МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 червня 2012 року N 610

Про встановлення квоти місць на підготовку фахівців з числа сільської молоді у державних вищих навчальних закладах культури і мистецтва III - IV рівнів акредитації на 2012 рік

На виконання Указу Президента України від 19 березня 1999 року N 262 "Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості" та постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року N 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості", враховуючи пропозиції управлінь культури і туризму обласних державних адміністрацій, наказую:

1. Встановити квоту місць на підготовку фахівців з числа сільської молоді на 2012 рік у державних вищих навчальних закладах культури і мистецтв III - IV рівнів акредитації (згідно з додатком) та довести її до навчальних закладів.

2. Ректорам при здійсненні прийому абітурієнтів до навчальних закладів врахувати встановлену квоту місць та в 10-денний термін після зарахування студентів на навчання повідомити Міністерство про фактичний прийом осіб за цільовими направленнями.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Т. Г. Кохана.

 

Міністр

М. А. Кулиняк


 

Додаток
до наказу Міністерства культури України
14.06.2012 N 610


Квота прийому сільської молоді до вищих навчальних закладів мистецтв

Назва регіону

Всього

Денна

Заочна

Музичне мистецтво

Теат-
ральне мис-
тецтво

Хореог-
рафія

Право

Менед-
жмент

Книго-
знавство, бібліо-
теко-
знавство і бібліо-
графія

Бібліо-
течна справа

Кіно-, телемис-
тецтво

Докумен-
тознавство та інфор-
маційна діяльність

Музейна справа та охорона пам'яток історії та культури

Туризм

Менед-
жмент орга-
нізацій

Дизайн

Культу-
рологія

Менед-
жмент соціо-
куль-
турної діяль-
ності

Соціа-
льна педа-
гогіка

Образо-
творче мис-
тецтво

Мистецт-
вознавство

Економіка підприєм-
ництва

Народна художня творчість

д.

з.

д.

з.

д.

з.

д.

з.

д.

з.

д.

з.

д.

з.

д.

з.

д.

з.

д.

з.

д.

з.

д.

з.

д.

з.

д.

з.

д.

з.

д.

з.

д.

з.

д.

з.

д.

з.

д.

з.

Київський національний університет культури і мистецтв

Вінницька обл.

10

7

4

1

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська обл.

3

3

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська обл.

2

2

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська обл.

26

14

12

2

3

3

2

1

1

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

1

1

2

1

 

 

 

 

2

1

1

1

 

 

 

 

Полтавська обл.

4

2

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська обл.

3

2

1

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська обл.

8

8

 

2

 

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська обл.

9

6

3

2

2

2

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по закладу

65

44

22

11

5

7

3

7

2

1

 

 

 

4

4

 

 

 

1

1

 

2

2

2

1

 

 

1

1

6

1

 

 

 

 

2

1

1

1

 

 

 

 

Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв

Миколаївська обл.

24

13

11

1

1

 

 

2

1

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

1

1

1

2

2

2

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

Всього по закладу

24

13

11

1

1

 

 

2

1

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

1

1

1

2

2

2

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

Харківська державна академія культури

АР Крим

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківська обл.

18

8

10

1

2

1

1

1

1

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по закладу

19

9

10

1

2

1

1

2

1

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка

Закарпатська обл.

3

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська обл.

2

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька обл.

2

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по закладу

7

7

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського

Вінницька обл.

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська обл.

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська обл.

2

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька обл.

2

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по закладу

6

6

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька державна музична академія імені С. С. Прокоф'єва

Закарпатська обл.

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська обл.

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська обл.

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по закладу

3

1

2

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київський національний університет тетру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого

Житомирська обл.

3

3

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по закладу

3

3

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська державна музична академія імені А. В. Нежданової

Вінницька обл.

2

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська обл.

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська обл.

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська обл.

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька обл.

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по закладу

6

6

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського

Дніпропетровська обл.

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська обл.

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька обл.

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по закладу

3

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганський державний інститут культури і мистецтв

Луганська обл.

9

8

1

1

 

1

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Всього по закладу

9

8

1

1

 

1

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Коледж Луганського державного інституту культури і мистецтв

Луганська обл.

14

8

6

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

Всього по закладу

14

8

6

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3


д. - денне навчання

з. - заочне навчання
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали