Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 24 січня 2018 року N 76

м. Київ

Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII), статті 17 Закону України "Про електроенергетику", Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 13 квітня 2017 року N 504 (Постанова N 504), та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 липня 2017 року N 932 (Постанова N 932), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Установити Публічному акціонерному товариству "Українська залізниця": на період з 01 лютого 2018 року по 31 березня 2018 року включно:

1) тарифи на розподіл електричної енергії на рівні:

для 1 класу напруги - 50,91 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 класу напруги - 245,97 грн/МВт·год (без ПДВ);

2) тарифи на постачання електричної енергії на рівні:

для 1 групи споживачів - 12,06 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 групи споживачів - 60,28 грн/МВт·год (без ПДВ);

3) структуру тарифів на розподіл та постачання електричної енергії Публічному акціонерному товариству "Українська залізниця" на період з 01 лютого 2018 року по 31 березня 2018 року згідно з додатком 1.

2. Установити Публічному акціонерному товариству "Українська залізниця" з 01 квітня 2018 року:

1) тарифи на розподіл електричної енергії на рівні:

для 1 класу напруги - 51,31 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 класу напруги - 248,09 грн/МВт·год (без ПДВ);

2) тарифи на постачання електричної енергії на рівні:

для 1 групи споживачів - 12,08 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 групи споживачів - 60,42 грн/МВт·год (без ПДВ);

3) структуру тарифів на розподіл та постачання електричної енергії Публічному акціонерному товариству "Українська залізниця" з 01 квітня 2018 року згідно з додатком 2.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 12 грудня 2016 року N 2205 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ "Укрзалізниця" (Постанова N 2205) (зі змінами).

4. Ця постанова набирає чинності з 01 лютого 2018 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

 

Додаток 1
до постанови НКРЕКП
24.01.2018 N 76

Структура тарифів на розподіл та постачання електричної енергії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" на період з 01 лютого 2018 року по 31 березня 2018 року включно

Перелік складових частин витрат з ліцензованого виду діяльності, що включаються в розрахунок тарифу

Одиниці виміру

Загальні витрати (з розрахунку на рік)

Витрати на розподіл (з розрахунку на рік)

Витрати на постачання (з розрахунку на рік)

1 клас

2 клас

1. Операційні витрати:

тис. грн

732289

260144

398502

73643

Матеріальні витрати:

тис. грн

116354

30404

80747

5203

виробничі послуги

тис. грн

13236

3953

6983

2300

сировина і матеріали

тис. грн

14924

2778

11477

669

лічильники

тис. грн

0

0

0

0

паливо

тис. грн

11703

1923

9655

125

витрати на ремонт

тис. грн

59402

20173

37997

1232

витрати на ел. ен. для господарчих потреб

тис. грн

17089

1577

14635

877

витрати на використання ел. мереж інших ліцензіатів-передавачів

тис. грн

0

0

0

0

Витрати на оплату праці

тис. грн

504874

188283

260102

56489

Відрахування на соціальні заходи

тис. грн

111072

41422

57223

12427

Амортизація

тис. грн

93237

35182

57332

723

Інші операційні витрати:

тис. грн

34220

7310

15199

11711

плата за землю

тис. грн

2142

285

1857

0

комунальний податок

тис. грн

0

0

0

0

витрати на зв'язок

тис. грн

1155

73

552

530

витрати на службові відрядження

тис. грн

2204

333

1185

686

податок на транспорт

тис. грн

0

0

0

0

утримання легкового транспорту

тис. грн

143

4

25

114

інвентаризація землі

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати

тис. грн

28576

6615

11580

10381

Коригування витрат*

тис. грн

-127468

-42457

-72101

-12910

2. Усього фінансові витрати (% за кредит)

тис. грн

0

0

0

0

3. Витрати з прибутку на:

тис. грн

8787

3122

4782

883

дивіденди/базу нарахування

тис. грн

0

0

0

0

розвиток виробництва/виробничі інвестиції

тис. грн

0

0

0

0

формування резервного фонду

тис. грн

0

0

0

0

податок на прибуток

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати з прибутку

тис. грн

8787

3122

4782

883

4. Усього від реалізації електроенергії

тис. грн

741076

263266

403284

74526


* Коригування витрат у сумі - 116845,59 тис. грн (без ПДВ) - вилучення коштів відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 27 жовтня 2017 року N 1299 (Постанова N 1299) (з розрахунку на 11 місяців - 127468 тис. грн (без ПДВ)).

Тариф на передачу електричної енергії для
1 класу напруги (грн/МВт·год) - 50,91

Тариф на постачання електричної енергії для
1 групи споживачів (грн/МВт·год) - 12,06

Тариф на передачу електричної енергії для
2 класу напруги (грн/МВт·год) - 245,97

Тариф на постачання електричної енергії для
2 групи споживачів (грн/МВт·год) - 60,28

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

К. Сушко

 

Додаток 2
до постанови НКРЕКП
24.01.2018 N 76

Структура тарифів на розподіл та постачання електричної енергії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" з 01 квітня 2018 року

Перелік складових частин витрат з ліцензованого виду діяльності, що включаються в розрахунок тарифу

Одиниці виміру

Загальні витрати (з розрахунку на рік)

Витрати на розподіл (з розрахунку на рік)

Витрати на постачання (з розрахунку на рік)

1 клас

2 клас

1. Операційні витрати:

тис. грн

739576

262737

402727

74112

Матеріальні витрати:

тис. грн

116354

30404

80747

5203

виробничі послуги

тис. грн

13236

3953

6983

2300

сировина і матеріали

тис. грн

14924

2778

11477

669

лічильники

тис. грн

0

0

0

0

паливо

тис. грн

11703

1923

9655

125

витрати на ремонт

тис. грн

59402

20173

37997

1232

витрати на ел. ен. для господарчих потреб

тис. грн

17089

1577

14635

877

витрати на використання ел. мереж інших ліцензіатів-передавачів

тис. грн

0

0

0

0

Витрати на оплату праці

тис. грн

504874

188283

260102

56489

Відрахування на соціальні заходи

тис. грн

111072

41422

57223

12427

Амортизація

тис. грн

100524

37775

61557

1192

Інші операційні витрати:

тис. грн

34220

7310

15199

11711

плата за землю

тис. грн

2142

285

1857

0

комунальний податок

тис. грн

0

0

0

0

витрати на зв'язок

тис. грн

1155

73

552

530

витрати на службові відрядження

тис. грн

2204

333

1185

686

податок на транспорт

тис. грн

0

0

0

0

утримання легкового транспорту

тис. грн

143

4

25

114

інвентаризація землі

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати

тис. грн

28576

6615

11580

10381

Коригування витрат*

тис. грн

-127468

-42457

-72101

-12910

2. Усього фінансові витрати (% за кредит)

тис. грн

0

0

0

0

3. Витрати з прибутку на:

тис. грн

7287

2602

4102

583

дивіденди/базу нарахування

тис. грн

0

0

0

0

розвиток виробництва/виробничі інвестиції

тис. грн

2187

781

1231

175

формування резервного фонду

тис. грн

0

0

0

0

податок на прибуток

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати з прибутку

тис. грн

5100

1821

2871

408

4. Усього від реалізації електроенергії

тис. грн

746863

265339

406829

74695


* Коригування витрат у сумі - 116845,59 тис. грн (без ПДВ) - вилучення коштів відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 27 жовтня 2017 року N 1299 (Постанова N 1299) (з розрахунку на 11 місяців - 127468 тис. грн (без ПДВ)).

Тариф на передачу електричної енергії для
1 класу напруги (грн/МВт·год) - 51,31

Тариф на постачання електричної енергії для
1 групи споживачів (грн/МВт·год) - 12,08

Тариф на передачу електричної енергії для
2 класу напруги (грн/МВт·год) - 248,09

Тариф на постачання електричної енергії для
2 групи споживачів (грн/МВт·год) - 60,42

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

К. Сушко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали