Додаткова копія: Про встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування, постачання для потреб населення КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "КОМЕНЕРГОСЕРВІС" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ та внесення змін до постанови НКРЕКП від 27 лютого 2018 року N 238

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 10 грудня 2018 року N 1710

м. Київ

Про встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування, постачання для потреб населення КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "КОМЕНЕРГОСЕРВІС" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ та внесення змін до постанови НКРЕКП від 27 лютого 2018 року N 238

Відповідно до статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), статей 5, 6 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2016 року N 377 (Порядок N 377), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2016 року за N 835/28965, Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2016 року N 528 (Постанова N 528), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за N 993/29123, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Установити КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "КОМЕНЕРГОСЕРВІС" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ тарифи на теплову енергію, її транспортування, постачання для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію - 636,41 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числі: паливна складова - 537,72 грн/Гкал; решта витрат, крім паливної складової - 98,69 грн/Гкал) за такими складовими:

тариф на транспортування теплової енергії - 75,52 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії - 3,18 грн/Гкал (без ПДВ).

2. Установити КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "КОМЕНЕРГОСЕРВІС" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ структуру тарифів на теплову енергію, транспортування, постачання згідно з додатками 1 - 3.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 вересня 2016 року N 1752 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування, постачання для потреб населення КП "Коменергосервіс" Дніпровської міської ради" (Постанова N 1752).

4. Підпункт 10 пункту 1 (Постанова N 238), додаток 10 до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 лютого 2018 року N 238 "Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП" (Постанова N 238) виключити.

5. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2019 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

 

Додаток 1
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
10.12.2018 N 1710

Структура тарифу на теплову енергію КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОМЕНЕРГОСЕРВІС" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Без ПДВ

N з/п

Найменування показників

Для потреб населення

тис. грн на рік

грн/Гкал

1

2

3

4

1

Виробнича собівартість, у т. ч.:

180715,93

645,78

1.1

прямі матеріальні витрати, у т. ч.:

165213,52

590,38

1.1.1

витрати на паливо для виробництва теплової енергії котельнями

0,00

0,00

1.1.2

витрати на електроенергію

3840,00

13,72

1.1.3

собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ, у т. ч.:

0,00

0,00

1.1.3.1

витрати на паливо у собівартості теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ

0,00

0,00

1.1.4

витрати на покупну теплову енергію, у т. ч.:

159820,71

571,11

1.1.4.1

витрати на паливо у витратах на покупну теплову енергію

150477,69

537,72

1.1.5

транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств

0,00

0,00

1.1.6

вода для технологічних потреб та водовідведення

24,29

0,09

1.1.7

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

1528,52

5,46

1.2

прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи

12555,66

44,86

1.3

інші прямі витрати, у т. ч.:

2882,88

10,31

1.3.1

амортизаційні відрахування

1784,24

6,38

1.3.2

внески на регулювання

14,09

0,05

1.3.3

інші прямі витрати

1084,55

3,87

1.4

загальновиробничі витрати, у т. ч.:

63,87

0,23

1.4.1

витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи

62,51

0,22

1.4.2

інші витрати

1,35

0,00

2

Адміністративні витрати, у т. ч.:

1655,99

5,92

2.1

витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи

1233,36

4,41

2.2

інші витрати

422,62

1,51

3

Інші операційні витрати

0,00

0,00

4

Фінансові витрати

0,00

0,00

5

Повна собівартість

182371,92

651,70

6

Витрати на покриття втрат

0,00

0,00

7

Розрахунковий прибуток, у т. ч.:

0,00

0,00

7.1

податок на прибуток

0,00

0,00

7.2

резервний фонд (капітал) та дивіденди

0,00

0,00

7.3

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,00

0,00

7.4

інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ)

0,00

0,00

8

Вартість теплової енергії за відповідним тарифом

182371,92

651,70

9

Невикористані грошові кошти (виробничі інвестиції з прибутку та амортизаційні відрахування) 2016 року

-4278,49

-15,29

10

Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, у т. ч.:

 

636,41

10.1

Паливна складова

 

537,72

10.2

Решта витрат, крім паливної складової

 

98,69

11

Паливна складова, %

 

84,49

12

Решта витрат, крім паливної складової, %

 

15,51

13

Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал

279843,20

 

14

Рівень рентабельності, %

0,00

0,00

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері теплопостачання

С. Черних

 

Додаток 2
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
10.12.2018 N 1710

Структура тарифу на транспортування теплової енергії КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОМЕНЕРГОСЕРВІС" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Без ПДВ

N з/п

Найменування показників

Для потреб населення

тис. грн на рік

грн/Гкал

1

2

3

4

1

Виробнича собівартість, у т. ч.:

20052,99

71,66

1.1

прямі матеріальні витрати, у т. ч.:

5392,81

19,27

1.1.1

витрати на електроенергію

3840,00

13,72

1.1.2

транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств

0,00

0,00

1.1.3

вода для технологічних потреб та водовідведення

24,29

0,09

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

1528,52

5,46

1.2

прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи

11837,94

42,30

1.3

інші прямі витрати, у т. ч.:

2760,95

9,87

1.3.1

амортизаційні відрахування

1782,57

6,37

1.3.2

внески на регулювання

13,52

0,05

1.3.3

інші прямі витрати

964,86

3,45

1.4

загальновиробничі витрати, у т. ч.:

61,29

0,22

1.4.1

витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи

59,99

0,21

1.4.2

інші витрати

1,30

0,00

2

Адміністративні витрати, у т. ч.:

1589,24

5,68

2.1

витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи

1183,65

4,23

2.2

інші витрати

405,59

1,45

3

Інші операційні витрати

0,00

0,00

4

Фінансові витрати

0,00

0,00

5

Повна собівартість

21642,23

77,34

6

Витрати на покриття втрат

0,00

0,00

7

Розрахунковий прибуток, у т. ч.:

0,00

0,00

7.1

податок на прибуток

0,00

0,00

7.2

резервний фонд (капітал) та дивіденди

0,00

0,00

7.3

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,00

0,00

7.4

інше використання прибутку

0,00

0,00

8

Вартість транспортування теплової енергії за відповідним тарифом

21642,23

77,34

9

Невикористані грошові кошти (виробничі інвестиції з прибутку та амортизаційні відрахування) 2016 року

-508,41

-1,82

10

Тариф на транспортування теплової енергії, грн/Гкал

 

75,52

11

Корисний відпуск теплової енергії з мереж ліцензіата, Гкал, у т. ч.:

279843,20

 

11.1

теплової енергії інших власників

0,00

 

11.2

теплової енергії власним споживачам

279843,20

 

12

Рівень рентабельності, %

0,00

0,00

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері теплопостачання

С. Черних

 

Додаток 3
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
10.12.2018 N 1710

Структура тарифу на постачання теплової енергії КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОМЕНЕРГОСЕРВІС" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Без ПДВ

N з/п

Найменування показників

Для потреб населення

тис. грн на рік

грн/Гкал

1

2

3

4

1

Виробнича собівартість, у т. ч.:

842,23

3,01

1.1

прямі матеріальні витрати

0,00

0,00

1.2

прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи

717,73

2,56

1.3

інші прямі витрати, у т. ч.:

121,93

0,44

1.3.1

амортизаційні відрахування

1,67

0,01

1.3.2

внески на регулювання

0,57

0,00

1.3.3

інші прямі витрати

119,69

0,43

1.4

загальновиробничі витрати, у т. ч.:

2,57

0,01

1.4.1

витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи

2,52

0,01

1.4.2

інші витрати

0,05

0,00

2

Адміністративні витрати, у т. ч.:

66,75

0,24

2.1

витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи

49,71

0,18

2.2

інші витрати

17,03

0,06

3

Інші операційні витрати

0,00

0,00

4

Фінансові витрати

0,00

0,00

5

Повна собівартість

908,98

3,25

6

Витрати на покриття втрат

0,00

0,00

7

Розрахунковий прибуток, у т. ч.:

0,00

0,00

7.1

податок на прибуток

0,00

0,00

7.2

резервний фонд (капітал) та дивіденди

0,00

0,00

7.3

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,00

0,00

7.4

інше використання прибутку

0,00

0,00

8

Вартість постачання теплової енергії за відповідним тарифом

908,98

3,25

9

Невикористані грошові кошти (виробничі інвестиції з прибутку та амортизаційні відрахування) 2016 року

-21,31

-0,07

10

Тариф на постачання теплової енергії, грн/Гкал

 

3,18

11

Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал

279843,20

 

12

Рівень рентабельності, %

0,00

0,00

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері теплопостачання

С. Черних
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали