ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 03.11.2011 р. N 651

Про встановлення скоригованих тарифів на послуги житлово-будівельного кооперативу "Полісся" з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

Розглянувши звернення житлово-будівельного кооперативу "Полісся" щодо коригування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, на підставі пункту 36 постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. N 869 "Порядок формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (Постанова N 869), від 20.05.2009 р. N 529 "Про затвердження Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій", постанови НКРЕ від 17.03.2011 р. N 343 "Про зміну тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, та затвердження змін до Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам" (Постанова N 343), статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 7, 31 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Встановити скориговані тарифи на послуги житлово-будівельного кооперативу "Полісся" з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, у зв'язку зі зміною тарифів на енергетичні ресурси, в частині складових витрат "освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води", "енергопостачання ліфтів" та внести зміни в додаток 2 до рішення виконавчого комітету від 21.04.2011 N 282 "Про встановлення тарифів на послуги житлово-будівельного кооперативу "Полісся" з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (Тарифи N 282);

2. Рекомендувати житлово-будівельному кооперативу "Полісся" (Павліченко С. С.):

2.1. вводити в дію тарифи розпорядчим документом житлово-будівельного кооперативу;

2.2. повідомити споживачів послуг про зміни тарифів відповідно до пункту 5 статті 32 Закону України "Про житлово-комунальні послуги";

2.3. внести відповідні зміни до договорів зі споживачами на надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;

2.4. проводити перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному договором та на підставі актів-претензій.

3. Управлінню по зв'язках з громадськістю міської ради оприлюднити дане рішення на сайті Житомирської міської ради.

4. Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення в друкованих засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Боровця М. П. та Закусило П. І.

 

Міський голова

В. М. Дебой

 

Додаток
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
03.11.2011 N 651

Скориговані тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по ЖБК "Полісся"

N
п/п

Адреса будинків

Загальна площа квартир та переобл. під суб. підпр. діял., кв. м

Загальна площа нежитлових приміщень, кв. м

Прибирання сходових клітин, грн./кв. м

Прибирання прибудин-
кової території, грн./кв. м

Прибирання підвалів, технічних поверхів, горищ, грн./кв. м

Вивезення побутових відходів. грн./кв. м

Технічне обслуго-
вування внутрішньо-
будинкових систем тепло-, водопос-
тачання, водовід-
ведення і зливової каналізації, грн./кв. м

Обслуго-
вування димовен-
тиляційних каналів, грн./кв. м

Поточний ремонт констр. елем., внутрішньо буд. систем гар. і хол. водопост., водовідв., теплопост. та злив. кан. і техн. пристроїв та елем. зовн. упорядк., грн./кв. м

Енерго-
постачання ліфтів, грн./кв. м

Освітлення місць загального користу-
вання, підвалів, підкачу-
вання води

Собіварість всього, грн./кв. м

ПДВ 20 %, грн./кв. м

Тариф всього, грн./ кв. м

1

вул. Перемоги, 33/6

2714,82

807,1

0,2708

0,1437

0,0022

0,1469

0,1589

0,0484

0,6437

 

0,0757

1,4881

0,2976

1,79

2

вул. Перемоги, 46

2111,06

 

0,2289

0,1861

0,0021

0,1584

0,2102

0,0501

0,4591

 

0,0966

1,3894

0,2779

1,67

3

вул. Короленка, 6-а

2126,76

 

0,2119

0,2139

0,0023

0,1112

0,2102

0,0497

0,5154

 

0,1120

1,4243

0,2849

1,71

4

вул. Короленка, 6

2876,86

 

0,2089

0,1906

0,0024

0,1269

0,2211

0,0571

0,4943

 

0,1178

1,4167

0,2833

1,70

5

вул. Короленка, 8

2812,66

 

0,2079

0,2391

0,0025

0,1309

0,2244

0,0584

0,5140

 

0,1205

1,4952

0,2990

1,79

6

вул. Короленка, 10

2926,76

 

0,2035

0,2202

0,0022

0,1210

0,2199

0,0562

0,5355

 

0,1018

1,4581

0,2916

1,75

7

вул. Короленка, 3-а

3181,86

 

0,2369

0,2434

0,0022

0,1684

0,2131

0,0517

0,5190

 

0,1149

1,5474

0,3095

1,86

8

вул. Хлібна, 25

4941,17

1402

0,2975

0,1327

0,0029

0,1349

0,1631

0,0494

0,5598

 

0,1060

1,4434

0,2887

1,73

9

вул. Хлібна, 26

5794,29

 

0,2736

0,1546

0,0010

0,1613

0,2067

0,0482

0,5817

 

0,1020

1,5281

0,3056

1,83

10

вул. Хлібна, 30

4455,31

 

0,2577

0,2702

0,0009

0,1552

0,2040

0,0475

0,5873

 

0,1017

1,6236

0,3247

1,95

11

вул. Хлібна, 34

4539,41

 

0,2547

0,1052

0,0008

0,1555

0,2027

0,0466

0,6032

 

0,1103

1,4782

0,2956

1,77

12

вул. Хлібна, 39/19

7602,3

2610,3

0,2318

0,1825

0,0011

0,1240

0,1421

0,0264

0,5229

0,0438

0,0800

1,3535

0,2707

1,62

13

вул. Хлібна, 32

4524,21

 

0,2591

0,1749

0,0009

0,1473

0,2038

0,0467

0,5822

 

0,1015

1,5155

0,3031

1,82

14

вул. Котовського, 25

4496,01

 

0,2530

0,1785

0,0009

0,1326

0,2052

0,0470

0,5841

 

0,0788

1,4792

0,2958

1,78

15

вул. Котовського, 60

3579,41

 

0,3796

0,1255

0,0012

0,1758

0,1795

0,0315

0,5545

0,0269

0,2521

1,7254

0,3451

2,07

16

вул. Котовського, 75/114

4419,52

168,2

0,2072

0,1420

0,0014

0,1230

0,1740

0,0255

0,5599

0,0295

0,1199

1,3810

0,2762

1,66

17

вул. Чапаєва, 16/63

2911,46

 

0,2046

0,3582

0,0020

0,1591

0,2221

0,0726

0,5428

 

0,1194

1,6788

0,3358

2,01

18

вул. Шелушкова, 104

5262,65

 

0,3343

0,1509

0,0012

0,1784

0,2048

0,0214

0,5189

0,0440

0,0666

1,5193

0,3039

1,82

19

вул. Шелушкова, 95-а

4506,55

 

0,2554

0,1718

0,0009

0,1433

0,2034

0,0469

0,5448

 

0,1162

1,4818

0,2964

1,78

20

вул. Московська, 108/56-а

8325,42

845,7

0,2342

0,0838

0,0012

0,1189

0,1700

0,0263

0,5441

0,0236

0,0622

1,2631

0,2526

1,52

21

вул. Московська, 31/28

2122,66

 

0,2256

0,1891

0,0023

0,1233

0,2044

0,0498

0,5259

 

0,1040

1,4221

0,2844

1,71

22

вул. Московська, 52

2809,52

668

0,2702

0,1569

0,0017

0,1434

0,1663

0,0476

0,6348

 

0,1038

1,5230

0,3046

1,83

23

вул. Крошенська, 36

3597,96

 

0,3329

0,2521

0,0014

0,1515

0,2031

0,0313

0,5726

0,0396

0,0781

1,6612

0,3322

1,99

24

вул. Крошенська, 28

3549,20

 

0,3329

0,1816

0,0015

0,1413

0,2063

0,0318

0,5810

0,0258

0,0866

1,5873

0,3175

1,90

25

вул. Крошенська, 26

11754,10

 

0,3090

0,1500

0,0013

0,1246

0,1965

0,0286

0,4856

0,0293

0,0628

1,3864

0,2773

1,66

26

вул. Крошенська, 18

4109,99

 

0,3577

0,2469

0,0025

0,1243

0,1964

0,0286

0,6471

 

0,0825

1,6835

1,3367

2,02

27

вул. Крошенська, 51

12505,30

 

0,2765

0,1114

0,0014

0,1186

0,1826

0,0259

0,4442

0,0369

0,0633

1,2594

0,2519

1,51

28

вул. Войкова, 11

2923,29

 

0,2028

0,3239

0,0022

0,1584

0,2227

0,0562

0,5513

 

0,1193

1,6346

0,3269

1,96

29

вул. Чехова, 10

4507,80

 

0,2369

0,2859

0,0018

0,1345

0,2136

0,0521

0,4853

 

0,1035

1,5118

0,3024

1,81

30

вул. Лесі Українки, 12

4422,10

 

0,2530

0,2537

0,0009

0,1183

0,2036

0,0632

0,5280

 

0,0920

1,5118

0,3024

1,81

31

вул. Маршала Рибалка, 2

7742,08

 

0,3180

0,0913

0,0013

0,1524

0,1906

0,0291

0,4923

0,0127

0,0768

1,3632

0,2726

1,64

32

вул. Мануїльського, 139

11604,70

 

0,3102

0,1559

0,0012

0,1779

0,1903

0,0290

0,4822

0,0304

0,0866

1,4625

0,2925

1,76

33

вул. Домбровського, 86

13832,00

420,90

0,2845

0,1543

0,0013

0,1743

0,1876

0,0284

0,5019

0,0288

0,0645

1,4243

0,2849

1,71

 

Керуючий справами

П. Ю. Кудряшов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали