МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 11 листопада 2011 року N 782

Про впровадження Рішення наради ректорів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України "Підсумки проведення вступної кампанії до вищих навчальних закладів МОЗ України у 2011 році. Актуальні питання поліпшення якості та організації підготовки медичних та фармацевтичних спеціалістів" від 11.10.2011

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров'я, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 N 467/2011 (Указ N 467/2011), та з метою поліпшення якості та організації підготовки медичних та фармацевтичних спеціалістів в умовах реформування системи охорони здоров'я наказую:

1. Затвердити Рішення наради ректорів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України "Підсумки проведення вступної кампанії до вищих навчальних закладів МОЗ України у 2011 році. Актуальні питання поліпшення якості та організації підготовки медичних та фармацевтичних спеціалістів" від 11.10.2011 (далі - Рішення наради), що додається.

2. Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, головному державному санітарному лікарю АР Крим, головним державним санітарним лікарям областей, міст Києва та Севастополя, на водному, залізничному, повітряному транспорті, об'єктів з особливим режимом роботи, ректорам вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України, директорам Центру професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" і "Фармація" при МОЗ України, ДП "Центр міжнародних програм МОЗ України", Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України, Центрального методичного кабінету підготовки молодших спеціалістів МОЗ України забезпечити виконання Рішення наради в установлений термін.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
11.11.2011 N 782

РІШЕННЯ
наради ректорів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України
"Підсумки проведення вступної кампанії до вищих навчальних закладів МОЗ України у 2011 році. Актуальні питання поліпшення якості та організації підготовки медичних та фармацевтичних спеціалістів" від 11.10.2011

1. Директору Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції Вороненку В. В., директору Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення Левицькому О. І.:

1.1. Визначити обсяги державного замовлення та розподілу випускників вищих навчальних закладів IV рівня акредитації МОЗ України на 2012 рік згідно з Критеріями формування, розміщення державного замовлення на підготовку лікарів та розподілу випускників у 2012 році (попередні обсяги), затвердженими Міністром охорони здоров'я України Аніщенком О. В. 18.08.2011.

Термін виконання - до 1 лютого 2012 року

1.2. Визначити обсяги державного замовлення на підготовку спеціалістів у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах IV рівня акредитації МОЗ України на 2012 рік за спеціальностями "медична психологія", "стоматологія", "загальна фармація", "клінічна фармація" з урахуванням кадрових потреб державного сектору системи охорони здоров'я.

Термін виконання - до 1 лютого 2012 року

2. Директору Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції Вороненку В. В.:

2.1. Забезпечувати моніторинг виконання планів підготовки та підвищення кваліфікації лікарів у пілотних регіонах.

Термін виконання - постійно

2.1. Підготувати для затвердження спільним наказом МОЗ України та НАМН України Програму розвитку вищої медичної освіти до 2015 року.

Термін виконання - до 1 січня 2012 року

2.2. Провести нараду відповідальних секретарів приймальних комісій вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти з питань підготовки до вступної кампанії 2012 року та установче засідання Координаційної науково-методичної ради з вищої медичної освіти.

Термін виконання - до 1 січня 2012 року

3. Директору Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення Левицькому О. І.:

При доопрацюванні проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" та опрацюванні проектів на наступні роки враховувати потребу обсягів фінансування вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації МОЗ України з метою належного стипендіального та соціального забезпечення відповідних категорій студентів з числа дітей-сиріт, дітей із багатодітних сімей, а також належного матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів, придбання навчальної літератури та сучасних засобів навчання, видатків на оплату енергоносіїв та комунальних витрат, ремонтів навчальних корпусів та гуртожитків.

Термін виконання - постійно

4. Директору Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції Вороненку В. В., директору Центру професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" і "Фармація" при МОЗ України Булах І. Є., директору Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України Вітенку І. С., директору Центрального методичного кабінету підготовки молодших спеціалістів МОЗ України Чернишенко Т. І.:

4.1. Забезпечувати моніторинг якості підготовки та підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних працівників.

Термін виконання - постійно

4.2. Завершити розробку оновлених галузевих стандартів вищої медичної та фармацевтичної освіти з урахуванням сучасних вимог, а також введення спеціальностей магістратури "лабораторна діагностика" та "сестринська справа".

Термін виконання - до 1 вересня 2012 року

5. Директору Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції Вороненку В. В., директору Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України Вітенку І. С.:

Забезпечувати виконання плану підготовки національних підручників для студентів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації МОЗ України відповідно до наказу МОЗ України від 22.06.2010 N 502 "Про затвердження робочих груп з питань підготовки національних підручників для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України".

Термін виконання - постійно

6. Директору Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції Вороненку В. В., директору ДП "Центр міжнародних програм МОЗ України" Фисуну Ю. І.:

6.1. Здійснювати моніторинг якості підготовки іноземних громадян у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах IV рівня акредитації та закладах післядипломної освіти МОЗ України та контроль за її належною організацією.

Термін виконання - постійно

6.2. Забезпечувати активну співпрацю з Міністерством закордонних справ України, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, посольствами іноземних держав щодо визнання іноземними країнами дипломів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації МОЗ України.

Термін виконання - постійно

7. Директору Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції Вороненку В. В., ректору Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Москаленку В. Ф., директору Центрального методичного кабінету підготовки молодших спеціалістів МОЗ України Чернишенко Т. І., директору Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України Вітенку І. С.:

Підготувати для затвердження МОЗ України Типовий навчальний план та програму підготовки лікарів за спеціальністю "лікувальна справа" для навчання за скороченим терміном у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації МОЗ України осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю "лікувальна справа" та "сестринська справа", для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації "лікар" за спеціальністю "лікувальна справа" з урахуванням вимог затвердженої освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста за спеціальністю "лікувальна справа".

Термін виконання - до 1 березня 2012 року

8. Директору Центру професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" і "Фармація" при МОЗ України Булах І. Є.

8.1. Провести порівняльний аналіз результатів складання ліцензійних інтегрованих іспитів "Крок-2" студентами вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації МОЗ України, які закінчили навчання у 2005 та 2011 роках, в розрізі закладів, спеціальностей, джерел фінансування та форм навчання, громадянства.

Термін виконання - до 1 січня 2012 року

8.2. Оновити базу тестових завдань ліцензійних інтегрованих іспитів для вітчизняних та іноземних студентів з усіх напрямів та спеціальностей підготовки.

Термін виконання - до 1 січня 2012 року

9. Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, головному державному санітарному лікарю АР Крим, головним державним санітарним лікарям областей, міст Києва та Севастополя, на водному, залізничному, повітряному транспорті, об'єктів з особливим режимом роботи, ректорам вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України:

9.1. Забезпечити спільно з обласними (міськими) органами місцевого самоврядування організацію цільової підготовки та підвищення кваліфікації лікарів за кошти місцевих бюджетів для потреб регіонів.

Термін виконання - до 1 березня 2012 року

9.2. Забезпечувати дотримання чинного законодавства України з питань працевлаштування випускників вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації, які навчались за державним замовленням.

Термін виконання - постійно

9.3. Забезпечувати моніторинг працевлаштування молодих спеціалістів, своєчасне зарахування випускників, які завершили навчання за бюджетною формою навчання, на посади згідно з державним розподілом.

Термін виконання - постійно

9.4. Визначити чинники щодо незабезпечення у 2011 році управліннями (головними управліннями) охорони здоров'я обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій цільового направлення затвердженої Міністерством кількості осіб, які проживають у сільській місцевості, для вступу до вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації МОЗ України. Вжити заходів щодо виконання Плану цільового прийому сільської молоді до вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації МОЗ України у 2012 році.

Термін виконання - до 1 липня 2012 року

9.5. Розробити та затвердити плани наставницької роботи для удосконалення професійної підготовки молодих спеціалістів-лікарів (провізорів), молодших спеціалістів з вищою медичною (фармацевтичною) освітою та фахівців з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я.

Термін виконання - до 1 грудня 2011 року

10. Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ректорам вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України:

10.1. Забезпечувати виконання Уточненого перспективного Плану підготовки кадрів для реформ у сфері медицини у пілотних регіонах до 2015 року (для забезпечення надання первинної медико-санітарної допомоги), затвердженого заступником Міністра охорони здоров'я України Толстановим О. К. 19.09.2011.

Термін виконання - постійно

10.2. Забезпечувати виконання Орієнтовного плану підготовки та підвищення кваліфікації кадрів для Кіровоградського обласного перинатального центру, Плану підготовки та підвищення кваліфікації кадрів з метою реалізації національного проекту "Нове життя" для перинатальных центрів АР Крим, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Одеської, Тернопільської, Харківської областей, затверджених першим заступником Міністра охорони здоров'я України Моісеєнко Р. О. 16.08.2011.

Термін виконання - постійно

10.3. Забезпечувати вчасне укладення угод з випускниками вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації МОЗ України, які навчались за державним замовленням та направлені на роботу до закладів охорони здоров'я у сільській місцевості на посади дільничних терапевтів, педіатрів та сімейних лікарів і мають право на отримання одноразової адресної грошової допомоги відповідно до чинного законодавства.

Термін виконання - постійно

11. Ректорам вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України:

11.1. Розробити та затвердити на вчених радах План заходів щодо впровадження та контролю за виконанням Наскрізної програми підготовки студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів для оволодіння практичними навичками та методиками, необхідними для роботи на посадах лікарів за спеціальністю "загальна практика - сімейна медицина" (далі - Наскрізна програма), яку затверджено заступником Міністра охорони здоров'я України Копитовим С. М. 07.04.2011.

Термін виконання - до 1 січня 2012 року

11.2. Забезпечити доопрацювання навчальних планів та програм підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю "загальна практика - сімейна медицина" з урахуванням Наскрізної програми.

Термін виконання - до 1 січня 2012 року

11.3. Розробити та затвердити на вчених радах форму індивідуального обліку засвоєння студентами та лікарями-інтернами практичних навичок та методик, передбачених Наскрізною програмою, встановивши її як засіб контролю за виконанням індивідуального навчального плану студента (лікаря-інтерна). Не допускати до атестації лікарів-інтернів за спеціальністю "загальна практика - сімейна медицина" осіб, які не опанували практичні навички та методики, передбачені Наскрізною програмою.

Термін виконання - до 1 травня 2012 року

11.4. Створити та забезпечити ефективну роботу міжкафедральних навчальних тренінгових центрів для оволодіння студентами та лікарями-інтернами необхідними практичними навичками та методиками з усіх клінічних та лабораторних дисциплін.

Термін виконання - до 1 травня 2012 року

11.5. Провести порівняльний аналіз результатів державної атестації студентів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації МОЗ України, які закінчили навчання у 2005 та 2011 роках, в розрізі спеціальностей, джерел фінансування та форм навчання, громадянства. Надати аналітичні довідки до Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України.

Термін виконання - до 1 січня 2012 року

11.6. Забезпечувати дієву співпрацю з управліннями (головними управліннями) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо здійснення професійної орієнтації абітурієнтів, виконання плану цільового прийому сільської молоді, ефективної діяльності клінічних кафедр, працевлаштування випускників вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації МОЗ України.

Термін виконання - постійно

11.7. Оптимізувати мережу клінічних баз кафедр вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України з метою поліпшення якості практичної підготовки студентів, лікарів-інтернів та слухачів.

Термін виконання - до 1 січня 2012 року

11.8. Впорядковувати навчальні корпуси, привести стан гуртожитків у відповідність до санітарних норм проживання, виділяти в гуртожитках місця для самостійної роботи студентів з доступом до мережі Інтернет.

Термін виконання - постійно

11.9. Своєчасно надавати звітну інформацію до головного сервера Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського щодо контингенту студентів у форматі комп'ютерної програми "Контингент".

Термін виконання - постійно

11.10. Забезпечувати неухильне дотримання процедури добору іноземних громадян на навчання до вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України.

Термін виконання - постійно

11.11. Посилити вимоги до якості підготовки іноземних студентів у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах IV рівня акредитації та закладах післядипломної освіти МОЗ України та здійснювати контроль за її належною організацією. Забезпечувати єдині вимоги щодо контролю виконання індивідуальних навчальних планів іноземних та вітчизняних студентів згідно з чинними нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України.

Термін виконання - постійно

11.12. Створювати умови для розвитку студентського самоврядування, реалізації у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах IV рівня акредитації та закладах післядипломної освіти МОЗ України програм соціального захисту викладачів та студентів.

Постійно

11.13. Сприяти залученню студентів та викладачів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України, які добре володіють іноземними мовами, до волонтерської та практичної роботи для медичного забезпечення під час проведення чемпіонату з футболу Євро-2012.

Термін виконання - травень - липень 2012 року

11.14. Проводити роз'яснювальну роботу серед викладачів і студентів та вживати дієвих заходів для попередження корупційних діянь та випадків хабарництва. Разом з органами студентського самоврядування та представниками іноземних земляцтв протягом поточного навчального року проводити анонімне анкетування студентів щодо фактів корупційних діянь та хабарництва.

Термін виконання - постійно

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали