МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 11 травня 2012 року N 566

Про впровадження новітніх стандартів вищої і професійно-технічної освіти

На виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента від 12 березня 2012 р. N 187, Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій, затвердженого наказом МОНмолодьспорт і Мінсоцполітики від 20.04.2012 N 488/225, наказую:

1. Утворити робочу групу із розроблення новітніх стандартів вищої і професійно-технічної освіти (далі - Стандарти) за відповідними професіями, напрямами та спеціальностями згідно з додатком 1.

2. Голові робочої групи:

2.1. Забезпечити розроблення новітніх Стандартів з урахуванням професійних стандартів відповідних професій та їх погодження з Міністерством соціальної політики.

2.2. За необхідності залучати до участі у роботі робочої групи представників роботодавців та наукових установ.

3. Керівникам секцій:

3.1. Забезпечити розроблення відповідних новітніх Стандартів з урахуванням професійних стандартів відповідних професій до 20 червня 2012 р.

3.2. За необхідності залучати до участі у роботі секцій представників вищих і професійно-технічних навчальних закладів.

4. Директору Інституту інноваційних технологій і змісту освіту (Удод О. А.) забезпечити експертизу проектів Стандартів.

5. Директору департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю. М.), директору департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) після затвердження Стандартів забезпечити їх впровадження у навчальний процес навчальних закладів.

6. Затвердити перелік базових навчальних закладів для експериментального впровадження новітніх Стандартів за відповідними професіями, напрямами та спеціальностями (далі - базові навчальні заклади) згідно з додатком 2.

7. Встановити, що перелік базових навчальних закладів може доповнюватися з ініціативи навчального закладу за погодженням з Міністерством.

8. Керівникам базових навчальних закладів:

8.1. Забезпечити розроблення навчальних планів за відповідними професіями, напрямами та спеціальностями до 20 липня 2012 р.

8.2. Забезпечити, починаючи з 1 вересня 2012 р., експериментальне впровадження у навчальний процес новітніх Стандартів за відповідними професіями, напрямами та спеціальностями.

9. Дозволити керівникам базових навчальних закладів під час експериментального впровадження Стандартів вносити зміни до навчальних планів за відповідними професіями, напрямами та спеціальностями і розподілу навчального навантаження науково-педагогічних і педагогічних працівників протягом навчального року.

10. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 17.10.2011 N 1197 "Про утворення робочої групи із розроблення новітніх галузевих стандартів вищої освіти" (Наказ N 1197).

11. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

 

Міністр

Д. В. Табачник


 

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
11.05.2012 N 566


Склад
робочої групи із розроблення новітніх стандартів вищої і професійно-технічної освіти

Суліма Євген Миколайович

перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту, голова робочої групи

Коровайченко Юрій Миколайович

директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, заступник голови робочої групи

Мірошниченко Олексій Валентинович

виконавчий віце-президент Всеукраїнського об'єднання організацій роботодавців "Конфедерація роботодавців України", заступник голови робочої групи (за згодою)

Супрун В'ячеслав Васильович

директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, заступник голови робочої групи

Удод Олександр Андрійович

директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, заступник голови робочої групи

Члени робочої групи:

Василенко Людмила Анатоліївна

керівник департаменту з управління персоналом "ДПЕК Сервіс-Інвест" (за згодою)

Власенко Олександр Сергійович

керівник проектів за напрямком "Освіта" благодійного фонду "Розвиток України" (за згодою)

Ганницький Михайло Олександрович

заступник директора з нових медіа компанії "Сьогодні Мультимедіа" (за згодою)

Гармаш Анатолій Анатолійович

завідувач сектору міжнародних освітніх проектів департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

Гнилицька Наталія Валеріївна

менеджер з проектів, група "Систем Кепітал Менджмент" (за згодою)

Ємченко Наталія Олександрівна

директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій, група "Систем Кепітал Менджмент" (за згодою)

Колеснікова Олена Валеріївна

координатор упровадження реформ Координаційного центру з упровадження економічних реформ (за згодою)

Колишко Родіон Анатолійович

директор департаменту з питань розвитку трудового потенціалу та соціальної відповідальності бізнесу Федерації роботодавців України (за згодою)

Максименко Клавдія Олександрівна

експерт аналітичного центру "БЕСТ" (за згодою)

Мельник Сергій Вікторович

директор Інституту соціально-трудових відносин Міністерства соціальної політики (за згодою)

Осінкіна Олена Сергіївна

старший експерт аналітичного центру "Бест" (за згодою)

Стельмащук Тетяна Михайлівна

начальник відділу навчання та розвитку персоналу дирекції з управління персоналом, "ДПЕК Павлоградвугілля" (за згодою)

Сухова Наталія Володимирівна

начальник відділу по роботі з персоналом "ДПЕК ПЕМ-Енерговугілля" (за згодою)

Кіндяков Олександр Валерійович

заступник директора - начальник управління розвитку персоналу Публічного акціонерного товариства "Металургійний комбінат "АЗОВСТАЛЬ" (за згодою)

Тараненко Євгенія Вікторівна

начальник відділу моніторингу освітніх потреб Публічного акціонерного товариства "Металургійний комбінат "АЗОВСТАЛЬ" (за згодою)

Турчина Юлія Олександрівна

провідний інженер з підготовки кадрів центру навчання Публічного акціонерного товариства "Єнакіївський металургійний завод" (за згодою)

Ужва Алла Василівна

заступник директора з управління персоналом "ДПЕК шахта Комсомолець Донбасу" (за згодою)


Секція електротехніки та електротехнології

Баженов Володимир Андрійович

заступник декана з навчально-методичної роботи факультету електро-енерготехніки та автоматики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", керівник секції

Бардик Євгеній Іванович

завідувач кафедри електричних станцій Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

Бржезицький Володимир Олександрович

завідувач кафедри техніки та електрофізики високих напруг Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

Випанасенко Станіслав Іванович

професор кафедри систем електропостачання Національного гірничого університету

Гребченко Микола Васильович

Завідувач кафедри "Електричні системи" Донецького національного технічного університету

Зеленков Іван Авромович

професор кафедри електротехніки і світлотехніки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

Клепіков Володимир Борисович

завідувач кафедри автоматизованих електромеханічних систем Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

Лежнюк Петро Дем'янович

завідувач кафедри електричних станцій і систем Вінницького державного технічного університету

Пряшніков Федір Дмитрович

проректор з наукової роботи Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості

Сивокобиленко Віталій Федорович

завідувач кафедри електростанцій Донецького національного технічного університету

Солоденко Алла Костянтинівна

завідувач сектору відділу освіти в галузях інженерії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти

Сулейманов Віктор Миколайович

професор кафедри електричних мереж і систем Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

Яндульський Олександр Станіславович

декан факультету електро-енерготехніки та автоматики, завідувач кафедри автоматизації енергосистем Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"


Секція металургії

Величко Олександр Григорович

ректор Національної металургійної академії України, керівник секції

Головко Олександр Миколайович

професор кафедри обробки металів тиском Національної металургійної академії України

Гуляев Віталій Михайлович

перший проректор Дніпродзержинського державного технічного університету

Дашковська Олена Володимирівна

завідувач сектору відділу освіти в галузях інженерії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти

Должанський Анатолій Михайлович

завідувач кафедри якості, стандартизації і сертифікації Національної металургійної академії України

Єрьомін Олександр Олегович

завідувач кафедри теплотехніки і екології металургійних печей Національної металургійної академії України

Корзун Євген Леонідович

доцент кафедри електрометалургії Донецького національного технічного університету

Пазюк Михайло Юрійович

проректор з науково-педагогічної роботи Запорізької державної інженерної академії

Пилипенко Олена Віталіївна

директор з персоналу дивізіону сталі та прокату Метінвест-Холдинг (за згодою)

Рябцев Анатолій Данилович

заступник завідувача кафедри електрометалургії Донецького національного технічного університету

Самсоненко Андрій Анатолійович

доцент кафедри обробки металів тиском Національної металургійної академії України

Смирнов Євген Миколайович

завідувач кафедри обробки металів тиском Донецького національного технічного університету

Тараканов Аркадій Костянтинович

завідувач кафедри металургії чавуну Національної металургійної академії України

Троянський Олександр Анатолійович

перший проректор Донецького національного технічного університету

Харлашин Петро Степанович

завідувач кафедри металургії сталі Приазовського державного технічного університету

Чейлях Олександр Петрович

проректор з учбово-виховної роботи Приазовський державний технічний університет

Ягольник Максим Вікторович

доцент кафедри металургії чавуну Національної металургійної академії України


Секція з розроблення державного стандарту з професії "Підручний сталевара конвертерного виробництва"

Паржницький Віктор Валентинович

начальник відділення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, керівник секції

Войцеховський Костянтин Володимирович

директор з персоналу й адміністрації Публічного акціонерного товариства "Металургійний комбінат "АЗОВСТАЛЬ" (за згодою)

Дегтеренко Ольга Павлівна

директор Маріупольського вищого металургійного професійного училища

Заболотна Марина Миколаївна

заступник директора навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області

Ісаєва Лариса Василівна

майстер виробничого навчання з професії "Помічник сталевара конвертера" Державного навчального закладу "Маріупольський центр професійно-технічної освіти"

Кочеров Альберт Миколайович

начальник дільниці з підготовки сумішей і розливу сталі конвертерного цеху Публічного акціонерного товариства "Єнакіївський металургійний завод" (за згодою)

Литвиненко Ірина Іллівна

заступник директора з навчально-виробничої роботи Державного навчального закладу "Маріупольський центр професійно-технічної освіти"

Люльчак Сергій Михайлович

начальник відділу управління виробничими фондами Публічного акціонерного товариства "Металургійний комбінат "АЗОВСТАЛЬ" (за згодою)

Орліченко Михайло Павлович

заступник начальника з технології конверторного цеху Публічного акціонерного товариства "Металургійний комбінат "АЗОВСТАЛЬ" (за згодою)

Осоткін Віктор Федорович

викладач спецдисциплін Маріупольського вищого металургійного професійного училища

Проценко Петро Прокопович

директор Міжгалузевого учбово-атестаційного центру Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Національної академії наук України (за згодою)

Радкевич Валентина Олександрівна

директор Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України

Сальникова Оксана В'ячеславівна

майстер виробничого навчання Маріупольського вищого металургійного професійного училища

Сенік Олена Миколаївна

викладач спецдисциплін Державного навчального закладу "Маріупольський центр професійно-технічної освіти"

Сітало Олександр Олексійович

директор з персоналу й адміністрації Публічного акціонерного товариства "Металургійний комбінат "АЗОВСТАЛЬ" (за згодою)

Яковлєва Лілія Вікторівна

директор Державного навчального закладу "Маріупольський центр професійно-технічної освіти"


Секція журналістики

Різун Володимир Володимирович

директор інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, керівник секції

Артамонова Інеса Михайлівна

завідувач кафедри журналістики Донецького національного університету

Безчотнікова Світлана Володимирівна

завідувач кафедри соціальних комунікацій Маріупольського державного університету

Богданович Галина Юріївна

декан факультету слов'янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені Володимира Вернадського

Виговська Наталія Анатоліївна

викладач кафедри журналістської творчості, реклами і PR Запорізького національного університету

Габор Наталя Богданівна

доцент кафедри зарубіжної преси Львівського національного університету імені Івана Франка

Голоднікова Юлія Олександрівна

доцент кафедри міжмовних комунікацій і журналістики Таврійського національного університету імені Володимира Вернадського

Дейниченко Руслан Андрійович

старший викладач Могилянської школи журналістики Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Демченко Сергій Володимирович

завідувач кафедри масової та міжнародної комунікації Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Залізняк Юрій Богданович

доцент кафедри української преси Львівського національного університету імені Івана Франка

Зелінська Надія Віталіївна

завідувач кафедри видавничої справи та редагування Української академії друкарства

Кириченко Петро Васильович

завідувач сектору відділу соціально-гуманітарної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти

Корнєв Віталій Михайлович

доцент кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лубкович Ігор Маркіянович

заступник декана факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка

Манакін Володимир Миколайович

декан факультету журналістики Запорізького національного університету

Погрібний Ігор Іванович

директор ННІ української філології та соціальних комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Приступенко Тетяна Олегівна

завідувач кафедри періодичної преси Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заступник голови секції

Сидоренко Наталія Миколаївна

завідувач кафедри історії журналістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Томіленко Сергій Антонович

в. о. доцента кафедри журналістики та реклами Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Федченко Євген Миколайович

директор Могилянської школи журналістики Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Фінклер Юрій Едуардович

професор кафедри журналістики Українського католицького університету

Чабаненко Мирослава Вікторівна

старший викладач кафедри журналістської творчості, реклами і PR Запорізького національного університету

Шевченко Вікторія Едуардівна

доцент кафедри електронних видань і медіадизайну інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шиліна Анжела Григорівна

доцент кафедри міжмовних комунікацій і журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.


 

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
11.05.2012 N 566


Перелік базових навчальних закладів із впровадження новітніх стандартів вищої і професійно-технічної освіти за напрямом підготовки "Електротехніка та електротехнології"

1.

Вінницький державний технічний університет

2.

Донецький національний технічний університет

3.

Національний гірничий університет

4.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

5.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

6.

Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості


за галуззю знань "Металургія та матеріалознавство"

7.

Донецький національний технічний університет

8.

Дніпродзержинський державний технічний університет

9.

Запорізька державна інженерна академія

10.

Національна металургійна академія України

11.

Приазовський державний технічний університет


з професії "Підручний сталевара конвертерного виробництва"

12.

Державний навчальний заклад "Маріупольський центр професійно-технічної освіти"

13.

Маріупольське вище металургійне професійне училище


за галуззю знань "Журналістика та інформація"

14.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

15.

Донецький національний університет

16.

Запорізький національний університет

17.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

18.

Львівський національний університет імені Івана Франка

19.

Маріупольський державний університет

20.

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

21.

Таврійський національний університет імені Володимира Вернадського

22.

Українська академія друкарства

23.

Український католицький університет

24.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали