ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Третя сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 03.03.2011 р. N 61

Про встановлення податків та зборів на території м. Житомира відповідно до Податкового кодексу України

На підставі Податкового кодексу України, ст. ст. 26, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Житомирська міська рада вирішила:

1. Встановити на території м. Житомира податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1.1. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Житомирі згідно з додатком 1.

2. Встановити на території м. Житомира збір за місця для паркування транспортних засобів.

2.1. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати збору за місця для паркування транспортних засобів у м. Житомирі згідно з додатком 2.

2.2. Затвердити перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, згідно з додатком 3.

3. Встановити на території м. Житомира збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

3.1. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності у м. Житомирі згідно з додатком 4.

4. Встановити на території м. Житомира туристичний збір.

4.1. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати туристичного збору у м. Житомирі згідно з додатком 5.

5. Це рішення набирає чинності з 01.04.2011 року, крім пункту 1 цього рішення, який набирає чинності з 1 січня 2012 року.

6. З введенням в дію цього рішення вважати такими, що втратили чинність:

6.1. Рішення Житомирської міської ради від 30.11.2006 р. N 122 "Про місцеві податки і збори", зі всіма змінами та доповненнями;

6.2. Рішення Житомирської міської ради від 30.11.2006 р. N 120 "Про встановлення вартості торгового патенту", зі всіма змінами та доповненнями.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності та залучення інвестицій.

 

Міський голова

В. М. Дебой

 

Додаток 1
до рішення Житомирської міської ради
03.03.2011 N 61

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Житомирі

1. Загальні положення

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюється згідно з Податковим кодексом України.

1.2. Наведені у цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

- об'єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки. Об'єкти житлової нерухомості поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості;

б) житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

в) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

г) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

ґ) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

д) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольоване помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

е) садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

є) дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

2. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об'єкт оподаткування

3.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості.

3.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;

д) об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім'ям та прийомним сім'ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю;

е) гуртожитки.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є житлова площа об'єкта житлової нерухомості.

4.2. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

4.3. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

4.4. У разі наявності у платника податку кількох об'єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об'єктів.

5. Пільги зі сплати податку

5.1. База оподаткування об'єкту житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири - на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об'єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об'єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

6. Ставка податку

6.1. Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюється за 1 кв. метр житлової площі об'єкта житлової нерухомості в розмірі:

- 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, - для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

- 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, - для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів.

7. Порядок обчислення суми податку

7.1. Обчислення суми податку з об'єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості.

7.2. Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою центральним контролюючим органом (центральним органом державної податкової служби).

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об'єкт.

7.3. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об'єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.

Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня року, в якому набрало чинності це Положення, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року.

7.6. У разі набуття права власності на об'єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об'єкт.

7.7. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

8. Податковий період

8.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

9. Строк та порядок сплати податку

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до бюджету міста Житомира згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

9.2. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

10. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

10.1. Платники податку - юридичні особи подають до 1 лютого звітного року органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби за погодженням з Міністерством фінансів України з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

10.2. Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт.

11. Відповідальність за порушення податкового законодавства та контроль податкових органів

11.1. Платники податку та їх посадові особи несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до Податкового кодексу України та інших законів України.

11.2. За неподання, порушення порядку заповнення та строків подання податкової декларації органам державної податкової служби, недостовірність наданої інформації платники податку та їх посадові особи несуть відповідальність відповідно до норм Податкового кодексу України.

11.3. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснюється органами державної податкової служби.

 

Секретар міської ради

Н. П. Леонченко

 

Додаток 2
до рішення Житомирської міської ради
03.03.2011 N 61

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок обчислення та сплати збору за місця для паркування транспортних засобів у м. Житомирі

1. Загальні положення

1.1. Збір за місця для паркування транспортних засобів у місті Житомирі встановлюється згідно з Податковим кодексом України.

1.2. Наведені у цьому положенні терміни вживаються у такому значенні:

1.2.1) майданчики для платного паркування - площа території (землі), що належить на правах власності територіальній громаді міста Житомира, на якій відповідно до рішення Житомирської міської ради здійснюється платне паркування транспортних засобів;

1.2.2) спеціально відведені автостоянки - площа території (землі), що належить на правах власності територіальній громаді міста Житомира, яка визначається Житомирською міською радою із встановленням правил щодо відповідальності за збереження транспортного засобу.

До спеціально відведених автостоянок можуть належати комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів міського бюджету з метою здійснення організації паркування транспортних засобів.

Не належать до спеціально відведених автостоянок гаражі, автостоянки, власники або користувачі яких є платниками земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, а також земельні ділянки, що належать до прибудинкових територій.

1.3. Перелік осіб, які уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, визначається окремим рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради.

2. Платники збору

2.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи-підприємці, які організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

2.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

3. Об'єкт оподаткування

3.1. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, яка спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів бюджету міста Житомира.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів бюджету міста Житомира.

4.2. До бази оподаткування не включається 10 відсотків загальної площі земельної ділянки, яка відведена для паркування та використовується:

- для безоплатного паркування легкових автомобілів, якими керують ветерани війни, учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їхніх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату, а також для безоплатного паркування транспортних засобів, що належать підприємствам, установам, організаціям громадських організацій інвалідів та сфери соціального захисту населення і перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату;

5. Ставка збору

5.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності у розмірах згідно додатку N 3 до цього рішення.

6. Порядок обчислення та строки сплати збору

6.1. Збір сплачується до бюджету м. Житомира авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно).

Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується до бюджету м. Житомира протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом України для подання квартальної податкової декларації.

7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату збору

8.1. Податкова декларація зі збору за місця для паркування транспортних засобів у місті Житомирі щокварталу подається до органів державної податкової служби протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби.

9. Відповідальність за порушення податкового законодавства та контроль податкових органів

9.1. Платники збору та їх посадові особи несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до Податкового кодексу України та інших законів України.

9.2. За неподання, порушення порядку заповнення та строків подання податкової декларації органам державної податкової служби, недостовірність наданої інформації платники збору та їх посадові особи несуть відповідальність відповідно до норм Податкового кодексу України.

9.3. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння збору за місця для паркування транспортних засобів здійснюється органами державної податкової служби.

 

Секретар міської ради

Н. П. Леонченко

 

Додаток 3
до рішення Житомирської міської ради
03.03.2011 N 61

Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території м. Житомира

N
п/п

Адреса розташування спеціальної земельної ділянки

Площа спеціальної земельної ділянки, кв. м

Технічне облаштування

Кількість місць для паркування транспортних засобів

Ставка збору за день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів
(у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року)

1

Вулиця Московська, 12 - 16

1462,5

Дорожня розмітка, знаки паркування

90

0,07

2

Вулиця Московська, 8 - 10

260

- " -

16

0,07

3

Вулиця Московська, 21 - 23

617,5

- " -

38

0,07

4

Вулиця Хлібна, 11 - 13

243,75

- " -

15

0,07

5

Вулиця Хлібна, 13 - 15

195

- " -

12

0,07

6

Вулиця Хлібна, 17 - 19

487,5

- " -

30

0,07

7

Вулиця Хлібна, 21 - 23-а

325

- " -

20

0,07

8

Вулиця Хлібна, 25 - 27

243,75

- " -

15

0,07

9

Площа Житній ринок, 1 - 3

650

- " -

40

0,07

10

Вулиця Домбровського, 25 - 29

568,75

- " -

35

0,07

11

Вулиця Гоголівська, 1 - 7

812,5

- " -

50

0,07

12

Вулиця Щорса, 54 - 56

211,25

- " -

13

0,07

13

Вулиця М. Рибалка, 25 - 29

812,5

- " -

50

0,07

 

Секретар міської ради

Н. П. Леонченко

 

Додаток 4
до рішення Житомирської міської ради
03.03.2011 N 61

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок обчислення та сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності у м. Житомирі

1. Загальні положення

1.1. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності встановлюється згідно з Податковим кодексом України.

1.2. Наведені у цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1.2.1. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності - сума коштів, яка сплачується за придбання та використання торгового патенту;

1.2.2. Короткотерміновий торговий патент - торговий патент на провадження торговельної діяльності, строк дії якого не перевищує 15 календарних днів;

1.2.3. Незалежні гральні місця - це:

місця за одним гральним столом, які дають можливість кільком гравцям одночасно брати участь в іграх, що не пов'язані між собою та не впливають на результати інших гравців;

місця за одним гральним автоматом, обладнані окремими моніторами, приймальниками монет, жетонів або купюр, клавіатурами або іншими засобами керування таким автоматом, які дають можливість кільком гравцям одночасно брати участь в іграх. При цьому ситуація, що складається під час гри в одного з гравців, не залежить від ситуацій, що складаються в інших гравців;

1.2.4. Окреме гральне місце - гральний автомат, гральний/більярдний стіл, інший стіл, призначений для проведення розважальних ігор, гральний жолоб (доріжка) для боулінгу або кегельбану. Окреме гральне місце може включати незалежні гральні місця;

1.2.5. Пільговий торговий патент - торговий патент на провадження торговельної діяльності певними видами товарів, визначених у цьому Положенні;

1.2.6. Платні послуги - діяльність, пов'язана з наданням побутових послуг для задоволення особистих потреб замовника за готівку, а також з використанням інших форм розрахунків, включаючи платіжні картки. Перелік платних послуг, для надання яких необхідно придбавати торговий патент, визначається Кабінетом Міністрів України;

1.2.7. Пункт обміну іноземної валюти - структурна одиниця, яка відкривається банком (фінансовою установою), у тому числі на підставі агентських договорів з юридичними особами-резидентами, а також національним оператором поштового зв'язку, де здійснюються валютно-обмінні операції для фізичних осіб - резидентів і нерезидентів;

1.2.8. Пункт продажу товарів - це:

магазин, інша торговельна точка, що розташовані в окремому приміщенні, будівлі або їх частині і мають торговельний зал для покупців або використовують для торгівлі його частину;

кіоск, палатка, інша мала архітектурна форма, яка розташована в окремому приміщенні, але не має вбудованого торговельного залу для покупців;

автомагазин, розвозка, інший вид пересувної торговельної мережі;

лоток, прилавок, інший вид торговельної точки у відведеному для торговельної діяльності місці, крім лотків і прилавків, що надаються в оренду суб'єктам господарювання - фізичним особам та розташовані в межах спеціалізованих підприємств сфери торгівлі - ринків усіх форм власності;

стаціонарна, малогабаритна і пересувна автозаправна станція, заправний пункт, який здійснює торгівлю нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом;

фабрика-кухня, фабрика-заготівельня, їдальня, ресторан, кафе, закусочна, бар, буфет, відкритий літній майданчик, кіоск, інший пункт ресторанного господарства;

оптова база, склад-магазин, інші приміщення, що використовуються для здійснення оптової торгівлі за готівку, інші готівкові платіжні засоби та з використанням платіжних карток;

1.2.9. Торговельна діяльність - роздрібна та оптова торгівля, діяльність у торговельно-виробничій (ресторанне господарство) сфері за готівку, інші готівкові платіжні засоби та з використанням платіжних карток;

1.2.10. Торговий патент - державне свідоцтво з обмеженим строком дії на провадження певного виду підприємницької діяльності та користування яким передбачає своєчасне внесення до бюджету відповідного збору.

2. Платники збору

2.1. Платниками збору є суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цим Положенням порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

2.2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб'єкти господарювання:

а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

б) фізичні особи-підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

в) фізичні особи-підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

г) фізичні особи-підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

д) суб'єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними особами-інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці.

е) суб'єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;

є) суб'єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб'єкту;

ж) суб'єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.

Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб'єкти господарювання, які провадять комп'ютерні та відеоігри.

3. Види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового торгового патенту

3.1. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів (незалежно від країни їх походження):

а) товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного призначення для індивідуального користування, технічні та інші засоби реабілітації через торговельні установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів;

б) товарів військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на території військових частин і військових навчальних закладів;

в) насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі;

г) сірників;

ґ) термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.

3.2. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:

а) поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв'язку, і фурнітура до них;

б) товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;

в) готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев'язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;

г) зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;

д) вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний, торф паливний кусковий, торф'яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;

е) проїзні квитки;

є) зошити.

3.3. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами-резидентами України.

При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього підпункту, платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотна, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.

4. Об'єкт оподаткування

4.1. Об'єктом оподаткування є діяльність суб'єкта господарювання (його відокремленого підрозділу), провадження якої проводиться з придбанням торгового патенту.

5. База оподаткування

5.1. Базою оподаткування є придбання та використання суб'єктом господарювання (його відокремленим підрозділом) торгового патенту.

6. Ставки збору

6.1. Ставки збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг на території міста Житомира на календарний місяць встановлюються незалежно від місцезнаходження суб'єкта господарювання (його відокремленого підрозділу) у розмірах згідно Додатку N 1 до цього Положення.

6.2. Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.

6.3. Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

6.4. Ставки збору, визначені відповідно до цієї статті, округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні).

7. Порядок обчислення збору

Збір обчислюється платником за ставками, встановленими цим Положенням, відповідно до норм Податкового кодексу України та даного Положення.

8. Податковий період

8.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює:

- календарному місяцю - при придбанні торгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг;

- календарному дню - при придбанні короткотермінового торгового патенту;

- календарному кварталу - при придбанні торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг;

- календарному року - при придбанні пільгового торгового патенту.

9. Строк і порядок сплати збору та порядок придбання торгового патенту

9.1. Сплата збору здійснюється платниками збору, які:

а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) - за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

б) здійснюють торгівлю валютними цінностями - за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

в) здійснюють діяльність у сфері розваг - за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

г) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу - за місцем реєстрації таких платників;

ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів - за місцем провадження такої діяльності.

9.2. Для провадження передбачених цим Положенням видів підприємницької діяльності суб'єкт господарювання подає до органу державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:

а) найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);

б) юридична адреса (місцезнаходження) суб'єкта господарювання, а у разі, коли патент придбається для відокремленого підрозділу, - місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);

в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;

г) вид торгового патенту;

д) найменування документа про повну або часткову сплату збору;

е) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення "виїзна торгівля";

є) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

ж) період, на який придбавається торговий патент.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цього підпункту. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.

9.3. Відомості, наведені в поданій суб'єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.

Звірка відомостей, наведених в поданій суб'єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред'явлені суб'єктом господарювання на звірку, в органі державної податкової служби не залишаються.

У разі невідповідності відомостей, наведених в поданій суб'єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних відомостей, орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб'єкту господарювання.

9.4. Торговий патент видається особисто фізичній особі-підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

9.5. Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.

У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту у порядку, установленому цим пунктом.

9.6. Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються центральним органом державної податкової служби.

9.7. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаються суб'єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

9.8. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти.

9.9. У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб'єкт господарювання придбає короткотерміновий торговий патент.

9.10. Для здійснення діяльності у сфері розваг, торговий патент придбається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбається окремо для кожного з них.

9.11. Строки сплати збору:

а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту - не пізніш, як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями - щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

в) за здійснення діяльності у сфері розваг - щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

9.12. Під час придбання торгового патенту суб'єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

9.13. Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

9.14. Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями Податкового кодексу України.

9.15. Суб'єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до норм Податкового кодексу України та цього Положення підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це відповідному органу державної податкової служби. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби, який його видав, а суб'єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

10. Строк дії та порядок використання торгового патенту

10.1. Строк дії торгового і пільгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, становить 60 календарних місяців.

10.2. Строк дії короткотермінового торгового патенту становить від одного до п'ятнадцяти календарних днів.

10.3. Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім календарних кварталів.

10.4. У разі невнесення суб'єктом господарювання збору у встановлений цим Положенням строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулось таке порушення.

10.5. Оригінал торгового патенту повинен бути розміщений:

на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності - біля реєстратора розрахункових операцій;

на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торговельної мережі, а також на лотках, прилавках та інших видах торговельних точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях;

у пунктах обміну іноземної валюти;

у приміщеннях для надання платних послуг, а також у приміщеннях, в яких проводяться розважальні ігри.

10.6. Торговий патент повинен бути відкритий та доступний для огляду.

10.7. Для запобігання пошкодженню торгового патенту (вигоряння на сонці, псування внаслідок затікання дощової води, псування сторонніми особами тощо) дозволяється розміщувати нотаріально засвідчені копії торгових патентів у визначених цією частиною місцях. При цьому оригінал такого патенту повинен зберігатись у відповідальної особи суб'єкта господарювання або відповідальної особи відокремленого підрозділу, яка зобов'язана надавати його для огляду уповноваженим законом особам.

10.8. Торговий патент, крім торгового патенту вказаного у підпункті 10.9 цього Положення, діє на території міста Житомира.

10.9. Торговий патент, виданий для провадження торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території України.

10.10. Передача торгового патенту іншому суб'єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу такого суб'єкта не дозволяється.

11. Відповідальність за порушення податкового законодавства та контроль податкових органів

11.1. Платники збору та їх посадові особи несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до Податкового кодексу України та інших законів України.

11.2. За неподання, порушення порядку заповнення та строків подання податкової декларації органам державної податкової служби, недостовірність наданої інформації платники збору та їх посадові особи несуть відповідальність відповідно до норм Податкового кодексу України.

11.3. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності здійснюється органами державної податкової служби.

 

Секретар міської ради

Н. П. Леонченко

 

Додаток 1
до Положення про порядок обчислення та сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності у м. Житомирі

Ставки збору за провадження торговельної діяльності та з надання платних послуг на території м. Житомира

N
п/п

Пункт продажу товарів

Ставка збору на місяць (частка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року)

1.

Магазини та інші торгові точки, що знаходяться в окремих приміщеннях, будівлях або їх частинах і мають торговий зал для покупців або використовують для торгівлі його частину

 

1.1.

непродовольчі:

 

1.1.1.

спеціалізовані, що торгують товарами однієї групи тривалого терміну дії (меблями, хутром, ювелірними виробами, будматеріалами, побутовою технікою, автозапчастинами)

0,4

1.1.2.

спеціалізовані, що торгують товарами однієї групи (одягом, взуттям, парфумерією) та ін.

0,4

1.1.3.

спеціалізовані, що торгують товарами, які були в ужитку

0,34

1.1.4.

магазини з торгівлі книжковою продукцією

0,3

1.1.5.

неспеціалізовані, що торгують декількома групами товарів

0,4

1.1.6.

салони - магазини з продажу автомобілів

0,4

1.2.

продовольчі:

 

1.2.1.

спеціалізовані, що торгують товарами однієї групи (алкогольними напоями, тютюновими виробами, кавою, чаєм)

0,4

1.2.2.

спеціалізовані, що торгують товарами однієї групи (крім алкогольних напоїв, тютюнових виробів, кави, чаю)

0,34

1.2.3.

неспеціалізовані, що торгують декількома групами товарів

0,38

1.3.

змішані

0,4

1.4.

аптеки, (крім аптек, що знаходяться в державній та комунальній власності)

0,4

2.

Кіоски, палатки та інші малі архітектурні форми, що займають окремі приміщення, але не мають вбудованого торгового залу для покупців

0,34

3.

Автомагазини, розвозки та інші види пересувної торгівельної мережі

0,34

4.

Лотки, прилавки та інші види торгових точок у відведених для торгівельної діяльності місцях, крім лотків, прилавків, які передаються в оренду суб'єктам підприємницької діяльності - фізичним особам і знаходяться в межах спеціалізованих підприємств сфери торгівлі - ринків усіх форм власності

0,34

5.

Стаціонарні, малогабаритні та пересувні автозаправні станції, заправні пункти, що здійснюють торгівлю нафтопродуктами та скрапленими газами (окремо на кожний пістолет паливно-роздавальних колонок)

0,4

6.

Громадське харчування

0,4

7.

Оптові бази, склади - магазини або інші приміщення, використані для здійснення оптової торгівлі

0,4

N
п/п

Види послуг

Код виду послуг згідно з галузевим класифікатором ГК 201-01-2001 "Класифікація послуг і продукції у сфері побутового обслуговування"

Ставка збору на місяць (частка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року)

1

Виготовлення тентів, чохлів, штор, драпіровок

01.024.03, 01.024.04

0,4

2

Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури (крім структурних підрозділів, розташованих у сільській місцевості)

01.080.01 - 01.080.66

0,4

3

Заміна елементів живлення

01.091.13

0,34

4

Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням

01.100.01 - 01.100.06, 01.100.12

0,4

5

Послуги з ремонту ювелірних виробів

01.110.01 - 01.110.09

0,4

6

Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням

01.094.01 - 01.094.08, 01.094.11 - 01.094.15

0,34

7

Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів

01.095.01 - 01.095.10, 01.095.12 - 01.095.16, 01.095.28, 01.095.29

0,34

8

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів за індивідуальним замовленням

01.070.06 - 01.070.10, 01.070.14 - 01.070.22

0,4

01.070.11-01.070.13

0,4

01.070.23-01.070.25,
01.070.01-01.070.03

0,4

01.071.01, 01.071.02

0,4

9

Будівництво житла за індивідуальним замовленням

01.060.01 - 01.060.02, 01.060.03 (заводського виготовлення), 01.060.04 - 01.060.14, 01.060.15 (крім металевих) 01.060.16 - 01.060.25

0,34

10

Послуги з ремонту житла за індивідуальним замовленням

01.061.01 - 01.061.13, 01.061.14 (крім металевих), 01.061.15

0,4

11

Послуги перукарень

01.180.10 - 01.180.31, 01.180.40 - 01.180.77, 01.181.81

0,34

12

Прокат аудіо- та відеокасет і CD-дисків

01.130.02, 01.130.03

0,40

13

Прокат спортивних і туристичних виробів, наметів, прогулянкових човнів, лижного спорядження, ракеток, ковзанів, двоколісних велосипедів, дельтапланів, парусних дошок, водних лиж

01.130.09

0,34

14

Прокат транспортних засобів, мотоциклів, моторолерів, мопедів, легкових і вантажних автомобілів, причепів до автомобілів та інших пристроїв

01.130.10

0,4

15

Прокат весільного вбрання та одягу для урочистих подій

01.130.22

0,4

16

Послуги з виконання фоторобіт

01.140.01 - 01.140.12

0,4

17

Послуги з обробки плівок

01.141.01 - 01.141.09, 01.141.11 - 01.141.19

0,4

18

Послуги з тиражування звукозаписів за індивідуальним замовленням

01.240.00

0,4

19

Послуги з тиражування відеозаписів за індивідуальним замовленням

01.241.00

0,4

20

Інші послуги

 

0,4

 

Секретар міської ради

Н. П. Леонченко

 

Додаток 5
до рішення Житомирської міської ради
03.03.2011 N 61

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок обчислення та сплати туристичного збору у м. Житомирі

1. Загальні положення

1.1. Туристичний збір встановлюється згідно з Податковим кодексом України.

2. Платники збору

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію міста Житомира та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у місті Житомирі;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками та курсовками в санаторії та пансіонати.

3. Податкові агенти

3.1. Податковими агентами зі сплати туристичного збору є:

а) адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичні особи або фізичні особи-підприємці, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах договору.

3.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

4. Об'єкт оподаткування

4.1. Об'єктом оподаткування є надання послуг з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

5. База оподаткування

5.1. Базою оподаткування є вартість усього періоду проживання (ночівлі) у місцях, зазначених у пункті 3.1 цього Положення за вирахуванням податку на додану вартість.

5.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в'їзд (віз), обов'язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду.

6. Ставки збору

6.1. Ставка туристичного збору встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору.

7. Порядок справляння збору

7.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

8. Податковий період

8.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

9. Строк та порядок сплати збору

9.1. Збір сплачується податковими агентами до бюджету м. Житомира авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується до бюджету м. Житомира протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом України для подання квартальної податкової декларації.

10. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату збору

10.1. Податкова декларація з туристичного збору щокварталу подається до органів державної податкової служби протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби.

11. Відповідальність за порушення податкового законодавства та контроль податкових органів

11.1. Податкові агенти та їх посадові особи несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до Податкового кодексу України та інших законів України.

11.2. За неподання, порушення порядку заповнення та строків подання податкової декларації органам державної податкової служби, недостовірність наданої інформації податкові агенти та їх посадові особи несуть відповідальність відповідно до норм Податкового кодексу України.

11.3. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння туристичного збору здійснюється органами державної податкової служби.

 

Секретар міської ради

Н. П. Леонченко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали