Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 24 січня 2018 року N 71

м. Київ

Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII), статті 17 Закону України "Про електроенергетику", Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 13 квітня 2017 року N 504 (Постанова N 504), та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 липня 2017 року N 932 (Постанова N 932), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Установити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" на період з 01 лютого 2018 року по 31 березня 2018 року включно:

1) тарифи на розподіл електричної енергії на рівні:

для 1 класу напруги - 62,13 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 класу напруги - 359,75 грн/МВт·год (без ПДВ);

2) тарифи на постачання електричної енергії на рівні:

для 1 групи споживачів - 17,74 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 групи споживачів - 88,68 грн/МВт·год (без ПДВ);

3) структуру тарифів на розподіл та постачання електричної енергії ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" на період з 01 лютого 2018 року по 31 березня 2018 року згідно з додатком 1.

2. Установити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" з 01 квітня 2018 року:

1) тарифи на розподіл електричної енергії на рівні:

для 1 класу напруги - 69,46 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 класу напруги - 411,85 грн/МВт·год (без ПДВ);

2) тарифи на постачання електричної енергії на рівні:

для 1 групи споживачів - 19,58 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 групи споживачів - 97,88 грн/МВт·год (без ПДВ);

3) структуру тарифів на розподіл та постачання електричної енергії ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" з 01 квітня 2018 року згідно з додатком 2.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 грудня 2016 року N 2232 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ "Чернігівобленерго" (Постанова N 2232) (зі змінами).

4. Ця постанова набирає чинності з 01 лютого 2018 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні -газеті "Урядовий кур'єр".

 

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

 

Додаток 1
до постанови НКРЕКП
24.01.2018 N 71

Структура тарифів на розподіл та постачання електричної енергії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" на період з 01 лютого 2018 року по 31 березня 2018 року включно

Перелік складових частин витрат з ліцензованого виду діяльності, що включаються в розрахунок тарифу

Одиниці виміру

Загальні витрати (з розрахунку на рік)

Витрати на розподіл (з розрахунку на рік)

Витрати на постачання (з розрахунку на рік)

1 клас

2 клас

1. Операційні витрати:

тис. грн

609870

105080

426504

78286

Матеріальні витрати:

тис. грн

111447

36026

68903

6518

виробничі послуги

тис. грн

11949

1721

9392

836

сировина і матеріали

тис. грн

5388

1466

3016

906

лічильники

тис. грн

0

0

0

0

паливо

тис. грн

32187

12446

17488

2253

витрати на ремонт

тис. грн

45906

20393

25421

92

витрати на ел. ен. для господарчих потреб

тис. грн

16017

0

13586

2431

витрати на використання ел. мереж інших ліцензіатів-передавачів

тис. грн

0

0

0

0

Витрати на оплату праці

тис. грн

336284

43772

242312

50200

Відрахування на соціальні заходи

тис. грн

73982

9630

53308

11044

Амортизація

тис. грн

51049

5513

44158

1378

Інші операційні витрати:

тис. грн

41609

10884

20997

9728

плата за землю

тис. грн

10893

3066

7539

288

комунальний податок

тис. грн

0

0

0

0

витрати на зв'язок

тис. грн

2469

114

1199

1156

витрати на службові відрядження

тис. грн

1911

1458

32

421

податок на транспорт

тис. грн

0

0

0

0

утримання легкового транспорту

тис. грн

380

88

216

76

інвентаризація землі

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати

тис. грн

25956

6158

12011

7787

Коригування витрат*

тис. грн

-4501

-745

-3174

-582

2. Усього фінансові витрати (% за кредит)

тис. грн

0

0

0

0

3. Витрати з прибутку на:

тис. грн

7318

1261

5118

939

дивіденди/базу нарахування

тис. грн

0

0

0

0

розвиток виробництва/виробничі інвестиції

тис. грн

0

0

0

0

формування резервного фонду

тис. грн

0

0

0

0

податок на прибуток

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати з прибутку

тис. грн

7318

1261

5118

939

4. Усього від реалізації електроенергії

тис. грн

617188

106341

431622

79225


* Коригування витрат у сумі:

- 4125,99 тис. грн (без ПДВ) - вилучення коштів відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 24 січня 2018 року N 60 (з розрахунку на 11 місяців - 4501 тис. грн (без ПДВ)).

Тариф на розподіл електричної енергії для
1 класу напруги (грн/МВт·год) - 62,13

Тариф на постачання електричної енергії для
1 групи споживачів (грн/МВт·год) - 17,74

Тариф на розподіл електричної енергії для
2 класу напруги (грн/МВт·год) - 359,75

Тариф на постачання електричної енергії для
2 групи споживачів (грн/МВт·год) - 88,68

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

К. Сушко

 

Додаток 2
до постанови НКРЕКП
24.01.2018 N 71

Структура тарифів на розподіл та постачання електричної енергії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" з 01 квітня 2018 року

Перелік складових частин витрат з ліцензованого виду діяльності, що включаються в розрахунок тарифу

Одиниці виміру

Загальні витрати (з розрахунку на рік)

Витрати на розподіл (з розрахунку на рік)

Витрати на постачання (з розрахунку на рік)

1 клас

2 клас

1. Операційні витрати:

тис. грн

637957

108114

450798

79045

Матеріальні витрати:

тис. грн

111447

36026

68903

6518

виробничі послуги

тис. грн

11949

1721

9392

836

сировина і матеріали

тис. грн

5388

1466

3016

906

лічильники

тис. грн

0

0

0

0

паливо

тис. грн

32187

12446

17488

2253

витрати на ремонт

тис. грн

45906

20393

25421

92

витрати на ел. ен. для господарчих потреб

тис. грн

16017

0

13586

2431

витрати на використання ел. мереж інших ліцензіатів-передавачів

тис. грн

0

0

0

0

Витрати на оплату праці

тис. грн

336284

43772

242312

50200

Відрахування на соціальні заходи

тис. грн

73982

9630

53308

11044

Амортизація

тис. грн

79136

8547

68452

2137

Інші операційні витрати:

тис. грн

41609

10884

20997

9728

плата за землю

тис. грн

10893

3066

7539

288

комунальний податок

тис. грн

0

0

0

0

витрати на зв'язок

тис. грн

2469

114

1199

1156

витрати на службові відрядження

тис. грн

1911

1458

32

421

податок на транспорт

тис. грн

0

0

0

0

утримання легкового транспорту

тис. грн

380

88

216

76

інвентаризація землі

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати

тис. грн

25956

6158

12011

7787

Коригування витрат*

тис. грн

-4501

-745

-3174

-582

2. Усього фінансові витрати (% за кредит)

тис. грн

0

0

0

0

3. Витрати з прибутку на:

тис. грн

64997

10765

45832

8400

дивіденди/базу нарахування

тис. грн

0

0

0

0

розвиток виробництва/виробничі інвестиції

тис. грн

39097

6476

27568

5053

формування резервного фонду

тис. грн

0

0

0

0

податок на прибуток

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати з прибутку

тис. грн

25900

4289

18264

3347

4. Усього від реалізації електроенергії

тис. грн

702954

118879

496630

87445


* Коригування витрат у сумі:

- 4125,99 тис. грн (без ПДВ) - вилучення коштів відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 24 січня 2018 року N 60 (з розрахунку на 11 місяців - 4501 тис. грн (без ПДВ)).

Тариф на розподіл електричної енергії для
1 класу напруги (грн/МВт·год) - 69,46

Тариф на постачання електричної енергії для
1 групи споживачів (грн/МВт·год) - 19,58

Тариф на розподіл електричної енергії для
2 класу напруги (грн/МВт·год) - 411,85

Тариф на постачання електричної енергії для
2 групи споживачів (грн/МВт·год) - 97,88

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

К. Сушко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали