МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 28.04.2012 р. N 1/9-326

Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Загальноосвітнім навчальним закладам


Про врахування середнього бала документа про базову загальну середню освіту

Відповідно до пункту 7.10 Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 12 жовтня 2011 року, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 20 жовтня 2011 року за N 1221/19959, для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів творчих конкурсів, вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими Умовами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

Доручаємо керівникам загальноосвітніх навчальних закладів забезпечити розрахунок середнього бала документа про базову загальну середню освіту випускників та зробити відповідний запис у додатку до документа з правого боку, в останньому рядку.

Середній бал документа про базову загальну середню освіту розраховується як середнє арифметичне річних оцінок з усіх предметів, виставлених у додатку до документа, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Округлення здійснюється до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою).

Зразок розрахунків та запису подано у додатку.

Додаток: на 1 арк.

 

Міністр

Д. В. Табачник


 

Додаток
до листа МОНмолодьспорту
28.04.2012 N 1/9-326


ЗРАЗОК

        ДОДАТОК ДО СВІДОЦТВА
про базову загальну середню освіту
__XX__N 123456_________
 (без свідоцтва не дійсний)
Коваленко
___________Ганна Петрівна_________
 (прізвище, ім'я, по батькові)
__________
закінчи___ у 20__ році школу
N 123 __________
 (повна назва навчального закладу)
__________
__________
 
 
 

з такими балами:

 

назва предмета

бал

Українська мова

десять

Українська література

десять

Світова література

дванадцять

Англійська мова

десять

Алгебра

дев'ять

Геометрія

вісім

Інформатика

дев'ять

Історія України

дванадцять

Всесвітня історія

дванадцять

Географія

десять

Біологія

десять

Фізика

вісім


Хімія

  дев'ять

Основи правознавства

  вісім

Фізична культура

  звільнена

Трудове навчання

  дев'ять

Основи здоров'я

  дев'ять

___

___________

___

___________

___

___________

___

___________

___

___________

___

___________

 
Пройш__ державну підсумкову атестацію з таких предметів:
 

назва предмета

бал

Українська мова

десять

Математика

вісім

Біологія

десять

Географія

вісім

___

__________

___

__________

___

__________

 
 
Середній бал свідоцтва*

 
 
9,6
* Розрахунок здійснюється таким чином: кількість предметів, з яких виставлено оцінки, становить 20; сума балів дорівнює 191; середній бал 191 : 20 = 9,55 » 9,6.

Предмети, з яких зроблено запис "звільнений(а)", у загальну кількість предметів, за якими здійснюється розрахунок, не враховуються.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали