Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім населення) ККП Маріупольської міської ради "Маріупольтепломережа"

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 31 березня 2015 року N 1114

Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім населення) ККП Маріупольської міської ради "Маріупольтепломережа"

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", Указу Президента України від 10 вересня 2014 року N 715 "Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Положення N 715/2014) та постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року N 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги" (Постанова N 869) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Установити Комунальному комерційному підприємству Маріупольської міської ради "Маріупольтепломережа" тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання на рівні:

1.1. Для потреб бюджетних установ:

тариф на теплову енергію - 1408,94 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії - 1354,29 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на транспортування теплової енергії - 52,74 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії - 1,91 грн/Гкал (без ПДВ);

1.2. Для потреб релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності):

тариф на теплову енергію - 814,98 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії - 760,33 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на транспортування теплової енергії - 52,74 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії - 1,91 грн/Гкал (без ПДВ);

1.3. Для потреб інших споживачів (крім населення):

тариф на теплову енергію - 1408,94 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії - 1354,29 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на транспортування теплової енергії - 52,74 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії - 1,91 грн/Гкал (без ПДВ).

2. Установити Комунальному комерційному підприємству Маріупольської міської ради "Маріупольтепломережа" структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання згідно з додатками 1, 2, 3, 4.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 лютого 2015 року N 256 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім населення) ККП Маріупольської міської ради "Маріупольтепломережа" (Постанова N 256).

4. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2015 року.

 

В. о. Голови Комісії

Д. Вовк

 

Додаток 1
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
31.03.2015 N 1114

Структура тарифів на теплову енергію Комунального комерційного підприємства Маріупольської міської ради "Маріупольтепломережа"

Без ПДВ

N з/п

Найменування показників

Для потреб бюджетних установ

Для потреб інших споживачів

Для потреб релігійних організацій

тис. грн на рік

грн/Гкал

тис. грн на рік

грн/Гкал

грн/Гкал

1

2

3

4

5

6

7

1

Виробнича собівартість, у т. ч.:

220644,86

1366,27

89063,21

1366,27

807,53

1.1

прямі матеріальні витрати, у т. ч.:

205746,95

1274,02

83049,67

1274,02

715,27

1.1.1

витрати на паливо

197359,98

1222,09

79664,29

1222,09

663,34

1.1.2

витрати на електроенергію

7899,91

48,92

3188,78

48,92

48,92

1.1.3

собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, КГУ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

витрати на покупну теплову енергію

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5

транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.6

вода для технологічних потреб та водовідведення

356,72

2,21

143,98

2,21

2,21

1.1.7

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

130,34

0,81

52,62

0,81

0,81

1.2

прямі витрати на оплату праці

8435,34

52,24

3404,93

52,24

52,24

1.3

інші прямі витрати, у т. ч.:

5642,61

34,93

2277,63

34,93

34,93

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

3126,13

19,36

1261,86

19,36

19,36

1.3.2

амортизаційні відрахування

768,90

4,77

310,37

4,77

4,77

1.3.3

інші прямі витрати

1747,58

10,82

705,40

10,82

10,82

1.4

загальновиробничі витрати, у т. ч.:

819,96

5,08

330,98

5,08

5,08

1.4.1

витрати на оплату праці

501,05

3,10

202,25

3,10

3,10

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

185,70

1,16

74,96

1,16

1,16

1.4.3

інші витрати

133,21

0,83

53,77

0,83

0,83

2

Адміністративні витрати, у т. ч.:

1203,15

7,46

485,65

7,46

7,46

2.1

витрати на оплату праці

771,21

4,77

311,30

4,77

4,77

2.2

відрахування на соціальні заходи

285,81

1,78

115,37

1,78

1,78

2.3

інші витрати

146,13

0,91

58,98

0,91

0,91

3

Витрати на збут

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Інші операційні витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Фінансові витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Повна собівартість

221848,01

1373,73

89548,86

1373,73

814,98

7

Розрахунковий прибуток, у т. ч.:

5685,89

35,21

2295,11

35,21

0,00

7.1

податок на прибуток

1023,46

6,34

413,12

6,34

0,00

7.2

резервний фонд (капітал) та дивіденди

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

4662,43

28,87

1881,99

28,87

0,00

7.4

інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Вартість теплової енергії за відповідними тарифами

227533,90

1408,94

91843,97

1408,94

 

9

Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал

 

1408,94

 

1408,94

814,98

10

Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал

161493,90

 

65186,96

 

 

11

Рівень рентабельності, %

2,56

2,56

2,56

2,56

0,00

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері теплопостачання

С. Черних

 

Додаток 2
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
31.03.2015 N 1114

Структура тарифів на виробництво теплової енергії Комунального комерційного підприємства Маріупольської міської ради "Маріупольтепломережа"

Без ПДВ

N з/п

Найменування показників

Для потреб бюджетних установ

Для потреб інших споживачів

Для потреб релігійних організацій

тис. грн на рік

грн/Гкал

тис. грн на рік

грн/Гкал

грн/Гкал

1

2

3

4

5

6

7

1

Виробнича собівартість, у т. ч.:

211977,66

1312,60

85564,71

1312,60

753,86

1.1

прямі матеріальні витрати, у т. ч.:

204436,46

1265,91

82520,70

1265,91

707,16

1.1.1

витрати на паливо

197359,98

1222,09

79664,29

1222,09

663,34

1.1.2

витрати на електроенергію

6598,14

40,86

2663,33

40,86

40,86

1.1.3

собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, КГУ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

витрати на покупну теплову енергію

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5

вода для технологічних потреб та водовідведення

355,67

2,20

143,56

2,20

2,20

1.1.6

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

122,67

0,76

49,52

0,76

0,76

1.2

прямі витрати на оплату праці

4274,32

26,47

1725,33

26,47

26,47

1.3

інші прямі витрати, у т. ч.:

2555,21

15,82

1031,41

15,82

15,82

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

1584,06

9,81

639,41

9,81

9,81

1.3.2

амортизаційні відрахування

351,72

2,18

141,97

2,18

2,18

1.3.3

інші прямі витрати

619,43

3,84

250,03

3,84

3,84

1.4

загальновиробничі витрати, у т. ч.:

711,67

4,41

287,27

4,41

4,41

1.4.1

витрати на оплату праці

434,88

2,69

175,54

2,69

2,69

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

161,17

1,00

65,06

1,00

1,00

1.4.3

інші витрати

115,62

0,72

46,67

0,72

0,72

2

Адміністративні витрати, у т. ч.:

1044,26

6,47

421,51

6,47

6,47

2.1

витрати на оплату праці

669,36

4,14

270,19

4,14

4,14

2.2

відрахування на соціальні заходи

248,07

1,54

100,13

1,54

1,54

2.3

інші витрати

126,83

0,79

51,19

0,79

0,79

3

Витрати на збут

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Інші операційні витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Фінансові витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Повна собівартість

213021,92

1319,08

85986,22

1319,08

760,33

7

Розрахунковий прибуток, у т. ч.:

5685,89

35,21

2295,11

35,21

0,00

7.1

податок на прибуток

1023,46

6,34

413,12

6,34

0,00

7.2

резервний фонд (капітал) та дивіденди

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

4662,43

28,87

1881,99

28,87

0,00

7.4

інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами

218707,81

1354,29

88281,33

1354,29

 

9

Тарифи на виробництво теплової енергії, грн/Гкал

 

1354,29

 

1354,29

760,33

10

Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал

161493,90

 

65186,96

 

 

11

Рівень рентабельності, %

2,67

2,67

2,67

2,67

0,00

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері теплопостачання

С. Черних

 

Додаток 3
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
31.03.2015 N 1114

Структура тарифів на транспортування теплової енергії Комунального комерційного підприємства Маріупольської міської ради "Маріупольтепломережа"

Без ПДВ

N з/п

Найменування показників

Для потреб бюджетних установ

Для потреб інших споживачів

Для потреб релігійних організацій

тис. грн на рік

грн/Гкал

тис. грн на рік

грн/Гкал

грн/Гкал

1

2

3

4

5

6

7

1

Виробнича собівартість, у т. ч.:

8364,05

51,79

3376,13

51,79

51,79

1.1

прямі матеріальні витрати, у т. ч.:

1310,30

8,11

528,89

8,11

8,11

1.1.1

витрати на електроенергію, у т. ч.:

1301,77

8,06

525,45

8,06

8,06

1.1.2

транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

вода для технологічних потреб та водовідведення

1,05

0,01

0,42

0,01

0,01

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

7,48

0,05

3,02

0,05

0,05

1.2

прямі витрати на оплату праці

3945,07

24,43

1592,43

24,43

24,43

1.3

інші прямі витрати, у т. ч.:

3004,27

18,60

1212,67

18,60

18,60

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

1462,04

9,05

590,15

9,05

9,05

1.3.2

амортизаційні відрахування

414,51

2,57

167,32

2,57

2,57

1.3.3

інші прямі витрати

1127,72

6,98

455,20

6,98

6,98

1.4

загальновиробничі витрати, у т. ч.:

104,41

0,65

42,14

0,65

0,65

1.4.1

витрати на оплату праці

63,80

0,40

25,75

0,40

0,40

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

23,65

0,15

9,54

0,15

0,15

1.4.3

інші витрати

16,96

0,11

6,85

0,11

0,11

2

Адміністративні витрати, у т. ч.:

153,20

0,95

61,84

0,95

0,95

2.1

витрати на оплату праці

98,20

0,61

39,64

0,61

0,61

2.2

відрахування на соціальні заходи

36,39

0,23

14,69

0,23

0,23

2.3

інші витрати

18,61

0,12

7,51

0,12

0,12

3

Витрати на збут

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Інші операційні витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Фінансові витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Повна собівартість

8517,25

52,74

3437,97

52,74

52,74

7

Розрахунковий прибуток, у т. ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1

податок на прибуток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.2

резервний фонд (капітал) та дивіденди

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.4

інше використання прибутку

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Вартість транспортування теплової енергії за відповідними тарифами

8517,25

52,74

3437,97

52,74

 

9

Тарифи на транспортування теплової енергії, грн/Гкал

 

52,74

 

52,74

52,74

10

Корисний відпуск теплової енергії з мереж ліцензіата, Гкал, у т. ч.:

161493,90

 

65186,96

 

 

10.1

теплової енергії інших власників

0,00

 

0,00

 

 

10.2

теплової енергії власним споживачам

161493,90

 

65186,96

 

 

11

Рівень рентабельності, %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері теплопостачання

С. Черних

 

Додаток 4
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
31.03.2015 N 1114

Структура тарифів на постачання теплової енергії Комунального комерційного підприємства Маріупольської міської ради "Маріупольтепломережа"

Без ПДВ

N з/п

Найменування показників

Для потреб бюджетних установ

Для потреб інших споживачів

Для потреб релігійних організацій

тис. грн на рік

грн/Гкал

тис. грн на рік

грн/Гкал

грн/Гкал

1

2

3

4

5

6

7

1

Виробнича собівартість, у т. ч.:

303,15

1,88

122,37

1,88

1,88

1.1

прямі матеріальні витрати

0,19

0,00

0,08

0,00

0,00

1.2

прямі витрати на оплату праці

215,95

1,34

87,17

1,34

1,34

1.3

інші прямі витрати, у т. ч.:

83,13

0,51

33,55

0,51

0,51

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

80,03

0,50

32,30

0,50

0,50

1.3.2

амортизаційні відрахування

2,67

0,02

1,08

0,02

0,02

1.3.3

інші прямі витрати

0,43

0,00

0,17

0,00

0,00

1.4

загальновиробничі витрати, у т. ч.:

3,88

0,02

1,57

0,02

0,02

1.4.1

витрати на оплату праці

2,37

0,01

0,96

0,01

0,01

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

0,88

0,01

0,36

0,01

0,01

1.4.3

інші витрати

0,63

0,00

0,25

0,00

0,00

2

Адміністративні витрати, у т. ч.:

5,69

0,04

2,30

0,04

0,04

2.1

витрати на оплату праці

3,65

0,02

1,47

0,02

0,02

2.2

відрахування на соціальні заходи

1,35

0,01

0,55

0,01

0,01

2.3

інші витрати

0,69

0,00

0,28

0,00

0,00

3

Витрати на збут

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Інші операційні витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Фінансові витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Повна собівартість

308,84

1,91

124,67

1,91

1,91

7

Розрахунковий прибуток, у т. ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1

податок на прибуток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.2

дивіденди

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.2

резервний фонд (капітал) та дивіденди

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.4

інше використання прибутку

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Вартість постачання теплової енергії за відповідними тарифами

308,84

1,91

124,67

1,91

 

9

Тарифи на постачання теплової енергії, грн/Гкал

 

1,91

 

1,91

1,91

10

Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал

161493,90

 

65186,96

 

 

11

Рівень рентабельності, %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері теплопостачання

С. Черних
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали