 06 по 08 березня

з 10-00 до 20-00 години

3

Шкільний, вул. Проскурівська, біля будинку N 4/3; Львівське шосе, 14 (з облаштуванням торгових рядів);

з 15 серпня по 10 вересня

з 09-00 до 19-00 години

4

книжковий, парк ім. І. Франка по вул. Проскурівській, парк імені М. Чекмана

в залежності від надходження заяв та прийнятого рішення виконавчого комітету

з 09-00 до 16-00 години

5

Торгівля натуральними ялинками:
- кут вул. Гарнізонна - Ціолковського, біля буд N 19;
- вул. Панаса Мирного, в районі кінцевої транспортної зупинки;
- Львівське шосе, 14, біля виставки-ярмарку;
- вул. Західно-Окружна, біля транспортної зуп. "Катіон", рух в район Гречани;
- перехрестя вул. Свободи та прс. Миру;
- перехрестя вул. Степана Бандери - Зарічанської;
- вул. Курчатова, в районі буд. N 1-а;
- перехрестя прс. Миру - вул. Марка Кропивницького

з 20 по 31 грудня

 

6

торгівля колекційними речами - вул. Проскурівська (парк ім. І. Франка).

- " -

з 10-00 до 20-00 години

 

Фестивальні ярмарки:

 

 

1

вул. Проскурівська, біля кінотеатру імені Т. Шевченка, сквер ім. Т. Шевченка, парк культури та відпочинку ім. М. Чекмана, лівий берег річки Південний Буг біля міського пляжу, дендропарк (заклади ресторанного господарства, торгівля виробами ручної роботи промислу ручної роботи (hand-made)

Фестивалі згідно наказів управління культури і туризму міської ради, державні святкові дні,

 

2

Майдан Незалежності

державні святкові дні, фестивалі згідно рішення виконкому

 

 

Секретар міської ради

М. Кривак

Начальник управління торгівлі

Р. Сідлецька

 

Додаток 4
до рішення Хмельницької міської ради
22.03.2017 N 30

Коефіцієнт функціонального
використання тимчасової споруди торговельного, побутового чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (Кф)

Функціональне використання тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі

Кф

1. Продаж продукції друкованих ЗМІ. Продаж друкованих засобів масової інформації (преси) (> 70 % площі вітрини), церковної літератури

0,5

2. Продаж продуктів та товарів широкого вжитку:

 

продовольчих та непродовольчих товарів, іграшок та товарів для дітей, книг, зоологічних товарів, квітів та садово-городнього інвентарю, поліграфічної продукції та канцелярії

1,0

3. Реалізація хлібобулочних, молочних виробів

0,8

4. Заклади ресторанного господарства (без продажу алкогольних напоїв)

1,0

5. Заклади швидкого харчування пересувної торговельної мережі

1,8

6. Продаж пива, слабоалкогольних та алкогольних напоїв, заклади ресторанного господарства, відкриті майданчики для харчування

1,7

7. Продаж кави у кав'ярнях

2,0

8. Реалізація тютюнових виробів

1,5

9. Надання населенню побутових послуг (крім надання послуг з ремонту взуття)

1,0

10. Надання послуг з ремонту взуття

0,8

11. Пункти приймання вторинної сировини

0,1

12. Ломбарди

2,0

13. Продаж ритуальних товарів та атрибутики

1,0

14. Інше функціональне використання

1,7

 

Секретар міської ради

М. Кривак

Начальник управління торгівлі

Р. Сідлецька

 

Додаток 5
до рішення Хмельницької міської ради
22.03.2017 N 30

Договір N
про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди

місто Хмельницький

"___" 201 року

Управління торгівлі міської ради в особі начальника управління ______ (надалі "Власник"), що діє на підставі

__
__
__
__

з одного боку та суб'єкт господарювання ________ надалі - "Сервітуарій" (номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців _), в інтересах якого встановлюється особистий строковий сервітут, з другого боку склали цей договір про таке:

1. Предмет Договору

1.1. Предметом цього Договору є особистий строковий сервітут, встановлений виключно "Сервітуарію" на територію, на якій буде розміщуватись та використовуватись для (вид функціонального призначення згідно з додатком N 4 до рішення сесії) тимчасова споруда узгодженого архітипу загальною площею ______.

1.2. Об'єктом особистого строкового сервітуту за цим Договором є територія (об'єкт благоустрою) в м. Хмельницькому за адресою _ площею ___________ м2, розташування та межі якої зазначено в паспорті прив'язки тимчасової споруди, що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.3. За тимчасовою спорудою "Сервітуарія" також закріплюється територія площею _ м2 для утримання в належному стані (в тому числі: тротуар, газон та бортовий камінь) згідно схеми благоустрою прилеглої території тимчасової споруди паспорта прив'язки, розробленої у відповідності до Правил благоустрою території міста Хмельницького, затверджених в новій редакції рішенням міської ради від 25.06.2014 р. N 71 (Рішення N 71), із внесеними змінами рішенням міської ради від 24.12.2014 N 22 (Рішення N 22).

Здійснення прибирання прилеглої території може проводитись силами спеціалізованих підприємств за умови укладення договору.

Витрати на утримання в належному стані закріпленої за тимчасовою спорудою "Сервітуарія" території здійснюються за рахунок "Сервітуарія".

1.4. Даний Договір не є договором оренди земельної ділянки чи будь-яким іншим договором користування земельною ділянкою.

2. Строк дії Договору

2.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та припиняється після спливу строку, на який було встановлено сервітут.

2.2. Строк дії договору з ___________ по .

2.3. Даний Договір вважається достроково припиненим, якщо змінився власник тимчасової споруди.

2.4. Дія цього Договору може бути продовжена шляхом укладання додаткової угоди у випадку продовження строку дії паспорта прив'язки при умові відсутності заборгованості щодо сплати за цим Договором і дотриманням вимог цього Договору та заявою "Сервітуарія", яка надається в управління адміністративних послуг за 30 днів до закінчення його дії.

2.5. У випадку розміщення пересувних тимчасових споруд дія договору після закінчення терміну дії не поновлюється. Право на розміщення ПТС отримується на конкурсних умовах.

3. Розрахунки за Договором.

3.1. розрахунок річної плати за розміщення ТС проводиться за формулою:

П = 0,12 Вм х 8 х Кф,

де:

П - річна плата за розміщення ТС у грн.

Вм - річна вартість 1 м2 об'єкта благоустрою, яка дорівнює вартості 1 м2 земельної ділянки у відповідному місці у грн. Для розрахунку річної плати за розміщення ПТС суб'єктам господарювання - переможцям конкурсу за основу береться розмір плати за договором ОСС, встановлений під час конкурсу.

S - площа тимчасової споруди у м2;

Кф - коефіцієнт функціонального використання тимчасової споруди, що затверджується рішенням міської ради;

0,12 - коефіцієнт, що враховується для розрахунку плати за користування об'єктом благоустрою.

3.2. Розмір плати переглядається на кожен наступний календарний рік у разі зміни розмірів річної вартості 1 м2 об'єкта благоустрою, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством. "Власник" у разі зміни розміру плати письмово повідомляє "Сервітуарія".

3.3. Плата за користування особистим строковим сервітутом сплачується "Сервітуарієм" щомісячно рівними частками (1/12 від річної плати) не пізніше 10-го числа наступного місяця, що слідує за останнім календарним днем місяця, за який сплачується відповідна плата на рахунок _.

3.4. Розмір плати за цим Договором підлягає обов'язковому перегляду Сторонами у разі зміни законодавства України або прийняття Хмельницькою міською радою відповідних рішень, якими регулюється плата за розміщення тимчасових споруд, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

3.5. Після закінчення строку дії Договору, "Сервітуарій" та "Власник" підписують акт звірки щодо повноти сплати за договором, що є підтвердженням сплати всієї суми платежів за цим Договором.

4. Права та обов'язки Сторін

4.1. "Власник" має право:

4.1.1. Вимагати від "Сервітуарія" використання особистого строкового сервітуту, встановленого даним Договором, виключно з метою, в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі.

4.1.2. Вимагати від "Сервітуарія" своєчасного внесення плати за користування особистим строковим сервітутом.

4.1.3. Вимагати від "Сервітуарія" утримувати в належному стані територію, закріплену за тимчасовою спорудою, а також підтримувати належний експлуатаційний стан тимчасової споруди та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з тимчасовою спорудою.

4.1.4. Здійснювати перевірки дотримання "Сервітуарієм" умов Договору та утримання закріпленої за тимчасовою спорудою території в належному стані.

4.1.5. Змінювати розмір плати, встановленої в Договорі, у випадках, передбачених чинним законодавством України та даним Договором.

4.1.6. Вимагати тимчасового перенесення тимчасової споруди "Сервітуарія" після направлення "Сервітуарію" відповідного письмового повідомлення за 1 місяць, при необхідності проведення планових ремонтних робіт на території, на якій розміщена тимчасова споруда та без попередження при необхідності проведення аварійних ремонтних робіт, з наданням тимчасового місця для розміщення тимчасової споруди.

4.1.7. В односторонньому порядку розірвати даний Договір щодо розміщення "Сервітуарієм" тимчасової споруди у випадку, передбаченому пп. 4.4.5 та п. 5.3. Порядок одностороннього розірвання Договору визначено п. 6.1. цього Договору.

4.2. "Власник" зобов'язаний:

4.2.1. Не перешкоджати "Сервітуарію" використовувати встановлений цим Договором особистий строковий сервітут для здійснення підприємницької діяльності.

4.3. "Сервітуарій" має право:

4.3.1. Використовувати встановлений цим Договором особистий строковий сервітут для здійснення підприємницької діяльності, за умови дотримання умов цього Договору.

4.3.2. За місяць до закінчення строку дії Договору, звернутися до "Власника" з клопотанням щодо продовження строку дії договору на новий строк шляхом укладання додаткової угоди (крім випадків щодо розміщення ПТС). Додаткова угода на новий строк укладається у випадку продовження строку дії паспорта прив'язки при умові відсутності заборгованості щодо сплати за цим Договором та дотриманням вимог цього Договору.

4.4. "Сервітуарій" зобов'язаний:

4.4.1. Дотримуватися умов цього Договору. Використовувати встановлений особистий строковий сервітут виключно з метою, в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі.

4.4.2. Своєчасно вносити плату за користування особистим строковим сервітутом в порядку, визначеному Договором.

4.4.3. Щорічно до 20 січня підписувати з "Власником" акт звірки взаєморозрахунків, що підтверджує відсутність заборгованості за Договором.

4.4.4. За власний рахунок підтримувати зовнішній архітектурний вигляд споруди, затверджений ____, здійснювати прибирання прилеглої території у відповідності до п. 4.2.4 Правил благоустрою території міста Хмельницького, затверджених в новій редакції рішенням міської ради від 25.06.2014 N 71 (Рішення N 71), із внесеними змінами рішенням міської ради від 24.12.2014 N 22 (Рішення N 22), паспорта прив'язки та пам'ятки, яка є невід'ємною частиною договору.

4.4.5. Не допускати будівництва будь-яких будівель, споруд або інших об'єктів на території, на яку встановлено особистий строковий сервітут.

4.4.6. Після розміщення тимчасової споруди подати в управління адміністративних послуг письмову заяву за формою наведеною у додатку 2 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року N 244 (Порядок N 244), із зазначенням інформації про виконання вимог паспорта прив'язки.

4.4.7. Після закінчення строку дії Договору, якщо не буде продовжено строк дії паспорта прив'язки, або в разі анулювання паспорта прив'язки тимчасової споруди "Сервітуарія", припинити користуватися територією та демонтувати тимчасову споруду.

4.4.8. Не допускати укладення договору оренди тимчасової споруди або її частини на строк, який перевищує строк дії договору особистого строкового сервітуту.

5. Відповідальність за невиконання умов договору.

5.1. За невиконання або неналежне виконання умов договору, нанесення збитків, Сторони несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

5.2. В разі порушення термінів оплати, зазначених в п. 3.3 договору, "Сервітуарій" сплачує пеню в розмірі 0,1 відсотка від несплаченої суми за кожен день прострочення платежу.

5.3. У разі невнесення "Сервітуарієм" плати за користування особистим строковим сервітутом протягом трьох календарних місяців підряд, даний Договір вважається достроково розірваним "Власником" в односторонньому порядку. Моментом розірвання Договору є наступний календарний день, що слідує за останнім календарним днем здійснення платежу за відповідний календарний місяць. Сторони погоджуються з тим, що в разі несплати "Сервітуарієм" протягом трьох календарних місяців підряд плати за користування особистим строковим сервітутом дострокове розірвання цього договору відбувається за фактом несплати "Сервітуарієм" коштів за відповідний період за письмовим повідомленням "Сервітуарія" на адресу, вказану в цьому Договорі (у випадку ненадання документів про вчасну сплату). З моменту дострокового розірвання Договору "Сервітуарій" втрачає право користування особистим строковим сервітутом на розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності на вказаній в цьому Договорі території та зобов'язаний демонтувати/знести її в 2 тижневий строк після отримання повідомлення про розірвання договору особистого строкового сервітуту.

6. Інші умови договору

6.1. Договір може бути розірваний "Власником" в односторонньому порядку в разі:

- закінчення строку дії паспорта прив'язки і не подання заяви на його продовження;

- закінчення строку дії договору ОСС та відсутності звернення щодо його продовження у строк, передбачений пунктом 4.3.2 цього Договору;

- анулювання паспорта прив'язки;

- самовільної зміни "Сервітуарієм" функціонального призначення ТС;

- порушення п. 5.3. Договору;

- передача в оренду понад 30 % площі тимчасової споруди з іншим функціональним призначенням.

6.2. Зміна умов Договору можлива за взаємною згодою Сторін.

6.3. Встановлений (передбачений) цим Договором особистий строковий сервітут не позбавляє "Власника" прав володіння, користування або розпорядження об'єктом даного Договору, не надає "Сервітуарію" права на проведення будь-якого будівництва на території, наданій йому для розміщення тимчасової споруди, та території для забезпечення благоустрою (підтримання в належному стані).

6.4. Цей Договір у разі смерті "Сервітуарія" може бути переоформлений на спадкоємця за його заявою на строк до закінчення його дії.

6.5. Тимчасова споруда, розміщена за цим Договором, може бути демонтована у Порядку, затвердженому рішенням Хмельницької міської ради N 55 від 21 вересня 2016 року (Порядок N 55), з урахуванням випадків, передбачених рішенням Хмельницької міської ради N ___ від 2016 р.

6.6. Спори, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення домовленості в судовому порядку.

6.7. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

6.8. Цей Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

Додатки до цього договору є його невід'ємною частиною.

До цього договору додаються:

Додаток 1. Паспорт прив'язки тимчасової споруди.

Додаток 2. Довідка про вартість 1 м2 об'єкта благоустрою.

Додаток 3. Пам'ятка - Витяг з Правил благоустрою території міста Хмельницького, затверджених в новій редакції рішенням міської ради від 25.06.2014 N 71 (Рішення N 71), із внесеними змінами рішенням міської ради від 24.12.2014 N 22 (Рішення N 22).

7. Юридичні адреси сторін. Власник:
Управління торгівлі
м. Хмельницький, вул. Грушевського, 88
Одержувач коштів:
УК у м. Хмельницькому м. Хмельницький
Код платежу ______
Код ЄДРПОУ _____
Банк одержувача: ГУДКСУ у Хмельницькій області
МФО 815013
р/р __

Призначення платежу:
згідно ДОСС N від р. (                        )

Начальник управління торгівлі ___

Сервітуарій:

______
м. Хмельницький
______

іден. код N ________

тел.

 

Секретар міської ради

М. Кривак

Начальник управління торгівлі

Р. Сідлецька

 

Додаток 6
до рішення Хмельницької міської ради
22.03.2017 N 30

Начальнику управління торгівлі
_______

ЗАЯВА

Прошу укласти договір особистого строкового сервітуту (ДОСС) для розміщення тимчасової споруди (ТС) - _
                                         (тип об'єкта - павільйон/кіоск, пересувна тимчасова споруда, на який надасться адміністративна
                                                                                                                              послуга)

м. Хмельницький __________
__
                                                                 (місце знаходження (адреса) об'єкта, на який видається документ)

Технічні характеристики ТС:

- загальна площа _ м2;

- номер в комплексній схемі __;

- призначення ТС _________;

- з розміщенням / без розміщення вітрин, холодильного та іншого обладнання (потрібне підкреслити).

Термін розміщення ТС: ____
_.
(вид діяльності згідно з КВЕД (Наказ N 457))
__
(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

__
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця, платника податків та інших обов'язкових платежів)

__
(прізвище, ім'я, по-батькові керівника юридичної особи / фізичної особи - підприємця / уповноваженої особи)

__
(місце знаходження юридичної особи, місце проживання фізичної особи - підприємця)

Документи, що додаються до заяви:

 

1. Копія паспорта прив'язки ТС

від __ року

2. Акт звірки з управлінням торгівлі про відсутність (наявність) заборгованості по сплаті за ДОСС

від __ року

3. Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки управління Держгеокадастру у Хмельницькому районі Хмельницької області про ціну 1 м2 земельної ділянки

від __ року

4. Довіреність на право представляти інтереси суб'єкта звернення в органах місцевого самоврядування, оформлена в установленому законодавством порядку (у разі звернення уповноваженого представника).

від __ року

Цією заявою підтверджую наступне:

- договір на вивіз твердих побутових відходів __________;
                                                                                                                                           (укладений, відсутній)

- договір на працевлаштування найманої особи укладений на _________;
                                                                                                                               (кількість найманих осіб, яка зазначається прописом)

- дану тимчасову споруду здаю в оренду __;
                                                                                                                                                           (так/ні)

- у разі самовільного збільшення зазначеної площі ______ м2 ТС, розміщеної за адресою: __
__

не заперечуватиму проти знесення зазначеної ТС і не пред'являтиму жодних вимог та претензій про відшкодування збитків, пов'язаних зі знесенням споруди або інших негативних наслідків;

- з Порядком демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій, затвердженим рішенням восьмої сесії Хмельницької міської ради від 21.09.2016 N 55 (Порядок N 55), ознайомлений.

Даю згоду на обробку моїх персональних даних.

_     _____    ___
                                                               (контактні телефони / телефакс / електронна адреса)

"___" 20__ р.

____
(підпис керівника юридичної особи / фізичної особи -
підприємця / уповноваженої особи)

Заповнюється адміністратором

 

"___" 20__ р.
     (дата надходження заяви)

___________
                   (підпис)

Реєстраційний номер __________

_____
                    (прізвище та ініціали адміністратора)

 

Секретар міської ради

М. Кривак

Начальник управління торгівлі

Р. Сіддецька
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали