МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 9 вересня 2011 року N 976

Про встановлення процедури попереднього, поточного та подальшого фінансового контролю в структурних підрозділах МНС

З метою забезпечення виконання пункту 8 Плану заходів реалізації Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 1347-р, щодо функціонування служби внутрішнього аудиту до 2012 року наказую:

1. Управлінню контрольно-ревізійної роботи, безпеки та запобігання проявам корупції (Євдоченко О. Л.), Департаменту фінансового забезпечення та інвестицій (Загрева Б. Ю.), Департаменту ресурсного забезпечення та підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року (Главаті П. Й.), Управлінню бухгалтерського обліку та фінансової звітності (Ющенко А. І.), Управлінню правового забезпечення (Поворозник Р. Р.) встановити процедури попереднього, поточного та подальшого фінансового контролю з урахуванням вимог Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2005 р. N 158-р (із змінами).

2. Установити, що фінансовий контроль здійснюється у процесі діяльності МНС України і поділяється на:

попередній контроль, що передує прийняттю управлінського рішення чи здійсненню фінансово-господарської операції;

поточний контроль, що здійснюється в процесі виконання управлінського рішення чи проведення фінансово-господарської операції;

подальший контроль, що здійснюється після виконання управлінського рішення чи фінансово-господарської операції.

3. Покласти здійснення функцій попереднього фінансового контролю на:

3.1. Департамент фінансового забезпечення та інвестицій (Загрева Б. Ю.) у частині:

складання та затвердження бюджетних запитів для формування проекту Державного бюджету відповідно до пропозицій відповідальних за виконання бюджетних програм;

складання та подання на затвердження кошторису, плану асигнувань із загального та спеціального фондів державного бюджету, планів використання бюджетних коштів, а також внесення до них змін протягом року відповідно до пропозицій відповідальних за виконання бюджетних програм та підвідомчих установ і організацій МНС;

тарифікація штатного розпису центрального апарату Міністерства та підвідомчих установ МНС;

розподілу річних обсягів бюджетних асигнувань між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів нижчого рівня відповідно до пропозицій відповідальних за виконання бюджетних програм;

затвердження лімітних довідок про бюджетні асигнування на поточний рік;

погодження розмірів надбавок, доплат до посадових окладів працівників апарату Міністерства та преміювання керівників підприємств, установ, організацій сфери управління Міністерства та ГУ (У) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь;

внесення змін до умов оплати праці бюджетних установ, підприємств та організацій, які входять до сфери управління Міністерства в частині фінансово-господарської діяльності;

3.2. Департамент ресурсного забезпечення та підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року (Главаті П. Й.) у частині:

проведення економічної експертизи договорів на придбання товарів, робіт та послуг;

планування тендерних процедур, виконання державного замовлення та освоєння державних капітальних вкладень установами та організаціями сфери управління Міністерства;

використання власних та орендованих нежитлових приміщень у м. Києві апаратом Міністерства та установами і організаціями сфери управління Міністерства;

погодження граничної чисельності і ліміту легкових автомобілів установ і організацій, які входять до сфери його управління;

проведення навчання матеріально відповідальних осіб з питань обліку та збереження цінностей, які знаходяться на їх відповідальному збереженні.

3.3. Управління правового забезпечення (Поворозник Р. Р.) у частині:

погодження проектів положень (статутів) установ і організацій, які входять до сфери управління Міністерства;

проведення юридичної експертизи проектів договорів на придбання товарів, робіт та послуг.

3.4. Управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності (Ющенко А. І.) у частині забезпечення бухгалтерського обліку та звітності в апараті Міністерства та здійснення методологічного керівництва бухгалтерським обліком і звітністю установ і організацій, які входять до сфери його управління.

4. Покласти здійснення функцій поточного фінансового контролю на:

4.1. Департамент ресурсного забезпечення та підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року (Главаті П. Й.) у частині контролю стану збереження і використання державного майна;

4.2. Управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності (Ющенко А. І.) у частині:

забезпечення контролю і відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, надання оперативної інформації. Проведення інвентаризації грошових коштів, розрахунків і матеріальних цінностей;

складання, узагальнення та надання в установлені строки зведеної фінансової та статистичної звітності;

дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

5. Покласти здійснення функцій подальшого фінансового контролю на Управління контрольно-ревізійної роботи, безпеки та запобігання проявам корупції (Євдоченко О. Л.) у частині:

обґрунтованості бюджетних запитів, фінансових планів, дотримання фінансово-бюджетної, планової, кошторисної дисципліни, стану збереження і цільового витрачання бюджетних коштів та коштів державних цільових фондів;

використання матеріальних і фінансових ресурсів, своєчасності документального оформлення господарських операцій, повноти виявлення та мобілізації внутрішньогосподарських резервів, непродуктивних витрат і втрат;

економічного становища суб'єктів, результатів виконання виробничих та фінансових планів, кошторисів;

правильності ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, законності проведення господарських операцій, своєчасності і повноти відображення їх у бухгалтерському обліку і звітності, виконання зобов'язань перед бюджетом і кредиторами;

додержання порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів;

здійснення заходів, спрямованих на усунення недоліків, виявлених під час попередніх контрольних заходів;

додержання встановленого порядку закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти у межах повноважень;

інших питань в межах повноважень Управління.

6. Начальникам ГУ (У) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь, керівникам навчальних закладів, підприємств, установ, організацій системи МНС до 01.10.2011 нормативно закріпити за відповідними структурними підрозділами функції попереднього та поточного контролю.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в. о. начальника Управління контрольно-ревізійної роботи, безпеки та запобігання проявам корупції Євдоченка О. Л.

 

Міністр

В. Балога

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали