ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 15.11.2017 р. N 1056

Про встановлення щомісячної плати та переліку пільг за навчання у комунальних початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) на 2017 - 2018 навчальний рік

З метою створення сприятливих умов для розвитку, підтримки, стимулювання творчо обдарованих дітей, збереження існуючого контингенту учнів у школах естетичного виховання дітей м. Житомира, керуючись ст. ст. 15, 26 Закону України від 22.06.2000 N 1841-III "Про позашкільну освіту" (зі змінами та доповненнями), постановами Кабінету Міністрів України від 25.03.97 N 260 "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей", від 06.05.2001 N 433 "Про затвердження переліку позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад", враховуючи пропозиції керівництва комунальних початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) м. Житомира відповідно до пп. 1 п. "а", пп. 9 п. "б" ст. 32, пп. 1 п. "а" ч. 1 ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити Порядок встановлення розміру плати за навчання у комунальних початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) м Житомира, підпорядкованих управлінню культури Житомирської міської ради (додаток 1).

2. Встановити розмір щомісячної плати за навчання дітей у комунальних початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) м. Житомира (додаток 2) і ввести в дію на період 2017 - 2018 навчального року.

3. Затвердити перелік пільг щодо плати за навчання та перелік документів, необхідних для отримання пільг у комунальних початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) м. Житомира (додаток 3).

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 29.01.2009 N 44 "Про встановлення пільг з плати за навчання учням в початкових спеціалізованих мистецьких начальних закладах міста".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Сухомлина С. І. та заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків.

 

Заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

М. В. Хренов

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
15.11.2017 N 1056

ПОРЯДОК
встановлення розміру плати за навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) м. Житомира, підпорядкованих управлінню культури Житомирської міської ради

1. Порядок встановлення розміру плати за навчання (далі - Порядок) у комунальних закладах Житомирської міської ради - початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) м. Житомира визначає механізм встановлення розміру плати за навчання.

2. Дія Порядку не поширюється на встановлення розміру плати за навчання у структурних підрозділах навчального закладу, що надають послуги, які виходять за межі Типових навчальних планів, затверджених у порядку, встановленому Міністерством культури України (за навчання в групах, що працюють на засадах самоокупності).

3. У разі наявності у навчальному закладі напрямів навчання або спеціальностей, які не увійшли до Типових навчальних планів, керівник, за погодженням з управлінням культури Житомирської міської ради, відносить належність спеціальностей або напрямів навчання до однієї з категорій, визначених Типовими навчальними планами.

4. Розмір плати за навчання у школах естетичного виховання дітей м. Житомира визначається один раз на рік та установлюється дирекцією закладу за погодженням з управлінням культури Житомирської міської ради відповідно до чинного законодавства.

5. Відповідно до Закону України "Про позашкільну освіту" право на безоплатне навчання мають такі категорії учнів:

- діти із багатодітних сімей;

- діти із малозабезпечених сімей;

- діти-інваліди;

- діти-сироти;

- діти, позбавлені батьківського піклування.

6. Встановити додаткові пільги з плати за навчання у розмірі 100 %:

- дітям військовослужбовців Збройних Сил України строкової та контрактної форми служби, загиблих при виконанні службових обов'язків;

- дітям, батьки яких загинули (померли) під час участі у проведенні антитерористичної операції.

7. Встановити додаткові пільги з плати за навчання у розмірі 50 %:

- діти, батьки яких є (були) учасниками проведення антитерористичної операції;

- дітям батьків-інвалідів I групи;

- дітям-напівсиротам;

- дітям сімей з яких навчається двоє і більше дітей: за одного-100 % (за більше оплачуваний інструмент), за інших 50 % (за менше оплачуваний інструмент);

- дітям, що вчаться на двох і більше відділах (при наявності суміжних предметів) або інструментах: за більше оплачуваний інструмент - 100 %, за менше оплачуваний інструмент (інструменти) - 50 %;

8. Пільги надаються на підставі документів, поданих батьками, опікунами, особами, на утриманні яких знаходяться діти, затверджених цим Порядком, відповідно до статусу, що дає право на пільги (додаток до Порядку).

9. Пільги надаються протягом навчального року при наявності відповідних документів, поданих до 15 числа поточного місяця.

10. Передбачені цим Порядком пільги можуть надаватися лише відповідно до одного із зазначених видів пільг за вибором батьків.

11. Плата за навчання у школах естетичного виховання вноситься впродовж навчального року (вересень - травень) до 10 числа поточного місяця до банківських установ у безготівковій формі і зараховується на поточний рахунок школи.

12. Розмір батьківської плати за навчання розрахований на 9 місяців навчального року. Плата за навчання включає канікулярний період, карантин, святкові дні, тощо.

13. Учні, батьки яких не внесли плату за навчання до 10 числа наступного місяця, до занять не допускаються, а при систематичному порушенні терміну оплати (більше двох місяців) підлягають відрахуванню зі школи.

14. Надходження батьківської плати за навчання планується у кошторисах по спеціальному фонду по кожній школі естетичного виховання дітей м. Житомира.

 

Начальник управління культури
Житомирської міської ради

Н. І. Рябенко

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

О. М. Пашко

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
15.11.2017 N 1056

Розмір плати за навчання
у комунальних початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) м. Житомира на 2017 - 2018 навчальний рік

- клас фортепіано

- 140,00 - 150,00 грн.

- клас гітари

- 150,00 - 160,00 грн.

- клас сольного співу

- 150,00 - 160,00 грн.

- клас хорового співу

- 100,00 - 150,00 грн.

- клас баяна, акордеона

- 80,00 грн.

- клас арфи, домри, бандури, цимбал

- 80,00 грн.

- клас струнно-смичкових (скрипка, віолончель)

- 100,00 грн.

- клас духових та ударних інструментів

- 80,00 - 100,00 грн.

- підготовча група та "0" клас (всі інструменти)

- 150,00 - 200,00 грн.

- відділ "Естетичне виховання"

- 250,00 грн.

- художня школа. (образотворче мистецтво)

- 150,00 - 200,00 грн.

- хореографічний клас

- 130,00 грн.

 

Начальник управління культури
Житомирської міської ради

Н. І. Рябенко

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

О. М. Пашко

 

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
15.11.2017 N 1056

ПЕРЕЛІК
документів, необхідних для отримання пільг з оплати за навчання у комунальних початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) м. Житомира

Встановлено 100 % пільг по платі за навчання:

1. Для дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування:

- заява опікуна;

- свідоцтво про народження дитини (копія);

- рішення про призначення опіки чи піклування - копія (при наявності оригіналу).

2. Для дітей з малозабезпечених сімей:

- заява батька чи матері або особи яка їх замінює;

- свідоцтво про народження дитини (копія);

- довідка органу соціального захисту про призначення допомоги малозабезпеченій сім'ї відповідного терміну дії (оригінал).

3. Для дітей з багатодітних сімей:

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- свідоцтва про народження дітей багатодітної родини (копії);

- довідка про склад сім'ї (Форма Ф-3) (оригінал);

- посвідчення дитини з багатодітної сім'ї - копія (при наявності оригіналу), у разі відсутності посвідчення - довідка адміністрації району за місцем проживання дитини, що підтверджує статус дитини з багатодітної сім'ї (оригінал).

4. Для дітей - інвалідів:

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- свідоцтво про народження дитини (копія);

- посвідчення про інвалідність - копія (при наявності оригіналу) або довідка про інвалідність (оригінал);

- медична довідка про те, що дитина може навчатися за обраним фахом.

5. Для дітей, батьки яких загинули (померли) під час участі у проведенні антитерористичної операції:

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- свідоцтво про народження дитини (копія);

- свідоцтво про смерть - копія (при наявності оригіналу);

- довідка про загибель під час проведення АТО - копія (при наявності оригіналу).

6. Для дітей військовослужбовців Збройних Сил України строкової та контрактної форми служби, загиблих при виконанні службових обов'язків:

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- свідоцтво про народження дитини (копія);

- свідоцтво про смерть - копія (при наявності оригіналу);

- довідка про загибель під час виконання службових обов'язків - копія (при наявності оригіналу).

Встановлено 50 % пільг по платі за навчання:

1. Для дітей батьків-інвалідів I групи:

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- свідоцтво про народження дитини (копія);

- посвідчення про інвалідність - копія (при наявності оригіналу)

2. Для дітей - напівсиріт:

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- свідоцтво про народження дитини (копія);

- копія свідоцтва про смерть (при наявності оригіналу).

3. Для дітей, батьки яких є (були) учасниками проведення антитерористичної операції:

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- свідоцтво про народження дитини (копія);

- посвідчення учасника антитерористичної операції або посвідчення учасника бойових дій батька чи матері - копія (при наявності оригіналу).

 

Начальник управління культури
Житомирської міської ради

Н. І. Рябенко

Керуючий справами виконавчого
комітету міської рад

О. М. Пашко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали