НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 20 лютого 2018 року N 208

м. Київ

Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії ПрАТ "Київобленерго"

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII), статті 17 Закону України "Про електроенергетику", Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 13 квітня 2017 року N 504 (Постанова N 504), та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 липня 2017 року N 932 (Постанова N 932), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Установити Приватному акціонерному товариству "Київобленерго" на період з 01 березня 2018 року по 31 березня 2018 року включно:

1) тарифи на розподіл електричної енергії на рівні:

для 1 класу напруги - 18,27 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 класу напруги - 145,60 грн/МВт·год (без ПДВ);

2) тарифи на постачання електричної енергії на рівні:

для 1 групи споживачів - 6,55 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 групи споживачів - 32,74 грн/МВт·год (без ПДВ);

3) структуру тарифів на розподіл та постачання електричної енергії Приватному акціонерному товариству "Київобленерго" на період з 01 березня 2018 року по 31 березня 2018 року згідно з додатком 1.

2. Установити Приватному акціонерному товариству "Київобленерго" з 01 квітня 2018 року:

1) тарифи на розподіл електричної енергії на рівні:

для 1 класу напруги - 19,30 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 класу напруги - 152,35 грн/МВт·год (без ПДВ);

2) тарифи на постачання електричної енергії на рівні:

для 1 групи споживачів - 6,68 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 групи споживачів - 33,41 грн/МВт·год (без ПДВ);

3) структуру тарифів на розподіл та постачання електричної енергії Приватному акціонерному товариству "Київобленерго" з 01 квітня 2018 року згідно з додатком 2.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 грудня 2016 року N 2222 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПрАТ "Київобленерго" (Постанова N 2222) (зі змінами).

4. Ця постанова набирає чинності з 01 березня 2018 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Голова НКРЕКП

Д. Вовк 

 

Додаток 1
до постанови НКРЕКП
20.02.2018 N 208

Структура тарифів на розподіл та постачання електричної енергії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВОБЛЕНЕРГО" на період з 01 березня 2018 року по 31 березня 2018 року включно

Перелік складових частин витрат з ліцензованого виду діяльності, що включаються в розрахунок тарифу

Одиниці виміру

Загальні витрати (з розрахунку на рік)

Витрати на розподіл (з розрахунку на рік)

Витрати на постачання (з розрахунку на рік)

1 клас

2 клас

1. Операційні витрати:

тис. грн

781891

106768

579213

95910

Матеріальні витрати:

тис. грн

173297

45354

124884

3059

виробничі послуги

тис. грн

11333

3619

7259

455

сировина і матеріали

тис. грн

5534

2003

3423

108

лічильники

тис. грн

0

0

0

0

паливо

тис. грн

60866

10168

48607

2091

витрати на ремонт

тис. грн

72623

29564

42654

405

витрати на ел.ен. для господарчих потреб

тис. грн

22941

0

22941

0

витрати на використання ел. мереж інших ліцензіатів-передавачів

тис. грн

0

0

0

0

Витрати на оплату праці

тис. грн

441229

36622

329598

75009

Відрахування на соціальні заходи

тис. грн

97070

8057

72511

16502

Амортизація

тис. грн

68719

14255

53455

1009

Інші операційні витрати:

тис. грн

83814

13205

59755

10854

плата за землю

тис. грн

9218

2656

5845

717

комунальний податок

тис. грн

0

0

0

0

витрати на зв'язок

тис. грн

3118

1296

1477

345

витрати на службові відрядження

тис. грн

1938

449

1158

331

податок на транспорт

тис. грн

0

0

0

0

утримання легкового транспорту

тис. грн

0

0

0

0

інвентаризація землі

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати

тис. грн

69540

8804

51275

9461

Коригування витрат*

тис. грн

-82238

-10725

-60990

-10523

2. Усього фінансові витрати ( % за кредит)

тис. грн

0

0

0

0

3. Витрати з прибутку на:

тис. грн

9383

1281

6951

1151

дивіденди/базу нарахування

тис. грн

0

0

0

0

розвиток виробництва/виробничі інвестиції

тис. грн

0

0

0

0

формування резервного фонду

тис. грн

0

0

0

0

податок на прибуток

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати з прибутку

тис. грн

9383

1281

6951

1151

4. Усього від реалізації електроенергії

тис. грн

791274

108049

586164

97061


* Коригування витрат у сумі -68531,31 тис. грн (без ПДВ) - вилучення коштів відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 23 січня 2018 року N 55 (Постанова N 55) (з розрахунку на 10 місяців - -82238 тис. грн (без ПДВ)).

Тариф на розподіл електричної енергії для
1 класу напруги (грн/МВт·год) - 18,27

Тариф на постачання електричної енергії для
1 групи споживачів (грн/МВт·год) - 6,55

Тариф на розподіл електричної енергії для
2 класу напруги (грн/МВт·год) - 145,60

Тариф на постачання електричної енергії для
2 групи споживачів (грн/МВт·год) - 32,74

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

К. Сушко

 

Додаток 2
до постанови НКРЕКП
20.02.2018 N 208

Структура тарифів на розподіл та постачання електричної енергії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВОБЛЕНЕРГО" з 01 квітня 2018 року

Перелік складових частин витрат з ліцензованого виду діяльності, що включаються в розрахунок тарифу

Одиниці виміру

Загальні витрати (з розрахунку на рік)

Витрати на розподіл (з розрахунку на рік)

Витрати на постачання (з розрахунку на рік)

1 клас

2 клас

1. Операційні витрати:

тис. грн

803704

111293

596181

96230

Матеріальні витрати:

тис. грн

173297

45354

124884

3059

виробничі послуги

тис. грн

11333

3619

7259

455

сировина і матеріали

тис. грн

5534

2003

3423

108

лічильники

тис. грн

0

0

0

0

паливо

тис. грн

60866

10168

48607

2091

витрати на ремонт

тис. грн

72623

29564

42654

405

витрати на ел.ен. для господарчих потреб

тис. грн

22941

0

22941

0

витрати на використання ел. мереж інших ліцензіатів-передавачів

тис. грн

0

0

0

0

Витрати на оплату праці

тис. грн

441229

36622

329598

75009

Відрахування на соціальні заходи

тис. грн

97070

8057

72511

16502

Амортизація

тис. грн

90532

18780

70423

1329

Інші операційні витрати:

тис. грн

83814

13205

59755

10854

плата за землю

тис. грн

9218

2656

5845

717

комунальний податок

тис. грн

0

0

0

0

витрати на зв'язок

тис. грн

3118

1296

1477

345

витрати на службові відрядження

тис. грн

1938

449

1158

331

податок на транспорт

тис. грн

0

0

0

0

утримання легкового транспорту

тис. грн

0

0

0

0

інвентаризація землі

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати

тис. грн

69540

8804

51275

9461

Коригування витрат*

тис. грн

-82238

-10725

-60990

-10523

2. Усього фінансові витрати ( % за кредит)

тис. грн

0

0

0

0

3. Витрати з прибутку на:

тис. грн

21813

2846

16176

2791

дивіденди/базу нарахування

тис. грн

0

0

0

0

розвиток виробництва/виробничі інвестиції

тис. грн

0

0

0

0

формування резервного фонду

тис. грн

0

0

0

0

податок на прибуток

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати з прибутку

тис. грн

21813

2846

16176

2791

4. Усього від реалізації електроенергії

тис. грн

825517

114139

612357

99021


* Коригування витрат у сумі -68531,31 тис. грн (без ПДВ) - вилучення коштів відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 23 січня 2018 року N 55 (Постанова N 55) (з розрахунку на 10 місяців - -82238 тис. грн (без ПДВ)).

Тариф на розподіл електричної енергії для
1 класу напруги (грн/МВт·год) - 19,30

Тариф на постачання електричної енергії для
1 групи споживачів (грн/МВт·год) - 6,68

Тариф на розподіл електричної енергії для
2 класу напруги (грн/МВт·год) - 152,35

Тариф на постачання електричної енергії для
2 групи споживачів (грн/МВт·год) - 33,41

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

К. Сушко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали