Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Міністерства молоді та спорту України

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.09.2013

м. Київ

N 180

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 вересня 2013 р. за N 1670/24202

Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Міністерства молоді та спорту України

Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року N 365 "Про відомчі заохочувальні відзнаки" (Положення N 365/2012) та Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року N 390 (Указ N 390/2013),

НАКАЗУЮ:

1. Встановити такі відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства молоді та спорту України:

Подяка Міністерства молоді та спорту України;

Почесна грамота Міністерства молоді та спорту України;

нагрудний знак "Знак пошани".

2. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства молоді та спорту України;

2) опис відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства молоді та спорту України - Подяки Міністерства молоді та спорту України;

3) ескіз відомчої заохочувальної відзнаки - Подяки Міністерства молоді та спорту України;

4) опис відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства молоді та спорту України - Почесної грамоти Міністерства молоді та спорту України;

5) ескіз відомчої заохочувальної відзнаки - Почесної грамоти Міністерства молоді та спорту України;

6) опис відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства молоді та спорту України - нагрудного знака "Знак пошани";

7) ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства молоді та спорту України - нагрудного знака "Знак пошани";

8) опис посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства молоді та спорту України - нагрудного знака "Знак пошани";

9) ескіз посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства молоді та спорту України - нагрудного знака "Знак пошани".

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту: від 25 квітня 2007 року N 1304 "Про нагородну діяльність Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 травня 2007 року за N 526/13793 (із змінами), та від 26 листопада 2007 року N 4562 "Про нагородну діяльність Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 грудня 2007 року за N 1355/14622.

4. Управлінню роботи з персоналом (Шелковнікова І. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр молоді та спорту України

Р. С. Сафіуллін

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Профспілкового комітету

Н. Д. Уманець

Заступник голови Комісії
державних нагород та геральдики

Ю. Ладний

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
09.09.2013 N 180

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 вересня 2013 р. за N 1670/24202

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства молоді та спорту України

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки, затвердженого Указом Президента України від 30 травня 2012 року N 365 "Про відомчі заохочувальні відзнаки" (Положення N 365/2012), і визначає порядок відзначення відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства молоді та спорту України.

З метою заохочення та відзначення працівників апарату Міністерства молоді та спорту України (далі - Міністерство), підприємств, установ і організацій, віднесених до сфери його управління, а також інших працівників сфери молодіжної політики та сфери фізичної культури і спорту за значний особистий внесок у формування та реалізацію державної політики з питань молоді та сорту, багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків встановлюються такі відомчі заохочувальні відзнаки (далі - відомчі відзнаки):

Подяка Міністерства молоді та спорту України (далі - Подяка);

Почесна грамота Міністерства молоді та спорту України (далі - Почесна грамота);

Нагрудний знак "Знак пошани" (далі - Нагрудний знак).

2. Відзначення відомчими відзнаками Міністерства здійснюється в такій послідовності: Подяка, Почесна грамота, Нагрудний знак.

3. Відомчими відзнаками Міністерства відзначаються:

Подякою - працівники апарату Міністерства та підприємств, установ і організацій, віднесених до сфери його управління, які мають стаж роботи у сфері не менше ніж один рік;

Почесною грамотою - працівники апарату Міністерства та підприємств, установ і організацій, віднесених до сфери його управління, які мають стаж роботи у сфері не менше ніж три роки;

Нагрудним знаком - працівники Міністерства, які мають стаж роботи у сфері не менше ніж п'ять років.

Нагрудним знаком, Почесною грамотою, Подякою також можуть бути відзначені інші працівники сфери молодіжної політики та сфери фізичної культури і спорту.

Особи, зазначені в абзацах другому - п'ятому цього пункту, можуть відзначатися відповідними відомчими відзнаками також після виходу на пенсію.

4. Кількість осіб, які можуть бути відзначені відомчими відзнаками Міністерства протягом календарного року, не може перевищувати:

Подякою - 300;

Почесною грамотою - 200;

Нагрудним знаком - 10.

5. Заохочення відомчою відзнакою можливе не раніше ніж через три роки після останньої відомчої відзнаки.

6. Відзначення Нагрудним знаком вдруге не проводиться.

II. Порядок представлення до відзначення відомчими відзнаками

1. Висунення кандидатур для відзначення відомчими відзнаками здійснюється відкрито, з обговоренням на зборах трудового колективу, де працює особа, яку представляють до нагородження, та оформлюється відповідним поданням.

2. Подання про відзначення вносять на ім'я Міністра молоді та спорту України його заступники, керівники структурних підрозділів апарату Міністерства, керівники підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери його управління, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати вшанування або визначеної дати.

3. У поданні зазначаються заслуги працівника, що стали підставою для порушення клопотання про відзначення. До подання додаються протокол рішення зборів трудового колективу та біографічна довідка, оформлені в установленому порядку.

4. Рішення про відзначення відомчою відзнакою Міністерства приймає Міністр молоді та спорту України.

5. Про відзначення відомчою відзнакою Міністерства видається наказ Міністерства молоді та спорту України.

III. Порядок вручення відомчих відзнак

1. Відомчі відзнаки вручаються, як правило, в урочистій обстановці Міністром молоді та спорту України або за його дорученням одним із заступників Міністра.

2. Особі, нагородженій Нагрудним знаком, видається посвідчення встановленого зразка за підписом Міністра молоді та спорту України.

3. Облік і реєстрацію осіб, відзначених відомчими відзнаками Міністерства, забезпечує управління роботи з персоналом.

4. В особовій справі та трудовій книжці особи, відзначеною відомчою відзнакою Міністерства, за місцем роботи здійснюється відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу.

IV. Порядок носіння і зберігання відомчих відзнак

1. Нагрудний знак носиться з правого боку грудей і розміщується нижче знаків державних нагород України.

2. У разі втрати відомчої відзнаки Міністерства, а також посвідчення до Нагрудного знака дублікати не видаються.

 

Начальник управління
роботи з персоналом

І. М. Шелковнікова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
09.09.2013 N 180

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства молоді та спорту України - Подяки Міністерства молоді та спорту України

Відомча заохочувальна відзнака Міністерства молоді та спорту України "Подяка Міністерства молоді та спорту України" (далі - Подяка) має розмір формату А4.

По периметру аркуша на тлі біло-блакитного кольору Подяку прикрашено декоративним орнаментом.

У центрі верхньої частини Подяки розташовано зображення малого Державного Герба України.

Під його зображенням у два рядки розташовано написи:

"МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ" (чорного кольору);

"ПОДЯКА" (золотистого кольору).

Нижче передбачено місце для зазначення прізвища, імені, по батькові, заслуг.

Текст Подяки підписує Міністр молоді та спорту України.

У лівому нижньому куті Подяки передбачено місце для зазначення номера та дати наказу про нагородження.

 

Начальник управління
роботи з персоналом

І. М. Шелковнікова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
09.09.2013 N 180

ЕСКІЗ
відомчої заохочувальної відзнаки - Подяки Міністерства молоді та спорту України

  

Автори:

Сопов О. М.

Шиян О. М.

Несіна-Інькова А. В.

 

Начальник управління
роботи з персоналом

І. М. Шелковнікова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
09.09.2013 N 180

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства молоді та спорту України - Почесної грамоти Міністерства молоді та спорту України

Відомча заохочувальна відзнака Міністерства молоді та спорту України "Почесна грамота Міністерства молоді та спорту України" (далі - Почесна грамота) має розмір формату А4.

По периметру аркуша на тлі жовто-блакитного кольору Почесну грамоту прикрашено декоративним орнаментом.

У центрі верхньої частини Почесної грамоти розташовано зображення малого Державного Герба України.

Під його зображенням у три рядки розташовано написи:

"МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ" (чорного кольору);

"ПОЧЕСНА ГРАМОТА" (золотистого кольору);

"НАГОРОДЖУЄТЬСЯ" (чорного кольору).

Нижче передбачено місце для зазначення прізвища, імені, по батькові, заслуг.

Текст Почесної грамоти підписує Міністр молоді та спорту України.

У лівому нижньому куті Почесної грамоти передбачено місце для зазначення номера та дати наказу про нагородження.

 

Начальник управління
роботи з персоналом

І. М. Шелковнікова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
09.09.2013 N 180

ЕСКІЗ
відомчої заохочувальної відзнаки - Почесної грамоти Міністерства молоді та спорту України

  

Автори:

Сопов О. М.

Шиян О. М.

Несіна-Інькова А. В.

 

Начальник управління
роботи з персоналом

І. М. Шелковнікова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
09.09.2013 N 180

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства молоді та спорту України - нагрудного знака "Знак пошани"

Відомча заохочувальна відзнака - нагрудний знак "Знак пошани" має форму хреста жовтого кольору з розбіжними сторонами. Кожна зі сторін хреста складається із семи променів, між якими розміщено декоративний орнамент. Простір між сторонами хреста - променистий, синього кольору, обрамлений декоративним візерунком.

У центрі хреста розташовано круглий медальйон, який обрамлено лавровим вінком. У верхній частині медальйона - малий Державний Герб України.

У центрі медальйона на тлі розбіжних променів синього кольору зображено стилізований п'єдестал пошани з трьома людськими фігурами з піднятими догори руками на фоні віражу бігової доріжки.

Усі зображення - рельєфні.

Розмір хреста - 45 х 45 мм.

На зворотному боці нагрудного знака передбачено місце для порядкового номера та розміщено застібку для кріплення до одягу (нарізний штифт з гайкою).

 

Начальник управління
роботи з персоналом

І. М. Шелковнікова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
09.09.2013 N 180

ЕСКІЗ
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства молоді та спорту України - нагрудного знака "Знак пошани"

  

Масштаб: 1:1

Автори:

Сопов О. М.

Шиян О. М.

Несіна-Інькова А. В.

 

Начальник управління
роботи з персоналом

І. М. Шелковнікова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
09.09.2013 N 180

ОПИС
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства молоді та спорту України - нагрудного знака "Знак пошани"

Посвідчення являє собою прямокутник розміром 75 х 110 мм, виготовлений з твердого картону в обкладинці синього кольору, складеного на згин у вигляді книжки.

На обкладинці посвідчення в правій частині розташовується зображення малого Державного Герба України золотистого кольору, під яким виконується напис великими друкованими літерами жовтого кольору: "ПОСВІДЧЕННЯ".

У лівій верхній частині внутрішньої площини посвідчення посередині розміщується напис синього кольору в три рядки: "МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ".

У центрі лівої частини внутрішньої площини посвідчення розміщено зображення відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства молоді та спорту України - нагрудного знака "Знак пошани".

Нижче під цим зображенням посередині лівої частини внутрішньої площини посвідчення розміщується напис синього кольору в один рядок: "N _____".

У правій частині внутрішньої площини посвідчення вгорі зазначаються відомості щодо прізвища, ім'я, по батькові особи, що відзначається.

Під цими відомостями посередині літерами синього кольору в п'ять рядків розташовано написи:

"НАГОРОДЖЕНИЙ(А)

ЗАОХОЧУВАЛЬНОЮ ВІДЗНАКОЮ

МІНІСТЕРСТВА

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

"ЗНАК ПОШАНИ"

Нижче розміщено напис: "Наказ N _____ від "___" 20__ р." та напис "Міністр" для підпису, під цим написом - літери М. П. - для печатки.

 

Начальник управління
роботи з персоналом

І. М. Шелковнікова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
09.09.2013 N 180

ЕСКІЗ
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства молоді та спорту України - нагрудного знака "Знак пошани"

  

  

Автори:

Сопов О. М.

Шиян О. М.

Несіна-Інькова А. В.

 

Начальник управління
роботи з персоналом

І. М. Шелковнікова
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали