ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

від 3 липня 2008 року

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України в складі: головуючого - Харченка В. В., суддів - Васильченко Н. В., Гончар Л. Я., Матолича С. В., Шкляр Л. Т., при секретарі - Мельник І. М. (за участю представника скаржника - Білика П. М.), розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Щебетівської селищної ради на постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 14 січня 2008 р. по справі N 2-20/15818-2007А за позовом Щебетівської міської ради до Верховної Ради Автономної Республіки Крим про визнання протиправним та нечинним Рішення, встановила:

У листопаді 2007 р. Щебетівська селищна рада звернулась до господарського суду Автономної Республіки Крим із адміністративним позовом до Верховної Ради Автономної Республіки Крим про визнання протиправним та нечинним Рішення N 620-5/07 від 24.10.2007 р. "Про скасування Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 22.03.2007 р. N 404-5/07 "Про встановлення меж смт Щебетівка та смт Курортне Щебетівської селищної ради (м. Феодосія) Автономної Республіки Крим".

Постановою господарського суду Автономної Республіки Крим від 20 листопада 2007 р. позов задоволений. Визнано протиправним та нечинним Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим N 620-5/07 від 24.20.2007 р. "Про скасування Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 22.03.2007 р. N 404-5/07 "Про встановлення меж смт Щебетівка та смт Курортне Щебетівської селищної ради (м. Феодосія) Автономної Республіки Крим".

Постанова суду мотивована тим, що Рішення Верховної Ради АРК N 620-5/-7 прийнято відповідачем з порушенням ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 174 Земельного кодексу України, розділу II Тимчасового положення про порядок вирішення питань адміністративно-територіального Устрою Автономної Республіки Крим, затвердженого Постановою Верховної Ради АРК N 514 від 19.05.99 р.

Постановою Севастопольського апеляційного господарського суду від 14 січня 2008 р. постанова господарського суду АРК від 20 листопада 2007 р. скасована. У задоволенні позову відмовлено.

Постанова апеляційного суду мотивована тим, що Рішення Верховної Ради АРК, яке оспорюється, прийнято в межах повноважень відповідача та у спосіб, що передбачені Конституцією України, законами України та законами Автономної Республіки Крим.

Не погоджуючись із постановою Севастопольського апеляційного господарського суду від 14 січня 2008 р., Щебетівська селищна рада подала касаційну скаргу, в якій просить вказану постанову скасувати, залишити в силі рішення суду першої інстанції. В обґрунтування скарги позивач посилається на невірне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального права.

Заслухавши доповідача, перевіривши матеріали справи на предмет повноти та всебічності їх дослідження судами, законності застосування норм матеріального права до спірних правовідносин, вивчивши доводи касаційної скарги, колегія суддів знаходить їх обґрунтованими із наступних міркувань.

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України дійшла думки, що вказаний спір є публічно правовим, який повинен вирішуватись в судах за нормами адміністративного кодексу.

Відповідно до п. 1 ст. 3 КАС України справа адміністративної юрисдикції - переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень;

Відповідно до п. 1 ст. 17 КАС України спори юридичних осіб із суб'єктами владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності відносяться до компетенції адміністративних судів і розглядаються за правилами КАС України.

Згідно п. 7 ст. 3 КАС України суб'єкт владних повноважень - це орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Отже в розумінні ст. ст. 3, 20 Кодексу адміністративного судочинства України дана справа відноситься до адміністративної юрисдикції, обґрунтовано розглянута судами першої та другої інстанції за нормами КАС України і інстанційно підсудна Вищому адміністративному суду, як суду касаційної інстанції.

Відповідно до ст. 12 Господарсько-процесуального кодексу України господарським судам не підсудні спори, що виникають із публічно-правових відносин та віднесені до компетенції Конституційного Суду України та адміністративних судів.

Статті 6 та 19 Конституції України зобов'язують органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Повноваження органів місцевого самоврядування визначені в Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Конституції України, відповідно до яких повинні діяти органи місцевого самоврядування, в тому числі виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.

Згідно ст. 135 Конституції України акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішення Ради Міністрів Автономної Республіки Крим не можуть суперечити Конституції і законам України та приймаються відповідно до Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та на їх виконання.

Відповідно до п. 12 ч. 2 ст. 26 Конституції АРК, ст. 9 Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим" до компетенції Верховної Ради АРК віднесено вирішення питань адміністративно-територіального устрою згідно з законами України.

Стаття 174 Земельного кодексу України визначає, що рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ приймаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за поданням районних та відповідних сільських, селищних рад.

Відповідно до п. 6 розділу II Тимчасового положення про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим, затвердженого Постановою Верховної Ради АРК N 514 від 19.05.99 р., пропозиції щодо встановлення і зміну меж міст, сіл, селищ до Верховної Ради АРК вносяться міськими(міст районного значення), сільськими та селищними радами. Пункт 9 цього ж розділу передбачає, що при вирішенні питань адміністративно-територіального устрою, що стосуються зміни меж населених пунктів районів, районів в містах, враховується думка територіальних громад міста, селища, села, населення району, при необхідності проводиться місцевий референдум.

Пунктом 41 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами віднесено до виключної компетенції міських, сільських, селищних рад.

Відповідно до ст. 21 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування згідно з Конституцією України та законами України може бути застосоване лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Отже, аналіз вказаних норм матеріального права дає підстави зробити висновок, що рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ приймаються Верховною Радою АРК, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами лише за поданням відповідних сільських, селищних рад, з врахуванням інтересів територіальних громад цих населених пунктів.

22.03.2007 р. за наслідками розгляду проектів землеустрою по встановленню меж смт Щебетівка та смт Курортне Щебетівської селищної ради Верховною Радою АРК прийнято Рішення за N 404-5/07, яким встановлено згідно проекту землеустрою межі смт Щебетівка Щебетівської селищної ради (м. Феодосія) АРК загальною площею 491,0000 га та межі смт Курортне загальною площею 316,0000 га. Вказане Рішення прийняте за наслідками розгляду відповідного звернення позивача.

Рішенням Верховної Ради АРК від 24.10.2007 р. N 620-5/07 було скасовано Рішення Верховної Ради АРК від 22.03.2007 р. N 404-5/07 "Про встановлення меж смт Щебетівка та смт Курортне Щебетівської селищної ради (м. Феодосія) Автономної Республіки Крим". Вказане Рішення прийняте без відповідного звернення позивача та без узгодження і згоди на це позивача або територіальної громади.

Таким чином, колегія суддів дійшла думки, що висновок суду першої інстанції про підставність заявлених позовних вимог є обґрунтованим, таким що ґрунтується на повно та всебічно досліджених матеріалах справи і відповідно до норм матеріального права, що регулюють вказані правовідносини.

Висновок суду апеляційної інстанції не ґрунтується на доказах, які є в матеріалах справи та не підтверджується нормами матеріального права, що регулюють спірні правовідносини.

Отже, судом першої інстанції повно та всебічно досліджені матеріали справи, вірно встановлений характер спірних правовідносин і до їх вирішення обґрунтовано застосовані норми матеріального права. Порушень норм процесуального закону при цьому колегія суддів не вбачає.

Судом апеляційної інстанції помилково скасоване рішення суду першої інстанції, яке ухвалене відповідно до закону.

Відповідно до ст. 226 КАС України суд касаційної інстанції скасовує судове рішення суду апеляційної інстанції та залишає в силі рішення суду першої інстанції, яке ухвалено відповідно до закону і скасоване або змінене помилково.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 220, 221, 226, 230, 231 КАС України, колегія суддів ухвалила:

Касаційну скаргу Щебетівської селищної ради АР Крим, м. Феодосія задовольнити.

Постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 14 січня 2008 р. по справі N 2-20/15818-2007А скасувати.

Постанову господарського суду Автономної Республіки Крим від 20 листопада 2007 р. по цій справі залишити в силі.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

 

Головуючий

В. В. Харченко

Судді:

Н. В. Васильченко

 

Л. Я. Гончар

 

С. В. Матолич

 

Л. Т. Шкляр

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали