Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об'єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав

Розпорядження Севастопольської міської державної адміністрації
від 31 серпня 2010 року N 1751-р

Зареєстровано у Головному управлінні юстиції у м. Севастополі
28 вересня 2010 р. за N 9/652

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади і виконавчих органів міських рад з регулювання цін (тарифів)":

1. Встановити тарифи на інвентаризацію нерухомого майна, оформлення прав власності на об'єкти нерухомого майна і реєстрацію таких прав згідно з додатком.

2. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Севастопольської міської державної адміністрації від 6 вересня 2007 року N 579-р "Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об'єкти нерухомого майна і реєстрацію таких прав", зареєстроване у Головному управлінні юстиції у м. Севастополі 21 вересня 2007 року за N 21/557.

3. Розпорядження набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Севастопольської міської державної адміністрації Локтіонова І. В.

 

Голова Севастопольської міської
державної адміністрації

В. В. Саратов

 

Додаток
до розпорядження Севастопольської міської державної адміністрації
31.08.2010 N 1751-р

Зареєстровано
у Головному управлінні юстиції у м. Севастополі
28 вересня 2010 р. за N 9/652

ТАРИФИ
на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об'єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав

1. Державна реєстрація права власності на об'єкти нерухомого майна

N

Зміст роботи

Одиниця виміру

Норма часу
(год.)

Тариф (без ПДВ), грн

для населення

для інших споживачів

1

2

3

4

5

6

1.1

Ознайомлення з поданими документами, право встановлювальними документами для реєстрації прав власності, виявлення порядку переходу їх від одних власників до інших

Замовлення

0,106

3,65

4,97

1.2

Ознайомлення з інвентаризаційно-реєстраційними документами постійного зберігання з метою реєстрації прав власності

Справа

0,110

3,78

5,16

1.3

Проведення запису щодо реєстрації прав власності в книзі державної реєстрації нерухомого майна;

Запис (один власник)

0,166

5,71

7,79

- додатково за кожного співвласника

Співвласник

0,080

2,75

3,75

1.4

Заповнення реєстраційного штампа або напису на правовстановлювальному документі

Напис, штамп

0,071

2,44

3,33

1.5

Запис щодо реєстрації в алфавітну книгу

Запис

0,071

2,44

3,33

1.6

Складання картки про належність об'єкта нерухомого майна

Картка

0,071

2,44

3,33

1.7

Заповнення довідки про належність в інвентаризаційній справі

Довідка

0,110

3,78

5,16

1.8

Скасування запису про реєстрацію права власності на об'єкт нерухомого майна в книзі державної реєстрації, алфавітній книзі, картці про наявність та електронному реєстрі прав власності

Об'єкт

0,167

5,74

7,83

1.9

Готування проекту рішення місцевого органу виконавчої влади про оформлення права власності на об'єкт нерухомого майна та погодження його у відповідних службах місцевих органів виконавчої влади

Проект рішення

1,062

36,53

49,81

1.10

Оформлення свідоцтва про право власності на об'єкт нерухомого майна

Свідоцтво

0,219

7,53

10,27

1.11

Виправлення старих записів в інвентаризаційно-реєстраційних справах власників

Власник

0,113

3,89

5,30

1.12

Внесення запису щодо накладеної на об'єкт нерухомого майна (або його частини) заборони відчуження

Об'єкт або його частина

0,140

4,82

6,57

1.13

Ознайомлення з документами і виявлення прав землекористування або землеволодіння. Запис у книзі реєстрації

Документ

0,220

7,57

10,32

1.14

Оформлення дубліката свідоцтва про право власності на об'єкт нерухомості

Документ

,120

4,13

5,63

1.15

Пошук інформації в електронному реєстрі прав власності

Об'єкт

0,050

1,72

2,35

1.16

Внесення до електронного реєстру прав власності даних щодо:

 

 

 

 

- об'єкта нерухомого майна;

Об'єкт

0,225

7,74

10,55

- будинків, будівель, споруд;

Будинок, будівля, споруда

0,025

0,86

1,17

- власників;

Власник

0,117

4,02

5,49

- правовстановлювальних документів

Документ

0,117

4,02

5,49

1.17

Формування та друкування витягу про реєстрацію прав власності на об'єкт нерухомого майна

Документ (2 примірники)

0,083

2,86

3,89

1.18

Реєстрація переходу права власності на об'єкт нерухомого майна в електронному реєстрі прав власності

Власник, документ

0,117

4,02

5,49

1.19

Підготовчі роботи для оформлення витягу з реєстру прав власності на об'єкт нерухомого майна з ознайомленням з реєстровою справою на предмет складання витягу

Квартира

0,080

2,75

3,75

Будинок

0,300

10,32

14,07

1.20

Формування та друкування витягу з реєстру прав власності на об'єкт нерухомого майна

Документ

0,083

2,86

3,89

1.21

Формування та друкування витягу з реєстру прав власності на об'єкт нерухомого майна з примітками

Документ

0,200

6,88

9,38

1.22

Редагування запису про реєстрацію прав власності та даних про будинки, будівлі, споруди

Будинок, будівля, споруда

0,025

0,86

1,17

документ, власник

0,117

4,02

5,49

1.23

Формування, друкування та видання інформаційної довідки про наявність чи відсутність зареєстрованого права власності на об'єкт нерухомого майна на одного власника

Довідка

0,167

5,74

7,83

1.24

Складання запиту про відсутність або наявність арештів та податкових застав на об'єкти нерухомого майна

Запит

0,200

6,88

9,38

1.25

Закриття розділу реєстру прав власності на об'єкт нерухомого майна. Внесення інформації щодо прийняття рішення про закриття реєстру

Об'єкт

0,100

3,44

4,69

1.26

Складання письмового висновку про відмову в реєстрації в разі виявлення умов, що перешкоджають проведенню реєстрації

Висновок

0,430

14,79

20,17

1.27

Пункт вилучено

 

 

 

 

1.28

Формування та друкування свідоцтва про право власності на об'єкт нерухомого майна (електронна версія)

Документ (2 примірники)

0,093

3,20

4,36

2. Технічна інвентаризація і паспортизація об'єктів нерухомого майна, оцінка і переоцінка будинків, будівель і споруд

N

Зміст роботи

Одиниця виміру

Виконавці

Норма часу
(год.)

Тариф (без ПДВ), грн.

для населення

для інших споживачів

1

2

3

4

5

6

7

А. Земельні ділянки

2.1

Нова зйомка забудованих земельних ділянок площею до 700 м2, викреслювання плану земельної ділянки, проведення підрахунків площ із складанням експлікації до плану земельної ділянки:

 

 

 

 

 

а) I категорія складності

Земельна ділянка

Виконавець

1,354

46,58

63,50

Вимірювач

0,381

13,11

17,87

Контролер

0,210

7,22

9,85

б) II категорія складності

- " -

Виконавець

1,598

54,97

74,95

Вимірювач

0,485

16,68

22,75

Контролер

0,269

9,25

12,62

2.2

Те саме, при площі понад 700 м2 додатково:

 

 

 

 

 

а) I категорія складності

За кожні 100 м2
більше 700 м2

Виконавець

0,060

2,06

2,81

Вимірювач

0,018

0,62

0,84

Контролер

0,009

0,31

0,42

б) II категорія складності

- " -

Виконавець

0,076

2,61

3,56

Вимірювач

0,024

0,83

1,13

Контролер

0,013

0,45

0,61

2.3

Те саме, у разі розташування земельної ділянки на перерізаній місцевості при площі до 700 м2:

 

 

 

 

 

а) I категорія складності

Земельна ділянка

Виконавець

1,760

60,54

82,54

Вимірювач

0,495

17,03

23,22

Контролер

0,274

9,43

12,85

б) II категорія складності

- " -

Виконавець

2,080

71,55

97,55

Вимірювач

0,630

21,67

29,55

Контролер

0,349

12,01

16,37

2.4

Те саме, при площі понад 700 м2 додатково:

 

 

 

 

 

а) I категорія складності

За кожні 100 м2
більше 700 м2

Виконавець

0,078

2,68

3,66

Вимірювач

0,023

0,79

1,08

Контролер

0,012

0,41

0,56

б) II категорія складності

- " -

Виконавець

0,099

3,41

4,64

Вимірювач

0,031

1,07

1,45

Контролер

0,017

0,58

0,80

2.5

Те саме, незабудованої земельної ділянки при площі до 700 м2:

 

 

 

 

 

а) I категорія складності

Земельна ділянка

Виконавець

0,812

27,93

38,08

Вимірювач

0,229

7,88

10,74

Контролер

0,126

4,33

5,91

б) II категорія складності

- " -

Виконавець

0,959

32,99

44,98

Вимірювач

0,291

10,01

13,65

Контролер

0,161

5,54

7,55

2.6

Те саме, при площі понад 700 м2 додатково:

 

 

 

 

 

а) I категорія складності

За кожні 100 м2
більше 700 м2

Виконавець

0,036

1,24

1,69

Вимірювач

0,011

0,38

0,52

Контролер

0,006

0,21

0,28

б) II категорія складності

- " -

Виконавець

0,056

1,93

2,63

Вимірювач

0,014

0,48

0,66

Контролер

0,008

0,28

0,38

2.7

Обведення плану земельної ділянки тушшю з нанесенням промірів або зняття копії з плану, виготовленого тушшю, при площі ділянки до 700 м2:

 

 

 

 

 

а) I категорія складності

План

Виконавець

0,372

12,80

17,45

Контролер

0,055

1,89

2,58

б) II категорія складності

- " -

Виконавець

0,558

19,20

26,17

Контролер

0,082

2,82

3,85

2.8

Те саме, при площі понад 700 м2 додатково:

 

 

 

 

 

а) I категорія складності

За кожні 100 м2
більше 700 м2

Виконавець

0,008

0,28

0,38

Контролер

0,002

0,07

0,09

б) II категорія складності

- " -

Виконавець

0,019

0,65

0,89

Контролер

0,003

0,10

0,14

2.9

Те саме, незабудованої земельної ділянки при площі до 700 м2:

 

 

 

 

 

а) I категорія складності

План

Виконавець

0,223

7,67

10,46

Контролер

0,033

1,14

1,55

б) II категорія складності

- " -

Виконавець

0,335

11,52

15,71

Контролер

0,048

1,65

2,25

2.10

Те саме, при площі понад 700 м2 додатково:

 

 

 

 

 

а) I категорія складності

За кожні 100 м2
більше 700 м2

Виконавець

0,005

0,17

0,23

Контролер

0,001

0,03

0,05

б) II категорія складності

- " -

Виконавець

0,011

0,38

0,52

Контролер

0,002

0,07

0,09

2.11

Зняття копії з плану земельної ділянки площею до 700 м2:

 

 

 

 

 

а) I категорія складності

План

Виконавець

0,485

16,68

22,75

Контролер

0,071

2,44

3,33

б) II категорія складності

- " -

Виконавець

0,725

24,94

34,00

Контролер

0,110

3,78

5,16

2.12

Те саме, при площі понад 700 м2 додатково:

 

 

 

 

 

а) I категорія складності

За кожні 100 м2
більше 700 м2

Виконавець

0,010

0,34

0,47

Контролер

0,003

0,10

0,14

б) II категорія складності

- " -

Виконавець

0,025

0,86

1,17

Контролер

0,004

0,14

0,19

2.13

Те саме, незабудованої земельної ділянки при площі до 700 м2:

 

 

 

 

 

а) I категорія складності

План

Виконавець

0,293

10,08

13,74

Контролер

0,043

1,48

2,02

б) II категорія складності

- " -

Виконавець

0,438

15,07

20,54

Контролер

0,063

2,17

2,95

2.14

Те саме, при площі понад 700 м2 додатково:

 

 

 

 

 

а) I категорія складності

За кожні 100 м2
більше 700 м2

Виконавець

0,005

0,17

0,23

Контролер

0,001

0,03

0,05

б) II категорія складності

- " -

Виконавець

0,011

0,38

0,52

Контролер

0,002

0,07

0,09

2.15

Обстеження та зіставлення інвентаризаційних планів і форм земельної ділянки

Земельна ділянка

Виконавець

0,300

10,32

14,07

Вимірювач

0,240

8,26

11,26

Контролер

0,142

4,88

6,66

2.16

Унесення зміни зовнішніх меж або внутрішнього складу земельної ділянки в разі зміни площі ділянки, угідь, до 300 м2

Ділянка

Виконавець

0,280

9,63

13,13

Вимірювач

0,164

5,64

7,69

Контролер

0,117

4,02

5,49

2.17

Те саме, більше 300 м2 додатково

За кожні 100 м2 більше 300 м2

Виконавець

0,100

3,44

4,69

Вимірювач

0,035

1,20

1,64

Контролер

0,023

0,79

1,08

Б. Будинки, будівлі, споруди

2.18

Складання ескізу поверхового плану на основний будинок (квартиру), проведення замірів усіх приміщень, викреслювання поверхового плану олівцем з проставлянням розмірів, номерів приміщень і кімнат, складання журналу внутрішніх обмірів (експлікація) з підрахунком площ у масштабі плану 1:100 при загальній поверховій площі житлового будинку з прибудовами по зовнішньому обміру до 100 м2:

 

 

 

 

 

а) I категорія складності

Будинок з прибудовами, квартира

Виконавець

1,433

49,30

67,21

Вимірювач

0,588

20,23

27,58

Контролер

0,242

8,32

11,35

б) II категорія складності

- " -

Виконавець

1,562

53,73

73,26

Вимірювач

0,639

21,98

29,97

Контролер

0,264

9,08

12,38

в) III категорія складності

- " -

Виконавець

1,692

58,20

79,35

Вимірювач

0,690

23,74

32,36

Контролер

0,286

9,84

13,41

2.19

а) Те саме, за кожні 10 м2 понад 100 м2 для всіх категорій складності додатково

10 м2

Виконавець

0,194

6,67

9,10

Вимірювач

0,053

1,82

2,49

Контролер

0,033

1,14

1,55

б) Те саме, за кожні 10 м2 понад 500 м2 для всіх категорій складності додатково

- " -

Виконавець

0,162

5,57

7,60

Вимірювач

0,044

1,51

2,06

Контролер

0,027

0,93

1,27

2.20

Обведення тушшю плану будинку з прибудовами (квартири) з проставлянням усіх розмірів, площ, номерів приміщень і кімнат, складених у масштабі 1:100:

 

 

 

 

 

а) при поверховій площі до 100 м2 для всіх категорій складності

Будинок з прибудовами, квартира

Виконавець

0,698

24,01

32,74

Контролер

0,102

3,51

4,78

б) те саме, за кожні 10 м2 понад 100 м2 додатково

10 м2

Виконавець

0,065

2,24

3,05

Контролер

0,010

0,34

0,47

2.21

Зняття копії з плану будинку (квартири) у масштабі 1:100:

 

 

 

 

 

а) при поверховій площі до 100 м2 для всіх категорій складності

Будинок з прибудовами, квартира

Виконавець

0,910

31,30

42,68

Контролер

0,134

4,61

6,28

б) те саме, за кожні 10 м2 понад 100 м2 для всіх категорій складності

10 м2

Виконавець

0,083

2,86

3,89

Контролер

0,013

0,45

0,61

2.22

Зняття та складання поверхового плану на будинок з прибудовами (квартиру) площею до 100 м2 у масштабі 1:200:

 

 

 

 

 

а) I категорія складності

Будинок з прибудовами, квартира

Виконавець

1,310

45,06

61,44

Вимірювач

0,588

20,23

27,58

Контролер

0,221

7,60

10,36

б) II категорія складності

- " -

Виконавець

1,374

47,27

64,44

Вимірювач

0,639

21,98

29,97

Контролер

0,232

7,98

10,88

в) III категорія складності

- " -

Виконавець

1,505

51,77

70,58

Вимірювач

0,690

23,74

32,36

Контролер

0,254

8,74

11,91

2.23

а) Те саме, за кожні 10 м2 понад 100 м2 до 500 м2 для всіх категорій складності додатково

10 м2

Виконавець

0,162

5,57

7,60

Вимірювач

0,053

1,82

2,49

Контролер

0,027

0,93

1,27

б) Те саме, за кожні 10 м2 понад 500 м2 для всіх категорій складності додатково

- " -

Виконавець

0,143

4,92

6,71

Вимірювач

0,044

1,51

2,06

Контролер

0,025

0,86

1,17

2.24

Обведення тушшю плану будинку з прибудовами (квартири) з проставленням усіх розмірів, площ, номерів приміщень і кімнат, складених у масштабі 1:200:

 

 

 

 

 

а) при поверховій площі до 100 м2 додатково

Будинок з прибудовами, квартира

Виконавець

0,512

17,61

24,01

Контролер

0,075

2,58

3,52

б) те саме, за кожні 10 м2 понад 100 м2 додатково

10 м2

Виконавець

0,047

1,62

2,20

Контролер

0,007

0,24

0,33

2.25

Складання порівняльної відомості площ квартир у багатоповерхових житлових будинках:

 

 

 

 

 

 

Квартира

Виконавець

0,296

10,18

13,88

Контролер

0,044

1,51

2,06

а) написання номерів квартир на планах

10 цифр

Виконавець

0,043

1,48

2,02

Контролер

0,006

0,21

0,28

б) складання схеми розташування квартир у багатоповерхових будинках

10 цифр

Виконавець

0,043

1,48

2,02

Контролер

0,006

0,21

0,28

2.26

Викреслювання форми експлікації на поверхових планах багатоповерхових будинків

Форма

Виконавець

0,469

16,13

22,00

2.27

Зняття копії з плану будинку (квартири), складеного в масштабі 1:200:

 

 

 

 

 

а) при поверховій площі до 100 м2

Будинок з прибудовами, квартира

Виконавець

0,666

22,91

31,24

Контролер

0,010

0,34

0,47

б) те саме, за кожні 10 м2 понад 100 м2 додатково

10 м2

Виконавець

0,063

2,17

2,95

Контролер

0,008

2,75

3,75

2.28

Зняття та складання поверхових планів типових будинків з однаковим плануванням поверхів олівцем:

 

 

 

 

 

а) у масштабі 1:100

10 м2

Виконавець

0,113

3,89

5,30

Вимірювач

0,016

0,55

0,75

Контролер

0,017

0,58

0,80

б) те саме, у масштабі 1:200

- " -

Виконавець

0,098

3,37

4,60

Вимірювач

0,016

0,55

0,75

Контролер

0,017

0,58

0,80

2.29

Обстеження наступних типових поверхів

10 м2

Виконавець

0,033

1,14

1,14

Вимірювач

0,006

0,21

0,21

Контролер

0,005

0,17

0,17

2.30

Складання ескізу на незакінчений будівництвом об'єкт нерухомого майна

Об'єкт

Виконавець

0,662

22,77

31,05

Контролер

0,060

22,77

31,05

2.31

Інвентаризація господарських будівель (хлівів, гаражів, погребів, літніх кухонь тощо), прибудов

Будівля, прибудова

Виконавець

0,398

13,69

18,67

Вимірювач

0,132

4,54

6,19

Контролер

0,060

2,06

2,81

2.32

Інвентаризація споруд (колодязів, вигрібних ям, тротуарів, огорож тощо)

 

Споруда

Виконавець

0,289

9,94

13,55

Вимірювач

0,048

1,65

2,25

Контролер

0,044

1,51

2,06

В. Оцінка будинків, будівель, споруд

2.33

Оцінка:

 

 

 

 

 

- основного будинку (спрощений метод)

Основний будинок, прибудова з інженерним обладнанням

Виконавець

1,454

50,02

68,19

Контролер

0,219

7,53

10,27

те саме, електронна версія

- " -

Виконавець

0,530

18,23

24,86

- основного будинку (спрощений метод)

Прибудова, надбудова, підвал

Виконавець

0,500

17,20

23,45

Контролер

0,084

2,89

3,94

те саме, електронна версія

- " -

Виконавець

0,300

10,32

14,07

- основного будинку з надбудовами, прибудовами, підвалом (загальний метод)

Будинок

Виконавець

2,240

77,06

105,06

Контролер

0,338

11,63

15,85

те саме, електронна версія

- " -

Виконавець

0,700

24,08

32,83

- те саме, будинків підвищеної складності при параметрах "n" більше 3 та "K" більше 5

Будинок

Виконавець

3,500

12,04

16,42

Контролер

0,528

18,16

24,76

те саме, електронна версія

- " -

Виконавець

1,100

37,84

51,59

2.34

Оцінка господарських будівель і прибудов

Будівля, прибудова

Виконавець

0,500

17,20

23,45

Контролер

0,084

2,89

3,94

те саме, електронна версія

- " -

Виконавець

0,300

10,32

14,07

2.35

Оцінка господарських споруд

Споруда

Виконавець

0,300

10,32

14,07

Контролер

0,053

1,82

2,49

те саме, електронна версія

Споруда

Виконавець

0,150

5,16

7,04

2.36

Підрахунок об'ємів, заповнення оцінювального акта з про ставленням балансової вартості будинків, визначенням фізичного зносу

Будинок

Виконавець

0,776

26,69

36,39

Контролер

0,131

4,51

6,14

2.37

Складання технічного паспорта на об'єкт нерухомості без зняття копії з плану земельної ділянки і поверхового плану

Паспорт

Виконавець

0,911

31,34

42,73

Контролер

0,161

5,54

7,55

2.38

Зняття копії, експлікації та інших форм

Форма, експлікація (сторінка)

Виконавець

0,186

6,40

8,72

Г. Поточна технічна інвентаризація

2.39

Обстеження будинків, будівель і споруд під час поточної технічної інвентаризації із зіставленням планів і форм на місці для встановлення відповідності складу будинків, будівель та споруд:

 

 

 

 

 

а) основний будинок з прибудовами

Будинок з прибудовами

Виконавець

0,500

17,20

23,45

Вимірювач

0,393

13,52

18,43

Контролер

0,075

2,58

3,52

б) те саме, за кожні 100 м2 понад 500 м2 додатково

100 м2

Виконавець

0,102

3,51

4,78

Вимірювач

0,091

3,13

4,27

Контролер

0,018

0,62

0,84

в) господарські будівлі, споруди

Будівля, споруда

Виконавець

0,109

3,75

5,11

Вимірювач

0,085

2,92

3,99

Контролер

0,017

0,58

0,80

г) квартири в багатоповерхових будинках

Квартира

Виконавець

0,167

5,74

7,83

Вимірювач

0,131

4,51

6,14

Контролер

0,025

0,86

1,17

2.40

Облік змін внутрішнього перепланування, що зумовлюють перекреслення поверхового плану

10 м2 поверхової площі з прибудовами

Виконавець

0,145

4,99

6,80

Вимірювач

0,040

1,38

1,88

Контролер

0,022

0,76

1,03

2.41

Те саме, без перекреслення поверхового плану

Кімната

Виконавець

0,289

9,94

13,55

Вимірювач

0,070

2,41

3,28

Контролер

0,044

1,51

2,06

2.42

Унесення виправлень в експлікацію з виправленням підсумків

Кімната

Виконавець

0,178

6,12

8,35

Контролер

0,027

0,93

1,27

2.43

 

Облік замуровування або прорізування віконних і дверних прорізів

Проріз

Виконавець

0,060

2,06

2,81

Контролер

0,004

0,14

0,19

2.44

Унесення виправлень в нумерацію квартир (приміщень) або приєднання санітарно-технічних пристроїв

Кімната, місце

Виконавець

0,036

1,24

1,69

Контролер

0,005

0,17

0,23

2.45

Унесення змін щодо приєднання будівлі до водопровідних, каналізаційних, газових та інших мереж з перерахуванням вартості

Будинок

Виконавець

0,435

14,96

20,40

Контролер

0,066

2,27

3,10

2.46

Унесення змін до адреси об'єкта нерухомого майна

Справа, технічний паспорт

Виконавець

0,311

10,70

14,59

Контролер

0,048

1,65

2,25

2.47

Реєстрація повного зносу будинку, будівель, споруд

Об'єкт

Виконавець

0,217

7,46

10,18

Контролер

0,033

1,14

1,55

2.48

Реєстрація часткового зносу будівель, споруд

Будівля, споруда

Виконавець

0,109

3,75

5,11

Контролер

0,018

0,62

0,84

2.49

Виявлення самовільного будівництва, переобладнання. Заповнення штампів на планах

Штамп

Виконавець

0,109

3,75

5,11

2.50

Унесення змін у технічний паспорт об'єкта

Сторінка

Виконавець

0,077

2,65

3,61

Контролер

0,014

0,48

0,66

2.51

Заповнення штампів щодо наявності або відсутності поточних змін на певний час та штампів "погашено"

Штамп

Виконавець

0,099

3,41

4,64

2.52

Складання акта поточних змін

Документ

Виконавець

0,170

5,85

7,97

Контролер

0,012

0,41

0,56

Ґ. Переоцінка будинків, будівель і споруд

2.53

Переоцінка будинку, житлової прибудови, підвалу, надбудови

Будинок підвал, прибудова надбудова

Виконавець

0,915

31,48

42,91

Контролер

0,109

3,75

5,11

те саме, електронна версія

- " -

Виконавець

0,200

6,88

9,38

2.54

Переоцінка господарських будівель, прибудов

Будівля прибудова

Виконавець

0,273

9,39

12,80

Контролер

0,048

1,65

2,25

те саме, електронна версія

Будівля прибудова

Виконавець

0,129

4,44

6,05

2.55

Переоцінка господарських споруд

Споруда

Виконавець

0,240

8,26

11,26

Контролер

0,045

1,55

2,11

те саме, електронна версія

Споруда

Виконавець

0,113

3,89

5,30

2.56

Переоцінка будинків, будівель та споруд у зв'язку з індексацією

Будинок будівля квартира споруда

Виконавець

0,110

3,78

5,16

Контролер

0,020

0,69

0,94

те саме, електронна версія

- " -

Виконавець

0,050

1,72

2,35

Д. Паспортизація будинків та земельних ділянок

2.57

Складання технічного паспорта на будинок з обстеженням квартир, конструктивних елементів, визначенням необхідних ремонтів, підрахунком об'ємів конструктивних елементів і ремонтів. Складання висновку про технічний стан будинку:

 

 

 

 

 

а) кам'яна будівля об'ємом до 2000 м3

Будинок

Виконавець

4,628

159,20

217,05

Вимірювач

0,856

29,45

40,15

Контролер

0,783

26,94

36,72

б) те саме, за кожні 1000 м3
понад 2000 м3 до 5000 м3

1000 м3

Виконавець

1,542

53,04

72,32

Вимірювач

0,285

9,80

13,37

Контролер

0,262

9,01

12,29

в) те саме, за кожні 1000 м3 понад 5000 м3 до 10000 м3

1000 м3

Виконавець

0,770

26,49

36,11

Вимірювач

0,142

4,88

6,66

Контролер

0,131

4,51

6,14

г) те саме, за кожні 5000 м3 понад 10000 м3 до 20000 м3

5000 м3

Виконавець

1,529

52,60

71,71

Вимірювач

0,283

9,74

13,27

Контролер

0,258

8,88

12,10

д) те саме, за кожні 5000 м3
понад 20000 м3

5000 м3

Виконавець

0,860

29,58

40,33

Вимірювач

0,160

5,50

7,50

Контролер

0,150

5,16

7,04

2.58

Те саме, на дерев'яний будинок:

 

 

 

 

 

а) об'ємом до 2000 м3

Будинок

Виконавець

6,935

238,56

325,25

Вимірювач

1,281

44,07

60,08

Контролер

1,172

40,32

54,97

б) те саме, за кожні 1000 м3
більше 2000 м3

1000 м3

Виконавець

2,315

79,64

108,57

Вимірювач

0,427

14,69

20,03

Контролер

0,391

13,45

18,34

2.59

Обстеження дворових і внутрішніх мереж, колодязів, арматури і санітарних пристроїв. Визначення дефектів. Підрахунок об'ємів. Запис дефектів і об'ємів ремонтних робіт у паспорт

 

 

 

 

 

1) Мережі центрального опалення:

 

 

 

 

 

а) при об'ємі будинку до 2000 м3

Будинок

Виконавець

0,862

29,65

40,43

Вимірювач

0,159

5,47

7,46

Контролер

0,146

5,02

6,85

б) те саме, за кожні 1000 м3
понад 2000 м3

1000 м3

Виконавець

0,122

4,20

5,72

Вимірювач

0,024

0,83

1,13

Контролер

0,022

0,76

1,03

в) те саме, за кожні 5000 м3
понад 10000 м3

5000 м3

Виконавець

0,156

5,37

7,32

Вимірювач

0,030

1,03

1,41

Контролер

0,026

0,89

1,22

2) Мережі водопроводу і каналізації:

 

 

 

 

 

а) при об'ємі будинку до 2000 м3

Будинок

Виконавець

1,082

37,22

50,75

Вимірювач

0,200

6,88

9,38

Контролер

0,184

6,33

8,63

б) те саме, за кожні 1000 м3
понад 2000 м3 до 10000 м3

1000 м3

Виконавець

0,149

5,13

6,99

Вимірювач

0,028

0,96

1,31

Контролер

0,025

0,86

1,17

в) те саме, за кожні 5000 м3
понад 10000 м3

5000 м3

Виконавець

0,156

5,37

7,32

Вимірювач

0,030

1,03

1,41

Контролер

0,026

0,89

1,22

2.60

3) Газообладнання:

 

 

 

 

 

а) при об'ємі будинку до 2000 м3

Будинок

Виконавець

0,649

22,33

30,44

Вимірювач

0,120

4,13

5,63

Контролер

0,110

3,78

5,16

б) те саме, за кожні 1000 м3
понад 2000 м3 до 10000 м3

1000 м3

Виконавець

0,091

3,13

4,27

Вимірювач

0,018

0,62

0,84

Контролер

0,015

0,52

0,70

в) те саме, за кожні 5000 м3
понад 10000 м3

5000 м3

Виконавець

0,091

3,13

4,27

Вимірювач

0,018

0,62

0,84

Контролер

0,015

0,52

0,70

2.61

Обстеження садиби, споруд і обладнань. Заміри і виявлення дефектів. Запис дефектів і об'ємів у паспорт, при площі ділянки до 0,5 га:

 

 

 

 

 

а) I категорія складності

Ділянка

Виконавець

2,156

74,17

101,12

Вимірювач

0,400

13,76

18,76

Контролер

0,364

12,52

17,07

б) II категорія складності

Ділянка

Виконавець

3,294

113,31

154,49

Вимірювач

0,608

20,92

28,52

Контролер

0,556

19,13

26,08

в) III категорія складності

Ділянка

Виконавець

4,371

150,36

205,00

Вимірювач

0,809

27,83

37,94

Контролер

0,740

25,46

34,71

2.62

Те саме, при площі понад 0,5 га додатково:

 

 

 

 

 

а) I категорія складності

За кожні 0,25 га
понад 0,5 га

Виконавець

0,311

10,70

14,59

Вимірювач

0,057

1,96

2,67

Контролер

0,063

2,17

2,95

б) II категорія складності

- " -

Виконавець

0,428

14,72

20,07

Вимірювач

0,079

2,72

3,71

Контролер

0,073

2,51

3,42

в) III категорія складності

- " -

Виконавець

0,615

21,16

28,84

Вимірювач

0,114

3,92

5,35

Контролер

0,104

3,58

4,88

3. Складання довідок, розрахунок ідеальних часток, розподіл об'єкта

§

Зміст роботи

Одиниця виміру

Виконавці

Норма часу
(год.)

Тариф (без ПДВ)

для населення

для інших споживачів

1

2

3

4

5

6

7

3.1

Складання і видання довідки про відсутність або належність, вартість, технічний стан будинку, площу земельної ділянки, розмір житлової площі або заповнення штампа про це в будинковій книзі

Довідка,
Штамп

Виконавець

0,307

10,56

14,40

Контролер

0,065

2,24

3,05

те саме, електронна версія

Довідка

Виконавець

0,150

5,16

7,04

3.2

Складання і видача довідки про вартість належної частини об'єкта або площі земельної ділянки відповідно до ідеальної частки будинку, що належить декільком співвласникам. Розрахунок за розподілом вартості об'єкта або площі земельної ділянки, що відповідають ідеальним часткам, відповідно до право встановлювальних документів. Підшивання документів у справу

Об'єкт

Виконавець

0,500

17,20

23,45

Контролер

0,106

3,65

4,97

3.3

Формування, друкування та видання довідки про наявність зареєстрованого права власності на об'єкт нерухомості на одне прізвище

Довідка

Виконавець

0,761

26,18

35,69

Контролер

0,089

3,06

4,17

те саме, за кожне прізвище

Прізвище

Виконавець

0,099

3,41

4,64

Контролер

0,015

0,52

0,70

електронна версія довідки про наявність зареєстрованого права власності на об'єкт нерухомості

Довідка

Виконавець

0,250

8,60

11,73

3.4

Складання акта для висновку погодження про уточнення ідеальних часток або погодження про порядок користування житловим будинком

Акт

Виконавець

0,363

12,49

17,02

Контролер

0,089

3,06

4,17

3.5

Складання висновку й письмової відмови на випадок виявлення обставин, що суперечать складанню і виданню витягу з реєстру прав власності

Висновок

Виконавець

0,327

11,25

15,34

Контролер

0,206

7,09

9,66

3.6

Складання технічного висновку про об'єкт нерухомого майна та проекту рішення органу місцевого самоврядування про оформлення права власності на об'єкт нерухомого майна

Висновок

Виконавець

1,353

46,54

63,46

Контролер

0,277

9,53

12,99

3.7

Складання довідки на об'єкт нерухомого майна незавершеного будівництва

Об'єкт

Виконавець

0,500

17,20

23,45

Контролер

0,085

2,92

3,99

3.8

Розрахунок часток у спільній частковій власності на об'єкт нерухомого майна;

Розрахунок

Виконавець

1,062

36,53

49,81

Контролер

0,180

6,19

8,44

- додатково за кожного понад двох співвласників

Співвласник

Виконавець

0,223

7,67

10,46

Контролер

0,037

1,27

1,74

3.9

Розподіл одного домоволодіння на два і більше домоволодіння:

 

 

 

 

 

а) складання акта за участю співвласників про фактичний порядок користування будинками, будівлями та спорудами

Акт

Виконавець

0,452

15,55

21,20

Контролер

0,076

2,61

3,56

б) обмір частин земельної ділянки, що перебувають у фактичному користуванні співвласників, з нанесенням їх до копії плану земельної ділянки

Земельна ділянка

Виконавець

0,960

33,02

45,02

Вимірювач

0,883

30,38

41,41

Контролер

0,161

5,54

7,55

в) нанесення проекту розділу на копії планів земельної ділянки для інвентаризаційної справи і направлення в орган місцевого самоврядування, підрахунок площ за кожною новоствореною земельною ділянкою. Нанесення розмірів по межах цих ділянок

Новостворена ділянка

Виконавець

0,691

23,77

32,41

Контролер

0,010

0,34

0,47

г) підготовка проекту рішення місцевого органу влади

Висновок

Виконавець

0,618

21,26

28,98

Контролер

0,104

3,58

4,88

д) унесення змін зовнішніх меж ділянок та внутрішньої ситуації

Ділянка

Виконавець

0,111

3,82

5,21

Контролер

0,019

0,65

0,89

є) підшивання документів у справу

Справа

Виконавець

0,055

1,89

2,58

Контролер

0,010

0,34

0,47

ж) складання журналів внутрішніх та зовнішніх обмірів тощо

Форма

Виконавець

0,321

11,04

15,05

Контролер

0,054

1,86

2,53

3.10

Складання висновку про неможливість розподілу домоволодіння

Об'єкт

Виконавець

0,871

29,96

40,85

Контролер

0,125

4,30

5,86

4. Інші роботи

§

Зміст роботи

Одиниця виміру

Норма часу
(год.)

Тариф (без ПДВ)

для населення

для інших споживачів

1

2

3

4

5

6

4.1

Приймання та реєстрація замовлення

Замовлення

0,170

5,85

7,97

4.2

Вихід для виконання робіт з основної або поточної інвентаризації об'єктів нерухомого майна (у т. ч. квартир, гаражів, садових будинків тощо)

Вихід

0,700

24,08

32,83

4.3

Розшукування інвентаризаційно-реєстраційної справи, унесення в книгу обліку видачі з архіву з позначкою про повернення

Справа

0,079

2,72

3,71

4.4

Унесення інвентаризаційно-реєстраційної справи в книгу опису справ, що надходять в архів, і повернення справи на місце

Справа

0,060

2,06

2,81

4.5

Унесення інвентаризаційно-реєстраційної справи в алфавітний покажчик при первинній інвентаризації

Справа

0,041

1,41

1,92

4.6

Ведення розробленої статистичної звітності з підрахунком підсумків

Об'єкт

0,071

2,44

3,33

4.7

Брошурування інвентаризаційно-реєстраційних справ на об'єкт нерухомості про складання опису під час основної або поточної інвентаризації

Справа

0,164

5,64

7,69

4.8

Підшивання в інвентаризаційно-реєстраційну справу матеріалів при поточній інвентаризації або брошурування копій, що видаються замовникам

Справа

0,101

3,47

4,74

4.9

Таксування виконаних робіт

Об'єкт

0,190

6,54

8,91

4.10

Зведення нарядів з визначенням суми заробітної плати кожного виконавця

Об'єкт

0,016

0,55

0,75

4.11

Ілюмінування креслення

1 м2

0,071

2,44

3,33

4.12

Складання відповідних списків і надсилання повідомлення місцевим органам влади для вжиття заходів щодо виявлення самовільного будівництва або самовільного захоплення землі

Об'єкт

0,213

7,33

9,99

4.13

Видача розписки

Документ

0,334

11,49

15,66

4.14

Видача документа замовнику

Документ

0,079

2,72

3,71

4.15

Виписка рахунків

Рахунок

0,069

2,37

3,24

4.16

Зняття копій з інвентаризаційних матеріалів шляхом застосування копіювальної техніки

Сторінка

0,005

0,17

0,23

4.17

Електронна версія технічного паспорта на об'єкт нерухомості

Виконавець

0,450

15,48

21,11

5. Технічна інвентаризація зелених насаджень

§

Зміст роботи

Одиниця виміру

Норма часу
(год.)

Тариф (без ПДВ)

для населення

для інших споживачів

1

2

3

4

5

6

А. Технічна інвентаризація

5.1

Первинна технічна інвентаризація, складання ескізів, заміри контурів ситуації, технічне описування зелених насаджень на площі до 1000 м2:

 

 

 

 

I категорія складності

1000 м2

3,478

119,64

163,12

II категорія складності

- " -

3,833

131,86

179,77

III категорія складності

- " -

4,152

142,83

194,73

5.2

Те саме, за кожні 100 м2 площі більше 1000 м2 до 5000 м2 включно:

 

 

 

 

I категорія складності

100 м2

0,263

9,05

12,33

II категорія складності

- " -

0,291

10,01

13,65

III категорія складності

- " -

0,319

10,97

14,96

5.3

Те саме, за кожні 100 м2 площі
більше 5000 м2 до 30000 м2 включно:

 

 

 

 

I категорія складності

100 м2

0,206

7,09

9,66

II категорія складності

- " -

0,227

7,81

10,65

III категорія складності

- " -

0,248

8,53

11,63

5.4

Те саме, за кожні 100 м2 площі
більше 30000 м2 включно:

 

 

 

 

I категорія складності

100 м2

0,142

4,88

6,66

II категорія складності

- " -

0,156

5,37

7,32

III категорія складності

- " -

0,163

5,61

7,64

5.5

Складання інвентаризаційного плану зелених насаджень, підрахунок площ, заповнення оціночних форм бланків, Обведення тушшю плану зелених насаджень на площі до 1000 м2:

 

 

 

 

I категорія складності

100 м2

0,764

26,28

35,83

II категорія складності

- " -

0,840

28,90

39,40

III категорія складності

- " -

0,924

31,79

43,34

5.6

Те саме, за кожні 100 м2 площі
більше 1000 м2 до 5000 м2 включно:

 

 

 

 

I категорія складності

100 м2

0,058

2,00

2,72

II категорія складності

- " -

0,064

2,20

3,00

III категорія складності

- " -

0,070

2,41

3,28

5.7

Те саме, за кожні 100 м2 площі
більше 5000 м2 до 30000 м2 включно:

 

 

 

 

I категорія складності

100 м2

0,045

1,55

2,11

II категорія складності

- " -

0,050

1,72

2,35

III категорія складності

- " -

0,054

1,86

2,53

5.8

Те саме, за кожні 100 м2 площі
більше 30000 м2 включно:

 

 

 

 

I категорія складності

100 м2

0,031

1,07

1,45

II категорія складності

- " -

0,034

1,17

1,59

III категорія складності

- " -

0,036

1,24

1,69

Б. Облік та обстеження дерев та чагарників

5.9

Перерахунок дерев з нанесенням їх на план, визначення породи, виду, діаметра, висоти, віку та стану. Опис пошкоджень та хвороб:

 

 

 

 

- окремо розташовані дерева, дерева в групах, алеях, парках, скверах і садах

10 одиниць

0,397

13,66

18,62

5.10

- молоді дерева діаметром до 5 см

- " -

0,192

2,65

3,61

5.11

- дерева в лісопарках, гаях, лісах, які враховуються усередненим способом на площі до 0,5 га

10 одиниць

0,099

34,06

46,43

5.12

- те саме, на площі більше 0,5 га

- " -

0,035

1,20

1,64

5.13

- рядова посадка та окремо розташовані дерева на вулицях і площах

- " -

0,440

15,14

20,64

5.14

Перерахунок чагарників з нанесенням їх на план. Визначення породи, віку і стану

10 одиниць

0,213

7,33

9,99

5.15

Те саме, усередненим способом на площі до 0,5 га

10 м2

0,149

5,13

6,99

5.16

Те саме, на площі більш 0,5 га

- " -

0,057

1,96

2,67

5.17

Перерахування кущів у живоплотах протяжністю до 500 м

10 м

0,234

8,05

10,97

5.18

Те саме, за кожні 10 м більше 500 м

10 м

0,099

3,41

4,64

5.19

Нумерація дерев на оригіналах і копіях планів

10 номерів

0,057

1,96

2,67

5.20

Облік і опис пам'ятників, скульптур, басейнів, фонтанів

1 одиниця

0,412

14,17

19,32

5.21

Інвентаризація замощених канавок, які проходять уздовж ґрунтових доріжок до 30 м

1 одиниця

0,703

24,18

32,97

5.22

Те саме, за 1 м більше 30 м

1 м

0,007

0,24

0,33

5.23

Складання робочого обліку зелених насаджень

Сторінка

0,099

3,41

4,64

5.24

Складання технічного паспорта на об'єкт зеленого господарства

Паспорт

1,500

51,60

70,35

5.25

Брошурування справи оригіналу при інвентаризації зелених насаджень

Справа

0,483

16,62

22,65

5.26

Те саме, копія

Справа

0,241

8,29

11,30

5.27

Визначення вартості при площі об'єкта до 0,5 га

Об'єкт

0,263

9,05

12,33

5.28

Те саме, до 3,0 га

- " -

0,341

11,73

15,99

5.29

Те саме, більше 3,0 га

- " -

0,433

14,90

20,31

В. Визначення вартості витрат з посадки фруктових дерев та ягідних кущів

5.30

Складання креслення на земельну ділянку, яка підлягає вилученню з вказаних зелених насаджень площею до 1000 м2

Ділянка

3,314

114,00

155,43

5.31

Те саме, за кожні 100 м2
більше 1000 м2

100 м2

0,284

9,77

13,32

5.32

Оцінка фруктових дерев

10 одиниць

0,440

15,14

20,64

5.33

Те саме, ягідних кущів

- " -

0,234

8,05

10,97

5.34

Те саме, ягідників

10 м2

0,156

5,37

7,32

5.35

Обведення тушшю плану або зняття копії на кальку, якщо площа об'єкта до 1000 м2

Об'єкт

0,504

17,34

23,64

5.36

Те саме, за кожні 100 м2 більше 1000 м2

100 м2

0,021

0,72

0,98

6. Технічна інвентаризація інженерних мереж

N

Зміст роботи

Одиниця виміру

Норма часу
(год.)

Тариф (без ПДВ)

для населення

для інших споживачів

А. Технічна інвентаризація електричних мереж

1

2

3

4

5

6

6.1

Обстеження електричних повітряних ліній у натурі, знімання і прив'язка їх до місцевих орієнтирів. Визначення основних параметрів (робоча напруга, марка проводів, арматура тощо). Складання абрису, схем, технічного опису

Кілометр

7,232

248,78

339,18

6.2

Обстеження кабельних електричних мереж у натурі, знімання і прив'язка їх до місцевих орієнтирів. Визначення основних параметрів (робоча напруга, арматура тощо). Складання абрису, схем, технічного опису

Кілометр

15,648

538,29

733,89

6.3

Складання технічного опису і специфікацій, заповнення інвентаризаційних карток на обладнання трансформаторних підстанцій

Картка, позиція

0,333

11,46

15,62

6.4

Обстеження, зняття та прив'язка електричних уводів

Одиниця

0,243

8,36

11,40

6.5

Складання, викреслювання тушшю плану в масштабі 1:500 без рельєфу вулиці, проїзду з електричними мережами

Гектар

2,350

80,84

110,22

6.6

Складання, викреслювання схематичної карти з нанесенням інженерних мереж

Форматка

0,428

14,72

20,07

6.7

Зняття копії з плану вулиці або проїзду в масштабі 1:500 для наступного нанесення на план інженерних мереж

Кілометр

1,008

34,68

47,28

6.8

Зняття копії плану інженерних мереж у масштабі 1:500

Кілометр

0,910

31,30

42,68

6.9

Визначення оцінки інженерних мереж, окремих елементів

Елемент

0,226

7,77

10,60

6.10

Складання зведеного акта

Запис

0,063

2,17

2,95

Б. Технічна інвентаризація водопровідно-каналізаційних мереж

6.11

Зняття та складання абрису, прив'язка до місцевості оглядових колодязів, пожежних гідрантів тощо. Обстеження, визначення матеріалу труб. Складання схем і технічного опису

Кілометр

16,012

550,81

750,96

6.12

Зняття та складання абрису каналізаційної мережі. Прив'язка до місцевості оглядових колодязів. Обстеження, визначення матеріалів труб, складання технічного опису

Кілометр

10,320

355,01

484,01

6.13

Обстеження, обмір, нанесення на план уводів і випусків:

 

 

 

 

- водопровідної мережі

Ввід

0,416

14,31

19,51

- каналізаційної мережі

Випуск

0,375

12,90

17,59

6.14

Нанесення на план проїздів або кварталів мереж та їх елементів у масштабі 1:500:

 

 

 

 

- водопровідної мережі

Кілометр

0,728

25,04

34,14

- каналізаційної мережі

- " -

0,703

24,18

32,97

6.15

Викреслювання вертикального або горизонтального розрізу колодязя, складання специфікації на його обладнання:

 

 

 

 

- водопровідний колодязь

Колодязь

0,388

13,35

18,20

- каналізаційний колодязь

- " -

0,399

13,73

18,71

6.16

Викреслювання мережі тушшю:

 

 

 

 

- водопровідної мережі

Кілометр

0,828

28,48

38,83

- каналізаційної мережі

- " -

0,789

27,14

37,00

6.17

Обмір та детальний опис колодязів, підземних споруд. Складання детальних польових ескізів у 2 - 3-х проекціях:

 

 

 

 

- водопровідний колодязь

Колодязь

0,430

14,79

20,17

- каналізаційний, кабельний колодязь

- " -

0,330

11,35

15,48

- спец трубопровідний колодязь

- " -

0,485

16,68

22,75

6.18

Обмір та детальний опис вузлів підземних споруд. Визначення призначення, напрямку тощо. Складання польових ескізів

Вузол, опора

0,389

13,38

18,24

6.19

Формування технічного паспорта інженерних споруд

Паспорт

0,283

9,74

13,27

 

Начальник управління економіки
Севастопольської міської
державної адміністрації

Е. К. Ахтемов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали