Додаткова копія: Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПП "ГАРАНТ ЕНЕРГО М"

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2018 року N 2059

м. Київ

Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПП "ГАРАНТ ЕНЕРГО М"

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII), Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року N 1470 (Постанова N 1470), Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня 2018 року N 1175 (Порядок N 1175), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Установити ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ГАРАНТ ЕНЕРГО М":

1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії на території м. Новояворівськ, смт Івано-Франкове, смт Шкло, с. Новий Яр, с. Ліс, х. Окілки, х. Батоги, с. Старичі, с. Стадники Яворівського району Львівської області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває в управлінні ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГАРАНТ ЕНЕРГО М", на рівні:

для 1 класу напруги - 136,01 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість);

для 2 класу напруги - 537,20 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість);

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГАРАНТ ЕНЕРГО М" на території м. Новояворівськ, смт Івано-Франкове, смт Шкло, с. Новий Яр, с. Ліс, х. Окілки, х. Батоги, с. Старичі, с. Стадники Яворівського району Львівської області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває в управлінні ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГАРАНТ ЕНЕРГО М", згідно з додатком 1;

3) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії на території м. Новий Розділ Львівської області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває в управлінні ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГАРАНТ ЕНЕРГО М", на рівні:

для 1 класу напруги - 142,69 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість);

для 2 класу напруги - 940,08 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість);

4) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГАРАНТ ЕНЕРГО М" на території м. Новий Розділ Львівської області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває в управлінні ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГАРАНТ ЕНЕРГО М", згідно з додатком 2.

2. ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ГАРАНТ ЕНЕРГО М" перераховувати та обліковувати кошти, що визначені як джерела фінансування Інвестиційних програм ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГАРАНТ ЕНЕРГО М" на 2019 рік (амортизація та плата за реактивну електроенергію), на окремих банківських рахунках та не використовувати ці кошти до прийняття НКРЕКП рішення щодо схвалення Інвестиційних програм ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГАРАНТ ЕНЕРГО М" на 2019 рік.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2019 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

 

Додаток 1
до постанови НКРЕКП
28.12.2018 N 2059

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГАРАНТ ЕНЕРГО М" на території м. Новояворівськ, смт Івано-Франкове, смт Шкло, с. Новий Яр, с. Ліс, х. Окілки, х. Батоги, с. Старичі, с. Стадники Яворівського району Львівської області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває в управлінні ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГАРАНТ ЕНЕРГО М"

Код рядка

Перелік складових частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії, що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл електричної енергії (необхідний дохід), тис. грн

Витрати на розподіл електричної енергії (необхідний дохід), тис. грн

1 клас

2 клас

1

Операційні витрати:

28552

6249

22303

1.1

Матеріальні витрати:

1286

330

956

1.1.1

виробничі послуги

44

11

33

1.1.2

сировина і матеріали

132

34

98

1.1.3

послуги оператора системи передачі

0

0

0

1.1.4

послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління

0

0

0

1.1.5

паливно-мастильні матеріали

242

62

180

1.1.6

витрати на ремонт

501

129

372

1.1.7

витрати на електричну енергію для господарчих потреб

367

94

273

1.2

Витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл

13323

2337

10986

1.3

Витрати на оплату праці

11237

2887

8350

1.4

Відрахування на соціальні заходи

2472

635

1837

1.5

Амортизація

2965

762

2203

1.6

Інші операційні витрати:

328

84

244

1.6.1

плата за землю

64

16

48

1.6.2

витрати на зв'язок

15

4

11

1.6.3

витрати на службові відрядження

13

3

10

1.6.4

витрати на обслуговування програмного забезпечення

0

0

0

1.6.5

витрати на спільне використання технологічних електричних мереж

0

0

0

1.6.6

інші витрати

236

61

175

1.7

Коригування витрат*

-3059

-786

-2273

2

Усього фінансові витрати (% за кредит)

0

0

0

3

Витрати з прибутку на:

766

197

569

3.1

розвиток виробництва/виробничі інвестиції

0

0

0

3.2

податок на прибуток

0

0

0

3.3

інші витрати з прибутку

766

197

569

4

Дефіцит або профіцит коштів у частині надходження та витрат, пов'язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж

0

0

0

5

Усього загальні витрати (необхідний дохід)

29318

6446

22872

* Коригування витрат у сумі - 3058,73 тис. грн (без податку на додану вартість) відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 14 грудня 2018 року N 1937.

Тариф на розподіл електричної енергії для
1 класу напруги (грн/МВт·год) - 136,01

Тариф на розподіл електричної енергії для
2 класу напруги (грн/МВт·год) - 537,20

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

А. Гудаченко

 

Додаток 2
до постанови НКРЕКП
28.12.2018 N 2059

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГАРАНТ ЕНЕРГО М" на території м. Новий Розділ Львівської області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває в управлінні ПП "ГАРАНТ ЕНЕРГО М"

Код рядка

Перелік складових частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії, що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл електричної енергії (необхідний дохід), тис. грн

Витрати на розподіл електричної енергії (необхідний дохід), тис. грн

1 клас

2 клас

1

Операційні витрати:

23556

7106

16450

1.1

Матеріальні витрати:

1608

212

1396

1.1.1

виробничі послуги

529

70

459

1.1.2

сировина і матеріали

229

30

199

1.1.3

послуги оператора системи передачі

0

0

0

1.1.4

послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління

0

0

0

1.1.5

паливно-мастильні матеріали

141

19

122

1.1.6

витрати на ремонт

630

83

547

1.1.7

витрати на електричну енергію для господарчих потреб

79

10

69

1.2

Витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл

8399

5105

3294

1.3

Витрати на оплату праці

9683

1279

8404

1.4

Відрахування на соціальні заходи

2130

281

1849

1.5

Амортизація

2819

372

2447

1.6

Інші операційні витрати:

181

24

157

1.6.1

плата за землю

29

4

25

1.6.2

витрати на зв'язок

16

2

14

1.6.3

витрати на службові відрядження

11

1

10

1.6.4

витрати на обслуговування програмного забезпечення

0

0

0

1.6.5

витрати на спільне використання технологічних електричних мереж

0

0

0

1.6.6

інші витрати

125

17

108

1.7

Коригування витрат*

-1264

-167

-1097

2

Усього фінансові витрати (% за кредит)

0

0

0

3

Витрати з прибутку на:

680

90

590

3.1

розвиток виробництва/виробничі інвестиції

0

0

0

3.2

податок на прибуток

0

0

0

3.3

інші витрати з прибутку

680

90

590

4

Дефіцит або профіцит коштів у частині надходження та витрат, пов'язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж

0

0

0

5

Усього загальні витрати (необхідний дохід)

24236

7196

17040


* Коригування витрат у сумі - 1263,80 тис. грн (без податку на додану вартість) відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 27 листопада 2018 року N 1549 (Постанова N 1549).

Тариф на розподіл електричної енергії для
1 класу напруги (грн/МВт·год) - 142,69

Тариф на розподіл електричної енергії для
2 класу напруги (грн/МВт·год) - 940,08

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

А. Гудаченко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали