МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.06.2012

м. Київ

N 313


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 липня 2012 р. за N 1107/21419

Про впорядкування Умов оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад структурних підрозділів, закладів, установ Державної спеціальної служби транспорту

З метою впорядкування умов оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад структурних підрозділів, закладів, установ Державної спеціальної служби транспорту та на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), від 22 лютого 2008 року N 74 "Про запровадження III етапу оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) та від 11 січня 2012 року N 10 "Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Постанова N 10)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Умови оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад структурних підрозділів, закладів, установ Державної спеціальної служби транспорту, що додаються.

2. Командирам (начальникам) структурних підрозділів, закладів, установ Держспецтрансслужби:

витрати, пов'язані із запровадженням Умов оплати праці працівників структурних підрозділів, закладів, установ Державної спеціальної служби транспорту здійснювати за рахунок та в межах фонду оплати праці, затвердженого в кошторисі;

з 1 січня, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня і 1 грудня 2012 року установити у штатних розписах посадові оклади (тарифні ставки) працівників відповідно у таких розмірах:

першого тарифного розряду - 1073, 1094, 1102, 1118 і 1134 гривні;

другого тарифного розряду - 1078, 1099, 1107, 1123 і 1139 гривень;

третього тарифного розряду - 1088, 1109, 1117, 1133 і 1149 гривень;

четвертого тарифного розряду - 1098, 1119, 1127, 1143 і 1159 гривень;

п'ятого тарифного розряду - 1108, 1129, 1137, 1153 і 1169 гривень.

3. Адміністрації Держспецтрансслужби забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України

Б. Колесніков

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
фінансів України

С. О. Рибак

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

В. Надрага

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні

Р. Іллічов

Президент Спілки орендарів
і підприємців України

В. Хмільовський

Перший заступник керівника
СПО профспілок,
заступник Голови ФПУ

Г. В. Осовий


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
12.06.2012 N 313

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 липня 2012 р. за N 1107/21419


УМОВИ
оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад структурних підрозділів, закладів, установ Державної спеціальної служби транспорту

1. Ці Умови застосовуються під час обчислення заробітної плати керівників, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, фахівців, технічних службовців, робітників загальних (наскрізних) професій і посад для всіх структурних підрозділів, закладів, установ Державної спеціальної служби транспорту.

2. Посадові оклади (ставки заробітної плати) установлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" з урахуванням кваліфікаційних вимог та характеристик робіт залежно від складності та обсягу виконуваних робіт, рівня кваліфікації працівників, їх досвіду і знань (додатки 1 - 5 до цих Умов).

Годинні тарифні ставки робітників визначаються шляхом ділення суми місячного окладу (ставки заробітної плати) на середньомісячну норму робочого часу.

3. Посадові оклади заступників керівників структурних підрозділів, заступників керівників відділів, відділень, служб цих структурних підрозділів установлюються на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10 - 30 відсотків, помічників керівників - на 30 - 40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів згідно з додатком 1.

Конкретний розмір посадового окладу заступника (помічника) керівника та головного бухгалтера встановлюється шляхом зниження посадового окладу відповідного керівника на будь-який відсоток у зазначених межах.

4. Командири (начальники) структурних підрозділів, закладів, установ Державної спеціальної служби транспорту у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, мають право:

4.1. Установлювати:

4.1.1. Надбавки працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ).

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - у розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням.

Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації;

в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10 відсотків, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15 відсотків, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.

4.1.2. Доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Доплати установлюються працівникам, які виконують у тому самому структурному підрозділі поряд із своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором (контрактом), додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку;

в) за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

г) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником підрозділу, закладу, установи.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

ґ) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу.

4.1.3. Водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

Надбавка за класність водіям виплачується з дня затвердження кваліфікації наказом командира (начальника) структурного підрозділу, закладу, установи за результатами роботи кваліфікаційної комісії.

Підставою для присвоєння кваліфікації II класу має бути наявність у посвідченні водія позначок про право керування транспортними засобами категорії "B", "C", "E" або лише "Д" ("Д" і "E"), а I класу - "B", "C", "Д", "E". При цьому кваліфікація II класу може бути присвоєна, якщо стаж роботи водієм автомобіля II класу не менше двох років.

За результатами кваліфікаційної комісії і за наказом командира (начальника) підрозділу, закладу, установи водію видається посвідчення про присвоєння класу.

У разі наявності порушень правил дорожнього руху клас кваліфікації водію зменшується або скасовується, про що оголошується наказом командира (начальника) підрозділу, закладу, установи із зазначенням причин.

4.2. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більш ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

4.3. Преміювати працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

Порядок і умови преміювання працівників, а також порядок створення і використання фонду преміювання визначаються положенням про преміювання працівників, затвердженим командиром (начальником) окремого структурного підрозділу, закладу, установи Держспецтрансслужби за погодженням з профспілковим органом.

Преміювання командирів (начальників) структурних підрозділів Держспецтрансслужби, їх заступників, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням Голови Адміністрації Держспецтрансслужби у межах наявних коштів на оплату праці.

5. За командирами (начальниками) структурних підрозділів, закладів, установ зберігається право:

5.1. Установлювати:

5.1.1. Оплату праці у підвищеному розмірі робітникам, фахівцям та технічним службовцям залежно від умов праці в таких випадках, коли вони не менше 50 відсотків робочого часу за рахунковий період зайняті на роботах з важкими та шкідливими, особливо важкими та особливо шкідливими умовами праці:

на роботах з важкими та шкідливими умовами праці - на 12 відсотків;

на роботах з особливо важкими та особливо шкідливими умовами праці - на 24 відсотки.

Керівникам, фахівцям та технічним службовцям, які не виконують роботи з важкими та шкідливими, особливо важкими та особливо шкідливими умовами праці, у разі їх безпосередньої зайнятості (не менше 50 відсотків робочого часу) у структурних підрозділах, де більше половини працівників отримують підвищені місячні оклади або доплати за роботу із шкідливими або особливо шкідливими умовами праці, установлюються доплати за умови оплати праці в розмірі відповідно 12 або 24 відсотки посадового окладу.

5.1.2. Доплати:

а) робітникам, не звільненим від основної роботи, за керівництво бригадою чисельністю до 10 осіб включно - 15 відсотків, понад 10 осіб - 25 відсотків та понад 25 осіб - 35 відсотків місячного окладу (ставки).

Ланковим доплати за керівництво ланкою чисельністю понад 5 осіб установлюються у розмірі 50 відсотків відповідної доплати бригадиру.

Якщо бригаду очолює фахівець (майстер або начальник дільниці), то доплата за керівництво бригадою не встановлюється;

б) працівникам, для яких робочий день за їх згодою встановлюється з розподілом зміни на частини (перервою в роботі понад дві години, які включаються до робочого часу), - до 30 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) за фактично відпрацьований в ці дні час.

5.1.3. Надбавки:

Робітникам за високу професійну майстерність згідно з кваліфікаційними розрядами у розмірах: 3-й розряд - 12 відсотків; 4-й розряд - 16 відсотків; 5-й розряд - 20 відсотків; 6-й і вище розряди - 24 відсотки місячного окладу (ставки заробітної плати). Надбавки не виплачуються за той період, у якому виявлені випадки зниження якості робіт.

У разі низької якості робіт, невиконання планових (нормованих завдань), установлених норм трудових затрат надбавки за високу професійну майстерність скасовуються повністю.

Технічним службовцям сфери зв'язку (телеграфістам, радіотелеграфістам, телефоністам усіх найменувань, операторам електрозв'язку), які мають II клас, - до 16 відсотків; I клас - до 20 відсотків посадового окладу.

5.2. Підвищувати місячні оклади (ставки) водіям автомобілів за час роботи:

на автомобілях під землею - до 50 відсотків;

на автомобілях з причепами (для водіїв - почасовиків) - до 20 відсотків;

на санітарних автомобілях - на 20 відсотків.

6. Конкретні розміри підвищень, надбавок, доплат установлюються в колективному договорі та оголошуються наказом командира (начальника) структурного підрозділу. Якщо колективний договір у структурному підрозділі не укладений, то командир (начальник) має погодити ці питання з профспілковим органом.

7. Оплата праці працівників здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу, виходячи з посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень, доплат, надбавок, премій та інших заохочувальних виплат, передбачених законодавством.

8. Обчислення посадових окладів (ставок заробітної плати) з урахуванням підвищень здійснюється у такому порядку:

працівникам, які мають право на підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) у відсотках, посадові оклади (ставки заробітної плати) збільшуються на відсоток підвищення, тобто встановлюється новий посадовий оклад (ставка);

у тих випадках, коли працівники мають право на підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за декількома підставами, передбаченими умовами оплати праці, абсолютний розмір кожного підвищення визначається, виходячи з розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) без урахування іншого підвищення.

До посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника, визначеного з урахуванням загальної суми підвищень, установлюються доплати і надбавки, передбачені цими Умовами.

9. Оплата праці працівників, прийнятих за строковими трудовими договорами для тимчасового заміщення посад, що комплектуються жінками з числа військовослужбовців, на період відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною, здійснюється на умовах, передбачених для відповідної категорії працівників за рахунок асигнувань, виділених на грошове забезпечення.

У такому самому порядку і на тих самих умовах здійснюється оплата праці працівників, які мають право згідно з чинним законодавством заміщати вакантні посади військовослужбовців.

 

Голова Адміністрації Державної
спеціальної служби транспорту
генерал-лейтенант

М. Мальков


 

Додаток 1
до Умов оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад структурних підрозділів, закладів, установ Державної спеціальної служби транспорту


РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій структурних підрозділів закладів, установ Державної спеціальної служби транспорту

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти, що запроваджуються
з 1 січня 2012 року

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3,00

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51


Примітки:

1. У 2012 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду з 1 січня - 773 гривні, з 1 квітня - 794 гривні, з 1 липня - 802 гривні, з 1 вересня - 807 гривень, з 1 жовтня - 823 гривні, з 1 грудня - 839 гривень.

2. Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

3. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

 

Додаток 2
до Умов оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад структурних підрозділів, закладів, установ Державної спеціальної служби транспорту


СХЕМА
тарифних розрядів з оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій структурних підрозділів, закладів, установ Державної спеціальної служби транспорту та показників для віднесення структурних підрозділів до груп за оплатою праці керівників

Таблиця 1


Найменування посад

Діапазон тарифних розрядів, які встановлюються за групами структурних підрозділів

I

II

III

IV

Керівні працівники

 

 

 

 

Начальник фінансового відділу (відділення, служби, частини на правах відділу); начальник фінансового відділу (відділення) - головний бухгалтер

-

13

13

12

Начальник (завідувач): комбінату побутового обслуговування, лазне-прального комбінату, друкарні

-

13

13

12

Головний економіст

-

13

12

12

Начальник лабораторії

-

12

11

11

Начальники служб, відділень (самостійних, що не входять до складу відділу): утримання казарменого фонду, експлуатації, пожежної безпеки, квартирно-експлуатаційної; начальник таємної частини

-

11

11

10

Начальники служб, відділень (що входять до складу відділу): утримання казарменого фонду, експлуатації, пожежної безпеки, квартирно-експлуатаційної

-

11

10

10

Начальник зміни організації зв'язку

-

11

11

10

Незалежно від групи структурних підрозділів

Начальник автоматичної телефонної станції з кількістю номерів:
          понад 1000

13

          понад 300 до 1000 включно

12

          понад 100 до 300 включно

11

Начальник адміністративно-господарчої частини

10

Майстер, контрольний майстер

9

Начальники: бюро (перепусток), зміни сторожової охорони

8

Завідувач їдальні:
          I групи

14

          II групи

13

          III групи

13

          IV групи

13

          V групи

12

          VI групи

11

          VII групи

10

Завідувачі:
          майстерні

 
9

          складу, сховища

8

          господарства

7

          інших структурних підрозділів

8


Таблиця 2


Показники
для віднесення структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту до груп за оплатою праці керівників

Структурні підрозділи

 

Група за оплатою праці керівників

-

I

Управління об'єднаного загону

II

Полки, навчальні центри, центральні бази, окремий загін

III

Окремий загін скороченого складу, бази техніки, кафедра військової підготовки

IV


Комбінат побутового обслуговування та лазне - пральний комбінат

Планова обробка сухої маси білизни на рік (тис. тонн)

Група за оплатою праці керівників

понад 8,8

I

понад 5,9 до 8,8 включно

II

понад 4,1 до 5,9 включно

III

понад 1,0 до 4,1 включно

IV


Лазні

Кількість місць для миття

Група за оплатою праці керівників

понад 300

I

понад 200 до 300 включно

II

понад 100 до 200 включно

III

понад 25 до 100 включно

IV


Таблиця 3


Найменування посад

Тарифні розряди

фахівці, які не мають категорії

фахівці, які мають

за посадою

II категорію

I категорію

старшого

провідного

Фахівці

 

 

 

 

 

Бухгалтер, бухгалтер-ревізор

7

8

9

 

10

Геодезист

7

8

9

 

10

Диспетчер

4

 

 

5

 

Економіст (усіх спеціальностей і найменувань)

7

8

9

 

10

Енергетик

6

 

 

7

 

Інженер (усіх спеціальностей і найменувань)

7

8

9

 

10

Інспектор (усіх спеціальностей і найменувань)

4

 

 

5

 

Інспектор-ревізор

5

 

 

6

 

Інструктор (усіх спеціальностей і найменувань), інструктор-дезінфектор

5

 

 

6

 

Кресляр

5

 

 

 

 

Лаборант

5

 

 

6

 

Лаборант з вищою освітою

6

 

 

7

 

Механік

6

 

 

7

 

Механік автомобільної колони (гаража)

7

 

 

8

 

Психолог

6

7

8

 

9

Радіотелеграфіст

6

7

8

9

 

Радіотелефоніст

6

7

8

9

 

Технік (усіх спеціальностей і найменувань)

5

6

7

 

 

Художник-оформлювач

5

6

7

 

8

Юрисконсульт

6

7

8

 

9


Примітки до таблиці 3.

Посада провідного фахівця установлюється за умови введення цієї посади до штату, коли на одного з фахівців покладаються функції відповідального виконавця робіт за одним із напрямів діяльності структурного підрозділу.

Посада старшого фахівця вводиться до штату за умови, якщо працівник поряд з виконанням обов'язків, передбачених за посадою, виконує керівництво підлеглими йому виконавцями або якщо на нього покладаються функції керівництва самостійною ділянкою роботи (у разі недоцільності створення окремого структурного підрозділу).

Посадові оклади фахівців, які зайняті на роботах із рентгенівською, радіологічною, радіаційною, радіометричною, дозиметричною, радіохімічною, лазерною, плазмовою, компресорною, вакуумною, електронною, телеметричною, ультразвуковою апаратурою, приладами, препаратами та обладнанням, підвищуються на 10 відсотків.

Таблиця 4

          Технічні службовці


Найменування посад

Тарифні розряди

фахівці, які не мають категорії

фахівці, які мають

за посадою старшого

II категорію

I категорію

Діловод

4

 

 

 

Друкарка

 

4

5

 

Телеграфіст

5

 

 

6

Телефоніст міжміського телефонного зв'язку, місцевого телефонного зв'язку

5

 

 

6

Експедитор

4

 

 

5

Кодувальник

4

 

 

5

Комендант

5

 

 

 

Монтажник зв'язку

5

 

 

 

Обліковець

5

 

 

 

Оператор комп'ютерного набору

5

 

 

 


Таблиця 5

          Робітники наскрізних професій


Найменування професій

Тарифні розряди

за професією робітника

за професією старшого робітника

Комірник

1

2

Машиніст із прання та ремонту спецодягу

2

-

Підсобний робітник

1

-

Прибиральник виробничих приміщень

2

-

Прибиральник службових приміщень:
          на роботах з прибирання службових приміщень
          адміністративних будівель, коридорів, сходів

1

-

          у разі виконання робіт з прибирання туалетів та
          санвузлів

2

-

Прибиральник сміттєпроводів

1

-

Прибиральник територій:
          на роботах з прибирання проїжджої частини
          доріг і тротуарів вулиць

1

-

          у разі виконання робіт з прибирання територій у
          центрах населених пунктів, місцях інтенсивного
          руху транспорту та людей

2

-

Робітник виробничих лазень

2

-

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

4

-

Собаківник

1

-


Таблиця 6

          Робітники, зайняті на роботах із нормальними умовами праці, залежно від присвоєних кваліфікаційних розрядів


Найменування професій робітників

Діапазон кваліфікаційних розрядів

Діапазон розрядів за єдиною тарифною сіткою

Акумуляторник

1 - 5

1 - 5

Взуттьовик з ремонту взуття

2 - 3

2 - 3

Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття

5

5

Водій автобуса габаритною довжиною:
          до 7 м

3

-

          понад 7 до 12 м

4

-

          понад 12 м

5

-

Водій автомобіля (вантажно-загального призначення) вантажопідйомністю:
          до 3 т

2

-

          понад 3 до 7 т

3

-

          понад 7 т

4

-

Водій автомобіля (вантажно-спеціального та спеціалізованого призначення*) вантажопідйомністю:
          до 3 т

3

-

          понад 3 до 7 т

4

-

          понад 7 т

5

-

Водій автомобіля (легкового)

2

-

Водій автомобіля швидкої допомоги або оперативного автомобіля зі спеціальним звуковим та світловим сигналами, а також санітарного автомобіля

4

-

Газозварник

2 - 6

2 - 6

Електрогазозварник

3 - 6

2 - 5

Електрозварник ручного зварювання

2 - 6

1 - 5

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

2 - 6

3 - 7

Електромонтер станційного устаткування телефонного (телеграфного) зв'язку

3 - 6

3 - 6

Кравець:
          з пошиття речового майна

3 - 4

3 - 4

          з ремонту речового майна

2

2

          з ремонту парашутів

3

3

Кухар

3 - 6

2 - 5

Маляр

1 - 6

1 - 6

Машиніст бульдозера, зайнятий керуванням бульдозера з двигуном потужністю:
          до 44,2 кВт (до 60 к. с.)

3

3

          понад 44,2 до 73,5 кВт (понад 60
          до 100 к. с.)

4

4

          понад 73,5 до 147 кВт (понад 100
          до 200 к. с.)

5

5

          понад 147 кВт (понад 200 к. с.)

6

6

Машиніст екскаватора, зайнятий керуванням екскаватора з ковшем місткістю:
          до 0,25 куб. м

4

4

          понад 0,25 до 0,40 куб. м

5

5

          понад 0,40 до 1,6 куб. м

6

6

Машиніст (кочегар) котельні:
          у разі обслуговування водогрійних
          та парових котлів, що працюють на
          твердому паливі, із сумарною
          теплопродуктивністю:
               до 12,6 ГДж/год (до 3 Гкал/год)

 
 
 
 
 
2

 
 
 
 
 
2

               понад 12,6 до 42 ГДж/год
               (понад 3 до 10 Гкал/год)

3

3

               понад 42 до 84 ГДж/год
               (понад 10 до 20 Гкал/год)

4

4

               понад 84 до 273 ГДж/год
               (понад 20 до 65 Гкал/год)

5

5

               понад 273 ГДж/год
               (понад 65 Гкал/год)

6

6

          у разі обслуговування окремих
          водогрійних або парових котлів,
          що працюють на твердому паливі,
          з теплопродуктивністю котла:

 

 

               до 21 ГДж/год (до 5 Гкал/год)

2

2

               понад 21 до 84 ГДж/год
               (понад 5 до 20 Гкал/год)

3

3

               понад 84 до 273 ГДж/год
               (понад 20 до 65 Гкал/год)

4

4

               понад 273 до 546 ГДж/год
               (понад 65 до 130 Гкал/год)

5

5

               понад 546 ГДж/год
               (понад 130 Гкал/год)

6

6

          у разі обслуговування теплових
          мережних бойлерних установок або
          станцій м'ятої пари, що розташовані
          в зоні обслуговування основних
          агрегатів, із сумарним тепловим
          навантаженням:

 

 

               до 42 ГДж/год (до 10 Гкал/год)

2

2

               понад 42 до 84 ГДж/год
               (понад 10 до 20 Гкал/год)

3

3

               понад 84 ГДж/год
               (понад 20 Гкал/год)

4

4

Машиніст крана (кранівник):
          у разі керування мостовими і
          шлюзовими кранами
          вантажопідйомністю:
               до 3 т

2

3

               понад 3 до 15 т

3

4

               понад 15 до 25 т

4

5

               понад 25 т до 100 т

5

6

               понад 100 т

6

7

          у разі керування баштовими
          самохідними, самопідіймальними,
          портально-стріловими кранами
          вантажопідйомністю:

 

 

               до 3 т

3

4

               понад 3 до 15 т

4

5

               понад 15 т

5

6

               понад 15 т - на роботах з
               вантажами, які потребують
               підвищеної обережності, а
               також з монтажу устаткування

6

7

          у разі керування баштовими
          самохідними, самопідіймальними,
          портально-стріловими кранами
          вантажопідйомністю:
               до 5 т

3

4

               понад 5 до 25 т

4

5

               понад 25 т

5

6

               понад 25 т - на роботах з
               вантажами, які потребують
               підвищеної обережності, а
               також з монтажу устаткування

6

7

          у разі керування стелажними
          кранами-штабелерами
          вантажопідйомністю:
               до 1 т

3

4

               понад 1 т

4

5

          у разі керування кабельними
          кранами вантажопідйомністю:
               до 3 т

4

5

               понад 3 до 10 т

5

6

               понад 10 т

6

7

          у разі керування самохідними
          залізничними кранами
          вантажопідйомністю:
               до 25 т

5

6

               понад 25 т

6

7

Мідник

3 - 4

3 - 4

Оператор котельні:
          у разі обслуговування водогрійних
          та парових котлів, що працюють на
          рідкому та газоподібному паливі або
          електронагріванні, із сумарною
          теплопродуктивністю:
          до 12,6 ГДж/год (до 3 Гкал/год)

2

2

          понад 12,6 до 42 ГДж/год
          (понад 3 до 10 Гкал/год)

3

3

          понад 42 до 84 ГДж/год
          (понад 10 до 20 Гкал/год)

4

4

          понад 84 до 273 ГДж/год
          (понад 20 до 65 Гкал/год)

5

5

          понад 273 ГДж/год
          (понад 65 Гкал/год)

6

6

          у разі обслуговування окремих
          водогрійних або парових котлів, що
          працюють на рідкому та
          газоподібному паливі або
          електронагріванні, із
          теплопродуктивністю котла:
          до 21 ГДж/год (до 5 Гкал/год)

2

2

          понад 21 до 84 ГДж/год
          (понад 5 до 20 Гкал/год)

3

3

          понад 84 до 273 ГДж/год
          (понад 20 до 65 Гкал/год)

4

4

          понад 273 до 546 ГДж/год
          (понад 65 до 130 Гкал/год)

5

5

          понад 546 ГДж/год
          (понад 130 Гкал/год)

6

6

          у разі обслуговування
          тепломережних бойлерних
          установок або станцій м'ятої пари,
          що розташовані в зоні
          обслуговування основних агрегатів,
          із сумарним тепловим
          навантаженням:
               до 42 ГДж/год (до 10 Гкал/год)

2

2

               понад 42 до 84 ГДж/год
               (понад 10 до 20 Гкал/год)

3

3

               понад 84 ГДж/год
               (понад 20 Гкал/год)

4

4

Оператор пральних машин, зайнятий пранням білизни:
          уручну

2

2

          на неавтоматизованих пральних
          машинах

3

3

          на автоматизованих пральних
          машинах

4

4

          на автоматизованих
          прально-віджимальних машинах з
          програмним керуванням

5

5

Офіціант

3 - 5

3 - 5

Прасувальник, зайнятий прасуванням білизни:
          електропраскою

2

2

          на каландрах, парових, електричних
          та вакуумних котках і пресах

3

3

          на автоматизованих вакуумних
          котках і манекенних пресах

4

4

Слюсар аварійно-відбудовних робіт

1 - 6

1 - 6

Слюсар з обслуговування теплових мереж

4 - 5

4 - 5

Слюсар з ремонту автомобілів

3 - 6

3 - 6

Слюсар-ремонтник

3 - 6

3 - 6

Слюсар-сантехнік

4 - 6

3 - 5

Столяр

2 - 6

2 - 6

Токар

3 - 6

2 - 5

Швачка

1 - 3

2 - 4* До вантажних автомобілів спеціального та спеціалізованого призначення належать: самоскиди, цистерни, фургони, рефрижератори, контейнеровози, пожежні, технічної допомоги, снігоочисні, поливально-мийні, підмітально-прибиральні, автокрани, автонавантажувачі та інші; сідельні тягачі з напівпричепами та баластні тягачі з причепами; автомобілі для перевезення цементу, отрутохімікатів, трупів, безводного аміаку, аміачної води, сміття, що гниє, асенізаційних вантажів.

Примітка до таблиці 6.

За посадами, для яких тарифні розряди визначені в граничних розмірах, конкретні розміри посадових окладів встановлюються залежно від кваліфікації, складності виконуваних робіт і умов праці працівників.


 

Додаток 3
до Умов оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад структурних підрозділів, закладів, установ Державної спеціальної служби транспорту


СХЕМА
тарифних розрядів посад керівників, наукових, науково-педагогічних та окремих категорій педагогічних працівників вищих навчальних закладів IV рівня акредитації

Таблиця 1

1. Науково-педагогічні працівники


Найменування посад

Тарифні розряди

Професор

20

Доцент

19

Викладач

16


Таблиця 2

2. Керівники


Найменування посад

Тарифні розряди

Начальник (завідувач) науково-дослідного відділу (відділення, лабораторії, іншого підрозділу)

16

Завідувач кабінету (навчального)

11


Таблиця 3

3. Наукові співробітники, педагогічні працівники


Найменування посад

Тарифні розряди

Старший науковий співробітник

14 - 18

Науковий співробітник

12 - 17

Практичний психолог:

 

          спеціаліст вищої категорії

12

          спеціаліст I категорії

11

          спеціаліст II категорії

10

          спеціаліст

8 - 9

Майстер виробничого навчання

9 - 12

Майстер навчального полігону

11

Методист

7


Примітка. Конкретні тарифні розряди установлюються керівником установи залежно від кваліфікаційних вимог.


 

Додаток 4
до Умов оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад структурних підрозділів, закладів, установ Державної спеціальної служби транспорту


СХЕМА
тарифних розрядів посад керівників та фахівців культурної галузі та показників для віднесення бібліотек та клубів структурних підрозділів Держспецтрансслужби до відповідних груп за оплатою праці керівних працівників

Таблиця 1


Найменування посад

Діапазон тарифних розрядів, які встановлюються за групами з оплати праці

I

II

III

IV

Керівники

 

 

 

 

Начальник (завідувач) клубу військової частини

-

-

-

12

Завідувач бібліотеки*

-

-

-

11* Бібліотечний фонд становить від 50 до 140 тис. примірників та від 2000 до 7000 користувачів.

Таблиця 2


Найменування посад

Тарифні розряди

Фахівці

 

Бібліотекар:
          I категорії

10 - 11

          II категорії

9 - 10

          бібліотекар

9

Артист - вокаліст оркестру:
          вищої категорії

11 - 12

          I категорії

9 - 10

          II категорії

7 - 8


Примітка. Конкретні тарифні розряди установлюються керівником установи залежно від кваліфікаційних вимог.

Таблиця 3

Показники для внесення бібліотек та клубів структурних підрозділів Держспецтрансслужби до відповідних груп за оплатою праці керівних працівників


Групи за оплатою праці

Належність бібліотек та клубів

IV

Бібліотеки та клуби структурних підрозділів Держспецтрансслужби


Примітка. У бібліотеках з обсягом роботи нижче за показники, передбачені для бібліотек IV групи, які є структурними підрозділами установи, військового навчального закладу та організації, тарифні розряди посад завідувачів установлюються на рівні тарифних розрядів посад бібліотекарів відповідної категорії з урахуванням їх кваліфікаційних вимог.


 

Додаток 5
до Умов оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад структурних підрозділів, закладів, установ Державної спеціальної служби транспорту


СХЕМА
тарифних розрядів посад медичних та фармацевтичних працівників

Таблиця 1

Найменування посад

Тарифні розряди

Лікарі

 

Лікар-хірург*, лікар загальної практики - сімейний лікар, який має:
          вищу кваліфікаційну категорію

14

          першу кваліфікаційну категорію

13

          другу кваліфікаційну категорію

12

          без категорії

11

Лікарі інших спеціальностей, які мають:
          вищу кваліфікаційну категорію

13

          першу кваліфікаційну категорію

12

          другу кваліфікаційну категорію

11

          без категорії

10* До категорії "лікар-хірург" належать: лікар-стоматолог-хірург, лікар-акушер-гінеколог, лікар-гінеколог-онколог; лікар-офтальмолог, лікар-отоларинголог, лікар-отоларинголог-онколог, лікар-ендокринолог, який здійснює оперативні втручання; лікар-онколог, лікар-трансплантолог, лікар-трансфузіолог, який здійснює заготівлю крові, її компонентів, клітин та їх трансфузіологію.

Примітка.

Посадові оклади лікарів-хірургів підвищуються за здійснення оперативних втручань залежно від обсягу, складності і характеру їх праці:

у разі роботи в амбулаторно-поліклінічному закладі (відділенні) - до 15 відсотків; денному стаціонарі хірургічного профілю - до 25 відсотків, стаціонарі - до 40 відсотків.

Посадові оклади інспекторів-лікарів, а також фахівців з вищою немедичною освітою (психологи, біологи, ентомологи, зоологи та інші), які допущені на лікарські посади, установлюються на рівні посадових окладів, визначених для лікарів інших спеціальностей.

Керівникам структурних підрозділів (відділів, відділень, кабінетів, лабораторій, медичних пунктів тощо) - лікарям посадові оклади встановлюються з урахуванням кваліфікаційної категорії (за умови, що спеціальність, за якою їм присвоєна кваліфікаційна категорія, відповідає профілю підрозділу, який вони очолюють) та з підвищенням їх розмірів залежно від кількості лікарських посад згідно зі штатом, штатним розписом (з урахуванням посад керівників цих структурних підрозділів і без урахування посад лікарів-інтернів): до 3 одиниць включно - на 10 відсотків, понад 3 до 6 одиниць включно - на 20 відсотків, понад 6 одиниць - на 25 відсотків.

У штатах (штатних переліках, штатних нормативах), до складу яких входять медичні та фармацевтичні працівники, найменування посад "лікар" та "завідувач" (структурних підрозділів) доповнюються найменуваннями лікарських спеціальностей, за якими працівник здобув відповідну підготовку і працює за профілем отриманої спеціальності. Наприклад: "лікар-терапевт", "лікар-кардіолог", "завідувач відділення - лікар-хірург".

Таблиця 2

Найменування посад

Тарифні розряди

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою

 

Сестра медична; фельдшери всіх спеціальностей, лаборант (фельдшер-лаборант), медична сестра загальної практики - сімейної медицини, лікарі зубні; начальник (завідувач) аптеки:

 

          вищої кваліфікаційної категорії

10

          першої кваліфікаційної категорії

9

          другої кваліфікаційної категорії

8

          без категорії

7


Старшим: сестрам медичним, фельдшерам, акушеркам, технікам зубним та іншим фахівцям з базовою та неповною вищою освітою посадові оклади визначаються виходячи з тарифних розрядів посад фахівців відповідної кваліфікації з урахуванням підвищення на 10 відсотків.

Оплата праці працівників здійснюється за фактично відпрацьований час, виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) або залежно від виконання норм виробітку і відрядних розцінок з урахуванням підвищень, доплат та надбавок, передбачених чинним законодавством.

Для проведення роботи з визначення посадових окладів та розмірів надбавок медичних та фармацевтичних працівників наказом командира структурного підрозділу (начальника закладу, установи та організації Державної спеціальної служби транспорту) утворюється постійно діюча тарифікаційна комісія. Головою тарифікаційної комісії призначається заступник командира структурного підрозділу (начальник закладу, керівник установи та організації). До складу комісії включаються начальник фінансового органу (головний бухгалтер), представники кадрового органу та профспілкового комітету, а також інші особи, які можуть залучатися до тарифікації.

За результатами роботи тарифікаційної комісії щорічно складається тарифікаційний список працівників, який підписують усі члени комісії та затверджує командир структурного підрозділу (начальник закладу, керівник установи та організації Держспецтрансслужби).

Тарифікаційні списки на медичних та фармацевтичних працівників за штатними розписами подаються для затвердження у двох примірниках начальнику органу вищого рівня, якому надано право затверджувати штатні розписи. Один примірник затвердженого тарифікаційного списку повертається у структурний підрозділ (заклад, підприємство, організацію Держспецтрансслужби) разом зі штатним розписом.

У разі влаштування на роботу медичних та фармацевтичних працівників після затвердження тарифікаційного списку тарифікація проводиться не пізніше трьох днів після прийняття на роботу з наступним включенням їх до тарифікаційного списку.

Визначення розміру заробітної плати проводиться окремо за основною посадою і за роботою за сумісництвом.

Затверджені розміри заробітної плати оголошуються наказом по структурному підрозділу (закладу, установі та організації Держспецтрансслужби).

Посадовий оклад іншим медичним та фармацевтичним працівникам установлюється з урахуванням кваліфікаційної категорії за умови їх роботи за тією спеціальністю, за якою присвоєно кваліфікаційну категорію.

Підвищення посадового окладу за наявності відповідної кваліфікаційної категорії проводиться на підставі наказу (витягу з наказу) закладу охорони здоров'я про присвоєння атестаційною комісією відповідної кваліфікаційної категорії і діє протягом 5 років із дня видачі посвідчення про присвоєння кваліфікаційної категорії.

Лікарям усіх спеціальностей (провізорам), які мають диплом з відзнакою, після отримання повної вищої освіти за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем посадовий оклад підвищується протягом 5 років на 5 відсотків.

Конкретний розмір цих доплат установлюється керівником установи (начальником закладу) залежно від кваліфікації працівника, складності та обсягу виконуваних робіт.

У тих випадках, коли робота зазначених працівників проводилася за межами робочого часу за основною посадою (наприклад, у зв'язку з неявкою працівника, який замінює, до моменту закінчення зміни та неможливістю замінити його іншим працівником), оплата проводиться як за роботу в надурочний час (згідно зі статтею 106 Кодексу законів про працю України).
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали